Fouten opsporen in script

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Geïntegreerde ontwikkelomgevingen bieden gewoonlijk de mogelijkheid fouten op te sporen en te corrigeren in de scripts die u hebt geschreven (debuggen). Wanneer u fouten in scripts opspoort, kunt u er voor kiezen dit te doen op het moment dat een scriptfout optreedt of een onderbrekingspunt in de code aan te brengen door middel van het toevoegen van een debuginstructie aan het script. Een debuginstructie vertelt het debugprogramma wanneer uitvoering van het script moet worden onderbroken zodat u stapsgewijs door het script kunt gaan om het gedrag van het script te onderzoeken. In dit artikel wordt behandeld hoe u een debuginstructie aan een script kunt toevoegen.

 1. Open de formuliersjabloon die het script bevat in Microsoft Office InfoPath.

 2. Wijs Programming, in het menu Extra en klik op Microsoft Script Editor, of druk op ALT + SHIFT + F11 om te openen van Microsoft Script Editor (MSE).

 3. Plaats de cursor in het script op de plaats waar u een debuginstructie wilt toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een instructie voor foutopsporing in de Microsoft JScript-scripttaal toevoegen, typt u de instructie debugger; .

 • Als u wilt toevoegen een instructie voor foutopsporing in de scripttaal Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), typt u de instructie Stop .

 1. In het volgende voorbeeld wordt de debuginstructie in de gebeurtenis-handler OnLoad gedemonstreerd door de syntaxis van JScript te gebruiken:

  function XDocument::OnLoad(eventObj)
  {
  debugger;
  }
 2. Klik op Opslaan in MSE of druk op CTRL+S.

 3. Schakel over naar InfoPath.

 4. Klik op de werkbalk Standaard op Voorbeeld of druk op CTRL+SHIFT+B.

 5. Klik in het dialoogvenster Just-In-Time Debugging op New Instance of Microsoft Script Editor en klik vervolgens op Ja.

 6. Klik in het dialoogvenster Step Into Remote Procedure Call op Script en klik vervolgens op OK. MSE wordt in de debugmodus geopend en een gele pijl geeft aan waar de uitvoering is onderbroken.

  Tip: In de debugmodus van MSE kunt u gebruikmaken van alle debugfuncties die MSE biedt, bijvoorbeeld het instellen van onderbrekingspunten, stapsgewijs door de programmeerinstructies gaan en alle debugvenster bekijken zoals de vensters Watch, Immediate en Call Stack.

 7. Als u het opsporen van fouten in uw script wilt beëindigen, klikt u op Stop Debugging in het menu Debug of drukt u in MSE op SHIFT+F5.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×