Formuliergegevens verzenden naar een Microsoft Access-database

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Overzicht

Stap 1: De gegevensverbinding inschakelen

Stap 2: Configureer de opties voor indienen

Overzicht

Wanneer u een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon die is gebaseerd op een Microsoft Office Access (.mdb) of Microsoft Office Access 2007 (.accdb)-database ontwerpen, de Wizard Gegevensverbinding Hiermee maakt u een gegevensverbinding met de database bent van de volgende voorwaarden voldaan.

 • De formuliersjabloon is zo ontworpen dat gebruikers invullen moeten met InfoPath. Als het formulier wordt ingevuld met behulp van een webbrowser, kan het formulier geen gegevens rechtstreeks aan een database indienen. Als u wilt configureren een voor browsers compatibele formuliersjabloon als u wilt verzenden naar een database, een gegevensverbinding waarmee gegevens bij een webservice die met de database werkt te gebruiken.

 • De primaire databasetabel die wordt gebruikt in de belangrijkste gegevensverbinding bevat een primaire sleutel, unieke beperking of unieke index.

 • Eventuele andere databasetabellen die worden gebruikt met deze belangrijkste gegevensverbinding beschikken over een eenvoudige, hiërarchische relatie hebben met de primaire databasetabel.

 • De database bevat geen velden die een groot binair gegevenstype, zoals afbeeldingen, afbeeldingen, OLE-objecten, bestandsbijlagen, het type memo Office Access of het gegevenstype van de SQL-tekst kunnen opslaan.

Als de database aan deze vereisten voldoet, wordt InfoPath Hiermee maakt u de verbinding voor het indienen van gegevens en de knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand op het formulier toegevoegd.

Opmerking: Secundaire gegevensverbindingen verzenden geen gegevens naar een database. Als u een gegevensverbinding met een database als een secundaire gegevensverbinding gebruiken wilt, een webservice die met de database werkt identificeren en vervolgens een gegevensverbinding toevoegen aan die webservice.

Nadat u de gegevensverbinding hebt ingeschakeld, kunt u de opties voor indienen voor de formuliersjabloon in de volgende manieren aanpassen.

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Wijzig de sneltoetsen te gebruiken voor de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Maak aangepaste berichten weer te geven voor uw gebruikers wanneer ze hun formulieren indienen.

 • Opgeven of het formulier open laten het formulier sluiten of een nieuw leeg formulier geopend nadat het formulier is ingediend.

Naar boven

Stap 1: De gegevensverbinding inschakelen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections klikt u op de belangrijkste gegevensverbinding en klik vervolgens op wijzigen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Volgende.

 4. Op de volgende pagina van de wizard, schakel het selectievakje indienen inschakelen voor deze verbinding en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Stap 2: Configureer de opties voor indienen

Nadat u de gegevensverbinding hebt ingeschakeld, wordt een knop verzenden in InfoPath toegevoegd aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand . InfoPath configureert ook de formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon weer te geven van een bericht voor gebruikers nadat ze hun voltooide formulieren indienen. Dit bericht geeft aan of het formulier is ingediend. Standaard blijft InfoPath ook het formulier openen wanneer een gebruiker dit verstuurt. Ga als volgt te werk als u wilt wijzigen van de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden , evenals wat er gebeurt wanneer gebruikers hun formulieren indienen:

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, Sv & zenden.

 2. Als u niet dat anderen wilt moeten gebruiken van een opdracht indienen of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Tip: Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×