Formuliergegevens onder bepaalde voorwaarden indienen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de formuliersjabloon toe te staan dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon alleen als een bepaalde voorwaarde is voldaan in de vorm in te dienen ontwerpen. U ontwerpt bijvoorbeeld een formuliersjabloon voor onkostendeclaraties die gebruikers kunnen alleen als de totale onkosten in het formulier groter dan een vastgestelde is indienen.

Als u wilt uitvoeren van deze taak, u configureren de formuliersjabloon zodat gebruikers het formulier te verzenden en klikt u vervolgens het toevoegen van een regel waarmee het formulier in te dienen alleen als een bepaalde voorwaarde is voldaan. Nadat u de regel hebt toegevoegd, kunt u die gegevensverbinding te gebruiken als de voorwaarde in de regel wordt voldaan.

Als u de formuliersjabloon toe te staan dat gebruikers hun formulieren indienen configureert, wordt in Microsoft Office InfoPath een knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand toegevoegd als gebruikers het formulier invullen.

Als u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens onder bepaalde voorwaarden indienen configureert, kunt u ook de opties voor indienen aanpassen voor de formuliersjabloon in de volgende manieren:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Wijzig de sneltoets voor de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Maak aangepaste berichten weer te geven voor uw gebruikers wanneer ze hun formulieren indienen.

 • Opgeven of het formulier open laten het formulier sluiten of een nieuw leeg formulier geopend nadat het formulier is ingediend.

De regel toevoegen waarmee formuliergegevens onder bepaalde voorwaarden indienen

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Selecteer het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier in het dialoogvenster Opties voor indienen .

  Opmerking: Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt in InfoPath een knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand toegevoegd als gebruikers het formulier invullen.

 3. Klik op aangepaste actie met behulp van regels uitvoerenen klik vervolgens op regels.

 4. In het dialoogvenster regels voor het indienen van formulieren , klikt u op toevoegen.

 5. Typ in het vak naam een naam voor deze regel waarin de locatie verzenden. Als u toestaan dat gebruikers het formulier wilt met behulp van een e-mailbericht alleen als de waarde in een bepaald veld groter dan €50 is verzenden, typ bijvoorbeeld E-mail verzenden voor meer dan $50.

 6. Klik in het dialoogvenster regel , op Voorwaarde instellen.

 7. Geef in het dialoogvenster voorwaarde wanneer de gegevensverbinding moet worden gebruikt en klik vervolgens op OK.

 8. Klik in het dialoogvenster regel op Actie toevoegen.

 9. Klik op verzenden met een gegevensverbindingin de lijst actie , klikt u op de gegevensverbinding die u wilt gebruiken voor deze actie in de lijst gegevensverbinding indienen en klik vervolgens op OK.

 10. Klik tweemaal op OK.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 11. Als u wilt voorkomen dat gebruikers met de opdracht verzenden of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Tip: Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×