Formuliergegevens onder bepaalde voorwaarden indienen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de formuliersjabloon zodanig ontwerpen dat u gebruikers alleen toestaat formulieren op basis van uw formuliersjabloon in te dienen als aan een bepaalde voorwaarde in het formulier is voldaan. U ontwerpt bijvoorbeeld een formuliersjabloon voor onkostendeclaraties die gebruikers alleen kunnen indienen als de totale onkosten in het formulier hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Hiertoe definieert u in de configuratie van de formuliersjabloon dat gebruikers het formulier mogen indienen, waarna u een regel toevoegt waarmee u bepaalt dat het formulier alleen kan worden ingediend als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Nadat u de regel hebt toegevoegd, selecteert u de gewenste verbinding voor het indienen van gegevens als aan de voorwaarde in de regel is voldaan.

Als u in de configuratie van uw formuliersjabloon definieert dat gebruikers hun formulieren mogen indienen en gebruikers vervolgens een formulier invullen, wordt door Microsoft Office InfoPath de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en de opdracht Indienen aan het menu Bestand.

Als u in de configuratie van de formuliersjabloon definieert dat gebruikers hun formuliergegevens alleen onder een bepaalde voorwaarde mogen indienen, kunt u op de volgende manieren ook de opties voor indienen voor de formuliersjabloon aanpassen:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop Indienen in de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Wijzig de sneltoets voor de knop Indienen op de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Maak aangepaste berichten die gebruikers te zien krijgen als zij formulieren indienen.

 • Geef op of een ingediend formulier geopend blijft of gesloten wordt of dat er na het indienen een nieuw leeg formulier wordt geopend.

De regel toevoegen waarmee formuliergegevens onder een bepaalde voorwaarde kunnen worden ingediend

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor indienen het selectievakje Gebruikers toestaan dit formulier in te dienen in.

  Opmerking : Als u dit selectievakje inschakelt en gebruikers het formulier invullen, wordt de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en wordt de opdracht Indienen aan het menu Bestand toegevoegd.

 3. Klik op Aangepaste actie uitvoeren met gebruik van regels en klik vervolgens op Regels.

 4. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Regels voor het indienen van formulieren.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel waarmee u de locatie aangeeft waar gegevens worden ingediend. Als u gebruikers bijvoorbeeld alleen wilt toestaan het formulier via een e-mailbericht in te dienen als de waarde in een bepaald veld groter is dan € 50, typt u Indienen per e-mail bij meer dan € 50.

 6. Klik in het dialoogvenster Regel op Voorwaarde instellen.

 7. Geef in het dialoogvenster Voorwaarde de voorwaarde op waaronder de gegevensverbinding moet worden gebruikt en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op Actie toevoegen in het dialoogvenster Regel.

 9. Klik in de lijst Actie op Indienen met een gegevensverbinding. Klik in de lijst Gegevensverbinding op de gegevensverbinding die u voor deze actie Indienen wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 10. Klik tweemaal op OK.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip : Als u een sneltoets aan deze knop en opdracht wilt toewijzen, typt u een en-teken (&) vóór het teken dat u als sneltoets wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld ALT+I als sneltoets voor de knop en opdracht Indienen wilt gebruiken, typt u &Indienen.

 11. Als u niet wilt dat gebruikers bij het invullen van uw formulier de opdracht Indienen of de knop Indienen op de werkbalk Standaard kunnen gebruiken, schakelt u het selectievakje De menuopdracht Indienen en de werkbalkknop Indienen weergeven uit.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   • Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip : Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   • Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×