Formuliergegevens indienen bij een webservice

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u wilt dat gebruikers hun formuliergegevens bij een webservice indienen, kunt u aan de formuliersjabloon een verbinding voor het indienen van gegevens toevoegen in de vorm van een secundaire gegevensverbinding. Afhankelijk van de gegevenstypen die door de webservice worden geaccepteerd, kunt u in de configuratie van de gegevensverbinding definiëren dat gegevens in een opgegeven veld worden ingediend, dat gegevens in alle velden van een groep worden ingediend of dat alle gegevens in het formulier worden ingediend.

Nadat u de verbinding voor het indienen van gegevens hebt toegevoegd, configureert u de formuliersjabloon dusdanig dat gebruikers hun formuliergegevens bij de webservice kunnen indienen. Door Microsoft Office InfoPath wordt dan in het formulier de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en de opdracht Indienen aan het menu Bestand. Bovendien kunt u de opties voor indienen voor uw formuliersjabloon op de volgende manieren aanpassen:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop Indienen in de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Wijzig de sneltoets voor de knop Indienen op de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Maak aangepaste berichten die gebruikers te zien krijgen als zij formulieren indienen.

 • Geef op of een ingediend formulier geopend blijft of gesloten wordt of dat er na het indienen een nieuw leeg formulier wordt geopend.

De verbinding voor het indienen van gegevens toevoegen

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor indienen het selectievakje Gebruikers toestaan dit formulier in te dienen in.

 3. Klik op Formuliergegevens verzenden naar één bestemming en klik vervolgens op Webservice in de lijst.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in de wizard Gegevensverbinding de locatie van de webservice waarbij gebruikers hun gegevens mogen indienen en klik vervolgens op Volgende.

  Tip: Als u een webservice op een UDDI-server (Universal Description, Discovery and Integration) wilt zoeken, klikt u op UDDI doorzoeken. Geef de UDDI-server op waarop u wilt zoeken, zoek op provider of op verstrekte services, typ een trefwoord en klik op Zoeken. De webservices die aan uw zoekcriteria voldoen, worden in de lijst Zoekresultaten weergegeven.

 6. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Selecteer een bewerking op de webservicebewerking waarmee de formuliergegevens worden ontvangen en klik vervolgens op Volgende.

 7. Selecteer op de volgende pagina van de wizard de gegevens in het formulier die voor een bepaalde parameter in de webservice moeten worden ingediend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik in Parameteropties op Veld of groep.

  3. Klik op wijzigen knopafbeelding .

  4. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld of de groep waarvan u de gegevens wilt indienen en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak Toevoegen op Alleen tekst en onderliggende elementen om uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of de groep in te dienen. U kunt ook op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element klikken om niet alleen de veldnaam, maar ook de gegevens in het veld en de onderliggende elementen van de geselecteerde groep of het geselecteerde veld in te dienen.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens in de vorm van een tekenreeks indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje Gegevens indienen als tekenreeks in.

   Opmerking: U schakelt dit selectievakje in als u digitaal ondertekende gegevens wilt indienen. In de meeste gevallen schakelt u dit selectievakje uit.

  Technische gegevens over Microsoft ADO.NET DataSet-objecten

  Als u voor een bepaalde webservice ADO.NET DataSet-objecten nodig hebt, selecteert u tijdens de configuratie van deze gegevensverbinding een DataSet-knooppunt. Als u een ander type knooppunt gebruikt voor een gegevensverbinding met een webservice waarvoor ADO DataSet-objecten nodig zijn, kunnen de gegevens niet worden ingediend.

 8. Klik op Volgende.

 9. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze gegevensverbinding voor het indienen van gegevens in het vak Geef een naam op voor deze gegevensverbinding.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip: Als u een sneltoets aan deze knop en opdracht wilt toewijzen, typt u een en-teken (&) vóór het teken dat u als sneltoets wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld ALT+I als sneltoets voor de knop en opdracht Indienen wilt gebruiken, typt u &Indienen.

 10. Controleer in de sectie Samenvatting of de gegevens correct zijn en klik vervolgens op Voltooien.

 11. Als u gebruikers wilt toestaan bij het invullen van uw formulier de opdracht Indienen of de knop Indienen op de werkbalk Standaard te gebruiken, schakelt u het selectievakje De menuopdracht Indienen en de werkbalkknop Indienen weergeven in.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   1. Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   2. Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip: Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   3. Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×