Formuliergegevens indienen bij een Microsoft SQL Server-database

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Overzicht

Stap 1: De gegevensverbinding inschakelen

Stap 2: Configureer de opties voor indienen

Overzicht

Als u een formuliersjabloon ontwerpt op basis van een Microsoft SQL Server-database, wordt de verbinding met de database voor het indienen van gegevens door de wizard Gegevensverbinding ingeschakeld zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Formulieren op basis van deze formuliersjabloon zijn met Microsoft Office InfoPath ingevuld. Als het formulier met een webbrowser is ingevuld, is het niet mogelijk gegevens hiermee rechtstreeks bij de database in te dienen. Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon wilt configureren waarmee gegevens bij een database kunnen worden ingediend, gebruikt u een gegevensverbinding waarmee gegevens bij een webservice worden ingediend die in combinatie met de database kan worden gebruikt.

 • De primaire databasetabel die in de hoofdgegevensverbinding wordt gebruikt, bevat een primaire sleutel, unieke beperking of unieke index.

 • Eventuele andere databasetabellen die in combinatie met deze hoofdgegevensverbinding worden gebruikt, hebben een enkelvoudige relatie met de primaire databasetabel.

Als de database aan deze voorwaarden voldoet, wordt de verbinding voor het indienen van gegevens door InfoPath ingeschakeld. In het formulier wordt dan de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en de opdracht Indienen aan het menu Bestand.

Als u een formuliersjabloon op basis van een database ontwerpt, is het mogelijk de verbinding voor het indienen van gegevens in de wizard uit te schakelen. Als u deze gegevensverbinding in de wizard uitschakelt, maar de verbinding later toch wilt gebruiken, kunt u de verbinding inschakelen door de hoofdgegevensverbinding te wijzigen. In dit artikel wordt de manier beschreven waarop u de verbinding voor het indienen van gegevens inschakelt.

Opmerking: Alleen de hoofdgegevensverbinding met een database kan een verbinding voor het indienen van gegevens bevatten. Het is niet mogelijk een verbinding voor het indienen van gegevens toe te voegen aan de formuliersjabloon die als secundaire gegevensverbinding met de database fungeert. Als u een verbinding voor het indienen van gegevens bij een database als een secundaire gegevensverbinding wilt gebruiken, gebruikt u een webservice die in combinatie met de database werkt en voegt u aan die webservice een verbinding voor het indienen van gegevens toe.

Nadat u de verbinding voor het indienen van gegevens hebt ingeschakeld, kunt u op de volgende manieren de opties voor indienen voor de formuliersjabloon aanpassen:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop Indienen in de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Wijzig de sneltoets voor de knop Indienen op de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Maak aangepaste berichten die gebruikers te zien krijgen als zij formulieren indienen.

 • Geef op of een ingediend formulier geopend blijft of gesloten wordt of dat er na het indienen een nieuw leeg formulier wordt geopend.

Naar boven

Stap 1: De verbinding voor het indienen van gegevens inschakelen

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op de hoofdgegevensverbinding en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Klik op Volgende in de wizard Gegevensverbinding.

 4. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Inzenden inschakelen voor deze verbinding in en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Stap 2: De opties voor indienen configureren

Nadat u de verbinding voor het indienen van gegevens hebt ingeschakeld, wordt door InfoPath de knop Indienenaan de standaardwerkbalk en de opdracht Indienen aan het menu Bestandtoegevoegd. Bovendien worden de formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon zodanig geconfigureerd in InfoPath dat een bericht wordt weergegeven nadat gebruikers de ingevulde formulieren hebben ingediend. Uit het bericht blijkt of het formulier probleemloos is ingediend. Verder blijven ingediende formulieren standaard geopend. Als u de tekst op de knop Indienen wilt wijzigen of als u niet wilt dat ingediende formulieren geopend blijven, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 2. Als u niet wilt dat gebruikers de menu-opdracht Verzenden of de knop Verzenden op de werkbalk Standaard gebruiken wanneer zij uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje Het menu-item Verzenden en de werkbalkknop Verzenden weergeven uit.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   • Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip: Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   • Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×