Office
Aanmelden

Formuliergegevens in een InfoPath-formuliermap bekijken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Office Outlook 2007 kunt u gebruikmaken van een nieuw type map, een zogenaamde InfoPath-formuliermap, waarin u verzamelingen verwante e-mailformulieren van Microsoft Office InfoPath kunt opslaan.

Als u voor het eerst een e-mailformulier van InfoPath in uw Postvak IN ontvangt, wordt u gevraagd of u een InfoPath-formuliermap wilt maken waarin u dat formulier en alle verwante formulieren die u ontvangt, kunt opslaan.

Wat wilt u doen?

InfoPath-formulieren mappen gebruiken om gegevens weer te geven

Een InfoPath-formuliermap om gegevens weer te configureren

Gegevens weergeven met behulp van InfoPath-formuliermappen

Als u in Office Outlook 2007 verzamelingen verwante e-mailformulieren in InfoPath-formuliermappen opslaat, kunt u deze gegevens gemakkelijk organiseren en bekijken. Als u bijvoorbeeld statusrapporten van uw team in InfoPath op e-mailformulieren verzamelt, kunt u de ingevulde formulieren opslaan in een InfoPath-formuliermap in uw Postvak IN. Op die manier bewaart u niet alleen alle verwante e-mailformulieren van InfoPath op één plaats, maar kunt u gegevens van elk formulier in een aangepaste weergave voor deze map in kolommen weergeven. Zo kunt u gegevens van meerdere e-mailformulieren in InfoPath snel groeperen, filteren en sorteren.

Voordat u gegevens van een e-mailformulier in InfoPath kunt bekijken in een weergave van een InfoPath-formuliermap, moet de formuliersjabloon waarop dat formulier is gebaseerd, worden geconfigureerd voor het promoveren van eigenschappen. Het promoveren van eigenschappen zorgt ervoor dat de waarden van velden in een InfoPath-formulier kunnen worden weergegeven in InfoPath-formuliermappen in Office Outlook 2007 of op servers waarop Windows SharePoint Services 3.0 of InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Alleen een ontwerper van een formuliersjabloon kan het promoveren van eigenschappen voor een formuliersjabloon in Microsoft Office InfoPath 2007 inschakelen.

Hoe het promoveren van eigenschappen voor InfoPath-formuliermappen in Office Outlook 2007 werkt, wordt duidelijker aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel dat uw team een e-mailformulier in InfoPath gebruikt met een veld Restaurant waarin het bedrag wordt bijgehouden dat uw team tijdens reizen spendeert in restaurants. Als de ontwerper van de formuliersjabloon het promoveren van eigenschappen voor dat veld inschakelt, en als u een InfoPath-formuliermap configureert voor de weergave van gegevens in de onkostendeclaraties die u in deze map opslaat, kunt u in de mapweergave het totaal van het veld Restaurant van alle onkostendeclaraties zien.

Naar boven

Een Infopath-formuliermap configureren voor de weergave van gegevens

Ga als volgt te werk voor informatie over het configureren van InfoPath-formuliermap in Office Outlook 2007 om de gegevens uit InfoPath-e-mailformulieren die promoveren van eigenschappen weer te geven.

Opmerking: De eerste tien velden in het formulier worden automatisch weergegeven, maar met de volgende procedure kunt u velden toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Ga als volgt te werk in Office Outlook 2007:

 1. Klik op een InfoPath-formuliermap.

  Als u geen InfoPath-formuliermap hebt, kunt u er een maken.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Map.

  2. Typ een naam voor de map in het vak Naam.

  3. Klik in het vak Map bevat op InfoPath-formulieritems.

  4. Klik in de lijst Selecteer waar u de map wilt opslaan op de locatie voor de map.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de InfoPath-formuliermap in de Mappenlijst en klik vervolgens in het snelmenu op Formuliereigenschappen promoveren.

 3. Klik op het tabblad InfoPath-formulieren.

 4. Klik op Formulier selecteren.

 5. Klik in het dialoogvenster InfoPath-formulier kiezen op het formulier dat u aan de map wilt koppelen en klik vervolgens op Formulier selecteren.

 6. Controleer of het selectievakje Formuliereigenschappen promoveren en de gegevens weergeven als kolommen in een nieuwe weergave is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

 7. Klik met de rechtermuisknop in de mapweergave en klik in het snelmenu op Huidige weergave aanpassen.

 8. Klik op Velden.

 9. Klik in het vak Beschikbare velden selecteren uit op InfoPath-formulier.

 10. Klik in de lijst Beschikbare velden op het gewenste veld en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere items wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en selecteer u afzonderlijke items, of houdt u SHIFT ingedrukt en selecteert u een reeks items.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×