Formuliergegevens in een e-mailbericht indienen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt toevoegen een secundaire gegevensverbinding aan de formuliersjabloon waarmee gebruikers kunnen hun formuliergegevens in een e-mailbericht verzenden. U kunt statische waarden, waarden op basis van de gegevens in het formulier, of een formule voor het opgeven van de e-mailadressen die naar het formulier wordt verzonden, de onderwerpregel van het e-mailbericht en de naam van het formulier kunt gebruiken. U kunt ook opgeven als u wilt dat het formulier wilt weergeven in de hoofdtekst van het e-mailbericht of als bijlage bij het bericht.

Als u de formuliersjabloon zodanig dat het formulier als bijlage bij het e-mailbericht is geconfigureerd, kunt u ook de formuliersjabloon toevoegen aan het e-mailbericht. Door zowel het formulier als de formuliersjabloon als bijlage naar het e-mailbericht, kunt u ervoor zorgen dat de geadresseerden het formulier in Microsoft Office InfoPath openen kunnen, zelfs als ze de formuliersjabloon die is opgeslagen in de cache op hun computer niet hebben. In de volgorde van de geadresseerden in de bijlagen te openen, moeten ze InfoPath op zijn of haar computer hebben geïnstalleerd.

Wanneer gebruikers hun formuliergegevens in een e-mailbericht indienen, wordt in InfoPath Hiermee maakt u een e-mailbericht met de gegevens en verzendt het bericht naar de geadresseerden die u hebt opgegeven toen u de gegevensverbinding hebt gemaakt. Als de personen die de ingevulde formulieren ontvangen Microsoft Office Outlook 2007gebruikt, kunnen ze een map toevoegen aan hun postvak in om alle InfoPath-formulieren die ze ontvangen en configureren van deze map om de gegevens weergeven in de formulieren in de kolommen in Outlook te bevatten.

Nadat u de gegevensverbinding hebt toegevoegd, configureert u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen. Hierdoor wanneer gebruikers het formulier opent, InfoPath automatisch toegevoegd een knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand . U kunt ook de opties voor indienen aanpassen voor de formuliersjabloon in de volgende manieren:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Wijzig de sneltoets voor de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Maak aangepaste berichten weer te geven voor uw gebruikers wanneer ze hun formulieren indienen.

 • Opgeven of het formulier open laten het formulier sluiten of een nieuw leeg formulier geopend nadat de gebruiker het formulier verzendt.

Naar boven

Een gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Selecteer het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier in het dialoogvenster Opties voor indienen .

 3. Formuliergegevens verzenden naar één bestemmingop en klik vervolgens in de lijst op E-mail.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ het e-mailadressen van de namen van geadresseerden, het onderwerp dat u wilt weergeven in het e-mailbericht en inleidende tekst die u wilt dat in de Wizard Gegevensverbinding, in de juiste vakken en klik op volgende.

  Tip: U kunt ook een veld opgeven of een formule gebruiken om de waarde voor elk vak, behalve het vak Inleiding te maken.

  Werkwijze

  1. Klik op formule invoegen Afbeelding van knop .

  2. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Formule invoegen :

   • Als u een veld in de formule, klikt u op veld of groep invoegen, klikt u op het veld dat u wilt gebruiken in het dialoogvenster veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

   • Als u een functie in de formule, klik op Functie invoegen, selecteert u de functie die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Functie invoegen en klik vervolgens op OK.

    Tip: Als de functie parameters vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen , klik op OKen klik vervolgens in het vak van de formule in het dialoogvenster Functie invoegen , dubbelklikt u op de functie die u hebt toegevoegd en klikt u op een veld of groep. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over functies.

   • Als u wilt een waarde of de wiskundige operator invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak formule .

  Bewerking

  Symbool

  Toevoegen

  +

  Aftrekken

  -

  Vermenigvuldigen

  *

  Delen

  /

  • Opmerking: Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd "/" als een scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

  • Klik op Formule controlerenom te controleren van de formule voor de juiste syntaxis, in het dialoogvenster Formule invoegen .

   In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over formules.

 6. Voer op de volgende pagina van de wizard een van de volgende opties:

  1. Als u wilt weergeven het formulier in de hoofdtekst van het e-mailbericht, klikt u op alleen de actieve weergave van het formulier en geen bijlage verzenden.

  2. Als u wilt de gegevens als een bijlage naar het e-mailbericht verzenden, klikt u op de formuliergegevens als bijlage verzenden, schakel het selectievakje bijvoegen de formuliersjabloon om ervoor te zorgen dat gebruikers het formulier kunnen openen en typ een naam voor het formulier in de bijlage vak. U kunt ook een veld opgeven of een formule gebruiken om ervoor te zorgen dat elke formuliernaam uniek is.

   Werkwijze

   1. Klik op formule invoegen Afbeelding van knop .

   2. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Formule invoegen :

    • Als u een veld in de formule, klikt u op veld of groep invoegen, klikt u op het veld dat u wilt gebruiken in het dialoogvenster veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

    • Als u een functie in de formule, klik op Functie invoegen, selecteert u de functie die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Functie invoegen en klik vervolgens op OK.

     Tip: Als de functie parameters vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen , klik op OKen klik vervolgens in het vak van de formule in het dialoogvenster Functie invoegen , dubbelklikt u op de functie die u hebt toegevoegd en klikt u op een veld of groep. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over functies.

    • Als u wilt een waarde of de wiskundige operator invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak formule .

   Bewerking

   Symbool

   Toevoegen

   +

   Aftrekken

   -

   Vermenigvuldigen

   *

   Delen

   /

   • Opmerking: Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd "/" als een scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

   • Klik op Formule controlerenom te controleren van de formule voor de juiste syntaxis, in het dialoogvenster Formule invoegen .

    In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over formules.

   Opmerking: De personen die de gegevens als een bijlage in een e-mailbericht ontvangen moet InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd om de bijlage te openen.

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een naam voor deze gegevensverbinding Typ een beschrijvende naam voor dit gegevensverbinding.

 9. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting juist is en klik vervolgens op Voltooien.

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 10. Als u niet dat anderen wilt moeten gebruiken van een opdracht indienen of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Tip: Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×