Formuliergegevens in een e-mailbericht indienen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een secundaire verbinding voor het indienen van gegevens aan uw formuliersjabloon toevoegen waarmee gebruikers hun formuliergegevens in een e-mailbericht kunnen verzenden. Met statische waarden, waarden op basis van formuliergegevens of een formule kunt u niet alleen de e-mailadressen opgeven waarnaar het formulier wordt verzonden, maar ook de onderwerpregel van het e-mailbericht en de naam van het formulier. Bovendien kunt u opgeven of u het formulier in de hoofdtekst van het e-mailbericht wilt weergeven of in een bijlage bij het bericht wilt opnemen.

Als u in de configuratie van de formuliersjabloon definieert dat u het formulier in een bijlage bij het e-mailbericht opneemt, kunt u ook de formuliersjabloon als bijlage aan het e-mailbericht koppelen. Als u zowel het formulier als de formuliersjabloon als bijlage bij het e-mailbericht verzendt, kunnen de geadresseerden van het bericht het formulier in Microsoft Office InfoPath openen, zelfs als de formuliersjabloon zich niet in een cache op hun computer bevindt. De geadresseerden kunnen de bijlagen alleen openen als ze InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd.

Als gebruikers hun formuliergegevens in een e-mailbericht indienen, maakt InfoPath een e-mailbericht met de formuliergegevens en verzendt het bericht naar de geadresseerden die u bij de definitie van de gegevensverbinding hebt opgegeven. Als degenen die de ingevulde formulieren ontvangen met Microsoft Office Outlook 2007 werken, kunnen ze een map aan hun Postvak IN toevoegen voor alle InfoPath-formulieren die ze ontvangen. Ze kunnen in de configuratie van de map opgeven dat de formuliergegevens in Outlook in kolommen worden weergegeven.

Nadat u de verbinding voor het indienen van gegevens hebt toegevoegd, configureert u de formuliersjabloon dusdanig dat gebruikers hun formuliergegevens kunnen indienen. Er wordt door InfoPath automatisch de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en de opdracht Indienen aan het menu Bestand. Bovendien kunt u de opties voor indienen voor uw formuliersjabloon op de volgende manieren aanpassen:

 • Wijzig de tekst die verschijnt op de knop Indienen in de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Wijzig de sneltoets voor de knop Indienen op de werkbalk standaardwerkbalk en de opdracht Indienen in het menu Bestand.

 • Maak aangepaste berichten die gebruikers te zien krijgen als zij formulieren indienen.

 • Geef op of een ingediend formulier geopend blijft of gesloten wordt of dat er na het indienen een nieuw leeg formulier wordt geopend.

Naar boven

Een verbinding voor het indienen van gegevens toevoegen

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor indienen het selectievakje Gebruikers toestaan dit formulier in te dienen in.

 3. Klik op Formuliergegevens verzenden naar één bestemming en klik in de lijst op E-mail.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in de wizard Gegevensverbinding het e-mailadres van de geadresseerden, het onderwerp dat in het e-mailbericht moet komen te staan en een eventuele inleiding in de daartoe bestemde vakken. Klik vervolgens op Volgende.

  Tip: Met uitzondering van het vak Inleiding kunt u in de vakken ook een veld opgeven of een formule gebruiken.

  Hoe?

  1. Klik op Formule invoegen afbeelding van knop .

  2. Voer in het dialoogvenster Formule invoegen een van de volgende handelingen uit:

   • Als u een veld in de formule wilt gebruiken, klikt u op Veld of groep invoegen. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

   • Als u een functie in de formule wilt gebruiken, klikt u op Functie invoegen. Selecteer in het dialoogvenster Functie invoegen de functie die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

    Tip: Als voor de functie parameters zijn vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen en klikt u op OK. Ga in het dialoogvenster Formule invoegen naar het vak Formule, dubbelklik op de functie die u hebt toegevoegd en klik op een veld of groep. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over functies.

   • Als u een waarde of een wiskundig symbool wilt invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak Formule.

  Bewerking

  Symbool

  Optellen

  +

  Aftrekken

  -

  Vermenigvuldigen

  *

  Delen

  /

  • Opmerking: Als in uw formule de operator voor delen (/) wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat zich voor en achter deze operator een spatie bevindt. Als deze spaties ontbreken, wordt de operator "/" door InfoPath beschouwd als een scheidingsteken voor XPath-locatiestappen en niet als een operator voor delen.

  • Als u de formule wilt controleren op syntaxis, klikt u in het dialoogvenster Formule invoegen op Formule controleren.

   Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over formules.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit op de volgende pagina van de wizard:

  1. Als u het formulier in de hoofdtekst van een e-mailbericht wilt weergeven, klikt u op Alleen de actieve weergave van het formulier verzenden, geen bijlage.

  2. Als u de formuliergegevens in de vorm van een bijlage bij een e-mailbericht wilt verzenden, klikt u op De formuliergegevens als bijlage verzenden. Schakel het selectievakje De formuliersjabloon als bijlage toevoegen, zodat gebruikers het formulier kunnen openen in en typ in het vak Bijlagenaam een naam voor het formulier. U kunt ook een veld opgeven of een formule gebruiken om ervoor te zorgen dat elke formuliernaam uniek is.

   Hoe?

   1. Klik op Formule invoegen afbeelding van knop .

   2. Voer in het dialoogvenster Formule invoegen een van de volgende handelingen uit:

    • Als u een veld in de formule wilt gebruiken, klikt u op Veld of groep invoegen. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

    • Als u een functie in de formule wilt gebruiken, klikt u op Functie invoegen. Selecteer in het dialoogvenster Functie invoegen de functie die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

     Tip: Als voor de functie parameters zijn vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen en klikt u op OK. Ga in het dialoogvenster Formule invoegen naar het vak Formule, dubbelklik op de functie die u hebt toegevoegd en klik op een veld of groep. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over functies.

    • Als u een waarde of een wiskundig symbool wilt invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak Formule.

   Bewerking

   Symbool

   Optellen

   +

   Aftrekken

   -

   Vermenigvuldigen

   *

   Delen

   /

   • Opmerking: Als in uw formule de operator voor delen (/) wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat zich voor en achter deze operator een spatie bevindt. Als deze spaties ontbreken, wordt de operator "/" door InfoPath beschouwd als een scheidingsteken voor XPath-locatiestappen en niet als een operator voor delen.

   • Als u de formule wilt controleren op syntaxis, klikt u in het dialoogvenster Formule invoegen op Formule controleren.

    Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over formules.

   Opmerking: Degenen die de formuliergegevens in de vorm van een bijlage bij een e-mailbericht ontvangen en de bijlage willen openen, moeten InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd.

 7. Klik op Volgende.

 8. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze gegevensverbinding voor het indienen van gegevens in het vak Geef een naam op voor deze gegevensverbinding.

 9. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting correct zijn en klik op Voltooien.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 10. Als u niet wilt dat gebruikers de menu-opdracht Verzenden of de knop Verzenden op de werkbalk Standaard gebruiken wanneer zij uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje Het menu-item Verzenden en de werkbalkknop Verzenden weergeven uit.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   • Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip: Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   • Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×