Formuliergegevens bij verschillende locaties indienen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de formuliersjabloon ontwerpen, zodat gebruikers hun formuliergegevens bij verschillende locaties indienen kunnen als er op de knop verzenden .

In dit artikel

Overzicht

Stap 1: Gegevensverbindingen voor indienen toevoegen

Stap 2: Configureer de formuliersjabloon zodat indienen

Overzicht

Als u wilt dat gebruikers kunnen hun formuliergegevens bij verschillende locaties indienen, moet u een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan de formuliersjabloon waarmee de gegevens voor elk van de locaties waar u wilt dat gebruikers hun formuliergegevens mogen indienen. Nadat u alle gegevensverbindingen voor indienen hebt toegevoegd, kunt u de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers kunnen hun formuliergegevens bij verschillende locaties indienen met behulp van een regelconfigureren. Microsoft Office InfoPath wordt een knop verzenden daardoor toegevoegd aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen. InfoPath indienen van de gegevens op de secundaire gegevensverbindingen in de volgorde waarin ze worden weergegeven in de regel. U kunt de regel om alle te gebruiken van gegevensverbindingen voor indienen op hetzelfde moment niet configureren.

Als u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen configureert, kunt u ook de opties voor indienen in de volgende manieren aanpassen:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Wijzig de sneltoets voor de knop verzenden op de werkbalk standaard en de opdracht verzenden in het menu bestand .

 • Maak aangepaste berichten weer te geven voor uw gebruikers wanneer ze hun formulieren indienen.

 • Opgeven of het formulier open laten het formulier sluiten of een nieuw leeg formulier geopend nadat het formulier is ingediend.

Naar boven

Stap 1: Gegevensverbindingen voor indienen toevoegen

Als u de formuliersjabloon zodanig configureren dat gebruikers kunnen hun ingevulde formulieren bij verschillende locaties indienen, wilt u de benodigde toevoegen gegevensverbindingen naar de formuliersjabloon indienen. U kunt gegevensverbindingen toevoegen aan de volgende locaties:

 • Een webservice

 • Een documentbibliotheek op een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services

 • In een e-mailbericht

  Opmerking: Microsoft Office Outlook is geïnstalleerd op hun computer om te kunnen de formuliergegevens in een e-mailbericht, hoeven gebruikers.

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u toevoegen gegevensverbindingen naar deze locaties indienen.

Een gegevensverbinding waarmee gegevens bij een webservice toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op een nieuwe verbinding maken met, klikt u op verzendgegevensen klik vervolgens op volgende.

 4. Klik op naar een webserviceop de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard, de locatie van de Web-service waar uw gebruikers hun formulieren indienen en klik vervolgens op volgende.

  Als u wilt zoeken op een server Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) voor een webservice, klikt u op Zoeken UDDI, voert u de UDDI-server die u wilt zoeken, moet u opgeven of u wilt zoeken op provider of door de services die beschikbaar zijn , voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten .

 6. Klik op de volgende pagina van de wizard, klik in de lijst Selecteer een bewerking op bewerking van de webservice die de gegevens te ontvangen, en klik vervolgens op volgende.

 7. Voer op de volgende pagina van de wizard een van de volgende opties:

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik op de parameter van een Web-webservice die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. In de Parameteropties, klikt u op veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. In het dialoogvenster veld of groep selecteren , klikt u op het veld of groep waarvan de gegevens u wilt verzenden en klik vervolgens op OK.

  5. Klik op tekst en onderliggende elementen alleen als u wilt alleen de celinhoud en eventuele onderliggende elementen van het veld of groep indienen, of klik op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element om in te dienen zowel de inhoud en de geselecteerde groep of veld in het vak toevoegen .

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik op hele formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens als een tekenreeks indienen

  1. Schakel het selectievakje gegevens indienen als een tekenreeks .

   Normaal gesproken kunt u dit selectievakje in om in te dienen digitaal ondertekende gegevens selecteren. Schakel dit selectievakje in de meeste gevallen.

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een naam voor deze gegevensverbinding Typ een beschrijvende naam voor dit gegevensverbinding.

 10. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting juist is en klik vervolgens op Voltooien.

Een gegevensverbinding waarmee gegevens naar een documentbibliotheek toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op een nieuwe verbinding maken met, klikt u op verzendgegevensen klik vervolgens op volgende.

 4. Op de volgende pagina van de wizard, klikt u op naar een documentbibliotheek op een SharePoint-siteen klik vervolgens op volgende.

 5. Typ de locatie van de SharePoint-documentbibliotheek op de volgende pagina van de wizard, in het vak documentbibliotheek .

 6. Typ in het vak bestandsnaam een naam die wordt gebruikt om aan te geven van het formulier in de documentbibliotheek. U kunt ook een formule gebruiken om ervoor te zorgen dat elke formuliernaam uniek is.

  Werkwijze

  1. Klik op formule invoegen Afbeelding van knop .

  2. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Formule invoegen :

   • Als u een veld in de formule, klikt u op veld of groep invoegen, klikt u op het veld dat u wilt gebruiken in het dialoogvenster veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

   • Als u een functie in de formule, klik op Functie invoegen, selecteert u de functie die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Functie invoegen en klik vervolgens op OK.

    Als de functie parameters vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen , klik op OKen klik vervolgens in het vak van de formule in het dialoogvenster Functie invoegen , dubbelklikt u op de functie die u hebt toegevoegd en klikt u op een veld of groep. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over functies.

   • Als u wilt een waarde of de wiskundige operator invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak formule .

  Bewerking

  Symbool

  Toevoegen

  +

  Aftrekken

  -

  Vermenigvuldigen

  *

  Delen

  /

  • Opmerking: Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd "/" als een scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

  • Klik op Formule controlerenom te controleren van de formule voor de juiste syntaxis, in het dialoogvenster Formule invoegen .

   In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over formules.

 7. Als u wilt overschrijven bestaande formulieren met dezelfde naam in de documentbibliotheek, selecteert u het selectievakje overschrijven toestaan als bestand bestaat .

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een naam voor deze gegevensverbinding Typ een beschrijvende naam voor dit gegevensverbinding.

 10. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting juist is en klik vervolgens op Voltooien.

Een gegevensverbinding waarmee gegevens in een e-mailbericht toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op een nieuwe verbinding maken met, klikt u op verzendgegevensen klik vervolgens op volgende.

 4. Op de volgende pagina van de wizard, klikt u op als een e-mailberichten klik vervolgens op volgende.

 5. Op de volgende pagina van de wizard, typ het e-mailadressen van de geadresseerden van het bericht, het onderwerp dat u wilt weergeven in het bericht en inleidende tekst die u wilt dat in de juiste vakken en klik vervolgens op volgende. U kunt ook een formule gebruiken in elk vak, behalve voor het vak Inleiding .

  Werkwijze

  1. Klik op formule invoegen Afbeelding van knop .

  2. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Formule invoegen :

   • Als u een veld in de formule, klikt u op veld of groep invoegen, klikt u op het veld dat u wilt gebruiken in het dialoogvenster veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

   • Als u een functie in de formule, klik op Functie invoegen, selecteert u de functie die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Functie invoegen en klik vervolgens op OK.

    Als de functie parameters vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen , klik op OKen klik vervolgens in het vak van de formule in het dialoogvenster Functie invoegen , dubbelklikt u op de functie die u hebt toegevoegd en klikt u op een veld of groep. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over functies.

   • Als u wilt een waarde of de wiskundige operator invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak formule .

  Bewerking

  Symbool

  Toevoegen

  +

  Aftrekken

  -

  Vermenigvuldigen

  *

  Delen

  /

  • Opmerking: Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd "/" als een scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

  • Klik op Formule controlerenom te controleren van de formule voor de juiste syntaxis, in het dialoogvenster Formule invoegen .

   In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over formules.

 6. Voer op de volgende pagina van de wizard een van de volgende opties:

  1. Als u wilt weergeven het formulier in de hoofdtekst van het e-mailbericht, klikt u op alleen de actieve weergave van het formulier en geen bijlage verzenden.

  2. Als u wilt de gegevens als een bijlage naar het e-mailbericht verzenden, klikt u op de formuliergegevens als bijlage verzenden, schakel het selectievakje bijvoegen de formuliersjabloon om ervoor te zorgen dat gebruikers het formulier kunnen openen en typ een naam voor het formulier in de bijlage vak. U kunt ook een veld opgeven of een formule gebruiken om ervoor te zorgen dat elke formuliernaam uniek is. Deze optie is alleen beschikbaar als de formuliersjabloon is geconfigureerd voor het beveiligingsniveau automatisch te bepalen of is geconfigureerd voor het beveiligingsniveau beperkt of volledig vertrouwen vereist is.

   Werkwijze

   1. Klik op formule invoegen Afbeelding van knop .

   2. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Formule invoegen :

    • Als u een veld in de formule, klikt u op veld of groep invoegen, klikt u op het veld dat u wilt gebruiken in het dialoogvenster veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

    • Als u een functie in de formule, klik op Functie invoegen, selecteert u de functie die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Functie invoegen en klik vervolgens op OK.

     Als de functie parameters vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen , klik op OKen klik vervolgens in het vak van de formule in het dialoogvenster Functie invoegen , dubbelklikt u op de functie die u hebt toegevoegd en klikt u op een veld of groep. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over functies.

    • Als u wilt een waarde of de wiskundige operator invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak formule .

   Bewerking

   Symbool

   Toevoegen

   +

   Aftrekken

   -

   Vermenigvuldigen

   *

   Delen

   /

   • Opmerking: Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd "/" als een scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

   • Klik op Formule controlerenom te controleren van de formule voor de juiste syntaxis, in het dialoogvenster Formule invoegen .

    In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over formules.

   De geadresseerden van de gegevens die wordt verzonden als bijlage moet InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd om de bijlage te openen.

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een naam voor deze gegevensverbinding Typ een beschrijvende naam voor dit gegevensverbinding.

 9. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting juist is en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Stap 2: Configureer de formuliersjabloon zodat indienen

Nadat u de benodigde secundaire gegevensverbindingen aan uw formulier toevoegt toevoegt, configureert u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen. Wanneer u dit doet, wordt in InfoPath opdracht indienen aan het menu bestand en een knop verzenden aan de werkbalk standaard toegevoegd als gebruikers het formulier invullen. Vervolgens kunt u de actie die optreedt wanneer de gebruiker op de knop verzenden . In dit geval wordt u een regel waarmee dat de gegevens op elk gegevensverbinding wanneer de gebruiker de opdracht verzenden in het menu bestand of de knop verzenden op de werkbalk standaard op toevoegen.

Klik in het dialoogvenster dezelfde kunt u de opties voor indienen.

 1. Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Selecteer het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier in het dialoogvenster Opties voor indienen .

  Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt in InfoPath een knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand toegevoegd als gebruikers het formulier invullen.

 3. Klik op aangepaste actie met behulp van regels uitvoerenen klik vervolgens op regels.

 4. In het dialoogvenster regels voor het indienen van formulieren , klikt u op toevoegen.

 5. Klik op actie toevoegen.

 6. Klik op verzenden met een gegevensverbindingin het vak actie , klikt u op de gegevensverbinding die u wilt gebruiken voor deze actie in de lijst gegevensverbinding indienen en klik vervolgens op OK.

 7. Herhaal stap 5 en 6 voor elk gegevensverbinding die u hebt toegevoegd aan uw formulier toevoegt.

 8. Nadat u de voorwaarden voor alle gegevensverbindingen voor indienen in de formuliersjabloon hebt toegevoegd, klikt u tweemaal op OK .

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 9. Als u wilt voorkomen dat gebruikers met de opdracht verzenden of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×