Formulieren maken die gebruikers in Word kunnen invullen of afdrukken

Formulieren maken die gebruikers in Word kunnen invullen of afdrukken

Word voor Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een formulier maken in micro soft Word door te beginnen met een leeg document of sjabloon en inhouds besturings elementen toe te voegen, waaronder selectie vakjes, tekst vakken, datum kiezers en vervolg keuzelijsten. Andere personen kunnen Word gebruiken om het formulier op hun computer in te vullen. In een geavanceerd scenario kunnen inhouds besturings elementen die u toevoegt aan een formulier ook worden gekoppeld aan gegevens.

Opmerking: U kunt een formulier dat is gemaakt met inhoudsbesturingselementen, afdrukken, maar de vakjes om de inhoudsbesturingselementen worden niet afgedrukt.

Volg deze stappen om een formulier te maken in Word.

 1. Klik op het tabblad bestand op Opties > lint aanpassen.

 2. Klik onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

 3. Schakel in de lijst het selectievakjeOntwikkelaars in en klik op OK.

  Dialoogvenster Het lint aanpassen

Als u tijd wilt besparen, begint u met een formuliersjabloon. U kunt ook beginnen met een leeg document en dit opslaan als een document of een sjabloon voor later gebruik.

Beginnen met een formuliersjabloon

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Zoek naar formulieren in het zoekvak Sjablonen.

 4. Klik op het formulier dat overeenkomt met het type formulier dat u wilt maken.

 5. Klik op Downloaden als u Word 2010 gebruikt of op Maken Als u Word 2013 of 2016 gebruikt.

 6. Klik nogmaals op het tabblad Bestand, klik op Opslaan als en kies een locatie voor het opslaan van het formulier.

 7. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe sjabloon of het nieuwe document en klik op Opslaan.

Beginnen met een leeg document

Als u uw eigen sjabloon wilt maken, begint u met een nieuw document en slaat u het nieuwe document op als een sjabloon.

 1. Klik in het formulier dat u hebt gemaakt op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.

 3. Selecteer onder Opslaan als de optie Word-sjabloon in het menu.

 4. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam voor de nieuwe sjabloon en klik op Opslaan.

Klik in het tabblad Ontwikkelaar in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en voeg vervolgens de gewenste besturingselementen in.

De knop Ontwerpmodus

U kunt het volgende doen:

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen invoeren

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

Een bouwsteenbesturingselement invoegen

Een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst invoegen

Een datumkiezer invoegen

Een selectievakje invoegen

Oudere formulierbesturingselementen gebruiken

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen invoeren

In een inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak kunnen gebruikers tekst opmaken als vet- of schuingedrukt en kunnen ze meerdere alinea's typen. Als u wilt beperken wat gebruikers kunnen toevoegen, voegt u het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak in.

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op inhouds besturings element voor tekst met opmaak   Inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak of inhouds besturings element voor tekst zonder opmaak Inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak .

Zie Stap 4: Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

Opmerking: 11 juli 2016: Als u het inhoudsbesturingselement voor afbeeldingen probeert te gebruiken als een sjabloon in Office 2016, maar dit niet lukt, werkt u Office 2016 bij naar versie 16.0.6965.2063. Als u de update onmiddellijk wilt ophalen, opent u een Office 2016-app en klikt u op Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken. Ga voor meer informatie naar onze pagina met opmerkingen bij de release en klik onder Kanaal op Huidig.

Een afbeeldingsbesturingselement wordt vaak gebruikt voor sjablonen, maar u kunt een afbeeldingsbesturingselement ook toevoegen aan een formulier.

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op inhouds besturings element voor afbeeldingen Afbeeldingsbesturingselement .

Zie Stap 4: Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een bouwsteenbesturingselement invoegen

U kunt bouwsteenbesturingselementen gebruiken wanneer u wilt dat gebruikers een specifiek tekstblok selecteren. Bouwsteenbesturingselementen zijn bijvoorbeeld handig als u een contractsjabloon instelt waarbij u verschillende standaardteksten moet toevoegen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het contract. U kunt inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak maken voor elke versie van de standaardtekst. Vervolgens kunt u een bouwsteenbesturingselement gebruiken als container voor de inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak.

U kunt een bouwsteenbesturingselement ook gebruiken in een formulier.

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op inhouds besturings element voor bouw stenen (in Word 2016 is dit het inhouds besturings element voor galerieën met bouw stenen) Inhoudsbesturingselement voor bouwstenen .

Zie Stap 4: Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst invoegen

In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een selectie maken in een lijst met keuzen die u opgeeft of kunnen ze eigen gegevens invoeren. In een vervolgkeuzelijst kunnen gebruikers alleen selecteren in de lijst met keuzen.

Eigenschappen voor besturingselementen

 1. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op inhouds besturings element voor een keuze lijst met invoervak   Inhoudsbesturingselement voor een keuzelijst met invoervak of vervolg keuzelijst Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijsten .

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 3. Klik onder Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen om de lijst met keuzemogelijkheden te maken.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien.

  Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

 5. Vul andere gewenste eigenschappen in.

  Opmerking:  Als u het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt inschakelt, kunnen gebruikers niet op een keuze klikken.

Een datumkiezer invoegen

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement voor datumkiezer wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op inhouds besturings element voor de datum kiezer Inhoudsbesturingselement voor een datumkiezer .

Zie Stap 4: Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een selectievakje invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement van het selectievakje wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op inhouds besturings element voor selectie vakjes Inhoudsbesturingselement voor een selectievakje .

Zie Stap 4: Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Oudere formulierbesturingselementen gebruiken

 1. Klik waar u een ouder besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op de vervolgkeuzelijst Oudere hulpprogramma's.

 3. Selecteer het gewenste element onder Oude formulieren of Active X-besturingselementen.

Ieder inhoudsbesturingselement bevat eigenschappen die u kunt instellen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voor het inhoudsbesturingselement Datumkiezer opties selecteren voor de manier waarop de datum moet worden weergegeven.

 1. Klik op het inhoudsbesturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaar in de groep Besturingselementen op Eigenschappen en wijzig de gewenste eigenschappen.

Eigenschappen voor besturingselementen

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van het formulier dat u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselement wijzigen.

Voer de volgende handelingen uit om de standaardtekst van de instructies wilt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Ontwerpmodus.

  De knop Ontwerpmodus

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

Opmerking: Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt niet in als u wilt dat de gebruikers van het formulier de tekst van de instructies door hun eigen tekst mogen vervangen.

Het beveiligen van een formulier betekent dat het niet kan worden gewijzigd. personen kunnen een beveiligd formulier invullen, maar kunnen de besturings elementen of de eigenschappen van het besturings element niet wijzigen.

Tip: Test het formulier voordat u het gaat verspreiden. Open het formulier, vul het op de gewenste manier in en sla een kopie van het formulier op.

 1. Selecteer de inhoudsbesturingselementen waarvoor u het aanbrengen van wijzigingen wilt beperken.

  Tip: Selecteer meerdere besturings elementen door CTRL ingedrukt te houden terwijl u op de besturings elementen klikt.

 2. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op groeperen en klik vervolgens op opnieuw groeperen wanneer daarom wordt gevraagd.
  De knop Groeperen

 3. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op Eigenschappen.
  Eigenschappen voor besturingselementen

 4. Voer in het dialoog venster Eigenschappen van inhouds besturings element onder vergren delen een van de volgende handelingen uit:

 • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

 • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

Gebruik deze instelling wanneer u de door u toegevoegde tekst wilt beveiligen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een juridisch fragment dat u vaak gebruikt, wordt gewijzigd. Als u het fragment niet nodig hebt voor een bepaald document, kunt u het fragment in dat geval verwijderen.

Volg deze stappen om een formulier te maken in Word.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Populair.

 3. Schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

  Opmerking: Het lint maakt deel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik onder Sjablonen op Mijn sjablonen.

 3. Dubbelklik op Normaal en klik vervolgens onder Nieuw op Sjabloon of Document.

 4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 5. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe sjabloon of het nieuwe document en klik op Opslaan.

Ontwerp het formulier door eerst een indeling te schetsen, of gebruik een bestaand formulier als richtlijn. In het formulier kunt u inhoudsbesturingselementen, tabellen en andere grafische elementen toevoegen.

Ga naar het tabblad Ontwikkelaars, klik in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en klik vervolgens op de plek waar u het besturingselement wilt invoegen.

Knopafbeelding

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen invoeren

Een veld voor tekstopvulling invoegen

Een vervolgkeuzelijst invoegen waarmee de beschikbare opties worden beperkt tot degene die u opgeeft

Een selectievakje invoegen

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen invoeren

 1. Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen op het besturings element Afbeelding van lint voor tekst met opmaak of de Afbeelding van lint voor tekst.

Een veld voor tekstopvulling invoegen

Belangrijk: Met spellingcontrole worden eventuele fouten die u in het tekstvak van het formulier typt, niet gemarkeerd. Als u een spellingcontrole wilt uitvoeren, gebruikt u het rich text-besturingselement of het tekstbesturingselement.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Oudere hulpprogramma's.

 2. Klik op Tekstvak.

 3. Klik in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een lijn onder het veld wilt toevoegen, selecteert u het veld en klikt u vervolgens op Onderstrepen in de groep Lettertype op het tabblad Start.

  • Als u de hoeveelheid gegevens wilt beperken die in het veld kan worden ingevoerd, kunt u een maximale breedte instellen door te klikken op Eigenschappen in de groep Besturingselementen en een waarde in te voeren onder Maximumlengte.

  • Als u de maximale lengte van het veld zichtbaar wilt maken, kunt u een aanwijzing toevoegen door te klikken op Eigenschappen in de groep Besturingselementen en onder Standaardtekst tekst te typen zoals Typ hier uw voornaam.

Een vervolgkeuzelijst invoegen waarmee de beschikbare opties worden beperkt tot degene die u opgeeft

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het besturingselement Vervolgkeuzelijst Afbeelding van lint .

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Knopafbeelding

 3. Klik onder Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen om de lijst met keuzemogelijkheden te maken.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien.

  Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

Een selectievakje invoegen

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Oudere hulpprogramma's.

 2. Klik op Selectievakje.

 3. Typ een spatie en typ vervolgens een label voor het selectievakje.

 4. Als u de arcering uit het selectievakje wilt verwijderen, klikt u op Oudere hulpprogramma's en klikt u vervolgens op Arcering.

Opmerking: U kunt het selectievakje pas in- of uitschakelen nadat u het formulier hebt beveiligd.

Ieder inhoudsbesturingselement bevat eigenschappen die u kunt instellen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voor het inhoudsbesturingselement Datumkiezer opties selecteren voor de manier waarop de datum moet worden weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het inhoudsbesturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op Eigenschappen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van het formulier dat u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselement wijzigen.

Voer de volgende handelingen uit om de standaardtekst van de instructies wilt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Ontwerpmodus.

  Knopafbeelding

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Als u wilt dat het inhoudsbesturingselement verdwijnt en uw instructies in een besturingselement voor tekst (met of zonder opmaak) worden overschreven wanneer iemand eigen inhoud typt, klikt u in de groep Besturingselementen op Eigenschappen en schakelt u het selectievakje Inhoudsbesturingselement verwijderen wanneer inhoud wordt bewerkt in.

 5. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

Opmerking: Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt niet in als u wilt dat de gebruikers van het formulier de tekst van de instructies door hun eigen tekst mogen vervangen.

U kunt de afzonderlijke inhoudsbesturingselementen in een sjabloon beveiligen om te voorkomen dat een gebruiker een bepaald inhoudsbesturingselement of een groep besturingselementen verwijdert of wijzigt, of u kunt een formulier voorbereiden om te worden verspreid en ingevuld door het formulier te vergrendelen. U kunt de inhoud van de gehele sjabloon met een wachtwoord beveiligen.

Tip: Desgewenst kunt u het formulier testen voordat u het verspreidt. Open het formulier, vul de gewenste gegevens in zoals een gebruiker dit zou doen en sla het op de gewenste locatie op.

 1. Selecteer het inhoudsbesturingselement of de groep besturingselementen waarvoor u wijzigingen wilt beperken.

 2. Als u meerdere besturingselementen wilt groeperen, selecteert u de besturingselementen door op de Shift-toets te drukken en te klikken op elk besturingselement dat u wilt groeperen. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Groeperen en klik vervolgens op Groeperen.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Knopafbeelding

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement onder Vergrendelen:

  • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

  • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

   Opmerking: Deze optie is niet voor alle besturingselementen beschikbaar.

 1. Open het formulier dat u vergrendelen wilt, zodat het kan worden ingevuld.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik vervolgens op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 4. Selecteer Formulieren invullen in de lijst met bewerkingsbeperkingen.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kan iedereen uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

  Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

  Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×