Formulieren koppelen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een lang formulier met meerdere items hebt, wilt u soms snel kunnen 'inzoomen' om meer informatie weer te geven over één item. In Access kunt u dit doen door het formulier met meerdere items te koppelen aan een formulier met één item. Wanneer u klikt op een item op het formulier met meerdere items, wordt het formulier met één item geopend, waarin de details worden weergegeven.

Klik op een ID in een formulier met meerdere items om een formulier met één item weer te geven.

Notities: 

 • This article doesn't apply to Access web apps – the kind of database you design with Access and publish online.

 • If you meant something else by “linking”, see Other types of form linking at the end of this article.

De formulieren maken

In de meeste gevallen zijn de twee formulieren in bovenstaande situatie gebaseerd op op dezelfde tabel of query. Als u al twee formulieren hebt die u wilt gebruiken (één gegevensblad of formulier met meerdere items en één formulier met één item of detailformulier), kunt u dit gedeelte overslaan. Gebruik anders deze procedure om de formulieren te maken:

Een gegevensblad of formulier met meerdere items maken:

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de tabel of query met de gegevens voor het gegevensbladformulier.

 2. Klik op Maken > Meer formulieren en klik daarna op Meerdere items of Gegevensblad, afhankelijk van het gewenste type.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het ontwerp. Verwijder zoveel mogelijk kolommen, waarbij net voldoende gegevens overblijven om elk item te identificeren.

 4. Sla het formulier op en sluit dit.

For more information about Multiple Item forms, see Create a form by using the Multiple Items tool.

Een formulier met één item of detailformulier maken:

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de tabel of query met de gegevens voor het detailformulier. Dit is waarschijnlijk dezelfde tabel of query die u hebt geselecteerd voor het eerste formulier.

 2. Klik op Maken > Formulier.

 3. Breng de gewenste wijzigingen in het ontwerp aan, sla het formulier op en sluit het.

For more information, see Create a form by using the Form tool.

Voeg de logica toe die het detailformulier opent

Voeg vervolgens een kleine macro toe aan het formulier met meerdere items of het gegevensbladformulier. De macro opent het detailformulier en zorgt dat het juiste item is geselecteerd.

Als u geen ervaring hebt met macro's, kunt u de XML-code in deze procedure kopiëren en plakken.

 1. Als u een gegevensbladformulier gebruikt, dubbelklikt u erop in het navigatiedeelvenster om het te openen. Bij een formulier met meerdere items klikt u erop met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster en klikt u daarna op Indelingsweergave.

 2. Druk op F4 om het eigenschappenvenster te openen als dit nog niet is geopend.

 3. Klik op de kolom waaraan u de macro wilt toevoegen. Dit is de kolom waarop u klikt om het detailformulier te openen wanneer de macro is voltooid. In de bovenstaande afbeelding is de macro toegevoegd aan de kolom ID van frmContactList.

Tip:  U kunt macro toevoegen aan meer dan één kolom.

 1. On the Event tab of the Property Sheet, click in the On Click or On Dbl Click property box (depending on whether you want the form to open by single-clicking or double-clicking the field), and then click the Build button knopafbeelding .

 2. Als u wordt gevraagd een opbouwfunctie te selecteren, selecteert u Opbouwfunctie voor macro's en klikt u op OK.

 3. Select this block of XML, and then press Ctrl+C to copy it to the clipboard:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Klik in het lege deel van de Opbouwfunctie voor macro's (net onder de vervolgkeuzelijst Nieuwe actie toevoegen) en druk op Ctrl+V om de macro-acties te plakken. Als alles goed gaat, ziet u de XML-code niet in de Opbouwfunctie voor macro's. De code wordt uitgebreid naar de meer leesbare macroblokken die u ziet in de volgende stap.

 5. If necessary, replace the form name (frmContactDetails) and the linking column name (ID) with the name of your form and the column you’re using to link the two forms. The picture below shows where you might need to make edits to match your own identifier names:

  Plaatsen waar u de voorbeeldmacro mogelijk moet wijzigen om deze aan te passen aan de namen van uw database.

 6. Klik op het tabblad Ontwerp op Opslaan en vervolgens op Sluiten.

 7. Als u wilt dat de klikbare kolommen worden weergegeven als een hyperlink, zodat gebruikers weten dat ze erop kunnen klikken, zorgt u dat de kolom nog steeds is geselecteerd, klikt u in het eigenschappenvenster op het tabblad Indeling en stelt u de eigenschap Weergeven als hyperlink in op Altijd.

 8. Sla het formulier op, sluit het, open het opnieuw en test de macro door te klikken of te dubbelklikken op de gewijzigde kolom.

For more information about macros in desktop databases, see Add logic to a control in a desktop database.

Andere manieren om formulieren te koppelen

To create a form/subform combination and link them together, see Create a form that contains a subform (a one-to-many form).

To create a form that is linked to a data source such as a table or query, see Create a form by using the Form tool.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×