Formulier Zakelijk project in Business Contact Manager

In een formulier voor een bedrijfsproject kunt u alle mogelijke gegevens invullen om de taak die voor een bepaald project zijn vereist te selecteren, toe te wijzen en bij te houden.

Het formulier bevat vier weergaven: Algemeen, Details, Geschiedenis en Door de gebruiker gedefinieerde velden. Elke weergave bevat een of meer secties.

De weergave Algemeen

De weergave Algemeen bevat de volgende secties waarin u gegevens over het zakelijke project kunt invullen en bewerken, inclusief de dagen tot voltooiing, vereiste taken en de Account en zakelijke contactpersoon die aan het zakelijke project zijn gekoppeld.

 • Projectgegevens

  Typ een naam voor het zakelijke project (vereist). Als u een zakelijk project aan één eigenaar wilt toewijzen, selecteert u de naam in de lijst van gebruikers die toegang hebben tot de database. Als u een naam uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op Deze lijst bewerken.

  Als u een naam aan de lijst wilt toevoegen, moet u de database-eigenaar zijn. Zie Business Contact Manager-gegevens delen met andere gebruikers voor meer informatie over het toevoegen van een gebruiker aan de lijst.

  Selecteer een projecttype, zoals Vaste vergoeding, Tijd en materialen of Ander. Als u een nieuw type aan de lijst wilt toevoegen of een bestaand type wilt wijzigen, klikt u op Deze lijst bewerken.

  Tip: Gebruik het veld Projecttype om uw zakelijke projecten te categoriseren zodat u ze gemakkelijker kunt plannen en volgen.

 • Gekoppeld(e) account of zakelijke contactpersoon

  Klik op de knop Koppelen aan om een account of zakelijke contactpersoon te selecteren die u wilt koppelen aan dit zakelijke project (vereist). Selecteer in de mappenlijst van het dialoogvenster Koppelen aan een account of een zakelijke contactpersoon een lijst met accounts of zakelijke contactpersonen. Selecteer een item in de lijst en klik op de knop Koppelen aan. Klik op Nieuw als u een nieuw item wilt maken.

 • Gerelateerde accounts en zakelijke contactpersonen

  In de lijst worden accounts en zakelijke contactpersonen weergegeven die zijn gekoppeld aan het zakelijke project. Dubbelklik op een account of zakelijke contactpersoon om een record te openen, of klik op de knop Toevoegen om een nieuw account of nieuwe zakelijke contactpersoon toe te voegen. Selecteer in de mappenlijst van het dialoogvenster Een account of een zakelijke contactpersoon toevoegen een lijst met accounts of zakelijke contactpersonen. Selecteer een item in de lijst en klik op OK. Als u een account of zakelijke contactpersoon wilt verwijderen van het zakelijke project, selecteert u de record en klikt u op de knop Verwijderen.

 • Projecttaken

  In deze lijst worden projecttaken weergegeven die zijn gekoppeld aan het zakelijke project. Dubbelklik op een taak om deze te openen of klik op Nieuw om een nieuwe taak te maken. Klik op de knop Help  Button image   voor hulp bij het invullen van een formulier.

 • Projectoverzicht

  In de sectie Projectoverzicht wordt de status bepaald en weergegeven van de taken die aan het zakelijke project zijn gekoppeld, en wordt het aantal resterende dagen tot de voltooiing van de taak berekend en weergegeven.

 • Statusgegevens

  Voer de begin- en einddatum van uw zakelijke project in, alsmede de status, prioriteit en het voltooiingspercentage. Als u een nieuwe status of prioriteit wilt toevoegen aan uw zakelijke project, of een bestaand item wilt bewerken, klikt u op Deze lijst bewerken.

Opmerking: In de weergave Algemeen kunt u de velden Projecttype, Projectstatus en Prioriteit aanpassen.

De weergave Details

De weergave Details bevat opmerkingen over het zakelijke project. U kunt opmerkingen plakken uit andere bestanden of direct opmerkingen toevoegen aan de record voor het zakelijke project. Klik op de knop Tijdstempel toevoegen om uw opmerkingen van een datum te voorzien.

De weergave Geschiedenis

De weergave Geschiedenis bevat alle item van communicatiegeschiedenis die aan de record zijn gekoppeld. Klik op de pijl omlaag   Veldpijl   in het veld Beeld om een type weergave voor de lijst te selecteren. Dubbelklik op een communicatiegeschiedenisitem om dit te openen. U kunt een meer gedetailleerde geschiedenis van het zakelijke project maken door te klikken op de knop Nieuw en vervolgens een item, zoals een zakelijke notitie, telefoonlogboek, afspraak of taak, aan de record te koppelen.

De weergave Door de gebruiker gedefinieerde velden

De weergave door gebruiker gedefinieerd veld bevat aanpasbare velden die u zelf kunt maken en ordenen. Velden worden per groep geordend en in twee kolommen weergegeven.

Klik in de groep Opties van het lint op de knop Formulier aanpassen om groepen en velden te maken en beheren.

Navigatie op het lint

Het formulier bevat de volgende knoppen — op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface — die specifiek zijn voor Business Contact Manager voor Outlook.

Groep

Knop

Resultaat

Weergeven

Algemeen

Hiermee wordt de weergave Algemeen getoond op het formulier. Hierdoor kunt u basisinformatie invoeren.

Weergeven

Details

Hiermee wordt de weergave Details getoond op het formulier. Hierdoor kunt u meer specifieke informatie invoeren.

Weergeven

Door de gebruiker gedefinieerde velden

Hiermee worden alle door de gebruiker gedefinieerde velden weergegeven die zijn aangepast voor dit formulier.

Communiceren

Nieuw geschiedenisitem

Hiermee voegt u een nieuw(e) zakelijke notitie, telefoonlogboek, verkoopkans, project, taak, e-mailbericht, afspraak of bestand toe aan de communicatiegeschiedenis van de record.

Opties

Formulier aanpassen

Hiermee voegt u door de gebruiker gedefinieerde velden toe aan dit formulier.

Opties

Namen controleren

Hiermee herleidt u het e-mailadres of de gekoppelde record en controleert u de geldigheid hiervan.

Opmerking: Als u dit formulier via het menu Business Contact Manager wilt openen, klikt u op Zakelijke projecten en dubbelklikt u op een record voor een zakelijk project.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×