Formules maken voor berekeningen in Power Pivot

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel bespreken we de basisbeginselen van het maken van berekeningsformules voor beide berekende kolommen en maateenheden in Power Pivot. Als u eerder met DAX, zorg ervoor dat u uit te checken Snelstartgids: grondbeginselen van DAX meer in 30 minuten.

Basisbeginselen van een formule

Power Pivot is voorzien van DAX (Data Analysis Expressions), een formuletaal voor het maken van aangepaste berekeningen in Power Pivot-tabellen en in Excel-draaitabellen. DAX bevat een aantal functies die in Excel-formules worden gebruikt en extra functies die zijn ontworpen voor het werken met relationele gegevens en het uitvoeren van dynamische aggregatie.

Hier volgen een aantal basisformules die u in een berekende kolom kunt gebruiken:

Formule

Beschrijving

=TODAY()

Voegt de datum van vandaag in elke rij van de kolom in.

=3

Voegt de waarde 3 in elke rij van de kolom in.

=[Column1] + [Column2]

Voegt de waarden van dezelfde rij van [Kolom1] en [Kolom2] in, en plaatst het resultaat in dezelfde rij van de berekende kolom.

U kunt Power Pivot-formules voor berekende kolommen maken op een manier die sterk lijkt op het maken van formules in Microsoft Excel.

Gebruik de volgende stappen wanneer u een formule maakt:

 • Elke formule moet beginnen met een gelijkteken.

 • U kunt een functienaam typen of selecteren of een expressie typen.

 • Begin met het typen van de eerste paar letters van de gewenste functie en naam. Vervolgens wordt door de functie Automatisch aanvullen een lijst met beschikbare functies, tabellen en kolommen weergegeven. Druk op Tab om het item van de lijst Automatisch aanvullen aan de formule toe te voegen.

 • Klik op de knop Fx om een lijst met beschikbare functies weer te geven. Als u een functie in de vervolgkeuzelijst wilt selecteren, gebruikt u de pijltoetsen om het item te markeren en klikt vervolgens u op OK om de functie aan de formule toe te voegen.

 • Voer de argumenten voor de functie in door deze in een vervolgkeuzelijst van mogelijke tabellen en kolommen te selecteren, of door waarden of een andere functie te typen.

 • Controleer of er geen syntaxisfouten zijn: zorg dat alle benodigde haakjes aanwezig zijn en dat er correct wordt verwezen naar kolommen, tabellen en waarden.

 • Druk op Enter om de formule te accepteren.

Opmerking: In een berekende kolom, dat zodra u de formule, accepteer de kolom wordt gevuld met waarden. In een maateenheid slaat op ENTER te drukken de definitie van de maateenheid.

Een eenvoudige formule maken

Een berekende kolom met een eenvoudige formule maken

Verkoopdatum

Subcategorie

Product

Verkoop

Hoeveelheid

1/5/2009

Accessoires

Draagtas

254995

68

1/5/2009

Accessoires

Kleine acculader

1099.56

44

1/5/2009

Digitaal

Klein digitaal

6512

44

1/6/2009

Accessoires

Teleconverter

1662.5

18

1/6/2009

Accessoires

Statief

938.34

18

1/6/2009

Accessoires

USB-kabel

1230.25

26

 1. Selecteer en kopieer de gegevens van de bovenstaande tabel, inclusief de tabelkopteksten.

 2. Klik in Power Pivot op Start> Plakken.

 3. Klik in het dialoogvenster Plakvoorbeeld weergeven op OK.

 4. Klik op ontwerpen> kolommen> toevoegen.

 5. In de formulebalk boven de tabel typt u de volgende formule.

  = [Sales] / [Hoeveelheid]

 6. Druk op Enter om de formule te accepteren.

In de nieuwe berekende kolom worden vervolgens voor alle rijen waarden ingevuld.

Tips voor het gebruik van Automatisch aanvullen

 • U kunt Formule automatisch aanvullen midden in een bestaande formule met geneste functies gebruiken. De tekst direct vóór het invoegpunt wordt gebruikt om waarden in de vervolgkeuzelijst weer te geven. Alle tekst na het invoegpunt blijft ongewijzigd.

 • Power Pivot voegt de afsluitende haken van functies niet toe en voegt evenmin automatisch het juiste aantal haken in. U moet zelf controleren of elke functie syntactisch correct is, anders kunt u de formule niet opslaan of gebruiken. Power Pivot markeert haakjes zodat u gemakkelijker kunt controleren of de haakjes correct zijn gesloten.

Werken met tabellen en kolommen

Power Pivot-tabellen lijken op Excel-tabellen, maar de manier waarop ze met gegevens en formules werken, wijkt af:

 • De formules in Power Pivot werken alleen met tabellen en kolommen, niet met afzonderlijke cellen, verwijzingen naar bereiken of matrices.

 • De formules kunnen relaties gebruiken om waarden uit gerelateerde tabellen op te halen. De waarden die worden opgehaald, zijn altijd gerelateerd aan de huidige rijwaarde.

 • U kunt geen Power Pivot-formules in een Excel-werkblad plakken en omgekeerd.

 • U kunt geen onregelmatig of "onregelmatige" gegevens, zoals in een Excel-werkblad. Elke rij in een tabel moet hetzelfde aantal kolommen bevatten. U kunt echter lege waarden hebben in bepaalde kolommen. Excel-gegevenstabellen en Power Pivot gegevenstabellen zijn niet verwisselbaar, maar u kunt een koppeling naar Excel-tabellen in Power Pivot en plakken van Excel-gegevens naar Power Pivot. Zie voor meer informatie de werkbladgegevens toevoegen aan een gegevensmodel via een gekoppelde tabel en kopiëren en plakken van rijen in een gegevensmodel in Power Pivot.

Verwijzen naar tabellen en kolommen in formules en expressies

U kunt verwijzen naar een tabel en de kolom met behulp van de naam ervan. Bijvoorbeeld, is de volgende formule ziet u hoe verwijzen naar kolommen uit twee tabellen met behulp van de volledig gekwalificeerde naam:

= SOM (' nieuwe Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Wanneer een formule is geëvalueerd, Power Pivot eerst Hiermee wordt gecontroleerd op de syntaxis van de algemene en controleert de namen van kolommen en tabellen die u tegen mogelijke kolommen opgeeft en tabellen in de huidige context. Als de naam van de niet-eenduidige is of als de kolom of tabel kan niet worden gevonden, wordt er een fout op de formule (een tekenreeks #ERROR in plaats van een gegevenswaarde in de cellen waarin de fout treedt op). Voor meer informatie over naamgevingsvereisten voor tabellen, kolommen en andere objecten, raadpleegt u 'Naming vereisten in specificatie van DAX-syntaxis voor PowerPivot.

Opmerking: Context is een belangrijk onderdeel van gegevensmodellen Power Pivot waarmee u dynamische formules maken. Context wordt bepaald door de tabellen in het gegevensmodel, worden de relaties tussen de tabellen en eventuele filters die zijn toegepast. Zie Context in DAX-formulesvoor meer informatie.

Tabelrelaties

Tabellen kunnen aan andere tabellen zijn gerelateerd. Door relaties te maken, krijgt u de mogelijkheid om gegevens op te zoeken in een andere tabel en gerelateerde waarden te gebruiken om complexe berekeningen uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een berekende kolom gebruiken om alle verzendrecords van de huidige wederverkoper op te zoeken en vervolgens de verzendkosten van elke record berekenen. Het effect is als een geparameteriseerde query: u kunt voor elke rij in de huidige tabel een andere som berekenen.

Veel DAX-functies vereist een relatie tussen de tabellen of tussen meerdere tabellen, om te zoeken van de kolommen die u hebt waarnaar wordt verwezen en resultaten zinvolle worden geretourneerd. Andere functies wordt geprobeerd om aan te geven van de relatie. echter voor de beste resultaten u moet altijd een relatie maken indien mogelijk.

Wanneer u met draaitabellen werkt, is het vooral van belang dat u verbinding de tabellen die worden gebruikt in de draaitabel maken, zodat de samengevatte gegevens correct kan worden berekend. Voor meer informatie raadpleegt u werken met relaties in draaitabellen.

Fouten in formules oplossen

Als u een foutbericht krijgt wanneer u een berekende kolom definieert, is de formule mogelijk een syntactische fout of een semantische fout.

Syntaxisfouten zijn de eenvoudigste manier om op te lossen. Hierbij meestal een ontbrekende haakje of door komma's. Voor hulp bij de syntaxis van afzonderlijke functies, raadpleegt u Naslag voor DAX-functies.

Het andere type fout doet zich voor wanneer de syntaxis correct is, maar de waarde of de kolom waarnaar wordt verwezen, in de context van de formule niet duidelijk is. Dergelijke semantische fouten worden mogelijk veroorzaakt door de volgende problemen:

 • De formule verwijst naar een niet-bestaande kolom, tabel of functie.

 • De formule lijkt correct, maar wanneer de Power Pivot gegevens ophaalt, wordt vastgesteld dat de typen niet overeenkomen en wordt er een fout weergegeven.

 • Met de formule wordt een verkeerd aantal parameters of parameters van het verkeerde type aan een functie doorgegeven.

 • De formule verwijst naar een andere kolom die een fout bevat, en daarom zijn de waarden van de formule ongeldig.

 • De formule verwijst naar een onverwerkte kolom. Dit kan gebeuren als u de werkmap hebt gewijzigd in de handmatige modus, wijzigingen hebt aangebracht en vervolgens nooit de gegevens hebt vernieuwd of de berekeningen hebt bijgewerkt.

In de eerste vier gevallen wordt de volledige kolom gemarkeerd die de ongeldige formule bevat. In het laatste geval wordt de kolom grijs weergegeven om aan te geven dat de kolom onverwerkt is.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×