Formules invoeren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Formules zijn vergelijkingen die berekeningen op waarden in het blad uitvoeren. Alle formules beginnen met een gelijkteken (=). U kunt een eenvoudige formule maken met behulp van constante en berekening operator. Bijvoorbeeld: de formule = 5 + 2 * 3, vermenigvuldigt u twee getallen en telt vervolgens een getal naar het resultaat.

Als u verwijzen naar variabelen in plaats van constanten wilt, kunt u celwaarden, bijvoorbeeld = A1 + A2. Als u met lange kolommen met gegevens of gegevens die bevindt in verschillende gedeelten van een blad of in een ander werkblad werkt zich, kunt u een bereik , bijvoorbeeld =SUM(A1:A100)/SUM(B1:B100), waarmee de deling van de som van de eerste interacties getallen in kolom A met de som van de getallen in kolom B. Wanneer de formule verwijst naar andere cellen, elk gewenst moment dat u de gegevens in een van de cellen Excel opnieuw berekend wijzigen de resultaten automatisch.

U kunt ook een formule maken door een functie, een vooraf gedefinieerde formule waardoor het eenvoudiger invoeren berekeningen wordt te gebruiken.

Onderdelen van een formule

Bijschrift 1 Positief of negatief gelijk begin alle formules. 

Afbeelding van knop Constanten, kunnen zoals getallen of tekstwaarden, worden ingevoerd rechtstreeks in een formule. 

bijschrift 3 Operatoren Geef het soort berekening waarin de formule wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld de ^ (accent circonflexe)-operator om een getal tot een bepaalde macht verheffen en de * (sterretje)-operator vermenigvuldigt getallen. 

Stap 4 Functies zijn vooraf formules die afzonderlijk of als onderdeel van een langere formule kunnen worden gebruikt. Elke functie heeft de syntaxis van een specifieke argument. 

Callout 5 Celwaarden kunt u verwijzen naar een Excel-cel, in plaats van de specifieke waarde in de cel zodat de inhoud van de cel kunnen wijzigen zonder de functie die verwijst naar de cel te wijzigen. 

Een formule invoeren die naar waarden in andere cellen verwijst

 1. Klik op een blad dat kolommen met getallen bevat, op de cel waarin u de resultaten van de formule wilt weergeven.

 2. Typ een gelijkteken =.

 3. Klik op de eerste cel die u wilt opnemen in de berekening.

  Voorbeeld van gebruik van een celverwijzing in een formule

 4. Typ een operator. Een operator is het type berekening dat door de formule wordt uitgevoerd. Met de operator * (sterretje) worden bijvoorbeeld getallen met elkaar vermenigvuldigd. Gebruik in dit voorbeeld de operator / (slash) om te delen. De formule moet er nu als volgt uitzien:

  Voorbeeld van het gebruik van een operator in een formule

 5. Klik op de volgende cel die u wilt opnemen in de berekening. De formule ziet er nu als volgt uit:

  Voorbeeld van gebruik van twee celverwijzingen in een formule

 6. Druk op Return.

  Het resultaat van de berekening wordt weergegeven in de cel.

  Voorbeeld van het gebruik van celverwijzingen in een formule met het berekende resultaat

  Tip: Als u snel een formule wilt toepassen op de volgende cellen naar beneden in de kolom, dubbelklikt u op de vulgreep Vulgreep in de eerste cel met de formule.

Een formule invoeren die een functie bevat

 1. Klik op een blad dat een getallenbereik bevat, op de lege cel waarin u de resultaten van de formule wilt weergeven.

 2. Typ een gelijkteken en een functie, bijvoorbeeld = MIN. Met MIN wordt gezocht naar het kleinste getal in een celbereik.

 3. Typ een haakje openen, selecteer het celbereik dat u wilt opnemen in de formule en typ een haakje sluiten.

  Voorbeeld van het gebruik van de functie MIN

 4. Druk op Return.

  In dit voorbeeld wordt met de functie MIN 11 geretourneerd, het kleinste getal in cel A1 tot en met C4.

Tips

Wanneer u een formule in een cel invoert, wordt de formule ook weergegeven op de formulebalk.

Formulebalk met een formule

Gebruik de sneltoetsen op de formulebalk om formules te maken:

 • Selecteer Groen vinkje op de formulebalk om de formule te controleren. Als er geen fouten zijn, wordt in de cel het resultaat van de formule weergegeven. Als er fouten zijn, ziet u Symbool dat een fout in een formule aangeeft . Plaats de muisaanwijzer hierop voor meer informatie over het probleem of selecteer de vervolgkeuzelijst voor aanvullende hulp bij het oplossen van problemen.

 • Selecteer Rode X op de formulebalk om terug te keren naar de vorige formule.

 • Plaats de muisaanwijzer op een foutsymbool voor een uitleg van de fout

 • Als u een functie wilt selecteren, gebruikt u de lijst met functies.

  Functielijst op de formulebalk

  Wanneer u een functie selecteert, wordt de opbouwfunctie voor formules geopend met meer informatie over de functie.

  Opbouwfunctie voor formules

Zie ook

Een eenvoudige formule maken

Een lijst met getallen in een kolom toevoegen

Berekeningsoperatoren en volgorde van bewerkingen

Lijst met alle functies (per categorie)

Schakelen tussen relatieve en absolute verwijzingen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×