Formule automatisch aanvullen gebruiken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik Formule automatisch aanvullen om het maken en bewerken van formules te vereenvoudigen en het aantal typ- en syntaxisfouten tot een minimum te beperken. Nadat u een gelijkteken (=) en beginletters of een weergave-trigger hebt getypt, Microsoft Excel worden weergegeven onder de geselecteerde cel een dynamische vervolgkeuzelijst met geldige functies, namen en tekenreeksen die overeenkomen met de letters of trigger. U kunt vervolgens een item in de vervolgkeuzelijst in de formule invoegen met behulp van een invoeg-trigger.

Formule automatisch aanvullen

1. Typ het gelijkteken (=) en beginletters of een weergave-trigger starten van de functie formule automatisch aanvullen.

2. terwijl u typt, wordt een overzicht met geldige items wordt weergegeven het meest overeenkomt gemarkeerd.

3. pictogrammen geven het type item, zoals een functie of een tabelverwijzing.

4. uitgebreide scherminfo helpt u bij het maken van de beste keuze.

De volgende tabel ziet u hoe u de weergave van items in de vervolgkeuzelijst formule automatisch aanvullen dynamisch kunt bepalen.

Gewenste notatie

Typ dit

Excel en namen van de gebruiker gedefinieerde functie

Een of meer beginletters op een willekeurige plaats die een functie kan worden opgenomen.

Voorbeeld: so

Functieargumenten

(Geen weergave-trigger).

Typ het argument, zoals een getal of celverwijzing, of gebruik een weergave-trigger, zoals de beginletters of een [(vierkante haak).

Voorbeeld: Som (5; A2; [

Typ voor ieder volgend argument een komma en klikt u vervolgens het argument of een andere weergave-trigger.

Opmerking: De volgende functies hebben argumenten met opgesomde constanten die automatisch worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst: cel, tw, HORIZ.zoeken, vergelijken, bet, hw, rang, subtotaal en VERT.zoeken.

Gedefinieerde namen en tabelnamen

Een of meer beginletters op plaats waar de naam kunnen worden opgenomen.

Voorbeeld: Anne

De kolomaanduidingen en speciale itemaanduidingen ([#alles], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Een of meer van de volgende handelingen uit:

 • [(vierkante haak openen) direct achter de tabelnaam.

  Bijvoorbeeld: Jaartotaal[

 • , (komma) direct achter een speciaal item.

  Voorbeeld: = Jaartotaal [#alles],

 • : (dubbele punt) direct achter een kolomnaam.

  Bijvoorbeeld: Jaartotaal [verkoop:

Opmerking: Als de cel zich in een tabel, is de naam van de tabel is optioneel. De volgende formules zijn bijvoorbeeld hetzelfde:

= [Sales] / [kosten]

= Jaartotaal [Sales] / Jaartotaal [kosten]

Namen van verbindingen in kubusfuncties

"(aanhalingsteken openen) direct achter het openingshaakje van een functienaam kubus.

Bijvoorbeeld: KUBUSLID (""

Opmerking: Alleen OLAP-verbindingen die zijn opgeslagen in de huidige werkmap worden weergegeven.

Tekenreeksen van multidimensionale expressies (MDX) in kubusfuncties

Een of meer van de volgende handelingen uit:

 • "(aanhalingsteken openen) direct achter de komma van een argument.

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID ("VerkoopKubusGegevens", ""

 • . (punt) direct achter een vierkante haak sluiten.

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID ("VerkoopKubusGegevens", "[Klanten].

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID ("VerkoopKubusGegevens", "[Klanten]. [ Mexico].

 • ((openingshaakje) direct achter een aanhalingsteken openen van een MDX-tekenreeks om het begin van een tupel te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE ("VerkoopKubusGegevens","( )

 • , (komma) direct achter een vierkante haak sluiten in een MDX-tekenreeks om aan te geven het tweede deel van een tupel.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE ("VerkoopKubusGegevens", "([Klanten]. [ Mexico],

 • {(accolade openen) direct achter een aanhalingsteken openen van een MDX-tekenreeks om aan te geven het begin van een set-expressie.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE ("VerkoopKubusGegevens","{

  Notities: 

  • U mag niet worden verbonden met een OLAP-gegevensbron om in te voeren van een MDX-tekenreeks formule automatisch aanvullen gebruiken.

  • Als u een bijschrift is opgegeven, wordt deze weergegeven in de Scherminfo om u te helpen bij de keuze.

  • Als een MDX-tekenreeks niet-eenduidige is, klikt u vervolgens de naam van een unieke lid is nog steeds ingevoerd, maar moet u bepalen als het juiste account is ingevoerd. Bijvoorbeeld als er zijn twee waarden voor de volgende MDX-tekenreeks:

   KUBUSLID ("VerkoopKubusGegevens", "[Klanten]. [ Mexico]. [Hidalgo]. [Hidalgo].

   Een van de volgende waarden ingevoerd:

   [Klanten]. [Naam] .& [54342]

   [Klanten]. [Naam] .& [34297]

   Als de ingevoerde waarde niet naar wens is, zou u deze verwijderen en de andere waarde selecteren.

  • Functienamen van Microsoft SQL Server Analysis Services, zoals 'Children', 'Parent' of 'Crossjoin', worden niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst, maar u kunt deze wel zelf typen.

Notities: 

 • Op elk gewenst moment dat u de functie formule automatisch aanvullen worden gebruikt, kunt u typen wat u wilt voltooien van de formule.

 • U kunt de functie formule automatisch aanvullen gebruiken in het midden van een bestaande geneste functie of formule. De tekst voor de invoegpositie direct wordt gebruikt om weer te geven waarden in de vervolgkeuzelijst en alle tekst nadat het invoegpunt ongewijzigd blijft.

 • Gedefinieerde namen die u voor opgesomde constanten maken, zoals de namen die in de functie subtotaal en kubusfunctie verbindingen kunnen niet worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst van de functie automatisch aanvullen, maar u kunt deze wel zelf typen.

De volgende tabel ziet u welke toetsen die u gebruiken kunt om te navigeren van de vervolgkeuzelijst formule automatisch aanvullen.

Bewerking

Druk op

De invoegpositie één teken naar links gaan

PIJL-LINKS

De invoegpositie één teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

De selectie één item omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De selectie één item omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

Selecteer het laatste item.

End

Selecteer het eerste item.

Home

Een pagina omlaag gaan en een ander item selecteren.

PageDown

Een pagina omhoog gaan en een ander item selecteren.

Page Up

Sluit de vervolgkeuzelijst.

Druk op ESC (of klik op een andere cel)

Schakel in- of uitschakelen formule automatisch aanvullen.

Alt+Pijl-omlaag

Belangrijk: Terwijl u een formule, typt zelfs nadat u hebt met een invoeg-trigger, niet vergeten om het sluithaakje voor een functie, haakje sluiten voor een tabelverwijzing of vóór een MDX-tekenreeks aanhalingsteken sluiten.

 • Als u het invoegen van het geselecteerde item in de formule en de invoegpositie direct daarachter wilt plaatsen, drukt u op TAB of dubbelklikt u op het item.

Opmerking: In deze sectie geldt niet voor Excel Online.

 1. Klik op Bestand > Opties > Formules.

  Klik in Excel 2007: Op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Excel-optiesen klik vervolgens op de categorie formules .

 2. Schakel onder werken met formules, of schakel Formule automatisch aanvullen.

Tip: U kunt ook op ALT + pijl-omlaag drukken.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×