Format (notatie), eigenschap - Gegevenstypen Numeriek en Valuta

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de eigenschap Format instellen op vooraf gedefinieerde getalnotaties of aangepaste getalnotaties voor het gegevens type getal (inclusief groot getal) en valuta.

Instelling

U kunt een vooraf gedefinieerde notatie gebruiken of een aangepaste notatie maken.

Vooraf gedefinieerde notaties

De volgende tabel ziet u de vooraf gedefinieerde instellingen voor de eigenschap Notatie voor getallen.

Instelling

Beschrijving

Standaardgetalnotatie

Het getal weergeven zoals het wordt getypt (standaardinstelling).

Valuta

Het scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens, valutasymbolen en het aantal decimalen.

Euro

Het euroteken ( euro ) gebruiken, ongeacht het onder Landinstellingen van Windows ingestelde valutasymbool.

Vast

Minimaal één cijfer weergeven. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens, valutasymbolen en het aantal decimalen.

Standaard

Het scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens en het aantal decimalen.

Percentage

De waarde met 100 vermenigvuldigen en een procentteken (%) toevoegen. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens en het aantal decimalen.

Wetenschappelijk

Standaard wetenschappelijke notatie gebruiken.


Aangepaste notaties

U kunt de volgende symbolen gebruiken voor het maken van aangepaste getalnotaties.

Teken

Omschrijving

#

Wordt gebruikt om een cijfer weer te geven. Elk exemplaar van het teken vertegenwoordigt een positie voor één getal. Als er geen waarde op een positie aanwezig is, wordt er een lege ruimte weer gegeven. U kunt ook als tijdelijke aanduiding gebruiken.

als u bijvoorbeeld de notatie #, ## # toepast en een waarde van 45 in het veld invoert, wordt 45 weer gegeven. Als u 12.145 invoert in een veld, wordt 12.145 weer gegeven, ook al hebt u slechts één tijdelijke aanduiding aan de linkerzijde van het scheidings teken voor duizend tallen gedefinieerd.

Null

Wordt gebruikt om een cijfer weer te geven. Elk exemplaar van het teken vertegenwoordigt een positie voor één getal. Als er geen waarde op een positie voor komt, wordt in Access een nul (0) weer gegeven.

Decimaalteken

. (punt)

Geeft aan waar u het scheidings teken tussen het hele en het decimale gedeelte van een getal-of valuta veld wilt plaatsen.

Decimale scheidings tekens variëren en worden ingesteld in de land instellingen in Windows.

Duizendtal scheidings teken

, (komma)

Geeft aan waar u het scheidings teken wilt plaatsen tussen het duizendste gedeelte van een numeriek of valuta veld.

Scheidings tekens voor duizend tallen variëren en worden ingesteld in de land instellingen in Windows.

spaties, +-$ ()

Wordt gebruikt om lege spaties, wiskundige tekens (+-) en financiële symbolen (¥ £ $) in te voegen, waar nodig in uw notatie teken reeksen. Als u andere veelgebruikte wiskundige symbolen wilt gebruiken, zoals slash (\ of/) en het sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalings tekens. U kunt ze overal neerzetten.

 \

Wordt gebruikt om toegang te forceren om het teken weer te geven dat direct volgt. Dit is hetzelfde als rond een teken tussen dubbele aanhalings tekens.

 !

Wordt gebruikt om de uitlijning van alle waarden aan de linkerzijde af te dwingen. Wanneer u de uitlijning naar rechts forceert, kunt u de tijdelijke aanduidingen # en 0-cijfer niet gebruiken, maar wel tijdelijke aanduidingen voor tekst tekens.

 *

Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het teken direct na het sterretje een opvul teken wordt, een teken dat wordt gebruikt om spaties op te vullen. In Access worden numerieke gegevens normaal gesp roken als rechts uitgelijnd weer gegeven en wordt elk gebied links van de waarde met lege spaties ingevuld. U kunt opvul tekens overal in een notatie teken reeks toevoegen en wanneer u dat doet, worden lege spaties ingevuld met het opgegeven teken.

Met de notatie £ # # * ~. 00 wordt bijvoorbeeld een valuta bedrag weer gegeven als £ 45 ~ ~ ~ ~ ~. 15. Het aantal tilde-tekens (~) dat in het veld wordt weer gegeven, is afhankelijk van het aantal lege spaties in het tabel veld.

 %

Dit wordt gebruikt als het laatste teken in een notatie teken reeks. Hiermee wordt de waarde vermenigvuldigd met 100 en wordt het resultaat weer gegeven met een procent teken.

E +, E-

–of–

e +, e-

Wordt gebruikt om waarden weer te geven in een weten schappelijke (exponentiële) notatie.

Gebruik deze optie als de vooraf gedefinieerde weten schappelijke notatie onvoldoende ruimte biedt voor uw waarden. Gebruik E + of E + om waarden weer te geven als positieve exponenten en E-of e-om negatieve exponenten weer te geven. U moet deze tijdelijke aanduidingen gebruiken met andere tekens.

Stel dat u de notatie 0.000 E + 00 toepast op een numeriek veld en vervolgens 612345 invoert. In Access wordt 6.123 E + 05 weer gegeven. In Access wordt eerst het aantal decimalen naar beneden afgerond (het aantal nullen naar rechts of van het decimaal scheidings teken). Vervolgens wordt de exponent waarde berekend op basis van het aantal cijfers dat naar rechts (of naar boven) wordt weer gegeven, afhankelijk van de taal instellingen van het decimaal teken in de oorspronkelijke waarde. In dit geval heeft de oorspronkelijke waarde ' 612345 ' (vijf cijfers) rechts van het decimaal teken geplaatst. Daarom wordt in Access 6.123 E + 05 weer gegeven en is de resulterende waarde het equivalent van 6,123 x 105.

"Letterlijke tekst"

Gebruik dubbele aanhalings tekens om de tekst te omsluiten die gebruikers moeten zien.

Penkleur

Wordt gebruikt om een kleur toe te passen op alle waarden in een gedeelte van uw opmaak. U moet de naam van de kleur tussen vier Kante haken zetten en een van deze namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Opmerkingen

Een aangepaste getalnotatie kan bestaan uit één tot vier gedeelten, met puntkomma's (;) als lijstscheidingsteken. Elk gedeelte bevat de notatiespecificatie voor een ander type getal.

Gedeelte

Omschrijving

Eerste

De notatie voor positieve getallen.

Tweede

De notatie voor negatieve getallen.

Derde

De notatie voor nulwaarden.

Vierde

De notatie voor Null-waarden.

U kunt bijvoorbeeld de volgende aangepaste valutanotatie gebruiken:

$ #, # #0 .00 [groen];($ #, # #0.00) [rood]; " Nul ";" Leeg

Deze getalnotatie bevat vier gedeelten die van elkaar zijn gescheiden door puntkomma's en waarbij voor elk gedeelte een andere notatie wordt gebruikt.

Als u meerdere gedeelten gebruikt maar niet voor elk gedeelte een notatie opgeeft, worden ingevoerde gegevens waarvoor geen notatie is opgegeven niet weergegeven, of ze worden weergegeven volgens de notatie in het eerste gedeelte.

Met de eigenschap AantalDecimalen kunt u zorgen dat het standaardaantal decimalen van de vooraf gedefinieerde notatie die in de eigenschap Notatie is ingesteld, wordt genegeerd.

De vooraf gedefinieerde notaties Valuta en Euro volgen de instellingen in Landinstellingen van Windows. Deze notaties kunt u negeren door zelf uw eigen valutanotatie in te stellen.

Voorbeelden

Hieronder ziet u voorbeelden van vooraf gedefinieerde getalnotaties.

Instelling

Gegevens

Weergave

Standaardgetalnotatie

3456,789
–3456,789€
€ 213,21

3456,789
–3456,789€
€ 213,21

Valuta

3456,789
–3456,789

€ 3.456,79
(€ 3.456,79)

Vast

3456,789
–3456,789
3,56645

3456,79
–3456,79
3.57

Standaard

3456,789

3.456,79

Percentage

3
0,45

300%
45%

Wetenschappelijk

3456,789
–3456,789

3,46E+03
–3,46E+03


Hieronder ziet u voorbeelden van aangepaste gedefinieerde getalnotaties.

Instelling

Beschrijving

0;(0);;"Null"

Positieve waarden normaal weergeven; negatieve waarden tussen haakjes weergeven; het woord 'Null' weergeven als de waarde Null is.

+0.0;–0.0;0.0

Een plusteken (+) of minteken (–) weergeven met positieve of negatieve getallen; 0,0 weergeven als de waarde nul is.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×