Format (notatie), eigenschap - Gegevenstypen Numeriek en Valuta

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de eigenschap Notatie instellen op een vooraf gedefinieerde notatie of een aangepaste getalnotaties voor de gegevenstypen Getal en Valuta.

Instelling

Vooraf gedefinieerde notaties

De volgende tabel ziet u de vooraf gedefinieerde instellingen voor de eigenschap Notatie voor getallen.

Instelling

Beschrijving

Standaardgetalnotatie

Het getal weergeven zoals het wordt getypt (standaardinstelling).

Valuta

Het scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens, valutasymbolen en het aantal decimalen.

Euro

Het euroteken ( Euro ) gebruiken, ongeacht het onder Landinstellingen van Windows ingestelde valutasymbool.

Vast

Minimaal één cijfer weergeven. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens, valutasymbolen en het aantal decimalen.

Standaard

Het scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens en het aantal decimalen.

Percentage

De waarde met 100 vermenigvuldigen en een procentteken (%) toevoegen. De instellingen volgen van Landinstellingen van Windows voor negatieve getallen, decimaaltekens en het aantal decimalen.

Wetenschappelijk

Standaard wetenschappelijke notatie gebruiken.


Aangepaste notaties

Een aangepaste getalnotatie kan bestaan uit één tot vier gedeelten, met puntkomma's (;) als lijstscheidingsteken. Elk gedeelte bevat de notatiespecificatie voor een ander type getal.

Gedeelte

Beschrijving

Eerste

De notatie voor positieve getallen.

Tweede

De notatie voor negatieve getallen.

Derde

De notatie voor nulwaarden.

Vierde

De notatie voor Null-waarden.


U kunt bijvoorbeeld de volgende aangepaste valutanotatie gebruiken:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Deze getalnotatie bevat vier gedeelten die van elkaar zijn gescheiden door puntkomma's en waarbij voor elk gedeelte een andere notatie wordt gebruikt.

Als u meerdere gedeelten gebruikt maar niet voor elk gedeelte een notatie opgeeft, worden ingevoerde gegevens waarvoor geen notatie is opgegeven niet weergegeven, of ze worden weergegeven volgens de notatie in het eerste gedeelte.

U kunt de volgende symbolen gebruiken voor het maken van aangepaste getalnotaties.

Symbool

Omschrijving

, (komma)

Decimaalteken. Scheidingstekens worden ingesteld via Landinstellingen van Windows.

. (punt)

Scheidingsteken door duizendtallen.

0

Aanduiding voor cijfers. Een cijfer of een 0 weergeven.

#

Aanduiding voor cijfers. Een cijfer of niets weergeven.

Het teken € letterlijk weergeven.

%

Percentage. De waarde wordt met 100 vermenigvuldigd en er wordt een procentteken toegevoegd.

E- of e-

Wetenschappelijke notatie met een minteken (–) naast negatieve exponenten en niets naast positieve exponenten. Dit symbool moet worden gebruikt in combinatie met andere symbolen, bijvoorbeeld 0,00E–00 of 0,00E00.

E+ of e+

Wetenschappelijke notatie met een minteken (–) naast negatieve exponenten en een plusteken (+) naast positieve exponenten. Dit symbool moet worden gebruikt in combinatie met andere symbolen, bijvoorbeeld 0,00E+00.


Opmerkingen

Met de eigenschap AantalDecimalen kunt u zorgen dat het standaardaantal decimalen van de vooraf gedefinieerde notatie die in de eigenschap Notatie is ingesteld, wordt genegeerd.

De vooraf gedefinieerde notaties Valuta en Euro volgen de instellingen in Landinstellingen van Windows. Deze notaties kunt u negeren door zelf uw eigen valutanotatie in te stellen.

Voorbeeld

Hieronder ziet u voorbeelden van vooraf gedefinieerde getalnotaties.

Instelling

Gegevens

Weergave

Standaardgetalnotatie

3456,789
–3456,789€
€ 213,21

3456,789
–3456,789€
€ 213,21

Valuta

3456,789
–3456,789

€ 3.456,79
(€ 3.456,79)

Vast

3456,789
–3456,789
3,56645

3456,79
–3456,79
3.57

Standaard

3456,789

3.456,79

Percentage

3
0,45

300%
45%

Wetenschappelijk

3456,789
–3456,789

3,46E+03
–3,46E+03


Hieronder ziet u voorbeelden van aangepaste gedefinieerde getalnotaties.

Instelling

Beschrijving

0;(0);;"Null"

Positieve waarden normaal weergeven; negatieve waarden tussen haakjes weergeven; het woord 'Null' weergeven als de waarde Null is.

+0.0;–0.0;0.0

Een plusteken (+) of minteken (–) weergeven met positieve of negatieve getallen; 0,0 weergeven als de waarde nul is.


Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×