Format (notatie), eigenschap - Gegevenstype Datum/tijd

U kunt de eigenschap Format gebruiken voor vooraf gedefinieerde datum- en tijdnotaties of aangepaste notaties voor het gegevenstype datum/tijd gebruiken.

Instelling

Vooraf gedefinieerde notaties

De volgende tabel geeft de vooraf gedefinieerde instelling voor de eigenschap Format voor het gegevenstype datum/tijd weer.

Instelling

Beschrijving

Standaarddatum

(Standaard) Als de waarde alleen uit een datum bestaat, is de standaardinstelling dat er geen tijd wordt weergegeven. Als de waarde alleen uit een tijd bestaat, wordt er geen datum weergegeven. Deze instelling is een combinatie van de instellingen van Korte datumnotatie en Lange tijdnotatie.

Voorbeelden: 4/3/93, 05:34:00 PM en 4/3/93 05:34:00 PM.

Lange datumnotatie

Hetzelfde als de instelling Lange datumnotatie in de landinstellingen van Windows.

Voorbeeld: zaterdag 3 april 1993.

Middellange datumnotatie

Voorbeeld: 3-apr-93.

Korte datumnotatie

Hetzelfde als de instelling Korte datumnotatie in de landinstellingen van Windows.

Voorbeeld: 4-3-93

Waarschuwing: Bij de instelling Korte datumnotatie wordt ervan uitgegaan dat datums tussen 1-1-00 en 31-12-29 datums uit de eenentwintigste eeuw zijn (de periode 2000 tot en met 2029). Datums tussen 1-1-30 en 31-12-99 worden geacht te horen bij de twintigste eeuw (de periode 1930 tot en met 1999).

Lange tijdnotatie

Hetzelfde als de instelling op het tabblad Tijd in de landinstellingen van Windows.

Voorbeeld: 5:34:23.

Middellange tijdnotatie

Voorbeeld: 5:34 PM.

Korte tijdnotatie

Voorbeeld: 17:34.


Aangepaste notaties

U kunt de volgende symbolen gebruiken voor het maken van aangepaste datum- en tijdnotaties.

Symbool

Description

: (dubbele punt)

Tijd scheidingsteken. Scheidingstekens worden ingesteld via Landinstellingen van Windows.

/

Datumscheidingsteken.

c

Hetzelfde als de vooraf gedefinieerde standaard datumnotatie.

d

Dag van de maand in één cijfer, na de negende dag in twee cijfers (1 t/m 31).

dd

Dag van de maand in twee cijfers (01 t/m 31).

ddd

Eerste twee letters van de dag van de week (zo t/m za).

dddd

Volledige naam van de dag van de week (zondag t/m zaterdag).

ddddd

Hetzelfde als de vooraf gedefinieerde korte datumnotatie.

dddddd

Hetzelfde als de vooraf gedefinieerde lange datumnotatie.

w

Dag van de week (1 t/m 7).

ww

Week van het jaar (1 t/m 53).

m

Maand van het jaar in één cijfer, oktober t/m december in twee cijfers (1 t/m 12).

mm

Maand van het jaar in twee cijfers (01 t/m 12).

mmm

Naam van de maand, afgekort tot drie letters (jan t/m dec).

mmmm

Volledige naam van de maand (januari t/m december).

k

Datum weergegeven als het kwartaal van het jaar (1 t/m 4).

j

Nummer van de dag van het jaar (1 t/m 366).

jj

Laatste twee cijfers van het jaartal (01 t/m 99).

jjjj

Volledig jaartal (0100 t/m 9999).

u

Uur in één cijfer, vanaf 10 uur in twee cijfers (0 t/m 23).

uu

Uur in twee cijfers (00 t/m 23).

m

Minuten in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

mm

Minuten in twee cijfers (00 t/m 59).

s

Seconden in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

ss

Seconden in twee cijfers (00 t/m 59).

ttttt

Hetzelfde als de vooraf gedefinieerde lange tijdnotatie.

AM/PM

Twaalfuursklok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'.

am/pm

Twaalfuursklok met de kleine letters 'am' of 'pm', wat van toepassing is.

A/P

Twaalfuursklok met de hoofdletter 'A' of 'P', wat van toepassing is.

a/p

Twaalfuursklok met de kleine letter 'a' of 'p', wat van toepassing is.

AMPM

Twaalfuursklok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.


Aangepaste notaties worden weergegeven overeenkomstig de instellingen die in de landinstellingen van Windows zijn opgegeven. Aangepaste notaties die niet overeenkomen met de instellingen die in de landinstellingen van Windows zijn opgegeven worden genegeerd.

Opmerking: Als u een komma of ander scheidingsteken aan een aangepaste notatie wilt toevoegen, dient u het scheidingsteken als volgt tussen aanhalingstekens op te nemen: mmm d", "yyyy.

Voorbeeld

Hieronder ziet u voorbeelden van aangepaste datum-/tijdnotaties.

Instelling

Weergave

ddd", "mmm d", "yyyy

ma 2 jun 1997

mmmm dd", "yyyy

juni 2, 1997

"Dit is weeknummer "ww

Dit is weeknummer 22

"Vandaag is het "dddd

Vandaag is het dinsdag


U kunt een aangepaste notatie gebruiken om "A. D." voor of "V.C." achter een jaar weer te geven, afhankelijk van of een positief of negatief getal wordt ingevoerd. Maak een nieuw tabelveld, stel het gegevenstype ervan in op Getal en voer als volgt een notatie in om deze aangepaste notatie in de praktijk te zien:

"A.D. " #;# " V.C."

Positieve getallen worden weergegeven als jaren met "A.D." voor het jaar. Negatieve getallen worden weergegeven als jaren met "V.C." achter het jaar.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×