Filters en slicers gebruiken om u te richten op specifieke gegevens

Door een filter te gebruiken kunt u de weergave van de gegevens in het dashboard of een rapport aanpassen. Filters en slicers zijn besturingselementen waarmee u zich kunt richten op de gegevens die u het meest interessant vindt om weer te geven. Met een tijdfilter kunt u bijvoorbeeld gegevens voor een specifieke tijdeenheid weergeven.

In dit artikel

Dashboardfilters

Rapportfilters

Een Top 10-filter gebruiken om specifieke gegevens te isoleren

Waardefilters gebruiken om gegevens te zoeken

Lege items filteren in een analytische grafiek of een analytisch raster van PerformancePoint

Een filter wissen in een analytisch rapport in PerformancePoint

Dashboardfilters

Een filter dat wordt toegepast op een dashboardpagina, bevindt zich gewoonlijk boven aan de pagina. Gebruikelijke filters die u kunt zien, zijn bijvoorbeeld Geografie, Producten, Tijd enzovoort. Ze kunnen op slechts één rapport van toepassing zijn of op meerdere of alle rapporten op een dashboardpagina. Als het dashboard uit meerdere pagina's bestaat, kan een filter ook op de andere pagina's van toepassing zijn.

Wanneer u een item selecteert in een dashboardfilter, bekijkt u het dashboard om te zien welke rapporten worden bijgewerkt. Door de rapporten te identificeren die worden bijgewerkt, kunt u zien welke ervan zijn verbonden met het filter.

Sommige dashboards hebben twee of meer filters. In dergelijke gevallen kunt u filteren op slechts één dimensie, zoals Tijd of Geografie, of u kunt filteren voor beide dimensies. Bovendien zijn sommige filters van toepassing op meer dan één pagina van een dashboard. Als u wilt weten of dit al dan niet het geval is, kunt u experimenteren door een filter op een pagina te wijzen en te bekijken of hetzelfde filter op een andere pagina op dezelfde manier wordt bijgewerkt.

Rapportfilters

De filters die eerder in dit artikel zijn besproken, zijn filters die worden toegepast op een of meer rapporten op een dashboardpagina, of zelfs op meerdere dashboardpagina's. Sommige filters zijn echter alleen van toepassing op individuele diagrammen of rasters in een dashboard. Voorbeelden van deze filters zijn onder meer het Top 10-filter en waardefilters. U kunt deze filters openen door met de rechtermuisknop op een rapport te klikken, of op een staaf of gegevenspunt in een rapport.

Een Top 10-filter gebruiken om specifieke gegevens te isoleren

U kunt een Top 10-filter gebruiken om de weergave te beperken tot alleen de bovenste of onderste set resultaten in een analytisch diagram of raster. Hoewel de naam 'Top 10' is, kunt u elk aantal bovenste items kiezen en laten weergeven. Ook kunt u een specifiek aantal onderste items selecteren.

Het Top 10-filter gebruiken om de weergave te verfijnen tot een specifiek aantal items

 1. Klik met de rechtermuisknop in een rapport, kies Filter en kies Top 10.

 2. Wanneer het dialoogvenster Top 10-filter wordt geopend, kiest u Boven of Onder, geeft u een getal in het numerieke veld op en kiest u Aantal, Percentage berekenen of Som.

 3. Selecteer het betreffende item in het vervolgkeuzevak op en kies OK.

Naar boven

Waardefilters gebruiken om gegevens te zoeken

Waardefilters zijn een ander soort filter. U kunt dit filter gebruiken om alleen de gegevens weer te geven die voldoen aan de criteria die u hebt ingesteld.

Waardefilters gebruiken

 1. Klik met de rechtermuisknop in een rapport, kies Filter en kies Waardefilters.

 2. Geef in het dialoogvenster Waardefilter de criteria op die u wilt gebruiken en kies OK.

Belangrijk:  Voer in het dialoogvenster Waardefilters geen getal in dat uit meer dan 28 tekens bestaat, inclusief mintekens, komma's of punten. Als u dat doet, kunt u een foutmelding krijgen.

Naar boven

Lege items filteren in een analytische grafiek of een analytisch raster van PerformancePoint

Het wegfilteren van lege items is nuttig om de focus van een analytische grafiek een analytisch raster op de relevante informatie te houden.

Lege reeksen of rijen filteren in een grafiek of raster

 1. Klik met de rechtermuisknop in het rapport.

 2. Kies Filteren.

 3. Kies Lege reeks of Lege rijen.

Lege items in de onderste as filteren of kolommen in een grafiek of raster filteren

 1. Klik met de rechtermuisknop in het rapport.

 2. Kies Filteren.

 3. Kies Items voor onderste as filteren of Lege kolommen filteren.

Tip:  Als u een analytische grafiek in PerformancePoint in een afzonderlijk venster opent, kunt u de filterpictogrammen boven aan het rapport gebruiken om dezelfde resultaten te bereiken.

Naar boven

Een filter wissen in een analytisch rapport in PerformancePoint

U kunt een filter in een analytische grafiek of een analytisch raster in PerformancePoint op een van de volgende manieren wissen:

 • Ga naar het menu Webonderdeel en kies Weergave opnieuw instellen, of

 • Klik met de rechtermuisknop in het gefilterde rapport, kies Filter en selecteer Filter wissen.

Belangrijk:  Wanneer u een Top 10- of waardefilter toepast op een rapport of een scorecard, wordt het filter toegepast op het hoogste niveau van een dimensiehiërarchie. Stel bijvoorbeeld dat in een analytisch diagram informatie wordt weergegeven over verkoopbedragen van verschillende plaatsen, die in verschillende regio's/landen liggen. In de database die door het rapport wordt gebruikt, heeft de dimensie Geografie een hiërarchische structuur die lijkt op de volgende: Regio/Land > Staat of provincie > Plaats. Wanneer u een Top 10- of waardefilter toepast op het analytische diagram, bevatten de resultaten de plaatsen die voldoen aan de criteria die u hebt opgegeven, ongeacht de regio of het land.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×