Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen

Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen

In Excel kunt u op diverse manieren op unieke waarden filteren of dubbele waarden verwijderen:

 • Als u wilt filteren op unieke waarden, gebruikt u de opdracht Geavanceerd in de groep Sorteren en filteren op het tabblad Gegevens.

 • Als u dubbele waarden wilt verwijderen, gebruikt u de opdracht Duplicaten verwijderen in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens.

 • Als u unieke of dubbele waarden wilt markeren, gebruikt u de opdracht Voorwaardelijke opmaak in de groep Stijlen op het tabblad Start.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het filteren op unieke waarden of het verwijderen van dubbele waarden

Filteren op unieke waarden

Dubbele waarden verwijderen

Unieke of dubbele waarden voorwaardelijk opmaken

Meer informatie over het filteren op unieke waarden of het verwijderen van dubbele waarden

Filteren op unieke waarden en filteren om dubbele waarden te verwijderen zijn twee nauw verwante taken omdat ze hetzelfde resultaat tot gevolg hebben: een lijst met unieke waarden. Het verschil tussen deze taken is echter belangrijk. Als u filtert op unieke waarden, verbergt u de dubbele waarden tijdelijk, maar als u filtert om dubbele waarden te verwijderen, verwijdert u de dubbele waarden definitief.

Een dubbele waarde is een waarde in een cel die exact gelijk is aan de waarde in een andere cel. Dubbele waarden worden vastgesteld door de waarde die in de cel wordt weergegeven en dat hoeft niet per definitie de waarde te zijn die in de cel is opgeslagen. Als u bijvoorbeeld dezelfde datumwaarde in twee verschillende cellen hebt en de ene cel is opgemaakt als '8-3-2006' en de andere als '8 maart 2006', hebt u twee unieke waarden.

U kunt het beste eerst op unieke waarden filteren of deze voorwaardelijk opmaken om te controleren of de resultaten naar wens zijn voordat u dubbele waarden verwijdert.

Naar boven

Filteren op unieke waarden

 1. Selecteer het cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabel bevindt.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 3. Voer in het dialoogvenster Uitgebreid filter een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op Lijst in de cel filteren om het cellenbereik of de tabel te filteren.

  2. Als u het resultaat van de filterbewerking wilt kopiëren, voert u de volgende handelingen uit:

   1. Klik op Kopiëren naar andere locatie.

   2. Geef in het vak Kopiëren naar een celverwijzing op.

    Als alternatief klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteert u een cel in het werkblad en klikt u op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

 4. Schakel het selectievakje Alleen unieke records in en klik op OK.

  De unieke waarden uit het geselecteerde bereik worden naar de nieuwe locatie gekopieerd.

Naar boven

Dubbele waarden verwijderen

Als u dubbele waarden verwijdert, heeft dat alleen betrekking op het geselecteerde cellenbereik of de huidige tabel. Eventuele dubbele waarden buiten het cellenbereik of de tabel worden niet verwijderd.

Omdat u de gegevens definitief verwijdert, is het aan te bevelen het oorspronkelijke cellenbereik of de oorspronkelijke tabel naar een ander werkblad of andere werkmap te kopiëren voordat u de dubbele waarden verwijdert.

 1. Selecteer het cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabel bevindt.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Hulpmiddelen voor gegevens, op Duplicaten verwijderen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer onder Kolommen een of meer kolommen.

  • Klik op Alles selecteren als u alle kolommen in een keer wilt selecteren.

  • Klik op Alle selecties opheffen als u de selectie van alle kolommen wilt opheffen.

   Als het cellenbereik of de tabel veel kolommen bevat en u slechts enkele kolommen wilt selecteren, is het vaak handiger om eerst op Alle selecties opheffen te klikken en daarna onder Kolommen de gewenste kolommen te selecteren.

 4. Klik op OK.

  Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven hoeveel dubbele waarden er zijn verwijderd en hoeveel unieke waarden er resteren, of om aan te geven dat er geen dubbele waarden zijn verwijderd.

 5. Klik op OK.

Probleem: het lukt niet om dubbele waarden te verwijderen uit gegevens in een overzicht of gegevens die subtotalen hebben.

U kunt geen dubbele waarden verwijderen uit gegevens in een overzicht of gegevens die subtotalen hebben. Als u dubbele waarden wilt verwijderen, moet u zowel het overzicht als de subtotalen verwijderen. Zie Een overzicht maken van een gegevenslijst in een werkblad en Subtotalen verwijderen voor meer informatie.

Naar boven

Unieke of dubbele waarden voorwaardelijk opmaken

Opmerking : U kunt velden in het gebied Waarden of in een draaitabelrapport niet voorwaardelijk opmaken op basis van unieke of dubbele waarden.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Markeringsregels voor cellen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Selecteer Dubbele waarden.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken en kies vervolgens een opmaak.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren.

  Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel.

   Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt weergegeven.

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Zorg ervoor dat het juiste werkblad of de juiste tabel is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het cellenbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe cellenbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken.

    Het dialoogvenster Opmaakregel bewerken wordt weergegeven.

 4. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen unieke of dubbele waarden opmaken.

 5. Selecteer Unieke of Dubbele in de keuzelijst Alles opmaken onder Bewerk de regelbeschrijving.

 6. Klik op Opmaak om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen.

 7. Selecteer het getal, het lettertype, de rand of de opvulling die u wilt toepassen wanneer de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik op OK.

  U kunt meer dan een opmaak selecteren. De opmaak die u selecteert wordt in het vak Voorbeeld weergegeven.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×