Rijen en kolommen

Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen

Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen

In Excel zijn er verschillende manieren om te filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen:

 • Als u wilt filteren op unieke waarden, klikt u op gegevens > sorteren & filteren > Geavanceerd.
  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 • Als u dubbele waarden wilt verwijderen, klikt u op gegevens > hulpmiddelen voor gegevens > dubbele waarden verwijderen.
  Dubbele waarden verwijderen

 • U kunt unieke of dubbele waarden markeren met de opdracht voorwaardelijke opmaak in de groep stijl op het tabblad Start .

Filteren op unieke waarden en het verwijderen van dubbele waarden bestaat uit twee soortgelijke taken, aangezien het doel een lijst met unieke waarden presenteert. Er is een belangrijk verschil, echter: wanneer u op unieke waarden filtert, worden de dubbele waarden tijdelijk verborgen. U kunt echter dubbele waarden verwijderen, zodat u de dubbele waarden permanent verwijdert.

Een dubbele waarde is één waarde waarmee alle waarden in ten minste één rij identiek zijn aan alle waarden in een andere rij. Een vergelijking van dubbele waarden is afhankelijk van de inhoud die wordt weergegeven in de cel, niet de onderliggende waarde die is opgeslagen in de cel. Als u bijvoorbeeld dezelfde datumwaarde in verschillende cellen hebt, een die is opgemaakt als ' 3/8/2006 ' en de andere als ' 8 maart 2006 ', zijn de waarden uniek.

Controleer voordat u dubbele waarden verwijdert: Voordat u dubbele waarden verwijdert, moet u eerst de unieke waarden filteren, of voorwaardelijke opmaak toepassen op unieke waarden, om te bevestigen dat u de verwachte resultaten bereikt.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het cellenbereik of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabel bevindt.

 2. Klik op gegevens > Geavanceerd (in de groep sorteren & filteren ).

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het pop-upvenster Geavanceerd filter :

Als u het cellenbereik of de tabel wilt filteren op plaats:

 • Klik op de lijst in de cel filteren.

De resultaten van het filter kopiëren naar een andere locatie:

 • Klik op kopiëren naar een andere locatie.

 • Voer in het vak kopiëren naar een celverwijzing in.

 • U kunt ook op dialoog Bijschrift 4 venster samenvouwen klikken om het pop-upvenster tijdelijk te verbergen, een cel in het werkblad te selecteren en vervolgens op Knopvlak uitvouwen te klikken.

 • Schakel alleen de unieke recordsin en klik vervolgens op OK.

De unieke waarden in het bereik worden gekopieerd naar de nieuwe locatie.

Wanneer u dubbele waarden verwijdert, is het enige effect voor de waarden in het cellenbereik of de tabel. Andere waarden buiten het bereik van cellen of tabel worden niet gewijzigd of verplaatst.  Wanneer dubbele waarden worden verwijderd, wordt de eerste keer dat de waarde in de lijst voorkomt, behouden, maar worden andere identieke waarden verwijderd. 

Aangezien u gegevens permanent verwijdert, is het verstandig om het oorspronkelijke cellenbereik of de tabel te kopiëren naar een ander werkblad of een andere werkmap voordat u dubbele waarden verwijdert.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het cellenbereik of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabel bevindt.

 2. Klik op het tabblad gegevens op Duplicaten verwijderen (in de groep hulpmiddelen voor gegevens ).

  Dubbele waarden verwijderen
 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer onder kolommeneen of meer kolommen.

  • Als u alle kolommen snel wilt selecteren, klikt u op Alles selecteren.

  • Als u alle kolommen snel wilt wissen, klikt u op Alles opheffen.

   Als het cellenbereik of de tabel veel kolommen bevat en u alleen een paar kolommen wilt selecteren, kunt u het beste klikken op Alles deselecterenen vervolgens onder kolommende optie deze kolommen selecteren.

   Opmerking: Gegevens worden verwijderd uit alle kolommen, ook als u niet alle kolommen selecteert in deze stap. Als u bijvoorbeeld Kolom1 en Kolom2 selecteert, maar niet Kolom3, is de sleutel die wordt gebruikt om duplicaten te zoeken de waarde van beide Kolom1 & Kolom2.  Als deze kolommen dubbel worden gevonden, wordt de hele rij verwijderd, inclusief andere kolommen in de tabel of het bereik.

 4. Wanneer u op OKklikt, wordt er een bericht weergegeven om aan te geven hoeveel dubbele waarden zijn verwijderd en hoeveel unieke waarden resteren. Klik op OK om het bericht te verwijderen.

 5. U kunt de wijziging doorgaan door te klikken op ongedaan maken (of op CTRL + Z op het toetsenbord te drukken).

U kunt geen dubbele waarden verwijderen uit overzichtsgegevens die in een overzicht of met subtotalen worden vermeld. Als u dubbele waarden wilt verwijderen, moet u het overzicht en de subtotalen verwijderen. Zie overzicht maken van een lijst met gegevens in een werkblad en subtotalen verwijderenvoor meer informatie.

Opmerking: U kunt geen voorwaardelijke opmaak toepassen op velden in het waardengebied van een draaitabelrapport op basis van unieke of dubbele waarden.

Snelle opmaak

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Ga naar het tabblad Start , klik in de groep stijl op de kleine pijl voor voorwaardelijke opmaaken klik vervolgens op Markeringsregels voor cellenen selecteer dubbele waarden.
  Dubbele waarden

 3. Voer de waarden in die u wilt gebruiken en kies een opmaak.

Geavanceerde opmaak

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Ga naar het tabblad Start , klik in de groep stijlen op de pijl voor voorwaardelijke opmaaken klik vervolgens op regels beheren om het pop-upvenster regels voor voorwaardelijke opmaak beheren weer te geven.
  Het menu Voorwaardelijke opmaak met de optie Regels beheren gemarkeerd

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op nieuwe regel om het pop-upvenster Nieuwe opmaakregel weer te geven.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, moet u eerst controleren of het juiste werkblad of de juiste tabel is geselecteerd in de lijst Opmaakregels weergeven voor . Kies indien nodig een ander cellenbereik door te klikken op de knop samenvouwen Bijschrift 4 in het pop-upvenster van toepassing op om dit tijdelijk te verbergen. Kies een nieuw cellenbereik in het werkblad en breid het pop-upvenster weer uit Knopvlak . Selecteer de regel en klik vervolgens op regel bewerken om het pop-upvenster opmaakregel bewerken weer te geven.

 4. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen unieke of dubbele waarden opmaken.

 5. Kies in de lijst Alles opmaken van de regelbeschrijving bewerken deoptie unieke of dubbele.

 6. Klik op opmaak om het pop-upvenster cellen opmaken weer te geven.

 7. Selecteer de opmaak voor nummer, lettertype, rand of opvulling die u wilt toepassen als de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK. U kunt meer dan één opmaak selecteren. De opmaakkenmerken die u selecteert, worden weergegeven in het voorbeeld venster.

In Excel voor het web kunt u dubbele waarden verwijderen.

Dubbele waarden verwijderen

Wanneer u dubbele waarden verwijdert, is het enige effect voor de waarden in het cellenbereik of de tabel. Andere waarden buiten het bereik van cellen of tabel worden niet gewijzigd of verplaatst. Wanneer dubbele waarden worden verwijderd, wordt de eerste keer dat de waarde in de lijst voorkomt, behouden, maar worden andere identieke waarden verwijderd.

Belangrijk: U kunt altijd ongedaan maken door op ongedaan maken te klikken om terug te gaan naar de gegevens nadat u de dubbele gegevens hebt verwijderd. Dat wordt gezegd, maar het is een goed idee om het oorspronkelijke cellenbereik of de tabel naar een ander werkblad of een andere werkmap te kopiëren voordat u dubbele waarden verwijdert.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het cellenbereik of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabel bevindt.

 2. Klik op het tabblad gegevens op dubbele waarden verwijderen .

 3. In het dialoogvenster dubbele waarden verwijderen schakelt u de selectievakjes uit van de kolommen waarvan u geen dubbele waarden wilt verwijderen.

  Opmerking: Gegevens worden verwijderd uit alle kolommen, ook als u niet alle kolommen selecteert in deze stap. Als u bijvoorbeeld Kolom1 en Kolom2 selecteert, maar niet Kolom3, is de sleutel die wordt gebruikt om duplicaten te zoeken de waarde van beide Kolom1 & Kolom2.  Als in Kolom1 en Kolom2 een dubbele waarde wordt gevonden, wordt de hele rij verwijderd, inclusief gegevens uit Kolom3.

 4. Klik op OK, waarna een bericht wordt weergegeven om aan te geven hoeveel dubbele waarden zijn verwijderd. Klik op OK om het bericht te verwijderen.

Opmerking: Als u uw gegevens wilt weergeven, klikt u gewoon op ongedaan maken (of drukt u op CTRL + Z op het toetsenbord).

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Unieke waarden in een bereik met dubbele waarden tellen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×