Filteren met uitgebreide criteria

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als voor de gegevens die u wilt filteren, complexe criteria zijn vereist (bijvoorbeeld Type = 'Product' OF Verkoper = 'Veninga'), kunt u het dialoogvenster Geavanceerd filter gebruiken.

Klik op Gegevens > Geavanceerd om het dialoogvenster Geavanceerd filter te openen.

Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

Geavanceerd filter

Voorbeeld

Overzicht

Meerdere criteria, één kolom, elk criterium kan waar zijn

Verkoper = "Veninga" OF Verkoper = "Blaauboer"

Meerdere criteria, meerdere kolommen, alle criteria waar

Type = "Product" EN Omzet > 1.000

Meerdere criteria, meerdere kolommen, elk criterium kan waar zijn

Type = "Product" OF Verkoper = "Blaauboer"

Meerdere sets criteria, één kolom in alle reeksen

(Omzet > 6000 EN Omzet < 6500 ) OF (Omzet < 500)

Meerdere sets criteria, meerdere kolommen in elke set

(Verkoper = "Fluitsma" en omzet >3000) OF
(Verkoper = "Nienhuis" en omzet > 1500)

Jokertekencriteria

Verkoper = een naam met 'i' als tweede letter

Overzicht

De opdracht Geavanceerd werkt op verschillende belangrijke punten anders dan de opdracht Filteren.

 • Het dialoogvenster Uitgebreid filter wordt weergegeven in plaats van het menu AutoFilter.

 • U typt de geavanceerde criteria in een apart criteriumbereik op het werkblad en boven het celbereik of de tabel die u wilt filteren. In Microsoft Office Excel wordt het aparte criteriumbereik in het dialoogvenster Uitgebreid filter gebruikt als de bron voor de geavanceerde criteria.

Voorbeeldgegevens

De volgende voorbeeldgegevens worden gebruikt voor alle procedures in dit artikel.

De gegevens bevat vier lege rijen boven het lijstbereik die wordt gebruikt als een criteriabereik (a1: C4) en een lijst gegevensbereik (a6: C10). Het criteriabereik kolomlabels heeft en ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik bevat.

Als u wilt werken met deze gegevens, selecteert u deze in de volgende tabel, kopiëren en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad.

Type

Verkoper

Verkoop

Type

Verkoper

Verkoop

Drank

Beekman

€ 5.122

Zuivel

Veninga

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

Veninga

€ 6.544

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Het resultaat van een dergelijke vergelijking is een logische waarde: WAAR of ONWAAR.

Vergelijkingsoperator

Functie

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

A1=B1

> (groter-dan-teken)

Groter dan

A1>B1

< (kleiner-dan-teken)

Kleiner dan

A1<B1

>= (groter-dan-of-gelijk-aan-teken)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (kleiner-dan-of-gelijk-aan-teken)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (niet-gelijk-aan-teken)

Niet gelijk aan

A1<>B1

Het gelijkteken gebruiken voor een tekst of waarde

Omdat het gelijkteken (=) wordt gebruikt om een formule in te leiden, wordt er een berekening uitgevoerd als u tekst of een waarde in een cel invoert. Dit kan echter leiden tot onverwachte filterresultaten. Voer de criteria in de juiste cel in het criteriumbereik in als een tekenreeksexpressie om een gelijkteken aan te geven voor een tekst of een waarde:

=''= invoer ''

Waarbij invoer  de tekst of waarde is die u zoekt. Voorbeeld:

Wat u invoert in de cel

Wat wordt berekend en weergegeven

="=L. Fluitsma"

=L. Fluitsma

="=3.000"

= 3000

Gebruik van hoofdletters of kleine letters

Het maakt in Excel geen verschil of u hoofdletters of kleine letters gebruikt bij het filteren van tekstgegevens. U kunt echter een formule gebruiken voor een hoofdlettergevoelige zoekactie. Zie de sectie Criteria met jokertekens voor een voorbeeld.

Vooraf gedefinieerde namen gebruiken

Als u een bereik de naam Criteria geeft, wordt de verwijzing naar het bereik automatisch weergegeven in het vak Criteriumbereik. U kunt ook de naam Database definiëren voor het lijstbereik dat u wilt filteren, en de naam Ophalen voor het gebied waar u de rijen wilt plakken om deze bereiken automatisch weer te geven in de vakken Lijstbereik en Kopiëren naar.

Criteria maken met behulp van een formule

U kunt als criterium een berekende waarde gebruiken die het resultaat is van een formule. Houd daarbij de volgende belangrijke punten in de gaten:

 • Het resultaat van de formule moet WAAR of ONWAAR zijn.

 • Omdat u een formule gebruikt, voert u de formule in zoals u dat normaal ook zou doen. Voer de expressie niet op de volgende manier in:

  =''= invoer ''

 • Gebruik geen kolomlabel als criteriumlabel. Laat de criteriumlabels leeg of gebruik een label dat geen kolomlabel is in het lijstbereik (Berekend gemiddelde en Exacte overeenkomst in volgende voorbeelden).

  Als u een kolomlabel in de formule gebruikt in plaats van een relatieve celverwijzing of een bereiknaam, wordt er een foutwaarde weergegeven zoals #NAAM? of #WAARDE! in de cel die het criterium bevat. U kunt deze fout negeren omdat de fout geen invloed heeft op de manier waarop het lijstbereik wordt gefilterd.

 • De formule die u voor criteria gebruikt, moet een relatieve verwijzing gebruiken naar de overeenkomstige cel in de eerste rij met gegevens.

 • Alle andere verwijzingen in de formule moeten absolute verwijzingen zijn.

Meerdere criteria, één kolom, elk criterium kan waar zijn

Boole-logica:    Verkoper = "Veninga" OF Verkoper = "Blaauboer"

 1. Voeg boven het lijstbereik ten minste drie lege rijen in die als criteriumbereik kunnen worden gebruikt. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Er moet ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het bereik zijn.

 2. Als u rijen wilt vinden die aan meerdere criteria voor één kolom voldoen, typt u de criteria direct onder elkaar in afzonderlijke rijen van het criteriumbereik. Voer in het voorbeeld het volgende in:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  ="=L. Fluitsma"

  ="=Ch. Nienhuis"

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het bereik A6:C10.

 4. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet aan de criteria voldoen, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan de criteria voldoen naar een ander deel van het werkblad te kopiëren, klikt u op Kopiëren naar andere locatie, vervolgens in het vak Kopiëren naar en ten slotte op de linkerbovenhoek van het gebied waar u de rijen wilt plakken.

   Tip    Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$C$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  Vlees

  Veninga

  € 450

  Vlees

  Blaauboer

  € 6.328

  Vlees

  Veninga

  € 6.544

Meerdere criteria, meerdere kolommen, alle criteria waar

Boole-logica:    (Product = "Vlees" EN Omzet > 1000)

 1. Voeg boven het lijstbereik ten minste drie lege rijen in die als criteriumbereik kunnen worden gebruikt. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Er moet ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het bereik zijn.

 2. Als u rijen wilt vinden die aan meerdere criteria in meerdere kolommen voldoen, typt u alle criteria in dezelfde rij van het criteriumbereik. Voer in het voorbeeld het volgende in:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  ="=Vlees"

  >1000

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Met dit voorbeeld klikt u op een cel in het bereik A6:C10.

 4. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet aan de criteria voldoen, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan de criteria voldoen naar een ander deel van het werkblad te kopiëren, klikt u op Kopiëren naar andere locatie, vervolgens in het vak Kopiëren naar en ten slotte op de linkerbovenhoek van het gebied waar u de rijen wilt plakken.

   Tip    Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$C$2 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  Vlees

  Blaauboer

  € 6.328

  Vlees

  Veninga

  € 6.544

Meerdere criteria, meerdere kolommen, elk criterium kan waar zijn

Booleaanse logica:     (Product = "Vlees" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis")

 1. Voeg boven het lijstbereik ten minste drie lege rijen in die als criteriumbereik kunnen worden gebruikt. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Er moet ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het bereik zijn.

 2. Als u rijen wilt vinden die aan meerdere criteriasets voldoen, waarbij elke set criteria voor meerdere kolommen bevat, typt u elke criteriaset in afzonderlijke kolommen en rijen. Voer in het voorbeeld het volgende in:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  ="=Vlees"

  ="=Ch. Nienhuis"

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 4. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet aan de criteria voldoen, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan de criteria voldoen naar een ander deel van het werkblad te kopiëren, klikt u op Kopiëren naar andere locatie, vervolgens in het vak Kopiëren naar en ten slotte op de linkerbovenhoek van het gebied waar u de rijen wilt plakken.

  Tip: Wanneer u gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Alvorens te filteren, kopieert u de kolomlabels van de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waar u de gefilterde rijen wilt plakken. Geef bij het filteren in het vak Kopiëren naar een verwijzing op naar de gekopieerde kolomlabels. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ de verwijzing voor het criteriumbereik, met inbegrip van de criteriumlabels in het vak Criteriumbereik. Voer in het voorbeeld $A$1:$B$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  Vlees

  Blaauboer

  € 6.328

  Vlees

  Veninga

  € 6.544

Meerdere sets criteria, één kolom in alle reeksen

Boole-logica:     ( (Omzet > 6000 EN Omzet < 6500 ) OF (Omzet < 500) )

 1. Voeg boven het lijstbereik ten minste drie lege rijen in die als criteriumbereik kunnen worden gebruikt. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Er moet ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het bereik zijn.

 2. Als u rijen wilt zoeken die aan meerdere criteriasets voldoen, waarbij elke set criteria voor één kolom bevat, neemt u meerdere kolommen met dezelfde kolomkop op. Voer in het voorbeeld het volgende in:

  Type

  Verkoper

  Omzet

  Omzet

  >6000

  <6500

  <500

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 4. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet aan de criteria voldoen, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan de criteria voldoen naar een ander deel van het werkblad te kopiëren, klikt u op Kopiëren naar andere locatie, vervolgens in het vak Kopiëren naar en ten slotte op de linkerbovenhoek van het gebied waar u de rijen wilt plakken.

   Tip: Wanneer u gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Alvorens te filteren, kopieert u de kolomlabels van de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waar u de gefilterde rijen wilt plakken. Geef bij het filteren in het vak Kopiëren naar een verwijzing op naar de gekopieerde kolomlabels. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ de verwijzing voor het criteriumbereik, met inbegrip van de criteriumlabels in het vak Criteriumbereik. Voer in het voorbeeld $A$1:$D$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  Vlees

  Veninga

  € 450

  Vlees

  Blaauboer

  € 6.328

Meerdere sets criteria, meerdere kolommen in elke set

Boole-logica:    ( (Verkoper = "Veninga" EN Omzet >3000) OF (Verkoper = "Blaauboer" EN Omzet > 1500) )

 1. Voeg boven het lijstbereik ten minste drie lege rijen in die als criteriumbereik kunnen worden gebruikt. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Er moet ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het bereik zijn.

 2. Als u rijen wilt vinden die aan meerdere criteriasets voldoen, waarbij elke set criteria voor één kolom bevat, neemt u meerdere kolommen met dezelfde kolomkop op. Voer in het voorbeeld het volgende in:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  ="=Veninga"

  >3000

  ="=Blaauboer"

  >1500

 3. Klik op een cel in het bereik. In het voorbeeld klikt u op een cel in het bereik A6:C10.

 4. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet aan de criteria voldoen, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan de criteria voldoen naar een ander deel van het werkblad te kopiëren, klikt u op Kopiëren naar andere locatie, vervolgens in het vak Kopiëren naar en ten slotte op de linkerbovenhoek van het gebied waar u de rijen wilt plakken.

   Tip    Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Typ op basis van het voorbeeld $A$1:$C$3. Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  Vlees

  Blaauboer

  € 6.328

  Vlees

  Veninga

  € 6.544

Jokertekencriteria

Boole-logica:    Verkoper = een naam met 'l' als tweede letter

 1. Als u tekstwaarden wilt zoeken die slechts gedeeltelijk identiek zijn, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Typ een of meer tekens zonder een gelijkteken (=) om rijen te zoeken die een tekstwaarde bevatten die met deze tekens beginnen. Als u bijvoorbeeld de tekst Ven invoert als criterium, worden 'Veninga', 'Venema' en 'Venne' gevonden.

  • Gebruik een jokerteken.

   Gebruik

   Zoeken naar

   ? (vraagteken)

   Eén willekeurig teken
   Voorbeeld: sm?th vindt u 'Smit' en 'Smid '.

   * (sterretje)

   Een willekeurig aantal tekens
   Bijvoorbeeld * d als resultaat 'Goed' en 'Gereed'

   ~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

   Een vraagteken, sterretje of tilde
   Fy91 ~? vindt u "fy91?"

 2. Voeg boven het lijstbereik ten minste drie lege rijen in die als criteriumbereik kunnen worden gebruikt. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Er moet ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het bereik zijn.

 3. Typ in de rijen onder de kolomlabels de criteria die u wilt vergelijken. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  ="=Me*"

  ="=?i*"

 4. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 5. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Lijst in de cel filteren als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet aan de criteria voldoen.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan de criteria voldoen naar een ander deel van het werkblad te kopiëren, klikt u op Kopiëren naar andere locatie, vervolgens in het vak Kopiëren naar en ten slotte op de linkerbovenhoek van het gebied waar u de rijen wilt plakken.

   Tip: Wanneer u gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Alvorens te filteren, kopieert u de kolomlabels van de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waar u de gefilterde rijen wilt plakken. Geef bij het filteren in het vak Kopiëren naar een verwijzing op naar de gekopieerde kolomlabels. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 7. Typ de verwijzing voor het criteriumbereik, met inbegrip van de criteriumlabels in het vak Criteriumbereik. Voer in het voorbeeld $A$1:$B$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 8. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Type

  Verkoper

  Verkoop

  Drank

  Beekman

  € 5.122

  Vlees

  Veninga

  € 450

  Vlees

  Blaauboer

  € 6.328

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×