Externe inhoud in Office-documenten blokkeren of deblokkeren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Ter bescherming van uw veiligheid en privacy, Microsoft Office al dan niet standaard externe inhoud blokkeren is geconfigureerd, zoals afbeeldingen, gekoppelde media, hyperlinks en gegevensverbindingen, in werkmappen en presentaties. Externe inhoud blokkeren helpt voorkomen dat webbakens en andere methoden waarmee hackers inbreuk van uw privacy en bewust bent schadelijke code zonder uw knowledge of toestemming uitgevoerd.

In dit artikel

Wat is externe inhoud en waarom zijn webbakens een mogelijke dreiging?

Hoe helpt het Vertrouwenscentrum me bij de bescherming tegen externe inhoud?

Wat moet ik doen als in een beveiligingswaarschuwing wordt gevraagd of ik externe inhoud wil in- of uitschakelen?

Instellingen voor externe inhoud voor Excel wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Wat is externe inhoud en waarom zijn webbakens een mogelijke dreiging?

Externe inhoud is inhoud die via internet of een intranet is gekoppeld aan een werkmap of presentatie. Enkele voorbeelden van externe inhoud zijn afbeeldingen, gekoppelde media, gegevensverbindingen en sjablonen.

Hackers kunnen externe inhoud gebruiken als webbakens. Webbakens sturen informatie vanaf uw computer terug naar de server waarop de externe inhoud wordt gehost. Typen webbakens zijn:

 • Afbeeldingen   Een hacker stuurt u een werkmap of presentatie met afbeeldingen die u moet controleren. Wanneer u het bestand opent, wordt de afbeelding gedownload en wordt informatie over het bestand teruggestuurd naar de externe server.

 • Afbeeldingen in e-mailberichten     Microsoft Office heeft een eigen om voor het blokkeren van externe inhoud in berichten. Dit kunt beschermen tegen webbakens die anders uw e-mailadres kunnen vastleggen. Zie voor meer informatie blokkeren of deblokkeren automatisch downloaden van afbeeldingen in e-mailberichten.

 • Gekoppelde media     Een hacker stuurt u een presentatie als een bijlage in een e-mailbericht. De presentatie bevat een media-object, zoals een geluid, dat is gekoppeld aan een externe server. Wanneer u de presentatie in Microsoft PowerPoint opent, wordt het media-object wordt afgespeeld en beurtelings code die wordt uitgevoerd als een schadelijk script die nadelig voor uw computer wordt uitgevoerd.

 • Gegevensverbindingen     Een hacker Hiermee maakt u een werkmap en verzendt deze aan u als een bijlage in een e-mailbericht. De werkmap bevat een code die gegevens ophaalt uit of worden gegevens naar een database. De hacker beschikt niet over machtigingen voor de database, maar u uitvoeren. Hierdoor wanneer u de werkmap in Microsoft Excel opent, de code wordt uitgevoerd en toegang heeft tot de database met behulp van uw referenties. Gegevens kunnen vervolgens worden geopend of gewijzigd zonder uw knowledge of toestemming.

Naar boven

Hoe helpt het Vertrouwenscentrum me bij de bescherming tegen externe inhoud?

Als uw werkmap of presentatie externe inhoud bevat en u het bestand opent, wordt op de berichtenbalk aangegeven dat de externe inhoud is geblokkeerd.

Berichtenbalk in Word

Als u op de berichtenbalk op Opties klikt, wordt er een beveiligingsdialoogvenster geopend, waarin u de blokkering van de externe inhoud kunt opheffen. Zie de volgende sectie voor meer informatie over het maken van een veilige keuze voordat u op een optie klikt.

Naar boven

Wat moet ik doen als in een beveiligingswaarschuwing wordt gevraagd of ik externe inhoud wil in- of uitschakelen?

Wanneer er een beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, kunt u kiezen of u de externe inhoud wilt inschakelen of deze geblokkeerd wilt laten. Schakel de externe inhoud alleen in als u zeker weet dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron.

Microsoft Office-beveiligingsopties

Belangrijk: Als u zeker weet dat de externe inhoud in een werkmap of presentatie betrouwbaar is en als u niet wilt worden gesteld deze specifieke externe inhoud opnieuw, in plaats van het wijzigen van de standaardinstellingen voor het Vertrouwenscentrum in een minder veilige beveiligingsniveau, is het beter Verplaats het bestand op een vertrouwde locatie. Bestanden op vertrouwde locaties mogen worden uitgevoerd zonder controle door het Vertrouwenscentrum beveiligingssysteem.

Naar boven

Instellingen voor externe inhoud voor Excel wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Beveiligingsinstellingen voor externe inhoud bevinden zich in het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Excel alleen. U kunt de instellingen voor externe inhoud globaal voor Microsoft PowerPoint in het Vertrouwenscentrum niet wijzigen.

Als u in een organisatie werkt, heeft de systeembeheerder mogelijk al de standaardinstellingen gewijzigd, waardoor u zelf geen instellingen kunt wijzigen.

Instellingen voor gegevensverbindingen wijzigen

 1. Klik op het tabblad bestand in Excel.

 2. Klik op Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor gegevensverbindingen:

  • Alle gegevensverbindingen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u werkmappen met externe gegevensverbindingen wilt openen en verbindingen met externe gegevens in de huidige werkmap wilt maken zonder beveiligingswaarschuwingen te ontvangen. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat verbindingen met een onbekende externe gegevensbron schadelijk kunnen zijn en omdat u geen beveiligingswaarschuwingen ontvangt wanneer u een werkmap vanaf een onbekende locatie opent. Gebruik deze optie alleen als u de gegevensbronnen van de externe gegevensverbindingen vertrouwt. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over gegevensverbindingen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als u een beveiligingswaarschuwing wilt ontvangen wanneer een werkmap met externe gegevensverbindingen wordt geopend en wanneer een externe gegevensverbinding wordt gemaakt in de huidige werkmap. Met behulp van beveiligingswaarschuwingen kunt u gegevensverbindingen in- of uitschakelen voor elke werkmap die u afzonderlijk opent.

  • Alle gegevensverbindingen uitschakelen    Klik op deze optie als u geen externe gegevensverbindingen wilt inschakelen in de huidige werkmap. Als u deze optie kiest, wordt er nooit een gegevensverbinding ingeschakeld in een werkmap die u opent. Als u een nieuwe externe gegevensverbindingen maakt nadat u een werkmap hebt geopend, worden deze gegevensverbindingen niet ingeschakeld wanneer u de werkmap opnieuw opent. Dit is een zeer beperkende instelling en kan ertoe leiden dat bepaalde functionaliteit niet werkt zoals verwacht.

Instellingen voor werkmapkoppelingen wijzigen

 1. Klik op het tabblad bestand in Excel.

 2. Klik op Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor werkmapkoppelingen:

  • Automatisch bijwerken voor alle werkmapkoppelingen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u koppelingen naar gegevens in een andere werkmap automatisch wilt bijwerken in de huidige werkmap zonder dat er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat het automatisch bijwerken van koppelingen naar gegevens in onbekende werkmappen schadelijk kan zijn. Gebruik deze optie alleen als u de werkmappen vertrouwt waaraan de gegevens zijn gekoppeld. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over automatisch bijwerken voor werkmapkoppelingen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als er een beveiligingswaarschuwing moet worden weergegeven wanneer u automatische updates uitvoert in de huidige werkmap voor koppelingen naar gegevens in een andere werkmap.

  • Automatisch bijwerken van werkmapkoppelingen uitschakelen      Klik op deze optie als u koppelingen in de huidige werkmap naar gegevens in een andere werkmap niet automatisch wilt bijwerken.

Instellingen wijzigen voor Dynamic Data Exchange

Exchange DDE (Dynamic Data) is een oudere Microsoft-technologie overbrengen van gegevens tussen toepassingen.

 1. Klik op het tabblad bestand in Excel.

 2. Klik op Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder beveiligingsinstellingen voor Dynamic Data Exchange:

 • Dynamic Data Exchange Server opzoeken inschakelen Schakel deze optie als u wilt inschakelen Dynamic Data Exchange server opzoeken. Als deze optie is ingeschakeld, zijn DDE-servers die al worden uitgevoerd zichtbaar en bruikbaar. Deze optie is standaard ingeschakeld.

 • Dynamische gegevens Exchange Server starten inschakelen (niet aanbevolen) Schakel deze optie als u wilt inschakelen Dynamic Data Exchange server starten. Als deze optie is geselecteerd, worden DDE-servers die niet zijn al wordt uitgevoerd, waardoor gegevens uit Excel worden verzonden door Excel worden gestart. Het wordt aanbevolen dat u het vakje vanwege de beveiliging. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Instellingen voor externe inhoud in het Vertrouwenscentrum van Excel

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×