Externe gegevensbereiken en hun eigenschappen beheren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de eigenschappen van een extern gegevensbereik wijzigen om gegevens te beheren die in een werkblad zijn geïmporteerd via een verbinding met een externe gegevensbron, zoals een database, een webquery of een tekstbestand.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over externe gegevensbereiken en eigenschappen

Externe gegevensbereiken zoeken

Namen van externe gegevensbereiken wijzigen

Onderliggende query's voor externe gegevensbereiken wijzigen

Een extern gegevensbereik en de onderliggende query kopiëren

Opgeven hoe nieuwe gegevens worden toegevoegd aan een extern gegevensbereik

Opmaak en indeling van gegevens opgeven

Formules kopiëren wanneer een extern gegevensbereik wordt uitgebreid

Gegevens in een extern gegevensbereik blokkeren

Veldnamen in een extern gegevensbereik aanpassen

Een extern gegevensbereik verwijderen

Meer informatie over externe gegevensbereiken en eigenschappen

Een extern gegevensbereik (ook een querytabel genoemd) is een gedefinieerde naam of een tabelnaam die de locatie bepaalt van de gegevens die in een werkblad zijn opgenomen. Wanneer u verbinding maakt met externe gegevens, wordt in Excel automatisch een extern gegevensbereik gemaakt. De enige uitzondering hierop is een draaitabelrapport dat is gekoppeld aan een gegevensbron. Een draaitabelrapport maakt geen gebruik van een extern gegevensbereik. In Excel kunt u een extern gegevensbereik, net als andere gegevens, opmaken en indelen of in berekeningen gebruiken.

Eigenschappen van externe gegevensbereiken

Een extern gegevensbereik heeft aanvullende eigenschappen (niet te verwarren met verbindingseigenschappen) waarmee u de gegevens kunt beheren, zoals het behoud van celopmaak en kolombreedte. U kunt deze eigenschappen van een extern gegevensbereik wijzigen door te klikken op Eigenschappen in de groep Verbindingen op het tabblad Gegevens. Breng vervolgens uw wijzigen op de volgende manier aan:

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met Microsoft Query en de wizard Gegevensverbinding gebruikt u het dialoogvenster Externe gegevenseigenschappen.

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met een geïmporteerd tekstbestand of een webquery die HTML-gegevens ophaalt, gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik.

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met een webquery die XML-gegevens ophaalt, gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen van XML-toewijzing.

Sjablonen gebruiken met externe gegevensbereiken

Als u een samenvatting of een rapport dat is gebaseerd op externe gegevens wilt delen, kunt u andere gebruikers een werkmap geven die een extern gegevensbereik bevat of kunt u een rapportsjabloon maken. Met een rapportsjabloon kunt u de samenvatting of het rapport opslaan zonder de externe gegevens op te slaan, waardoor het bestand kleiner blijft. De externe gegevens worden opgehaald als een gebruiker het rapportsjabloon opent.

Naar boven

Externe gegevensbereiken zoeken

 1. Selecteer het werkblad waarin u wilt zoeken naar een externe gegevensreeks.

 2. Klik op de pijl naast het vak Naam op de formulebalk en klik vervolgens op de naam van het gewenste externe gegevensbereik.

Naar boven

Namen van externe gegevensbereiken wijzigen

 1. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Namen beheren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik in het dialoogvenster Namen beheren op de naam van het externe gegevensbereik en klik vervolgens op Bewerken. U kunt ook dubbelklikken op de naam.

 3. Typ in het dialoogvenster Naam bewerken de nieuwe naam voor de verwijzing in het vak Naam.

Opmerking : Met de knop Sluiten wordt alleen het dialoogvenster Namen beheren gesloten. U hoeft niet op Sluiten te klikken om wijzigingen door te voeren die u al hebt aangebracht.

Naar boven

Onderliggende query's voor externe gegevensbereiken wijzigen

U kunt de onderliggende query wijzigen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt met Microsoft Query, een geïmporteerd tekstbestand, een webquery of de wizard Gegevensverbinding.

De onderliggende query wijzigen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt met Microsoft Query

 1. Klik in een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Externe gegevenseigenschappen op Eigenschappen van de verbinding eigenschappen .

 4. Klik in het dialoogvenster Verbindingseigenschappen op het tabblad Definitie en klik vervolgens op Query bewerken.

Raadpleeg de Help van Microsoft Query voor meer informatie over het maken en bewerken van query's in Microsoft Query.

De onderliggende query wijzigen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt met een geïmporteerd tekstbestand

 1. Klik in een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Verbindingen, op Verbindingen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen op Eigenschappen.

 4. Klik in het dialoogvenster Verbindingseigenschappen op het tabblad Definitie en klik vervolgens op Query bewerken.

 5. Klik in het dialoogvenster Tekstbestand importeren op Importeren.

 6. Wijzig het geïmporteerde tekstbestand in de wizard Tekst importeren en klik op Voltooien.

  Zie Tekstbestanden importeren of exporteren voor meer informatie over het importeren van tekstbestanden.

De onderliggende query wijzigen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt met een webquery

 1. Klik in een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen op Eigenschappen.

 4. Klik in het dialoogvenster Verbindingseigenschappen op het tabblad Definitie en klik vervolgens op Query bewerken.

 5. Wijzig de webquery in het dialoogvenster Webquery bewerken en klik op Voltooien.

Zie Externe gegevens ophalen van een webpagina voor meer informatie over het maken en bewerken van webquery's.

De onderliggende query wijzigen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt met de wizard Gegevensverbinding

 1. Klik in een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Externe gegevenseigenschappen op Eigenschappen van de verbinding eigenschappen .

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding op het tabblad Definitie.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in het vak Type opdracht op Tabel en wijzig in het vak Tekst van opdracht de waarde in de naam van de gewenste tabel, weergave of query.

  • Klik in het vak Type opdracht op SQL of Standaard en bewerk de SQL-instructie in het vak Tekst van opdracht.

   Opmerking : Afhankelijk van de manier waarop de verbinding is gedefinieerd, is het mogelijk dat het vak Type opdracht niet beschikbaar is (het wordt grijs weergegeven).

Naar boven

Een extern gegevensbereik en de onderliggende query kopiëren

 1. Klik op de pijl naast het vak Naam op de formulebalk en selecteer de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt kopiëren.

  Voor een Excel-tabel selecteert u de naam van het bereik en drukt u op Ctrl+A om de tabelkoppen te selecteren.

  Als u ook kolomlabels of formules wilt kopiëren die niet in het externe gegevensbereik staan, selecteert u de gewenste cellen met de kolomlabels of formules. Klik vervolgens op de pijl naast het vak Naam op de formulebalk en klik op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren.

  excel-lint

 3. Activeer de werkmap waarin u het externe gegevensbereik wilt plakken.

 4. Klik op de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Zorg ervoor dat er onder of rechts van de cel waarop u klikt geen gegevens in het werkblad staan. Als dit wel het geval is, worden deze gegevens vervangen door de externe gegevens.

 5. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Plakken.

Opmerking : Als u slechts een deel van een extern gegevensbereik kopieert, wordt de onderliggende query niet worden gekopieerd en de gekopieerde gegevens kunnen niet worden vernieuwd.

Naar boven

Opgeven hoe nieuwe gegevens worden toegevoegd aan een extern gegevensbereik

U kunt bepalen hoe een kleinere of grotere gegevensset wordt behandeld die wordt opgehaald in Excel wanneer de gegevens worden vernieuwd.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik onder Als het aantal rijen (records) is gewijzigd na het vernieuwen van gegevens op een van de volgende opties:

  • Cellen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen verwijderen

   Notities : 

   • Wanneer er een of meer rijen zijn toegevoegd in de gegevensbron, worden de cellen direct onder het externe gegevensbereik naar beneden verplaatst, maar worden cellen rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

   • Wanneer er een of meer rijen zijn verwijderd uit de gegevensbron, worden de cellen direct onder het externe gegevensbereik naar boven verplaatst, maar worden cellen rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

  • Hele rijen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

   Notities : 

   • Wanneer er een of meer rijen zijn toegevoegd in de gegevensbron, worden cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik naar beneden verplaatst.

   • Wanneer er een of meer rijen zijn verwijderd uit de gegevensbron, worden cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

  • Bestaande cellen overschrijven met nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

   Notities : 

   • Wanneer er een of meer rijen zijn toegevoegd in de gegevensbron, worden de cellen direct onder het externe gegevensbereik overschreven, maar worden cellen rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

   • Wanneer er een of meer rijen zijn verwijderd uit de gegevensbron, worden cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

Naar boven

Opmaak en indeling van gegevens opgeven

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Ga onder Gegevensopmaak en -indeling op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u veldnamen wilt opnemen als de eerste rij, schakelt u het selectievakje Inclusief veldnamen in.

   Opmerking : Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor een extern gegevensbereik dat is geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of voor een externe gegevensbereik dat via programmacode is gemaakt.

  • Als u een kolom met rijnummers wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Rijnummers opnemen in.

   Opmerking : Dit selectievakje is niet beschikbaar voor een geïmporteerd tekstbestand, XML-bestand of webquery.

  • Als u de toegepaste celopmaak wilt behouden, schakelt u het selectievakje Celopmaak behouden in.

   Opmerking : Voor een webquery wordt deze optie automatisch uitgeschakeld wanneer u HTML-indeling selecteert in het dialoogvenster Opties. U opent het dialoogvenster Opties vanuit het dialoogvenster Query bewerken.

  • Als u de ingestelde kolombreedten wilt behouden, schakelt u het selectievakje Kolombreedte aanpassen in.

  • Als u de toegepaste sortering, filtering en indeling van kolommen wilt behouden, schakelt u het selectievakje Sortering/filtering/indeling van kolommen behouden in.

   Opmerking : Dit selectievakje is niet beschikbaar voor een webquery.

  • Als u de toegepaste kolomfiltering wilt behouden, schakelt u het selectievakje Filtering van kolommen behouden in.

   Opmerking : Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor een webquery die is gebaseerd op XML-gegevens.

Naar boven

Formules kopiëren wanneer een extern gegevensbereik wordt uitgebreid

Opmerking : De volgende procedure geldt alleen voor een extern gegevensbereik dat is geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of een extern gegevensbereik dat via programmacode is gemaakt. Alle externe gegevensbereiken die via de gebruikersinterface worden gemaakt, worden als Excel-tabellen gemaakt. Deze tabellen worden automatisch uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden toegevoegd, waarbij berekende kolommen omlaag worden doorgevoerd.

 1. Typ een formule in een cel naast de eerste gegevensrij in het externe gegevensbereik.

  Opmerking : De eerste gegevensrij kan de eerste of tweede rij zijn in het externe gegevensbereik, afhankelijk van de vraag of de eerste rij koppen bevat.

 2. Selecteer de cel en dubbelklik op de vulgreep om de formule naar alle rijen in het externe gegevensbereik te kopiëren.

 3. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 5. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik het selectievakje Formules doorvoeren naar aangrenzende kolommen.

  Opmerking : Als het externe gegevensbereik wordt vergroot wanneer u op vernieuwen klikt, worden alleen de formules gekopieerd die juist naast of in het externe gegevensbereik staan.

Naar boven

Gegevens in een extern gegevensbereik blokkeren

Als u een extern gegevensbereik blokkeert, blijven de gegevens behouden maar de onderliggende query niet. Hierdoor kan een geblokkeerd extern gegevensbereik niet worden vernieuwd.

Gegevens in een Excel-tabel blokkeren

 1. Klik op het werkblad dat de Excel-tabel bevat waaruit u de gegevensverbinding wilt verwijderen.

 2. Klik op de pijl naast het vak Naam op de formulebalk en klik op de naam van het externe gegevensbereik waaruit u de gegevensverbinding wilt verwijderen. Het gegevensbereik wordt geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen in de groep Externe tabelgegevens op Koppeling verbreken. Het gegevensbereik blijft bestaan en heeft nog steeds dezelfde naam, maar de verbinding is verwijderd.

Gegevens in een bereik blokkeren

Opmerking : De volgende procedure geldt alleen voor een extern gegevensbereik dat is geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of een extern gegevensbereik dat via programmacode is gemaakt. Alle externe gegevensbereiken die via de gebruikersinterface worden gemaakt, worden als Excel-tabellen gemaakt. Deze tabellen worden automatisch uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden toegevoegd, waarbij berekende kolommen omlaag worden doorgevoerd.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Schakel het selectievakje Querydefinitie opslaan onder Querydefinitie uit.

Opmerking : Wanneer u de werkmap opslaat, wordt de onderliggende query uit de werkmap verwijderd. De opgeslagen databasequerybestanden (DQY- of ODCF-bestanden) worden echter niet verwijderd. Als u de query opslaat wanneer u deze in de wizard Query's of in Microsoft Query maakt, blijft het querybestand op de computer staan en kunt u de query nogmaals gebruiken om externe gegevens op te halen. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Microsoft Query.

Naar boven

Veldnamen in een extern gegevensbereik aanpassen

Opmerking : De volgende procedure geldt alleen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt met de wizard Gegevensverbinding of met Microsoft Query (en niet met een geïmporteerd tekstbestand of een webquery), een extern gegevensbestand dat is geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of een extern gegevensbestand dat via programmacode is gemaakt. Alle externe gegevensbereiken die via de gebruikersinterface worden gemaakt, worden als Excel-tabellen gemaakt.

 1. Ga als volgt te werk om een lege rij boven het externe gegevensbereik in te voegen.

  • Selecteer de cel waarboven u de nieuwe rij wilt invoegen. Ga vervolgens naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op de pijl naast Invoegen en vervolgens op Bladrijen invoegen. Omdat u één cel hebt geselecteerd, wordt één nieuwe rij ingevoegd boven de huidige rij.

  • Klik op de rijkiezer van de rij waarboven u een nieuwe rij wilt invoegen. Open vervolgens het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Invoegen. Omdat u één volledige rij hebt geselecteerd, wordt één nieuwe rij ingevoegd boven de geselecteerde rij.

 2. Typ de gewenste labels voor de cellen in de lege rij.

 3. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 5. Schakel in het dialoogvenster Eigenschappen van extern gegevensbereik het selectievakje Veldnamen opnemen uit onder Gegevensopmaak en -indeling. Klik vervolgens op OK.

 6. Als u de bestaande veldnamen wilt verwijderen en het externe gegevensbereik wilt vernieuwen, klikt u op een cel in het externe gegevensbereik en vervolgens op Gegevens vernieuwen Knopafbeelding .

Opmerking : wanneer u gegevens ophaalt uit een database, blijven alle wijzigingen in kolomnamen in Microsoft Query behouden in het externe gegevensbereik. Raadpleeg de Help van Microsoft Query voor informatie over het wijzigen van kolomnamen in de query.

Naar boven

Een extern gegevensbereik verwijderen

 1. Klik in het werkblad dat het externe gegevensbereik bevat dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op de pijl naast het vak Naam op de formulebalk en klik op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt verwijderen.

  Als het externe gegevensbereik een Excel-tabel is, drukt u op Ctrl+A om de hele tabel te selecteren.

 3. Druk op DELETE om het externe gegevensbereik te verwijderen.

 4. Als u de onderliggende query wilt verwijderen, klikt u op Ja wanneer dat wordt gevraagd.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×