Externe gegevensbereiken en hun eigenschappen beheren

U kunt de eigenschappen van een extern gegevensbereik wijzigen om gegevens te beheren die in een werkblad zijn geïmporteerd via een verbinding met een externe gegevensbron, zoals een database, een webquery of een tekstbestand.

Een extern gegevensbereik (ook wel een querytabel genoemd) is een gedefinieerde naam of tabelnaam waarmee de locatie wordt gedefinieerd van de gegevens die worden toegevoegd aan een werkblad. Wanneer u verbinding maakt met externe gegevens, wordt in Excel automatisch een extern gegevensbereik gemaakt. De enige uitzondering hierop is een draaitabelrapport dat is gekoppeld aan een gegevensbron (een draaitabelrapport maakt geen gebruik van een extern gegevensbereik). In Excel kunt u een extern gegevensbereik opmaken en indelen of gebruiken in berekeningen, zoals andere gegevens.

Eigenschappen van een extern gegevensbereik

Een extern gegevensbereik bevat aanvullende eigenschappen die u kunt gebruiken voor het beheren van de gegevens, zoals het behoud van de celopmaak en de kolombreedte. U kunt deze eigenschappen voor extern gegevensbereik wijzigen door te klikken op Eigenschappen in de groep verbindingen op het tabblad gegevens . Ga als volgt te werk om de wijzigingen door te voeren:

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met Microsoft query en de wizard Gegevensverbinding, gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen van externe gegevens .

 • Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van extern gegevensbereik voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt op basis van een geïmporteerd tekstbestand of een webquery waarmee HTML-gegevens worden opgehaald.

 • Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van XML-toewijzing voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt op basis van een webquery waarmee XML-gegevens worden opgehaald.

Sjablonen gebruiken met externe gegevensbereiken

Als u een overzicht of een rapport op basis van externe gegevens wilt delen, kunt u andere gebruikers een werkmap geven die een extern gegevensbereik bevat, of u kunt een rapportsjabloon maken. Met een rapportsjabloon kunt u het overzicht of rapport opslaan zonder de externe gegevens op te slaan, zodat het bestand kleiner is. De externe gegevens worden opgehaald wanneer een gebruiker de rapportsjabloon opent.

 1. Selecteer het werkblad waarin u wilt zoeken naar een externe gegevensreeks.

 2. Klik op de formulebalk op de pijl naast het vak Naamen klik vervolgens op de naam van het gewenste externe gegevensbereik.

 1. Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Namen beheren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik in het dialoogvenster Namen beheren op de naam van het externe gegevensbereik en klik vervolgens op bewerken. U kunt ook dubbelklikken op de naam.

 3. Typ in het dialoogvenster naam bewerken de nieuwe naam voor de verwijzing in het vak naam .

Opmerking: Met de knop sluiten sluit u alleen het dialoogvenster Namen beheren . U hoeft niet te klikken op sluiten om wijzigingen door te voeren die u al hebt aangebracht.

U kunt de onderliggende query wijzigen voor een extern gegevensbereik dat is gemaakt op basis van Microsoft query, een geïmporteerde tekstbestand, een webquery of de wizard Gegevensverbinding.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van externe gegevens op eigenschappen van verbinding Knopvlak .

 4. In het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding klikt u op het tabblad definitie en vervolgens op query bewerken.

Zie Help bij Microsoft Query voor meer informatie over het maken en bewerken van query's in Microsoft query.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 3. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen op Eigenschappen.

 4. In het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding klikt u op het tabblad definitie en vervolgens op query bewerken.

 5. Klik in het dialoogvenster tekstbestand importeren op importeren.

 6. Wijzig het geïmporteerde tekstbestand in de wizard Tekst importeren en klik vervolgens op Voltooien.

  Zie tekstbestanden importeren of exporterenvoor meer informatie over het importeren van tekstbestanden.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 3. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen op Eigenschappen.

 4. In het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding klikt u op het tabblad definitie en vervolgens op query bewerken.

 5. Wijzigingen aanbrengen in de webquery in het dialoogvenster webquery bewerken , en klik vervolgens op Voltooien.

Zie verbinding maken met een webpaginavoor meer informatie over het maken en bewerken van webquery's.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvoor u de onderliggende query wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van externe gegevens op eigenschappen van verbinding Knopvlak .

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding op het tabblad definitie .

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in het vak opdrachttype op tabel en wijzig de waarde in het tekstvak van de opdracht in de naam van de juiste tabel, weergave of query.

  • Klik in het vak opdrachttype op SQL of standaard en bewerk de SQL-instructie in het tekstvak met de Opdrachttekst .

   Opmerking: Afhankelijk van de manier waarop de verbinding is gemaakt, is het vak type opdracht mogelijk niet beschikbaar (wordt grijs weergegeven).

 1. Klik op de pijl naast het vak Naamop de formulebalk en selecteer de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt kopiëren.

  Voor een Excel-tabel selecteert u de naam van het bereik en drukt u op CTRL + A om de tabelkoppen te selecteren.

  Als u kolomlabels of formules wilt toevoegen die geen deel uitmaken van het externe gegevensbereik, selecteert u de cellen die de kolomlabels of formules bevatten die u wilt kopiëren. Klik op de pijl naast het vak Naam op de formulebalk en klik op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Ga naar de werkmap waarin u het externe gegevensbereik wilt plakken.

 4. Klik op de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Om ervoor te zorgen dat de externe gegevens geen bestaande gegevens vervangt, moet u ervoor zorgen dat het werkblad geen gegevens onder of rechts van de cel waarop u klikt.

 5. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Opmerking: Als u slechts een deel van een extern gegevensbereik kopieert, worden de onderliggende query niet gekopieerd en kunnen de gekopieerde gegevens niet worden vernieuwd.

U kunt bepalen hoe u een kleinere of grotere gegevensset die in Excel wordt weergegeven, kunt afhandelen wanneer gegevens worden vernieuwd.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 2. Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster Eigenschappen van extern gegevensbereik , onder als het aantal rijen in het gegevensbereik gewijzigdmoet worden:

  • Cellen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen verwijderen

   Notities: 

   • Wanneer een of meer rijen worden toegevoegd aan de gegevensbron, schuiven de cellen direct onder het externe gegevensbereik omlaag, maar de cellen rechts van het externe gegevensbereik worden niet verplaatst.

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron worden verwijderd, worden de cellen direct onder het externe gegevensbereik verplaatst, maar de cellen rechts van het externe gegevensbereik worden niet verplaatst.

  • Hele rijen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

   Notities: 

   • Wanneer een of meer rijen worden toegevoegd aan de gegevensbron, worden cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik omlaag verplaatst.

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron worden verwijderd, worden cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

  • Bestaande cellen vervangen door nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

   Notities: 

   • Wanneer een of meer rijen worden toegevoegd aan de gegevensbron, worden cellen direct onder het externe gegevensbereik overschreven, maar de cellen rechts van het externe gegevensbereik worden niet verplaatst.

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron worden verwijderd, worden cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik niet verplaatst.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 2. Voer onder Gegevensopmaak en-indelingeen of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de veldnamen wilt opnemen in de eerste rij, schakelt u het selectievakje Veldnamen opnemen in.

   Opmerking: Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor een extern gegevensbereik dat wordt geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of naar een extern gegevensbereik dat via een programma is gemaakt.

  • Als u een kolom met rijnummers wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje rijnummers opnemen in.

   Opmerking: Dit selectievakje is niet beschikbaar voor een geïmporteerd tekstbestand, XML-bestand of webquery.

  • Als u de toegepaste celopmaak wilt behouden, schakelt u het selectievakje Celopmaak behouden in.

   Opmerking: Voor een webquery wordt deze optie automatisch gewist wanneer u volledige HTML-indeling selecteert in het dialoogvenster Opties . U opent het dialoogvenster Opties in het dialoogvenster query bewerken .

  • Als u de kolombreedte wilt behouden die u hebt ingesteld, schakelt u het selectievakje kolombreedte aanpassen in.

  • Als u de kolommen die u wilt sorteren, filteren en de indeling die u toepast, wilt behouden, schakelt u het selectievakje Sorteer-en filter-indeling van kolommen behouden in.

   Opmerking: Dit selectievakje is niet beschikbaar voor een webquery.

  • Als u de filtering van de kolom wilt behouden, schakelt u het selectievakje kolom filter behouden in.

   Opmerking: Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor een webquery op basis van XML-gegevens.

Opmerking: De volgende procedure is alleen van toepassing op een extern gegevensbereik dat wordt geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of naar een extern gegevensbereik dat wordt gemaakt via de programmacode. Alle externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met behulp van de gebruikersinterface, worden gemaakt als Excel-tabellen. Deze tabellen worden automatisch uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden opgeteld en berekende kolommen worden doorgevoerd.

 1. Voer een formule in een cel in die grenst aan de eerste rij met gegevens in het externe gegevensbereik.

  Opmerking: De eerste rij met gegevens kan de eerste of tweede rij in het externe gegevensbereik zijn, afhankelijk van of de eerste rij kopteksten bevat.

 2. Selecteer de cel en dubbelklik op de vulgreep om de formule te kopiëren naar alle rijen in het externe gegevensbereik.

 3. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 5. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van extern gegevensbereik het selectievakje formules omlaag doorvoeren in kolommen die grenzen aan gegevens .

  Opmerking: Als het externe gegevensbereik wordt uitgevouwen wanneer u vernieuwen, worden alleen de formules gekopieerd die direct aan of binnen het externe gegevensbereik grenzen.

Bij het blokkeren van een extern gegevensbereik zijn de gegevens behouden, maar niet de onderliggende query, zodat een geblokkeerd extern gegevensbereik niet kan worden vernieuwd.

 1. Klik op het werkblad met de Excel-tabel waaruit u de gegevensverbinding wilt verwijderen.

 2. Klik op de pijl naast het vak Naamop de formulebalk en klik vervolgens op de naam van het externe gegevensbereik waaruit u de gegevensverbinding wilt verwijderen. Vervolgens selecteert u het gegevensbereik.

 3. Klik op het tabblad extra in de groep externe tabelgegevens op ontkoppelen. Het gegevensbereik blijft bestaan en de naam blijft bestaan, maar de verbinding wordt verwijderd.

Opmerking: De volgende procedure is alleen van toepassing op een extern gegevensbereik dat wordt geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of naar een extern gegevensbereik dat wordt gemaakt via de programmacode. Alle externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met behulp van de gebruikersinterface, worden gemaakt als Excel-tabellen. Deze tabellen worden automatisch uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden opgeteld en berekende kolommen worden doorgevoerd.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 2. Schakel onder query definitiehet selectievakje query definitie opslaan uit.

Opmerking:  Wanneer u de werkmap opslaat, wordt de onderliggende query uit de werkmap verwijderd. De opgeslagen databasequery bestanden (. dqy of. ODC-bestanden) worden echter niet verwijderd. Als u de query hebt opgeslagen terwijl u deze hebt gemaakt in de wizard query of in Microsoft query, wordt het querybestand opgeslagen op uw computer en kunt u de query opnieuw gebruiken om externe gegevens op te halen. Zie Help bij Microsoft Query voor meer informatie.

Opmerking: De volgende procedure is alleen van toepassing op een extern gegevensbereik dat wordt gemaakt met behulp van de wizard Gegevensverbinding of Microsoft Query (en niet naar een geïmporteerd tekstbestand of een webquery), een extern gegevensbereik dat wordt geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma of een externe tabel gegevensbereik gemaakt met een programma. Alle externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met behulp van de gebruikersinterface, worden gemaakt als Excel-tabellen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een lege rij boven het externe gegevensbereik in te voegen:

  • Selecteer de cel waarboven u de nieuwe rij wilt invoegen. Klik vervolgens op het tabblad Start in de groep cellen op de pijl naast Invoegenen klik vervolgens op Bladrijen invoegen. Aangezien u één cel hebt geselecteerd, wordt er een nieuwe rij ingevoegd boven de huidige rij.

  • Klik op de rijkiezer van de rij waarboven u een nieuwe rij wilt invoegen. Klik vervolgens op het tabblad Start in de groep cellen op Invoegen. Aangezien u één hele rij hebt geselecteerd, wordt er een nieuwe rij ingevoegd boven de geselecteerde rij.

 2. Typ de gewenste labels in de cellen in de lege rij.

 3. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van het lint in Excel

 5. Schakel in het dialoogvenster Eigenschappen van extern gegevensbereik onder Gegevensopmaak en-indelinghet selectievakje Veldnamen opnemen uit en klik op OK.

 6. Als u de bestaande veldnamen wilt verwijderen en het externe gegevensbereik wilt vernieuwen, klikt u op een cel in het externe gegevensbereik en vervolgens op gegevens vernieuwen Bijschrift 4 .

Opmerking: Wanneer u gegevens ophaalt uit een database, worden eventuele wijzigingen in kolomnamen in Microsoft Query behouden in het externe gegevensbereik. Zie Help bij Microsoft Query voor informatie over het wijzigen van de kolomnamen in de query.

 1. Klik op het werkblad met het externe gegevensbereik dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op de pijl naast het vak Naamop de formulebalk en klik vervolgens op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt verwijderen.

  Als het externe gegevensbereik een Excel-tabel is, drukt u op CTRL + A om de hele tabel te selecteren.

 3. Druk op DELETE om het externe gegevensbereik te verwijderen.

 4. Als u de onderliggende query wilt verwijderen, klikt u op Ja wanneer u wordt gevraagd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×