Externe gegevens vernieuwen in Excel Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevens in een Microsoft Office Excel-werkmap die in Excel Services wordt weergegeven, kunnen van twee verschillende locaties afkomstig zijn. De gegevens kunnen rechtstreeks in de werkmap worden opgeslagen of kunnen in een externe gegevensbron worden opgeslagen, zoals in een database of in een OLAP-kubus (Online Analytical Processing).

Als de gegevens afkomstig zijn van een externe gegevensbron, heeft de auteur of beheerder van de werkmap de verbindingsgegevens gedefinieerd. Dit gebeurt vaak in een ODC-bestand (Office Data Connection), waarin wordt beschreven hoe u de database kunt vinden, hoe u zich kunt aanmelden, hoe u query's kunt opvragen en hoe u toegang kunt verkrijgen.

Als bent verbonden u met een externe gegevensbron, kunt u de gegevens vernieuwen om de bijgewerkte gegevens op te halen. Telkens wanneer u de gegevens vernieuwt, wordt de meest recente versie van de gegevens weergegeven, inclusief alle wijzigingen in de gegevens sinds deze voor het laatst zijn vernieuwd.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het vernieuwen van gegevens

Meer informatie over beveiligingsoverwegingen

Bepalen hoe gegevens worden vernieuwd

Meer informatie over gegevens vernieuwen

In de volgende afbeelding wordt de basisprocedure beschreven die wordt uitgevoerd wanneer u gegevens vernieuwt die met een externe gegevensbron zijn verbonden.

basisproces voor het vernieuwen van externe gegevens

1. Een vernieuwingsbewerking ontvangt bijgewerkte gegevens.

2. In een verbinding, vaak opgeslagen in een verbindingsbestand, is alle informatie gedefinieerd die nodig is om toegang te krijgen tot gegevens en om deze op te halen van een externe bron.

3. U hebt toegang tot een aantal verschillende gegevensbronnen, zoals OLAP, SQL Server, OLEDB-providers en ODBC-stuurprogramma's.

4. De bijgewerkte gegevens worden toegevoegd aan de huidige werkmap.

Naar boven

Meer informatie over beveiligingsoverwegingen

Als u bent verbonden met een externe gegevensbron en gegevens probeert te vernieuwen, is het belangrijk om te weten wat de potentiële beveiligingsproblemen zijn en wat u daaraan kunt doen.

Een gegevensverbindingsbestand bevat vaak een of meer query's voor het vernieuwen van externe gegevens. Als u dit bestand vervangt, kan een gebruiker met kwaadaardige bedoelingen een query voor toegang tot vertrouwelijke gegevens schrijven en deze naar andere gebruikers verzenden of andere schadelijke acties uitvoeren. Daarom is het belangrijk om het volgende te controleren:

 • Het verbindingsbestand is geschreven door een betrouwbaar persoon.

 • Het verbindingsbestand op dat is beveiligd en wordt geleverd vanuit een vertrouwde gegevens verbinding bibliotheek (Gegevensverbindingsbibliotheek).

Raadpleeg de Microsoft Office Excel 2007 Help en de Help bij Centraal beheer van Office SharePoint Server voor meer informatie over de manier waarop een beheerder verbindingsbestanden en vertrouwde locaties kan maken en verbindingsbestanden kan beveiligen.

Opmerking over de beveiliging: Als u toegang wilt krijgen tot een externe gegevensbron, hebt u gewoonlijk referenties nodig (zoals een gebruikersnaam en een wachtwoord) waarmee u als gebruiker wordt geverifieerd. Zorg dat deze referenties op een veilige manier aan u worden verstrekt en dat u deze niet onbedoeld aan anderen onthult.

Naar boven

Instellen hoe gegevens worden vernieuwd

Ga op een van de volgende manieren te werk om in te stellen hoe gegevens van een externe gegevensbron worden vernieuwd:

Vernieuwen bij openen

In Microsoft Office Excel 2007 kan de auteur van een werkmap een werkmap maken waarin externe gegevens automatisch worden vernieuwd wanneer de werkmap wordt geopend door het selectievakje Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding in te schakelen. (Klik op het tabblad Gegevens van de groep Verbindingen op Verbindingen, selecteer de verbinding, klik op Eigenschappen, klik op het tabblad Gebruik en klik vervolgens op Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand.) In dat geval worden in Excel Services de gegevens altijd vernieuwd voordat ze in een werkmap worden weergegeven en wordt een nieuwe sessie gemaakt. Als de auteur van een werkmap het selectievakje Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand uitschakelt, worden de gegevens weergegeven die samen met de werkmap in het cache-geheugen zijn opgeslagen. Dit betekent dat wanneer een gebruiker de gegevens handmatig vernieuwt, de gebruiker de vernieuwde, bijgewerkte gegevens ziet tijdens de huidige sessie, maar de gegevens niet naar de werkmap worden opgeslagen. Als u ervoor wilt zorgen dat bijgewerkte gegevens altijd worden weergegeven wanneer de werkmap in Excel Services wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand in met behulp van Office Excel. Zie Microsoft Office Excel 2007 Help voor meer informatie.

Als u gebruikmaakt van een Office-gegevensverbindingsbestand (.ODC), moet u niet vergeten het selectievakje Altijd verbindingsbestand gebruiken in te schakelen in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding (klik op het tabblad Gegevens van de groep Verbindingen op Verbindingen, selecteer de verbinding, klik op Eigenschappen, open het tabblad Definitie en klik op Altijd verbindingsbestand gebruiken).

De instellingen voor de locatie van vertrouwde bestanden, Korte sessietime-out en Externe gegevens - maximumtijd in cache kunnen ook van invloed zijn op de vernieuwingsbewerking. Neem contact op met uw systeembeheerder of raadpleeg het Help-systeem bij Centraal beheer van Office SharePoint Server.

Handmatig vernieuwen

Opmerking: U kunt alleen een draaitabelrapport handmatig vernieuwen.

 1. Selecteer een cel in een draaitabelrapport.

 2. Ga naar de werkbalk van Excel Web Access en klik in het menu Bijwerken op Geselecteerde verbinding vernieuwen.

  Notities: 

  • Als voor een interactieve bewerking opnieuw een query op een OLAP-gegevensbron moet worden uitgevoerd, wordt een handmatige vernieuwingsbewerking gestart.

  • Als deze opdracht vernieuwen niet zichtbaar is, heeft de auteur van het webonderdeel de eigenschap geselecteerde verbinding vernieuwen, alle verbindingen vernieuwen uitgeschakeld. Zie aangepaste eigenschappen van Excel Web Access-webonderdeelvoor meer informatie.

Alle verbindingen vernieuwen

 • Ga naar de werkbalk van Excel Web Access en klik in het menu Bijwerken op Alle verbindingen vernieuwen.

Periodiek vernieuwen

Door Office Excel 2007 te gebruiken kan de auteur van een werkmap opgeven dat gegevens na het openen van de werkmap automatisch met een bepaald interval worden vernieuwd voor elke verbinding in de werkmap. Een voorraaddatabase wordt bijvoorbeeld elk uur bijgewerkt. Daarom heeft de auteur van de werkmap ingesteld dat de werkmap elke 60 minuten automatisch wordt vernieuwd. Raadpleeg de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

De auteur van een webonderdeel kan de eigenschap Via Excel Web Access periodiek gegevens vernieuwen toestaan in- of uitschakelen om deze periodieke vernieuwingsbewerking in of uit te schakelen, mits de eigenschap door de auteur van de werkmap is gedefinieerd. Wanneer het tijdsinterval is verlopen, wordt standaard de volgende waarschuwing weergegeven onder aan het webonderdeel Excel Web Access:

Gegevens vernieuwen voor <Lijst van verbindingen>? (nu) (altijd) (deze vraag niet meer stellen)

De auteur van een Excel Web Access-webonderdeel kan ook de eigenschap Prompt voor periodiek vernieuwen van gegevens weergeven instellen om te bepalen of en hoe het bericht wordt weergegeven wanneer tijdens een sessie gegevens periodiek worden vernieuwd in Excel Services:

 • Altijd    betekent dat het bericht wordt weergegeven met een prompt bij elk interval.

 • (Optioneel)    betekent dat een gebruiker kiezen kunt om te gaan met periodiek vernieuwen zonder een bericht weer te geven.

 • Nooit    betekent dat Excel Web Access een periodieke vernieuwingsbewerking uitvoert zonder een bericht of prompt weer te geven.

Zie aangepaste eigenschappen van Excel Web Access-webonderdeelvoor meer informatie.

Een vernieuwingsbewerking annuleren

Omdat een vernieuwingsbewerking langer kan duren dan verwacht, kunt u deze annuleren. Tijdens de vernieuwingsbewerking geeft Excel Services een bericht met een prompt weer. Klik op Annuleren als u de bewerking wilt onderbreken zodat u de vernieuwingsbewerking op een geschikter tijdstip kunt voltooien. De gegevens die door query's zijn geretourneerd voordat u de vernieuwingsbewerking hebt geannuleerd, worden weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×