Externe contactpersonen bulksgewijs importeren in Exchange Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Probeert u contactpersonen te importeren in uw eigen postvak? Zie Contactpersonen importeren in Outlook

Heeft uw bedrijf een groot aantal bestaande zakelijke contactpersonen die u opnemen in het gedeelde adresboek wilt (ook wel de algemene adreslijstgenoemd) in Exchange Online? Wilt u de externe contactpersonen toevoegen als leden van distributiegroepen, net zoals u met gebruikers binnen uw bedrijf kunt? Als dat zo is, kunt u Exchange Online PowerShell en een CSV-(door komma's gescheiden waarden)-bestand naar bulksgewijs kunt u de externe contactpersonen importeren in Exchange Online. Dit is een drie stappen:

Stap 1: Een CSV-bestand maken met gegevens van de externe contactpersonen

Stap 2: De externe contactpersonen maken met PowerShell

Stap 3: Gegevens toevoegen aan de eigenschappen van externe contactpersonen met PowerShell

Nadat u deze stappen voor het importeren van contactpersonen hebt voltooid, kunt u deze aanvullende taken uitvoeren:

Meer externe contactpersonen toevoegen

Externe contactpersonen in het gedeelde adresboek verbergen

Stap 1: Een CSV-bestand maken met gegevens van de externe contactpersonen

De eerste stap bestaat uit het maken van een CSV-bestand met gegevens van alle externe contactpersonen die u wilt importeren in Exchange Online.

 1. Kopieer de volgende tekst naar een tekstbestand in Kladblok en sla dit bestand op het bureaublad op als een CSV-bestand. Gebruik de extensie CSV, dus bijvoorbeeld Externe contacten.csv.

  Tip: Als uw taal speciale tekens (zoals å, äen ö in Zweeds) het CSV-bestand opslaan met UTF-8- of andere Unicode-codering bevat als u het bestand in Kladblok opslaat.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  De eerste rij (ook wel de veldnamenrij genoemd) van het CSV-bestand bevat de eigenschappen van contactpersonen. Deze eigenschappen kunt u gebruiken wanneer u de contactpersonen gaat importeren in Exchange Online. De namen van eigenschappen worden gescheiden door een komma. Elke rij onder de veldnamenrij bevat de eigenschapswaarden voor het importeren van één externe contactpersoon.

  Opmerking: Deze tekst hier bevat voorbeeldgegevens, die u kunt verwijderen. De eerste rij (veldnamenrij) mag u niet verwijderen of wijzigen. Deze rij bevat alle eigenschappen voor de externe contactpersonen.

 2. Open het CSV-bestand in Microsoft Excel om het CSV-bestand te bewerken. Het is namelijk veel makkelijker om Excel te gebruiken voor het aanpassen van het CSV-bestand.

 3. Maak een rij voor elke contactpersoon die u wilt importeren in Exchange Online. Vul zo veel mogelijk cellen in. Deze gegevens worden voor elke contactpersoon weergegeven in het gedeelde adresboek.

  Belangrijk:  De volgende eigenschappen (de eerste vier items in de veldnamenrij) zijn vereist voor het maken van een externe contactpersoon en moeten worden ingevuld in het CSV-bestand: ExternalEmailAddress, Name, FirstName, LastName. De PowerShell-opdracht die u in stap 2 uitvoert, gebruikt de waarden voor deze eigenschappen om de contactpersonen te maken.

Terug naar boven

Stap 2: De externe contactpersonen maken met PowerShell

De volgende stap bestaat uit het bulksgewijs importeren van de externe contactpersonen in het CSV-bestand in Exchange Online. Hiervoor maakt u gebruik van het CSV-bestand dat u hebt gemaakt in stap 1 en PowerShell.

 1. Verbind PowerShell met uw Exchange Online-organisatie. Zie Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) voor stapsgewijze instructies. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het globale-beheerdersaccount van Office 365 wanneer u verbinding maakt met Exchange Online PowerShell.

 2. Nadat PowerShell is verbonden met Exchange Online, gaat u naar de map waarin u het CSV-bestand in stap 1 hebt opgeslagen, bijvoorbeeld C:\Gebruikers\Beheerder\Bureaublad.

 3. Voer de volgende opdracht uit om de externe contactpersonen te maken:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Deze bewerking kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal contactpersonen dat u wilt importeren. Als de opdracht is voltooid, ziet u in PowerShell een lijst met de nieuwe contactpersonen die zijn gemaakt.

 4. Als u de nieuwe externe contactpersonen wilt zien, gaat u naar het Exchange-beheercentrum en klikt u op contactpersonen onder geadresseerden.

  Tip: Zie Exchange-beheercentrum in Exchange Online voor instructies voor het maken van verbinding met het Exchange-beheercentrum.

 5. Klik indien nodig op Vernieuwen Pictogram Vernieuwen om de lijst bij te werken en de externe contactpersonen te zien die zijn geïmporteerd.

  De geïmporteerde contactpersonen worden weergegeven in het gedeelde adresboek in Outlook en Outlook op het web.

  Opmerking: U kunt de contactpersonen ook bekijken in het Office 365-beheercentrum via Gebruikers > Contactpersonen.

Terug naar boven

Stap 3: Gegevens toevoegen aan de eigenschappen van externe contactpersonen met PowerShell

Nadat u de opdracht in stap 2 hebt uitgevoerd, zijn de externe contactpersonen weliswaar gemaakt, maar bevatten ze nog geen gegevens van de contactpersoon of de organisatie. Deze gegevens bevinden zich voornamelijk in de cellen in het CSV-bestand. Als u nieuwe externe contactpersonen gaat maken, worden namelijk alleen de vereiste eigenschappen ingevuld. Het is geen probleem als u niet alle gegevens hebt ingevuld in het CSV-bestand. Gegevens die niet aanwezig zijn in het bestand, worden gewoon niet toegevoegd.

 1. Verbind PowerShell met uw Exchange Online-organisatie. Zie Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) voor stapsgewijze instructies.

 2. Ga naar de map waarin u het CSV-bestand in stap 1 hebt opgeslagen, bijvoorbeeld C:\Gebruikers\Beheerder\Bureaublad.

 3. Voer de volgende twee opdrachten uit om de andere eigenschappen uit het CSV-bestand toe te voegen aan de externe contactpersonen die u hebt gemaakt in stap 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Opmerking: De parameter Manager kan problemen veroorzaken. Als de cel in het CSV-bestand leeg is, treedt er een fout op en worden geen van de gegevens van de eigenschap toegevoegd aan de contactpersoon. Als het niet nodig is om een manager op te geven, laat u –Manager $_.Manager weg uit de vorige PowerShell-opdracht.

  Ook hier kan het even duren tijd voordat de contactpersonen zijn bijgewerkt, afhankelijk van het aantal contactpersonen dat u in stap 1 hebt geïmporteerd.

 4. U kunt als volgt controleren of de eigenschappen zijn toegevoegd aan de contactpersonen:

  1. Ga naar het Exchange-beheercentrum en klik op contactpersonen onder geadresseerden.

  2. Klik op een contactpersoon en klik vervolgens op Bewerken Pictogram Bewerken om de eigenschappen van de contactpersoon weer te geven.

Dat is alles. Gebruikers kunnen de contactpersonen en de extra informatie zien in het adresboek van Outlook en Outlook op het web.

Terug naar boven

Meer externe contactpersonen toevoegen

Herhaal stappen 1 tot en met 3 om nieuwe externe contactpersonen toe te voegen in Exchange Online. Er kan gewoon een nieuwe rij voor de nieuwe contactpersoon worden toegevoegd aan het CSV-bestand. Vervolgens voert u de PowerShell-opdrachten uit stap 2 en stap 3 uit om de nieuwe contactpersonen te maken en er gegevens aan toe te voegen.

Opmerking: Wanneer u de opdracht voor het maken van nieuwe contactpersonen uitvoert, kan er een fout optreden met de mededeling dat de contactpersonen die eerder zijn gemaakt, al aanwezig zijn. Alle nieuwe contactpersonen in het CSV-bestand worden echter wel gemaakt.

Externe contactpersonen in het gedeelde adresboek verbergen

Sommige bedrijven maken alleen gebruik van externe contactpersonen om ze te kunnen toevoegen als lid van distributiegroepen. In dit scenario kan het nodig zijn om externe contactpersonen in het gedeelde adresboek te verbergen. Dit doet u als volgt.

 1. Verbind PowerShell met uw Exchange Online-organisatie. Zie Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) voor stapsgewijze instructies.

 2. Voer de volgende opdracht uit om één externe contactpersoon te verbergen.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Als u bijvoorbeeld Pilar Pinilla wilt verbergen in het gedeelde adresboek, voert u deze opdracht uit:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Als u alle externe contactpersonen in het gedeelde adresboek wilt verbergen, voert u deze opdracht uit:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Verborgen externe contactpersonen worden niet weergegeven in het gedeelde adresboek, maar u kunt ze nog wel toevoegen als leden van een distributiegroep.

Terug naar boven

Zie ook

E-mail in Office 365 voor Bedrijven - Help voor beheerders

Office 365 en Exchange Online beheren met Windows PowerShell

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×