Extern delen in- of uitschakelen voor SharePoint Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u met leveranciers, of klanten buiten uw organisatie werkt, wilt u mogelijk deze toegang geven tot bepaalde gebieden van uw site of op specifieke documenten. In dit artikel leert u hoe delen in- of uitschakelen voor SharePoint Onlinedelen. U moet de beheerder van een SharePoint Online u dit wilt doen.

Extern delen wordt beheerd op het niveau van de tenant (globale instellingen die van invloed op alle SharePoint Online) zowel het niveau van de siteverzameling. De tenantniveau-instellingen kunt u bepalen welke opties beschikbaar zijn op het niveau van de siteverzameling.

De instellingen voor extern delen voor individuele siteverzamelingen kunnen niet worden minder beperkend zijn dan wat op het niveau van de tenant is toegestaan kunnen, maar deze instellingen meer beperkend. Bijvoorbeeld als extern delen op het niveau van de tenant is ingeschakeld, maar deze is beperkt tot zodat alleen geverifieerde gebruikers en dat is het alleen soort extern delen u kunt in een bepaalde siteverzameling. Als extern delen via worden beide aanmelden en anonieme gastkoppelingen is toegestaan op het niveau van de tenant, en vervolgens deze opties zijn ook beschikbaar zijn voor elke siteverzameling.

Kies een van de tabbladen hieronder om te delen in SharePoint Onlineconfigureren.

Extern delen in- of uitschakelen globaal voor SharePoint Online

Extern delen inschakelen van op het niveau van de tenant betekent dat er siteverzamelingen kunnen vervolgens worden ingeschakeld voor het delen van. Sites en documenten in een siteverzameling die is ingeschakeld voor het delen van kunnen op zijn beurt worden ingeschakeld voor het delen van.

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Klik in het SharePoint-beheercentrum op delen.

 5. Selecteer een van de volgende opties:

  Tenant-pagina voor extern delen

Welke optie u moet selecteren...

Selecteer dan deze optie:

Als u dit wilt doen:

Delen niet toestaan buiten uw organisatie

Voorkomen dat alle gebruikers op alle sites van delen van sites of inhoud van sites delen met externe gebruikers. Gebruikers kunnen niet sites of inhoud delen met externe gebruikers, zelfs als deze gebruikers zich al in uw adreslijst.

Toestaan dat delen alleen met de externe gebruikers die al aanwezig in de adreslijst van uw organisatie

Alleen voor externe gebruikers die zich al in uw adreslijst delen toestaan. Deze gebruikers kunnen voorkomen in uw adreslijst, omdat ze eerder uitnodigingen voor delen geaccepteerd of omdat ze handmatig geïmporteerd, zoals via Azure B2B samenwerking zijn. (U kunt een externe gebruiker zien omdat ze externe # in hun gebruikersnaam in te voeren hebben.)

Gebruikers uitnodigen en delen met geverifieerde externe gebruikers toestaan

Vereisen dat externe gebruikers die een uitnodiging hebben ontvangen om sites tof inhoud bekijken, zich moeten aanmelden met een Microsoft-account voordat ze toegang tot de inhoud hebben.

 • Site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer kunnen sites delen met externe gebruikers.

 • Site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer op een site kunnen documenten delen met externe gebruikers.

 • Alle externe gebruikers moeten zich aanmelden voordat ze inhoud kunnen bekijken.

 • Uitnodigingen om inhoud te bekijken, kunnen slechts eenmaal worden benut. Nadat een uitnodiging is geaccepteerd, kan deze niet worden gedeeld of gebruikt door anderen om toegang te krijgen.

Toestaan dat externe gebruikers geverifieerd delen en gebruiken van anonieme toegang

((Optioneel) u kunt instellen koppelingen naar verlopen in een bepaald aantal dagen en selecteert u hoe geadresseerden de koppelingen kunnen gebruiken.)

Toestaan dat sitegebruikers sites delen met personen die zich aanmelden als geverifieerde gebruiker, maar u wilt sitegebruikers ook in staat stellen om documenten te delen via het gebruik van anonieme gastkoppelingen, waarbij uitgenodigde ontvangers zich niet hoeven aan te melden.

 • Site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer kunnen sites delen met externe gebruikers.

 • Alle externe gebruikers moeten zich aanmelden voordat ze inhoud kunnen bekijken op een site die is gedeeld.

 • Wanneer u documenten deelt, kunnen site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer kiezen om Vereis aanmelding of een anonieme gastkoppeling sturen.

 • Wanneer gebruikers een document delen, kunnen ze machtigingen voor het weergeven of bewerken van het document toewijzen aan externe gebruikers.

 • Externe gebruikers die anonieme gastkoppelingen ontvangen, kunnen deze inhoud weergeven of bewerken zonder zich aan te melden.

 • Anonieme gastkoppelingen kunnen potentieel worden doorgestuurd of gedeeld met andere personen, die ook weer de inhoud kunnen weergeven of bewerken zonder zich aan te melden.

Extra instellingen

Een standaardkoppellingstype instellen

Als u het type koppeling dat gebruikers delen, beter wilt kunnen beheren, kunt u instellen welk standaardkoppelingstype moet worden weergegeven als gebruikers Koppeling ophalen selecteren voor het delen van documenten en mappen.

Dialoogvenster Standaardkoppelingstype

De meeste rechten soorten koppelingen, zijn natuurlijk anonieme toegang koppelingen die toegang verlenen voor iedereen die met de koppeling. Interne koppelingen kunnen alleen worden gebruikt door gebruikers binnen uw organisatie en directe koppelingen zijn alleen toegankelijk zijn voor gebruikers die al gemachtigd voor toegang tot het document of map. Zie de standaardeenheid voor koppeling als gebruikers ontvang koppelingen voor delen wijzigenvoor meer informatie.

Aanvullende instellingen

Als u toestaat dat gebruikers kunnen delen buiten de organisatie, zijn er nog enkele manieren om het delen toe te staan of te beperken.

Aanvullende instellingen voor delen

Extern delen met behulp van domeinen beperken: U kunt de toegang tot bepaalde domeinen toestaan of beperken. Zie Domeinen met beperkingen delen in Office 365 SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie.

Voorkomen dat externe gebruikers delen van bestanden, mappen en sites ze niet in bezit bent: externe gebruikers niet alles wat ze niet in bezit bent delen met iemand anders.

Externe gebruikers moeten accepteren uitnodigingen voor delen met behulp van hetzelfde account dat de uitnodigingen zijn verzonden naar: externe gebruikers een ander account dan de tabel die de uitnodiging tot delen is verzonden om toegang te krijgen niet gebruiken.

Meldingen

Om u te helpen uw OneDrive voor Bedrijven gebruikers beeldscherm en het besturingselement waarmee externe gebruikers toegang tot hun bestanden hebben, kunt u opgeven dat eigenaren van OneDrive voor Bedrijven bestanden en mappen per e-mail wanneer verzonden worden:

 • Wanneer een andere gebruiker externe gebruikers uitnodigt voor gedeelde bestanden

 • Wanneer een externe gebruiker een uitnodiging voor toegang tot hun bestanden accepteert

 • Een koppeling anonieme toegang is gemaakt of gewijzigd.

Notities: 

 • Als u extern delen uitschakelt voor uw volledige omgeving en later weer inschakelt, krijgen externe gebruikers die eerder toegang hadden tot inhoud of documenten, opnieuw toegang hiertoe. Als u weet dat extern delen eerder was ingeschakeld en werd gebruikt voor specifieke siteverzamelingen en dat u externe gebruikers geen toegang meer wilt bieden als extern delen ooit weer algemeen wordt ingeschakeld, kunt u het beste eerst extern delen voor deze specifieke siteverzamelingen uitschakelen.

 • Als u externe toegang uitschakelt of externe toegang beperkt, verliezen externe gebruikers meestal toegang binnen één uur na de wijziging.

 • Als u externe toegang uitschakelt, wordt ook de toegang tot resources voor gastleden van Office 365 Groepen geblokkeerd.

Extern delen in- of uitschakelen voor individuele siteverzamelingen

U moet een SharePoint Online-beheerder zijn als u extern delen voor afzonderlijke siteverzamelingen wilt configureren. Beheerders van siteverzamelingen mogen geen configuraties voor extern delen wijzigen.

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Klik in het SharePoint-beheercentrum op Siteverzamelingen.

 5. Schakel het selectievakje in naast de siteverzamelingen waarvan u instellingen voor delen wilt in- of uitschakelen.

 6. Klik op het lint op Delen.

  Het lint van het SharePoint Online-beheercentrum waarbij de knop Delen is gemarkeerd

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Opties voor delen met externe gebruikers

Welke optie u moet selecteren...

Selecteer dan deze optie:

Als u dit wilt doen:

Delen niet toestaan buiten uw organisatie

Voorkomen dat alle gebruikers op alle sites van delen van sites of inhoud van sites delen met externe gebruikers. Gebruikers kunnen niet sites of inhoud delen met externe gebruikers, zelfs als deze gebruikers zich al in uw adreslijst.

Delen alleen toestaan met externe gebruikers die al aanwezig zijn in de adreslijst van uw organisatie

Alleen voor externe gebruikers die zich al in uw adreslijst delen toestaan. Deze gebruikers kunnen voorkomen in uw adreslijst, omdat ze eerder uitnodigingen voor delen geaccepteerd of omdat ze geïmporteerd handmatig zijn. (U kunt een externe gebruiker zien omdat ze externe # in hun gebruikersnaam in te voeren hebben.)

Externe gebruikers toestaan die uitnodigingen voor delen accepteren en zich aanmelden als geverifieerde gebruiker

Vereisen dat externe gebruikers die een uitnodiging hebben ontvangen om sites tof inhoud bekijken, zich moeten aanmelden met een Microsoft-account voordat ze toegang tot de inhoud hebben.

 • Site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer kunnen sites delen met externe gebruikers.

 • Site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer op een site kunnen documenten delen met externe gebruikers door aanmelding te verplichten.

 • Alle externe gebruikers moeten zich aanmelden voordat ze inhoud kunnen bekijken.

 • Uitnodigingen om inhoud te bekijken, kunnen slechts eenmaal worden benut. Nadat een uitnodiging is geaccepteerd, kan deze niet worden gedeeld of gebruikt door anderen om toegang te krijgen.

Zowel externe gebruikers die uitnodigingen voor delen accepteren als gastkoppelingen toestaan

Toestaan dat sitegebruikers sites delen met personen die zich aanmelden als geverifieerde gebruiker, maar u wilt sitegebruikers ook in staat stellen om documenten te delen via het gebruik van anonieme gastkoppelingen, waarbij uitgenodigde ontvangers zich niet hoeven aan te melden.

 • Site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer kunnen sites delen met externe gebruikers.

 • Alle externe gebruikers moeten zich aanmelden voordat ze inhoud kunnen bekijken op een site die is gedeeld.

 • Wanneer u documenten deelt, kunnen site-eigenaren of anderen met machtigingen voor volledig beheer kiezen om Vereis aanmelding of een anonieme gastkoppeling sturen.

 • Wanneer gebruikers een document delen, kunnen ze machtigingen voor het weergeven of bewerken van het document toewijzen aan externe gebruikers.

 • Externe gebruikers die anonieme gastkoppelingen ontvangen, kunnen deze inhoud weergeven of bewerken zonder zich aan te melden.

 • Anonieme gastkoppelingen kunnen potentieel worden doorgestuurd of gedeeld met andere personen, die ook weer de inhoud kunnen weergeven of bewerken zonder zich aan te melden.

Notities: 

 • Als u de instellingen voor extern delen wijzigt voor de siteverzameling Mijn site, worden deze wijzigingen ook toegepast op bestaande of nieuwe persoonlijke sites (voorheen Mijn sites).

 • Mogelijk hebt u site-inhoud gedeeld met een Office 365-groep met gastleden en wordt met de groepsinstellingen voorkomen dat gastleden toegang hebben tot groepsresources. In dat geval hebben gasten van de groep geen toegang tot de site-inhoud, ook al is extern delen voor de siteverzameling ingeschakeld. Zie Allow external people guest access to Office 365 groups (Externe personen gasttoegang geven tot Office 365-groepen) als u toegang voor gastleden tot Office 365-groepen wilt in- of uitschakelen.

 • Als extern delen algemeen wordt uitgeschakeld in het SharePoint Online-beheer, werken gedeelde koppelingen niet langer. Als de functie later opnieuw wordt geactiveerd, werken deze koppelingen weer. Het is ook mogelijk om individuele koppelingen uit te schakelen die zijn gedeeld als u permanent de toegang tot een specifiek document wilt intrekken.

Extern delen voor siteverzamelingen van een Office 365-groep beheren

Het delen ingesteld op externe gebruikers toestaan die uitnodigingen voor delen accepteren en meld u aan als geverifieerde gebruikersbestaan standaard uit alle SharePoint-siteverzamelingen die deel uitmaken van een Office 365-groep. U wijzigt deze instelling kunt u de cmdlet Set-SPOSite- Windows PowerShell bijwerken van de parameter SharingCapability.

Voorbeeld:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability SharingOption

Gebruik voor SharingOption, een van de volgende parameters van de volgende opties:

Parameter

Beschrijving

Delen

Delen niet toestaan buiten uw organisatie.

ExistingExternalUserSharingOnly

Toestaan dat delen alleen met de externe gebruikers die al aanwezig in de adreslijst van uw organisatie.

ExternalUserSharingOnly

Externe gebruikers toestaan die uitnodigingen en zich aanmelden als geverifieerde gebruiker delen accepteren.

ExternalUserAndGuestSharing

Delen met alle externe gebruikers en met behulp van koppelingen voor anonieme toegang toestaan.

Als u wilt weergeven op de bestaande instelling voor het delen, gebruikt u de cmdlet Get-SPOSite- Windows PowerShell .

Voorbeeld:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Bijwerken van de delen instelling voor alle sites in een tenant   

U kunt het volgende script gebruiken bij het delen instelling voor al uw sites:

$userCredential = Get-Credential
Connect-SPOService -Url https://TenantName-admin.sharepoint.com -Credential $userCredential
$sites = Get-sposite -template GROUP#0 -includepersonalsite:$false
Foreach($site in $sites)
{
Set-SPOSite -Identity $site.Url -SharingCapability SharingOption
}
Write-Host("External Sharing Capability updated for all sites.")

Variabelen:

 • TenantName - de naam van uw tenant Office 365 .

 • SharingOption - de optie voor delen die u gebruiken wilt, uit de bovenstaande tabel.

Voer uw referenties van de beheerder SharePoint Online wanneer u wordt gevraagd.

Zie Set-SPOSite en Get-SPOSitevoor gedetailleerde informatie over deze cmdlets en parameters in Windows PowerShell.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×