ExportWithFormatting, macroactie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de actie ExportWithFormatting gebruiken om de gegevens in de opgegeven Access database-object (een gegevensblad, formulier, rapportof module) naar verschillende uitvoerindelingen.

Opmerking: Begin in Access 2010, is de macroactie UitvoerenNaar gewijzigd in ExportWithFormatting. De argumenten zijn nog steeds hetzelfde voor deze macroactie.

Opmerking: De macroactie ExportWithFormatting is niet beschikbaar in Access-Webapps.

Instellingen

De actie ExportWithFormatting heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Objecttype

Het type object met de gegevens voor uitvoer. Klik op tabel (voor een tabelgegevensblad), Query (voor een querygegevensblad), formulier (voor een formulier of het formuliergegevensblad), rapport, Module, Serverweergave, Opgeslagen Procedureof functie in de Object Type vakje in de sectie Actieargumenten van het ontwerpvenster macro. U kunt een macroniet uitvoeren. Als u uitvoeren van het actieve object wilt, selecteert u het type met dit argument, maar het argument Objectnaam niets. Dit is een argument is vereist. De standaardinstelling is tabel.

Objectnaam

De naam van het object met de gegevens die u in een andere indeling wilt uitvoeren. Het vak Objectnaam bevat alle objecten in de database van het type dat is geselecteerd met het argument Objecttype.

Als u een macro met de actie ExportWithFormatting in een bibliotheekdatabaseuitvoert, zoekt Access eerst naar het object met deze naam in de bibliotheekdatabase en vervolgens in de huidige database.

Uitvoerindeling

Het type indeling waarin u de gegevens wilt uitvoeren. U kunt kiezen uit Excel 97 - Excel 2003-werkmap (*.xls), Binaire Excel-werkmap (*.xlsb), Excel-werkmap (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Microsoft Excel 5.0/95-werkmap (*.xls), PDF-indeling (*.pdf), RTF-indeling (*.rtf), Tekstbestanden (*.txt) en XPS-indeling (*.xps). Als u geen waarde opgeeft voor dit argument, wordt u door Access gevraagd om de indeling voor de uitvoer.

Opmerking: U kunt alleen vanuit Office Access 2007 exporteren naar een bestand met de indeling PDF of XPS nadat u de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie Bestanden in de bestandsindelingen PDF en XPS afdrukken, delen en beveiligen voor meer informatie.

Uitvoerbestand

Het bestand waarnaar u de gegevens wilt uitvoeren, inclusief het volledige pad. U kunt de standaardbestandsextensie toevoegen voor de uitvoerindeling die u selecteert met het argument Uitvoerindeling, maar dit is niet verplicht. Als u geen waarde opgeeft voor het argument Uitvoerbestand, wordt u door Access gevraagd om een naam voor het bestand.

Automatisch starten

Geeft aan of u de betreffende software direct na de ExportWithFormatting actie wordt uitgevoerd, start met het bestand dat is opgegeven door het argument Uitvoerbestand is geopend.

Sjabloonbestand

Het pad en de naam van een bestand dat u wilt gebruiken als een sjabloon voor HTML-bestanden. Het sjabloonbestand is een tekstbestand met HTML-codes en -tokens die uniek zijn voor Access.

Codering

Het type tekencodering dat u wilt gebruiken voor het uitvoeren van de tekst of HTML-gegevens. U kunt kiezen tussen MS-DOS, Unicode en Unicode (UTF-8). De instelling MS-DOS van het argument is alleen beschikbaar voor tekstbestanden. Als u geen waarde opgeeft voor dit argument, worden de gegevens uitgevoerd met behulp van de standaardcodering van Windows voor tekstbestanden en met de standaardcodering van het systeem voor HTML-bestanden.

Uitvoerkwaliteit

Selecteer Afdrukken om de uitvoer te optimaliseren voor afdrukken of Scherm om de uitvoer te optimaliseren voor weergave op het scherm.

Opmerkingen

De Access-gegevens worden uitgevoerd in de geselecteerde indeling en kunnen worden gelezen door elk programma dat deze indeling ondersteunt. U kunt bijvoorbeeld een Access-rapport inclusief opmaak uitvoeren in de RTF-indeling en het document vervolgens openen in Microsoft Word.

Als u het databaseobject naar HTML-indeling uitvoert, wordt een bestand in Access gemaakt in HTML-indeling met de gegevens uit het object. U kunt het argument Sjabloonbestand gebruiken om op te geven van een bestand moet worden gebruikt als een sjabloon voor het HTML-bestand.

De volgende regels van toepassing wanneer u de macroactie ExportWithFormatting gebruikt voor een databaseobject uitvoert naar een van de uitvoerindelingen:

  • U kunt gegevens in tabel-, query- en formuliergegevensbladen uitvoeren. In het uitvoerbestand worden alle velden in het gegevensblad weergegeven zoals in Access, met uitzondering van velden die OLE-objecten bevatten. De kolommen voor OLE-objectvelden worden opgenomen in het uitvoerbestand, maar de velden zijn leeg.

  • Voor een besturingselement dat is gekoppeld aan een Ja/Nee-veld (een wisselknop, keuzerondje of selectievakje) bevat het uitvoerbestand de waarde –1 (Ja) of 0 (Nee).

  • Voor een tekstvak dat is gebonden aan een hyperlinkveld bevat het uitvoerbestand de hyperlink voor alle uitvoerindelingen, met uitzondering van MS-DOS-tekst (in dit geval wordt de hyperlink als normale tekst weergegeven).

  • Als u de gegevens in een formulier uitvoert in de formulierweergave, bevat het uitvoerbestand altijd de gegevensbladweergave van het formulier.

  • Als u een gegevensblad of formulier uitvoert in de HTML-indeling, wordt één HTML-bestand gemaakt. Als u een rapport uitvoert in de HTML-indeling, wordt voor elke pagina van het rapport één HTML-bestand gemaakt.

Het resultaat van de uitvoering van de macroactie ExportWithFormatting is vergelijkbaar met klikken op een van de opties in de groep exporteren op het tabblad Externe gegevens . De actieargumenten komen overeen met de instellingen in het dialoogvenster exporteren .

Als u wilt de macroactie ExportWithFormatting uitvoeren in een module Visual Basic for Applications (VBA), gebruikt u de methode UitvoerenNaar van het object DoCmd .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×