ExportWithFormatting macro actie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de actie ExportWithFormatting gebruiken om de gegevens in het opgegeven Access-database object (een gegevensblad, formulier, rapport of module ) uit te voeren naar verschillende uitvoer indelingen.

Opmerking: Vanaf Access 2010 is de naam van de macro actie UitvoerenNaar gewijzigd in ExportWithFormatting. De argumenten voor deze macroactie zijn ongewijzigd.

Opmerking: De macro actie ExportWithFormatting is niet beschikbaar in Access-Web-apps.

Instellingen

De actie ExportWithFormatting heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Objecttype

Het type object met de gegevens die u in een andere indeling wilt uitvoeren. Klik op tabel (voor een tabel gegevens blad), query (voor een query gegevens blad), formulier (voor een formulier-of formulier gegevens blad), rapport, module, Server weergave, opgeslagen procedureof functie in het object Vak Type in de sectie actie argumenten van het macro-ontwerp venster. Het is niet mogelijk om de gegevens van een macro uit te voeren. Als u het actieve object wilt uitvoeren, selecteert u het bijbehorende type met dit argument, maar geeft u geen waarde op voor Objectnaam. Dit is een verplicht argument. De standaardwaarde is Tabel.

Objectnaam

De naam van het object met de gegevens die u in een andere indeling wilt uitvoeren. Het vak Objectnaam bevat alle objecten in de database van het type dat is geselecteerd met het argument Objecttype.

Als u een macro met de actie ExportWithFormatting in een bibliotheekdatabase uitvoert, zoekt Access eerst naar het object met deze naam in de bibliotheek database en vervolgens in de huidige data base.

Uitvoerindeling

Het type indeling waarin u de gegevens wilt uitvoeren. U kunt kiezen uit Excel 97 - Excel 2003-werkmap (*.xls), Binaire Excel-werkmap (*.xlsb), Excel-werkmap (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Microsoft Excel 5.0/95-werkmap (*.xls), PDF-indeling (*.pdf), RTF-indeling (*.rtf), Tekstbestanden (*.txt) en XPS-indeling (*.xps). Als u geen waarde opgeeft voor dit argument, wordt u door Access gevraagd om de indeling voor de uitvoer.

Opmerking: U kunt alleen vanuit Office Access 2007 exporteren naar een bestand met de indeling PDF of XPS nadat u de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie opslaan of converteren naar PDF of XPSvoor meer informatie.

Uitvoerbestand

Het bestand waarnaar u de gegevens wilt uitvoeren, inclusief het volledige pad. U kunt de standaardbestandsextensie toevoegen voor de uitvoerindeling die u selecteert met het argument Uitvoerindeling, maar dit is niet verplicht. Als u geen waarde opgeeft voor het argument Uitvoerbestand, wordt u door Access gevraagd om een naam voor het bestand.

Automatisch starten

Hiermee geeft u op of u wilt dat de desbetreffende software direct na de uitvoering van de ExportWithFormatting -actie wordt gestart, waarbij het bestand wordt geopend dat is opgegeven met het argument uitvoer bestand .

Sjabloonbestand

Het pad en de naam van een bestand dat u wilt gebruiken als een sjabloon voor HTML-bestanden. Het sjabloonbestand is een tekstbestand met HTML-codes en -tokens die uniek zijn voor Access.

Codering

Het type tekencodering dat u wilt gebruiken voor het uitvoeren van de tekst of HTML-gegevens. U kunt kiezen tussen MS-DOS, Unicode en Unicode (UTF-8). De instelling MS-DOS van het argument is alleen beschikbaar voor tekstbestanden. Als u geen waarde opgeeft voor dit argument, worden de gegevens uitgevoerd met behulp van de standaardcodering van Windows voor tekstbestanden en met de standaardcodering van het systeem voor HTML-bestanden.

Uitvoerkwaliteit

Selecteer Afdrukken om de uitvoer te optimaliseren voor afdrukken of Scherm om de uitvoer te optimaliseren voor weergave op het scherm.

Opmerkingen

De Access-gegevens worden uitgevoerd in de geselecteerde indeling en kunnen worden gelezen door elk programma dat deze indeling ondersteunt. U kunt bijvoorbeeld een Access-rapport inclusief opmaak uitvoeren in de RTF-indeling en het document vervolgens openen in Microsoft Word.

Als u het databaseobject uitvoert in de HTML-indeling, wordt er door Access een bestand in de HTML-indeling gemaakt met de gegevens uit het object. Gebruik het argument Sjabloonbestand om een bestand op te geven dat moet worden gebruikt als een sjabloon voor het HTML-bestand.

De volgende regels zijn van toepassing wanneer u de macro actie ExportWithFormatting gebruikt om een database object uit te voeren naar een van de uitvoer indelingen:

  • U kunt gegevens in tabel-, query- en formuliergegevensbladen uitvoeren. In het uitvoerbestand worden alle velden in het gegevensblad weergegeven zoals in Access, met uitzondering van velden die OLE-objecten bevatten. De kolommen voor OLE-objectvelden worden opgenomen in het uitvoerbestand, maar de velden zijn leeg.

  • Voor een besturingselement dat is gekoppeld aan een Ja/Nee-veld (een wisselknop, keuzerondje of selectievakje) bevat het uitvoerbestand de waarde –1 (Ja) of 0 (Nee).

  • Voor een tekstvak dat is gebonden aan een hyperlinkveld bevat het uitvoerbestand de hyperlink voor alle uitvoerindelingen, met uitzondering van MS-DOS-tekst (in dit geval wordt de hyperlink als normale tekst weergegeven).

  • Als u de gegevens in een formulier uitvoert in de formulierweergave, bevat het uitvoerbestand altijd de gegevensbladweergave van het formulier.

  • Als u een gegevensblad of formulier uitvoert in de HTML-indeling, wordt één HTML-bestand gemaakt. Als u een rapport uitvoert in de HTML-indeling, wordt voor elke pagina van het rapport één HTML-bestand gemaakt.

Het resultaat van het uitvoeren van de macro actie ExportWithFormatting is vergelijkbaar met het klikken op een van de opties in de groep exporteren op het tabblad externe gegevens . De actieargumenten komen overeen met de instellingen in het dialoogvenster Exporteren.

Als u de macro actie ExportWithFormatting wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode OutputTo van het object DoCmd .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×