Exp, functie

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Geeft een getal met dubbele precisie als resultaat dat e (het grondtal voor natuurlijke logaritmen) tot een bepaalde macht aangeeft.

Syntaxis

Exp ( getal )

Het vereiste aantalargument is een dubbel of elke geldige numerieke expressie.

Opmerkingen

Als de waarde van getal groter is dan 709,782712893, wordt een fout optreedt. De constantee is ongeveer 2,718282.

Opmerking: De functie Exp is een aanvulling op de actie van de functie Log en wordt ook wel het antilogaritme genoemd.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Exp om terug te keren e verheven tot een macht.

Dim MyAngle, MyHSin
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate hyperbolic sine.
MyHSin = (Exp(MyAngle) - Exp(-1 * MyAngle)) / 2

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×