Exchange-machtigingen toewijzen voor het migreren van postvakken naar Office 365

Wanneer u on-premises Exchange-postvakken migreert naar Office 365, zijn bepaalde machtigingen vereist om toegang te krijgen tot deze postvakken en om ze in sommige gevallen te wijzigen. Het gebruikersaccount waarmee u tijdens de migratie verbinding maakt met uw on-premises Exchange-organisatie heeft die machtigingen nodig. Dit gebruikersaccount is bekend als de migratiebeheerder, en wordt gebruikt om een migratie-eindpunt te maken voor uw on-premises organisatie.

De migratiebeheerder moet de benodigde administratorbevoegdheden in uw on-premises Exchange-organisatie hebben om een migratie-eindpunt te maken. Deze administratorbevoegdheden zijn ook vereist als de migratiebeheerder een migratiebatch wil maken als uw organisatie geen migratie-eindpunten heeft. In de volgende lijst ziet u de administratorbevoegdheden die het migratiebeheerdersaccount moet hebben om postvakken naar Office 365 te migreren met de verschillende migratietypen:

 • Gefaseerde Exchange-migratie   

  Voor een gefaseerde migratie moet het migratiebeheerdersaccount:

  • Lid zijn van de groep Domeinadministrators in Active Directory Domain Services (AD DS) in de on-premises organisatie.

   of

  • De beheerder moet de machtiging FullAccess hebben voor elk on-premises postvak EN de machtiging WriteProperty om de eigenschap TargetAddress van het on-premises gebruikersaccount te kunnen wijzigen.

   of

  • De beheerder moet de machtiging ReceiveAs hebben gekregen voor de on-premises postvakdatabase waarin de postvakken van gebruikers worden opgeslagen, EN de machtiging WriteProperty om de eigenschap TargetAddress van het on-premises gebruikersaccount te kunnen wijzigen.

 • Cutover Exchange-migratie   

  Voor een cutover-migratie moet het migratiebeheerdersaccount:

  • Lid zijn van de groep Domeinadministrators in Active Directory Domain Services (AD DS) in de on-premises organisatie.

   of

  • De machtiging FullAccess hebben voor elk on-premises postvak.

   of

  • De machtiging ReceiveAs hebben voor de on-premises postvakdatabase waarin de postvakken van gebruikers worden opgeslagen.

 • IMAP 4-migratie (Internet Message Access Protocol 4)   

  Voor een IMAP4-migratie moet het bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv) voor de batchmigratie het volgende bevatten:

  • De gebruikersnaam en het wachtwoord voor elk postvak dat u wilt migreren.

   of

  • De gebruikersnaam en wachtwoord voor een account in uw IMAP4-berichtensysteem dat de benodigde administratorbevoegdheden heeft voor toegang tot alle postvakken van gebruikers. Raadpleeg de documentatie bij uw IMAP4-server om te weten te komen of uw IMAP4-server deze benadering ondersteunt en hoe u deze inschakelt.

U kunt de Exchange-beheershell in uw on-premises organisatie gebruiken om snel de benodigde machtigingen toe te wijzen voor het migreren van postvakken naar Office 365.

Opmerking : Omdat in Exchange Server 2003 de Exchange-beheershell niet wordt ondersteund, moet u Active Directory: gebruikers en computers gebruiken om de machtiging FullAccess en Exchange Server-serverbeheer om de machtiging ReceiveAs toe te wijzen. Zie voor meer informatie How to assign service account access to all mailboxes in Exchange Server 2003 (Engelstalig).

Zie voor meer informatie over het migreren van postvakken naar Office 365 met behulp van verschillende migratietypen Manieren om meerdere e-mailaccounts naar Office 365 te migreren

Wat moet u weten voordat u begint?

 • Geschatte tijd voor het voltooien van elke procedure: 2 minuten.

 • U moet machtigingen toegewezen krijgen voordat u deze procedure of procedures kunt uitvoeren. Raadpleeg 'Permissions and delegation' in de sectie 'Recipient Provisioning Permissions' van het onderwerp Recipient Permissions (Engelstalig) om te zien welke machtigingen u nodig hebt.

Wat wilt u doen?

De machtiging FullAccess toewijzen

De volgende voorbeelden worden verschillende manieren beschreven waarop u de Exchange PowerShell Add-MailboxPermission-cmdlet kunt gebruiken om de machtiging FullAccess toe te wijzen aan het migratiebeheerdersaccount voor postvakken in uw on-premises organisatie.

Voorbeeld 1   
Aan het migratiebeheerdersaccount (bijvoorbeeld migadmin) wordt FullAccess-machtiging toegewezen voor het postvak van Terry Adams.

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Voorbeeld 2   
Aan het migratiebeheerdersaccount wordt FullAccess-machtiging toegewezen voor alle leden van de distributiegroep MigrationBatch1.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Voorbeeld 3   
Aan het migratiebeheerdersaccount wordt FullAccess-machtiging toegewezen voor alle postvakken waarvan het attribuut CustomAttribute10 de waarde MigBatch2 heeft.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Voorbeeld 4   
Aan het migratiebeheerdersaccount wordt FullAccess-machtiging toegewezen voor alle gebruikerspostbakken in de on-premises organisatie.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Zie de volgende onderwerpen voor gedetailleerde syntaxis- en parameterinformatie:

Hoe weet u of het toewijzen van machtigingen is gelukt?

Voer een van de volgende opdrachten uit om te controleren of de FullAccess-machtiging is toegewezen aan het migratiebeheerdersaccount in elk voorbeeld.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

De machtiging ReceiveAs toewijzen

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de Exchange PowerShell Add-ADPermission-cmdlet kunt gebruiken om de machtiging ReceiveAs toe te wijzen aan het migratiebeheerdersaccount voor 'Mailbox Database 1900992314'.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Zie add-ADPermission voor gedetailleerde syntaxis- en parameterinformatie.

Hoe weet u of het toewijzen van machtigingen is gelukt?

Controleer of de ReceiveAs-machtiging is toegewezen aan het migratiebeheerdersaccount in het voorbeeld. Voer de volgende opdracht uit.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

De machtiging WriteProperty toewijzen

De volgende voorbeelden worden verschillende manieren beschreven waarop u de Exchange PowerShell Add-ADPermission-cmdlet kunt gebruiken om de machtiging WriteProperty toe te wijzen aan het migratiebeheerdersaccount om de eigenschap TargetAddress voor on-premises gebruikersaccounts te wijzigen. Deze mogelijkheid is vereist voor het uitvoeren van een gefaseerde Exchange-migratie als de migratiebeheerder geen lid is van de groep Domeinadminstrators.

Voorbeeld 1   
Aan het migratiebeheerdersaccount (bijvoorbeeld migadmin) wordt de machtiging WriteProperty toegewezen voor het wijzigen van de eigenschap TargetAddress voor het gebruikersaccount van Rainer Witte.

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Voorbeeld 2   
Aan het migratiebeheerdersaccount wordt de machtiging WriteProperty toegewezen voor het wijzigen van de eigenschap TargetAddress voor alle leden van de distributiegroep StagedBatch1.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Voorbeeld 3   
Aan het migratiebeheerdersaccount wordt de machtiging WriteProperty toegewezen voor het wijzigen van de eigenschap TargetAddress voor alle gebruikersaccounts waarvan het attribuut CustomAttribute15 de waarde StagedMigration heeft.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Voorbeeld 4   
Aan het migratiebeheerdersaccount wordt de machtiging WriteProperty toegewezen voor het wijzigen van de eigenschap TargetAddress voor gebruikerspostvakken in de on-premises organisatie.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Zie de volgende onderwerpen voor gedetailleerde syntaxis- en parameterinformatie:

Hoe weet u of het toewijzen van machtigingen is gelukt?

Controleer of de machtiging WriteProperty is toegewezen aan het Administrator-account door een van de volgende opdrachten uit te voeren om te bevestigen dat de machtiging voor het wijzigen van de eigenschap TargetAddress is toegewezen door de opdracht in elk voorbeeld te gebruiken.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×