Exchange 2007-einde van overzicht van ondersteuning

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Exchange Server 2007 bereikt op 11 April 2017, einde van de ondersteuning. Als u nog niet al is gestart de migratie van Exchange 2007 naar Office 365 of Exchange-2016, is het moment met uw planning te beginnen.

Wat doet-einde van het gemiddelde van de ondersteuning?

Exchange-Server, heeft zoals bijna alle Microsoft-producten, een levenscyclus van ondersteuning waarin wij nieuwe functies, correcties, beveiligingscorrecties, enzovoort bieden. Deze levenscyclus duurt meestal voor tien jaar vanaf de datum van de eerste versie van het product en het einde van dit levenscyclus van het product einde van de ondersteuning wordt genoemd. Aangezien Exchange 2007 einde van support op 11 April 2017 bereikt, Microsoft biedt niet langer:

 • Technische ondersteuning voor problemen die kunnen optreden;

 • Correcties voor vastgestelde problemen die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit en bruikbaarheid van de server;

 • Beveiligingscorrecties voor vastgestelde beveiligingsproblemen die de server kwetsbaar kunnen maken voor beveiligingsproblemen;

 • Tijdzone-updates.

Exchange 2007 blijft wel gewoon werken na deze datum. Vanwege de bovenstaande wijzigingen is het echter wel raadzaam om zo snel mogelijk de migratie van Exchange 2007 te starten.

Zie De upgrade voor uw Office 2007-servers plannen voor meer informatie over Office 2007-servers die binnenkort niet meer worden ondersteund.

Wat zijn de mogelijkheden?

Nu dat Exchange 2007 het einde van ondersteuning is bereikt, wordt aangeraden dat u uw opties verkennen en een migratieplan voor voorbereiden. U kunt:

 • Migreren naar Office 365 met een cutover-, gefaseerde of hybride migratie.

 • Uw Exchange 2007-servers migreren naar een nieuwere versie van Exchange op uw on-premises servers.

In de volgende secties worden deze opties uitvoerig beschreven.

Migreren naar Office 365

Uw e-mail migreren naar Office 365 is de beste en eenvoudigste optie om afscheid te nemen van uw implementatie van Exchange 2007. Met een migratie naar Office 365 kunt u in één keer overstappen van 10 jaar oude technologie naar geavanceerde functies zoals deze:

 • Nalevingsmogelijkheden zoals bewaarbeleid, in-place bewaring, het bewaren van postvakgegevens vanwege een juridische procedure en in-place eDiscovery

 • Office 365 Groepen

 • Postvak IN met prioriteit

 • Delve Analyse

 • REST-API's voor programmatische toegang tot e-mail, agenda's, contactpersonen, enzovoort.

Daarnaast worden nieuwe functies als eerste toegevoegd aan Office 365 en kunnen u en uw gebruikers er meestal direct mee aan de slag. Naast de snelle toegang tot nieuwe functies, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het volgende:

 • Kopen en onderhouden van hardware

 • Kosten voor verwarming en koeling van uw servers

 • Up-to-date houden van beveiliging, producten en tijdzone-aanpassingen

 • Onderhouden van opslag en software ter ondersteuning van nalevingsvereisten

 • Upgraden naar een nieuwe versie van Exchange; u beschikt altijd over de nieuwste versie van Exchange in Office 365

Hoe moet ik migreren naar Office 365?

Afhankelijk van uw organisatie, hebt u een aantal opties om over te stappen naar Office 365. Als u een migratiemethode gaat kiezen, is het belangrijk dat u rekening houdt met zaken zoals het aantal seats of postvakken dat u moet verplaatsen, hoelang de migratie mag duren en of tijdens de migratie een naadloze integratie tussen uw on-premises installatie en Office 365 wenselijk is. In de volgende tabel staan de beschikbare migratieopties, plus de factoren die bepalend zijn voor het kiezen van een methode.

Migratieoptie

Organisatieomvang

Duur

Cutover-migratie

Minder dan 150 seats

Maximaal een week

Gefaseerde migratie

Meer dan 150 seats

Een paar weken

Volledig hybride migratie

Enkele honderden tot duizenden seats

Een paar maanden of meer

In de volgende secties vindt u een overzicht van deze methoden. Zie Een migratiepad kiezen voor uitgebreide informatie over de verschillende methoden.

Cutover-migratie

Een cutover-migratie is een migratie waarbij u op een vooraf bepaalde datum en tijd alle postvakken, distributiegroepen, contactpersonen, enzovoort, overbrengt naar Office 365. Als dat is gebeurd, kunnen de on-premises Exchange-servers buiten bedrijf worden gesteld en gebruikt u uitsluitend nog Office 365.

Een cutover-migratie is ideaal voor kleine organisaties die niet heel veel postvakken hebben, die snel toegang willen tot Office 365 en die opzien tegen sommige complexe aspecten van de andere methoden. Het nadeel van deze aanpak is dat er wat beperkingen aan zitten omdat de migratie binnen een week moet zijn voltooid en gebruikers hun Outlook-profielen opnieuw moeten configureren. Hoewel er in theorie maximaal 2000 postvakken kunnen worden overgezet met een cutover-migratie, is het advies om maximaal 150 postvakken te migreren met deze methode. Als u probeert om meer dan 150 postvakken te migreren, is er misschien onvoldoende tijd om alle postvakken vóór de deadline over te brengen. Bovendien kan de IT-afdeling overbelast raken omdat ze gebruikers moeten helpen met het aanpassen van Outlook.

Als u overweegt om een cutover-migratie uit te voeren, zijn dit een paar dingen waar u aan moet denken:

 • Office 365 moet verbinding maken met uw Exchange 2007-servers via Outlook Anywhere en TCP-poort 443.

 • Alle on-premises postvakken worden verplaatst naar Office 365.

 • U hebt een on-premises Administrator-account nodig met leestoegang tot de postvakken van uw gebruikers.

 • De domeinen van Exchange 2007 die u wilt gebruiken in Office 365 moeten als geverifieerde domeinen worden toegevoegd aan de service.

 • Tussen het moment dat u de migratie start en het begin van de afrondingsfase worden de postvakken van Office 365 en de on-premises postvakken regelmatig gesynchroniseerd door Office 365. Dit betekent dat u de migratie kunt voltooien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of er misschien e-mail achterblijft in uw on-premises postvakken.

 • Gebruikers krijgen nieuwe tijdelijke wachtwoorden voor hun Office 365-account , die ze bij de eerste aanmelding bij hun postvak moeten wijzigen.

 • U hebt een Office 365-licentie met Exchange Online nodig voor elk gebruikerspostvak dat u wilt migreren.

 • Gebruikers moeten op elk van hun apparaten een nieuw Outlook-profiel instellen en hun e-mail opnieuw downloaden. De hoeveelheid e-mail die wordt gedownload in Outlook kan variëren. Zie De hoeveelheid offline beschikbare e-mail wijzigen voor meer informatie.

Zie de onderstaande onderwerpen als u meer wilt weten over een cutover-migratie:

Gefaseerde migratie

Een gefaseerde migratie wordt aanbevolen als u een paar honderd of een paar duizend postvakken wilt migreren naar Office 365, minstens een week nodig hebt om de migratie uit te voeren en geen behoefte hebt aan geavanceerde functies van een hybride migratie, zoals gedeelde beschikbaarheidsgegevens.

Een gefaseerde migratie is de juiste keuze voor organisaties die meer tijd nodig hebben om hun postvakken te migreren naar Office 365, maar die de migratie nog wel binnen een paar weken willen afronden. U kunt postvakken in 'batches migreren' en zo bepalen hoeveel en welke postvakken op een bepaald moment worden gemigreerd. U kunt bijvoorbeeld in één batch de postvakken van alle gebruikers van een bepaalde afdeling migreren, zodat u zeker weet dat ze allemaal op hetzelfde moment worden verplaatst. Een ander voorbeeld is dat u de postvakken van managers tot de laatste batch bewaart. Net als bij een cutover-migratie moeten gebruikers nieuwe Outlook-profielen maken.

Als u overweegt om een gefaseerde migratie uit te voeren, zijn dit een paar dingen waar u aan moet denken:

 • Office 365 moet verbinding maken met uw Exchange 2007-servers via Outlook Anywhere en TCP-poort 443.

 • U hebt een on-premises Administrator-account nodig met leestoegang tot de postvakken van uw gebruikers.

 • De domeinen van Exchange 2007 die u wilt gebruiken in Office 365 moeten als geverifieerde domeinen worden toegevoegd aan de service.

 • U moet een CSV-bestand maken met de volledige naam en het e-mailadres van de postvakken die u in een batch wilt migreren. Het bestand moet ook een nieuw wachtwoord bevatten voor elk postvak dat u wilt migreren. Vergeet niet om elke gebruiker het nieuwe wachtwoord te sturen. Gebruikers moeten dit wachtwoord wijzigen als ze zich de eerste keer aanmelden bij hun nieuwe Office 365-postvak.

 • Tussen het moment dat u de migratiebatch start en het begin van de afrondingsfase worden de postvakken van Office 365 en de on-premises postvakken uit de batch regelmatig gesynchroniseerd door Office 365. Dit betekent dat u de migratie kunt voltooien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of er misschien e-mail achterblijft in uw on-premises postvakken.

 • Gebruikers krijgen nieuwe tijdelijke wachtwoorden voor hun Office 365-account , die ze bij de eerste aanmelding bij hun postvak moeten wijzigen.

 • U hebt een Office 365-licentie met Exchange Online nodig voor elk gebruikerspostvak dat u wilt migreren.

 • Gebruikers moeten op elk van hun apparaten een nieuw Outlook-profiel instellen en hun e-mail opnieuw downloaden. De hoeveelheid e-mail die wordt gedownload in Outlook kan variëren. Zie De hoeveelheid offline beschikbare e-mail wijzigen voor meer informatie.

Zie de onderstaande onderwerpen als u meer wilt weten over een gefaseerde migratie:

Volledig hybride migratie

Een volledig hybride migratie is bedoeld voor een organisatie met enkele honderden, tot wel duizenden postvakken, die allemaal of voor een deel moeten worden overgebracht naar Office 365. Aangezien het hier om migraties gaat die meestal langere tijd in beslag nemen, komen de volgende mogelijkheden beschikbaar:

 • On-premises gebruikers krijgen toegang tot beschikbaarheidsgegevens van gebruikers in Office 365 en omgekeerd.

 • Toegang tot een geïntegreerde algemene adreslijst met zowel on-premises geadresseerden als geadresseerden uit Office 365.

 • Uitgebreide Outlook-visitekaartjes weergeven voor alle gebruikers, zowel on-premises als Office 365.

 • Veilige e-mailcommunicatie tussen on-premises Exchange-servers en Office 365 met behulp van TLS en certificaten.

 • Berichten die worden verzonden tussen on-premises Exchange-servers en Office 365 worden als interne berichten behandeld, wat deze voordelen oplevert:

  • Berichten worden op de juiste manier geëvalueerd en verwerkt door agents voor transport en naleving die zijn ingesteld voor interne berichten.

  • Omzeilen van filters tegen ongewenste e-mail.

Een volledig hybride migratie is het meest geschikt voor organisaties die verwachten dat de hybride status enkele maanden of langer zal aanhouden. U krijgt de beschikking over de eerder genoemde functies, plus adreslijstsynchronisatie, beter geïntegreerde functies voor naleving en de mogelijkheid om postvakken te verplaatsen van en naar Office 365 met behulp van onlinepostvakken. Office 365 wordt als het ware een uitbreiding van uw on-premises organisatie.

Als u overweegt om een volledig hybride migratie uit te voeren, zijn dit een paar aandachtspunten:

 • Een volledig hybride migratie is niet voor alle typen organisaties geschikt. Aangezien de complexiteit van een volledig hybride migratie veel tijd en kosten met zich meebrengt, is deze aanpak meestal niet rendabel voor organisaties met minder dan een paar honderd postvakken. Als deze beschrijving op uw organisatie van toepassing is, raden we u ten zeerste aan om een cutover- of gefaseerde migratie te overwegen.

 • U moet ten minste één server met Exchange 2013 implementeren in uw Exchange 2007-organisatie die moet fungeren als een 'hybride server'. Deze server communiceert namens uw Exchange 2007-servers met Office 365.

 • Office 365 moet verbinding maken met de 'hybride server' via Outlook Anywhere en TCP-poort 443.

 • U moet met behulp van Azure Active Directory Connect (AADConnect) adreslijstsynchronisatie instellen tussen de on-premises Active Directory-servers en Office 365.

 • Gebruikers kunnen zich aanmelden bij hun Office 365-postvak met de gebruikersnaam en het wachtwoord die ze ook gebruiken voor aanmelding bij het lokale netwerk (dit vereist wel Azure Active Directory Connect met wachtwoordsynchronisatie en/of Active Directory Federation Services).

 • U hebt een Office 365-licentie met Exchange Online nodig voor elk gebruikerspostvak dat u wilt migreren.

 • Gebruikers hoeven op de meeste apparaten (behalve sommige oudere Android-telefoons) geen nieuw Outlook-profiel in te stellen en ze hoeven hun e-mail niet opnieuw te downloaden.

Als een volledig hybride migratie de juiste oplossing lijkt voor uw organisatie, raadpleegt u de volgende artikelen om aan de slag te gaan:

Migreren naar een nieuwere versie van Exchange Server

Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat een migratie naar Office 365 de beste keuze is als het gaat om toegevoegde waarde en gebruikerservaring, begrijpen we dat het voor sommige organisaties noodzakelijk is om hun e-mail on-premises te houden. Dit kan zijn vanwege wettelijke vereisten, om te voorkomen dat gegevens worden opgeslagen in een datacenter in een ander land, enzovoort. Als u ervoor kiest om uw e-mail on-premises te houden, kunt u uw Exchange 2007-omgeving migreren naar Exchange 2010, Exchange 2013 of Exchange 2016.

Wij adviseren om te migreren naar Exchange 2016 als u niet naar Office 365 kunt migreren. Exchange 2016 bevat namelijk alle functies en verbeteringen uit eerdere versies van Exchange, en komt ook het meest overeen met de ervaring die beschikbaar is met Office 365 (hoewel sommige functies alleen in Office 365 beschikbaar zijn). Als u overstapt naar Exchange 2016, krijgt u bijvoorbeeld toegang tot deze functies:

Exchange-versie

Functies

Exchange 2010

 • Toegangsbeheer op basis van rollen (machtigingen zonder ACL's)

 • Beleid voor postvakken van Outlook Web Access

 • Mogelijkheid om beschikbaarheidsgegevens te delen tussen organisaties en agenda's te delegeren

Exchange 2013

Functies van Exchange 2010 en...

 • Vereenvoudigde architectuur waardoor het aantal serverfuncties is afgenomen tot drie (Postvak, Clienttoegang en Edge-transport)

 • Beleid voor preventie van gegevensverlies (DLP) om lekken van gevoelige gegevens te voorkomen

 • Aanzienlijk verbeterde Outlook Web App-ervaring

Exchange 2016

Functies van Exchange 2013 en...

 • Serverfuncties verder teruggebracht tot Postvak en Edge-transport

 • Verbeterde DLP, naast integratie met SharePoint

 • Verbeterde databaseflexibiliteit

 • Online samenwerken aan documenten

Naar welke versie moet ik migreren?

Het is raadzaam om er in eerste instantie voor te kiezen om te migreren naar Exchange 2016. Raadpleeg vervolgens de onderstaande informatie om die keuze te bevestigen of om Exchange 2016 uit te sluiten. Als u om wat voor reden dan ook niet kunt migreren naar Exchange 2016, volgt u dezelfde procedure voor Exchange 2013, enzovoort.

Overweging

Meer informatie

Einde van de van ondersteuningsdatums

Zoals Exchange 2007 heeft elke versie van Exchange eigen einde van de ondersteuning van datum:

 • Exchange 2010    – januari 2020

 • Exchange 2013    – april 2023

 • Exchange 2016    – oktober 2025

Eerder het einde van de ondersteuning voor datum, het geval u moet een andere migratie uitvoeren. Januari 2020 is veel dichter dan u denkt!

Migratiepad naar Exchange 2010 en 2013

Dit zijn de algemene fasen voor een migratie naar Exchange 2010 of Exchange 2013:

 1. Exchange 2010 of 2013 installeren in uw bestaande Exchange 2007-organisatie

 2. Services en andere infrastructuur overbrengen naar Exchange 2010 of 2013

 3. Postvakken en openbare mappen verplaatsen naar Exchange 2010 of 2013

 4. Overige Exchange 2007-servers buiten bedrijf stellen

Migratiepad naar Exchange 2016

Dit zijn de algemene fasen voor een migratie naar Exchange 2016:

 1. Exchange 2013 installeren in uw bestaande Exchange 2007-organisatie

 2. Services en andere infrastructuur overbrengen naar Exchange 2013

 3. Postvakken en openbare mappen verplaatsen naar Exchange 2013

 4. Overige Exchange 2007-servers buiten bedrijf stellen

 5. Exchange 2016 installeren in uw bestaande Exchange 2013-organisatie

 6. Postvakken, openbare mappen, services en andere infrastructuur overbrengen naar Exchange 2016 (de volgorde is niet belangrijk)

 7. Overige Exchange 2013-servers buiten bedrijf stellen

Opmerking: Een migratie van Exchange 2013 naar Exchange 2016 is eenvoudig. Beide versies hebben bijna dezelfde hardwarevereisten. Dit, en het feit dat deze versies zo compatibel zijn, betekent dat u een server die u hebt gekocht voor Exchange 2013, opnieuw kunt opbouwen en er vervolgens Exchange 2016 op kunt installeren. Daar komt bij dat beide versies werken met onlinepostvakken, waardoor de meeste gebruikers niet eens zullen merken dat hun postvak wordt verplaatst van een server met Exchange 2013 naar een server met Exchange 2016.

Versies naast elkaar gebruiken

Belangrijke aandachtspunten:

 • Exchange 2016    Exchange 2016 kan niet worden geïnstalleerd in een organisatie met een Exchange 2007-server. U moet eerst migreren naar Exchange 2010 of 2013 (bij voorkeur Exchange 2013), vervolgens alle Exchange 2007-servers verwijderen en ten slotte migreren naar Exchange 2016.

 • Exchange 2010 of Exchange 2013    U kunt Exchange 2010 of Exchange 2013 installeren in een bestaande Exchange 2007-organisatie. Dit houdt in dat u een of meer servers met Exchange 2010 of 2013 kunt installeren om vervolgens de migratie uit te voeren.

Serverhardware

De vereisten voor de hardware van servers zijn gewijzigd ten opzichte van Exchange 2007. Het is belangrijk dat u alleen compatibele hardware gebruikt. Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over de hardwarevereisten voor elke versie:

U zult merken dat door de ingrijpende verbeteringen in de prestaties van Exchange, en de toegenomen rekenkracht en opslagcapaciteit van nieuwere servers, u waarschijnlijk minder servers nodig zult hebben om hetzelfde aantal postvakken te ondersteunen.

Versie van besturingssysteem

Hieronder vindt u voor elke versie de minimaal vereiste versie van het besturingssysteem waarvoor ondersteuning wordt geboden:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2010    Windows Server 2008 SP2

Zie Exchange Supportability Matrix (Ondersteuningsmatrix Exchange Server) voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen.

Functieniveau van Active Directory-forest

Hieronder vindt u voor elke versie de minimaal vereiste versie van het functieniveau voor Active Directory-forests waarvoor ondersteuning wordt geboden:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

 • Exchange 2010    Windows Server 2003

Zie Exchange Supportability Matrix (Ondersteuningsmatrix Exchange Server) voor meer informatie over het functieniveau voor forests.

Versies van Office-clients

Hieronder vindt u voor elke versie de minimaal vereiste versie van de Office-clients waarvoor ondersteuning wordt geboden:

 • Exchange 2016    Office 2010 (met de nieuwste updates)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

 • Exchange 2010    Office 2003

Zie Exchange Supportability Matrix (Ondersteuningsmatrix Exchange Server) voor meer informatie over de ondersteunde Office-clients.

Hoe voer ik de migratie uit?

Als u hebt besloten om de e-mail on-premises te houden, kunt u de volgende informatiebronnen raadplegen om aan de slag te gaan met de migratie:

En als ik hulp nodig heb?

Als u overstapt naar Office 365, komt u mogelijk in aanmerking voor onze FastTrack-service. FastTrack biedt aanbevolen procedures, hulpmiddelen en informatiebronnen om de migratie naar Office 365 zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Bovendien wordt er een ondersteuningsmedewerker toegewezen aan uw organisatie die u begeleidt bij de migratie, vanaf de planning tot en met de migratie van het laatste postvak. Als u meer wilt weten over FastTrack, gaat u naar Microsoft FastTrack.

Als er tijdens de migratie naar Office 365 problemen optreden en u niet beschikt over FastTrack, willen we u uiteraard toch graag helpen. Dit geldt ook als u overstapt naar een nieuwere versie van Exchange Server. Hier volgen enkele informatiebronnen die u dan kunt raadplegen:

Verwante onderwerpen

Bronnen om u te helpen bij het upgraden van uw Office 2007-servers en -clients
Office Retirement Group (Microsoft Tech Community)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×