Excel Services gebruiken om samen te werken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u samenwerkt aan een werkmapgegevens gemakkelijker dan ooit, Microsoft Office Excel 2007 kan worden gebruikt met Excel Services , een Microsoft Office SharePoint Server 2007 -server waarop kan Excel berekening Services uitvoeren.

In plaats van alleen een werkmap opslaat naar een SharePoint-documentbibliotheek, kunt u een werkmap publiceren naar Excel Services om te profiteren van de volgende voordelen:

 • Werkmapgegevens kunnen in een vertrouwde locatie worden gepresenteerd die voor uw organisatie is ingesteld.

 • U kunt de onderdelen van de werkmap opgeven die anderen mogen zien. U hoeft dus geen werkmapgegevens te verbergen die voor andere verborgen moeten blijven.

 • U kunt een werkmap controleren op compatibiliteit met Excel Services zodat u kunt voorkomen met het gebruik van functies die niet worden ondersteund in Excel Services.

 • Werkmappen die in Excel Services worden gepubliceerd, kunnen in een browser worden geopend met Microsoft Office Excel Web Access en berekend met volledige Excel-berekeningsprecisie.

Belangrijk: De mogelijkheid om een Excel-werkmap naar Excel Services te publiceren, is alleen beschikbaar in Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 en Microsoft Office Excel 2007.

In dit artikel

Wat is Excel Services?

Wat is Excel Web Access?

Hoe werken Excel 2007 en Excel Services samen?

Excel Services en Information Rights Management

Verbinding maken met gegevens in een veilige manier

Een werkmap publiceren naar Excel Services

Interactief werken met een Excel-werkmap in Excel Services

Wat is Excel Services?

Er zijn drie basisonderdelen voor Excel Services die met elkaar samenwerken en het algemene structurele ontwerp van Excel Services vormen.

Overzicht van Excel Services

1. berekening ECS (Excel Services) is de "engine' van Excel Services-dat de werkmap laadt, worden berekend in samenwerking met Excel Services, externe gegevens vernieuwt en sessies onderhoudt.

2. Excel Web Access (EWA) is een webonderdeel dat wordt weergegeven en interactie met een Microsoft Office Excel-werkmap in een browser met behulp van hiërarchische DHTML Dynamic Tag Markup Language () en JavaScript zonder dat u voor het downloaden van ActiveX-besturingselementen op de klant computer, en kunnen niet worden verbonden met andere webonderdelen op dashboards en andere pagina's met webonderdelen.

3. Excel Web Services (EWS) is een webservice in Microsoft Office SharePoint Services vindt u verschillende methoden die een ontwikkelaar als een application programming interface (API gebruiken kunt) om aangepaste toepassingen op basis van de Excel-werkmap te maken.

Omdat Excel Services een onderdeel van Microsoft Office SharePoint Server 2007 is, kunt u ook profiteren van vele SharePoint technology functies, zoals bepalen, beveiligen en toegang tot werkmappen, prestaties op de server en de mogelijkheid om te schalen dat ook wanneer gebruikers zijn beheren toegevoegd.

Naar boven

Wat is Excel Web Access?

Excel Web Access is een webonderdeel dat gegevens en grafieken uit een Excel-werkmap weergeeft en de gebruiker vertrouwd voorkomt door de vele overeenkomsten met Excel. Zo hebben beide toepassingen bladtabs, overzichtsknoppen en vervolgkeuzepijlen. Bovendien biedt Excel Web Access een aantal manieren om het webonderdeel aan te passen.

Excel-werkmappen delen met behulp van Excel Web Access

1. De bovenste sectie bevat de werkbalk met diverse menu's, opdrachten, vervolgkeuzelijsten en navigatieknoppen waarmee u per pagina kunt schuiven.

2. In het hoofdvenster wordt het volgende weergegeven: een of meer werkbladen in werkbladweergave, een benoemd item, zoals een grafiek of een Excel-tabel in weergave voor benoemde items en, optioneel, een overzichtsgebied.

3. In de onderste sectie worden waarschuwingen en aanwijzingen voor de gebruiker weergegeven, zoals berichten over het vernieuwen van gegevens.

4. in het parametertaakvenster heeft parameterlabels, tekstvakken voor gegevensinvoer en optionele knopinfo met meer informatie over elke parameter. Microsoft Office Excel Web Access

Zie Help voor meer informatie over het gebruik van Excel Web Access.

Naar boven

Hoe werken Excel 2007 en Excel Services samen?

Als u met behulp van Excel Services wilt samenwerken, moet u eerste een werkmap in Excel 2007 maken en die werkmap vervolgens in Excel Services publiceren. Kort gezegd is Excel 2007 het programma waarin de informatie wordt gemaakt en Excel Services het programma waarin de informatie wordt gerapporteerd.

Hoe Excel Services en Excel 2007 samenwerken

1. Een auteur van een werkmap, niet zelden een bedrijfsanalist, gebruikt Excel 2007 om de Excel-werkmap te maken, eventueel om benoemde items die moeten worden weergegeven op te geven, en om parameters te definiëren.

2. De auteur van de werkmap publiceert de werkmap in een documentbibliotheek (of op een netwerk of in een webmap) in Excel Services, waar de map door een SharePoint-beheerder wordt beheerd en beveiligd.

3. De auteur van de werkmap en andere gebruikers kunnen rapporten, webonderdeelpagina's en dashboardrapporten met bedrijfsinformatie te maken waarin informatie uit de werkmap wordt gebruikt.

4. Veel gebruikers van het bedrijf kunnen de werkmap in een browser weergeven en hebben zo toegang tot de werkmap en als de werkmap met een externe gegevensbron is verbonden, kunnen ze zelfs de gegevens vernieuwen.

5. Met de juiste machtiging kunnen gebruikers van het bedrijf de huidige status van de werkmap en alle interactieve handelingen die tijdens de huidige sessie zijn uitgevoerd, zoals sorteer- en filteracties, naar een clientcomputer kopiëren voor verdere analyse als een Excel-werkmap of een momentopname van de werkmap.

Naar boven

Excel Services en Information Rights Management

IRM (Information Rights Management) is een methode om de privacy van Microsoft Office-documenten te beschermen en om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie alleen wordt gezien door de personen waarvoor deze is bestemd. U wilt bijvoorbeeld financiële kwartaalcijfers één maand voordat deze in een financieel overzicht openbaar worden gemaakt uitsluitend aan specifieke leden van het managementteam rapporteren, zodat dit team de gelegenheid heeft om geschikte reacties voor te bereiden en adequate zakelijke beslissingen te nemen.

Windows SharePoint Services versie 3.0 of hoger ondersteunt IRM in een documentbibliotheek en alle documenten in die bibliotheek (ongeacht of de afzonderlijke documenten voor IRM geschikt zijn gemaakt). Nadat het document naar een documentbibliotheek waarvoor IRM is ingeschakeld is geüpload, is het document feitelijk voor IRM geschikt.

In Excel Services worden geen Excel-werkmappen ondersteund die voor IRM geschikt zijn gemaakt. Bovendien kunnen in Excel Services geen Excel-werkmappen worden geopend als deze voor IRM geschikt zijn gemaakt of als deze afkomstig zijn uit een documentbibliotheek waarvoor IRM is ingeschakeld. Als u echter de voordelen van IRM wilt benutten, kunt u een Excel-werkmap zonder IRM naar Excel Services publiceren, de werkmap als momentopname in Excel Services openen en de momentopname vervolgens opslaan in een documentbibliotheek waarvoor IRM is ingeschakeld.

Zie de Help-onderwerpen van Office SharePoint Server Centraal beheer voor meer informatie.

Naar boven

Op veilige wijze een verbinding met gegevens maken

Voor de meeste Excel-werkmappen die in Excel Services worden gepubliceerd, worden de gegevens in de werkmap opgeslagen. Als u Excel Services wilt bijwerken met de wijzigingen die u in deze gegevens aanbrengt, hoeft u alleen maar de Excel-werkmap op te slaan. Voor overige werkmappen zijn er een of meer verbindingen met externe gegevensbronnen, zoals een database of OLAP-kubus. Deze verbindingen bevatten informatie over hoe u de externe gegevensbron vindt, zich hierbij aanmeldt, query's erin uitvoert en deze gegevensbron opent. Hoewel deze verbindingsinformatie in de werkmap kan worden opgeslagen, wordt deze vaak in een Office-gegevensverbindingsbestand (Office Data Connection-bestand ofwel ODC-bestand) met de extensie .ODC opgeslagen, vooral wanneer de informatie door veel gebruikers wordt gedeeld en de verbindingsinformatie moet worden bijgewerkt. De auteur van de werkmap of een beheerder kan de verbindingsinformatie maken door de verbinding met Excel 2007 te definiëren en de verbindingsinformatie vervolgens naar een ODC-bestand te exporteren.

Een gegevensverbindingsbibliotheek (Data Connection Library ofwel DCL) is een speciale SharePoint-documentbibliotheek die als vertrouwde locatiebibliotheek kan worden gedefinieerd en waarin gemakkelijk ODC-bestanden kunnen worden bewaard, beveiligd, gedeeld en beheerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een beheerder een database van een testserver naar een productieserver moet verplaatsen of een query moet bijwerken waarmee toegang tot de gegevens wordt gezocht. Door één ODC-bestand dat in een gegevensverbindingsbibliotheek is opgeslagen te gebruiken, wordt het beheer van deze verbindingsinformatie aanzienlijk vereenvoudigd en krijgen gebruikers makkelijker toegang tot gegevens. Alle werkmappen gebruiken nu immers hetzelfde verbindingsbestand en dezelfde vernieuwingsbewerking, ongeacht of ze op de clientcomputer of de server zijn opgeslagen. Bovendien worden de werkmappen voorzien van de meest recente informatie over wijzigingen in het verbindingsbestand. U kunt zelfs Office SharePoint Server en de clientcomputer van een gebruiker zo configureren dat wijzigingen in het verbindingsbestand automatisch worden gedetecteerd en de meest recente en bijgewerkte versie van het verbindingsbestand wordt gebruikt.

Zie maken, bewerken, en beheren van verbindingen met externe gegevens en het Office SharePoint Server Centraal beheer van de Help-systeem voor meer informatie.

Naar boven

Een werkmap publiceren naar Excel Services

Als u toegang tot Excel Services hebt, kunt u een werkmap op die server publiceren, zodat andere gebruikers toegang tot hebben alle of delen van de gegevens die deze in een browser bevat met behulp van Microsoft Office Excel Web Access.

Definiëren wat andere gebruikers mogen zien

Wanneer u een werkmap naar Excel Services publiceren, de hele werkmap wordt gepubliceerd op de server, maar u kunt de onderdelen van de werkmap, zoals afzonderlijke werkbladen, benoemde bereiken of grafieken, die u wilt dat Excel Services om weer te geven in Microsoft Office Excel Web Accessdefiniëren. Door alleen bepaalde gedeelten van de werkmap weer te geven en de werkmap beveiligen tegen ongeoorloofde toegang met Office SharePoint Server 2007 machtigingen, kunt u gegevens in de werkmap vertrouwelijke tijdens het inschakelen van geautoriseerde gebruikers te vernieuwen, opnieuw berekenen en te bewerken met de zichtbare gegevens.

Parameters definiëren zodat interactieve analyses zijn toegestaan

U kunt ook parameters definiëren. Parameters zijn afzonderlijke cellen die de waarden die zijn gedefinieerd door Microsoft Office Excel Web Access gebruikers kunnen hebben. U kunt parameters gebruiken om weer te geven van de cellen die werkmap berekenen, zoals een wat-als-analyse op basis van de waarden die gebruikers invoeren in de cellen die zijn opgegeven als parameters kunnen sturen.

Zie publiceren een werkmap in Excel Services en de Werkmapparameters definiëren voor gebruik in Office Excel Web Accessvoor meer informatie.

Naar boven

Interactief met een Excel-werkmap werken in Excel Services

Hoewel u werkmapcellen niet in Excel Services kunt bewerken, kunt u toch op een aantal manieren interactief met de desbetreffende gegevens werken. Als u specifieke, onvoorziene vragen die u wellicht over de gegevens hebt wilt beantwoorden, kunt u vaak gegevens vinden en weergeven met behulp van de volgende interactieve functies:

 • De meest recente resultaten van een formule weergeven door gegevens in de werkmap opnieuw te berekenen.

 • Live gegevens vernieuwen vanaf een externe gegevensbron, zoals een database of OLAP-kubus (Online Analytical Processing).

 • Navigeren naar verschillende werkbladen, delen van werkbladen of geselecteerde benoemde items in de werkmap, zoals een grafiek of een Excel-tabel.

 • Gegevens sorteren en filteren.

 • Gegevensniveaus in een draaitabelrapport uit- of invouwen.

 • De waarden van cellen tijdelijk wijzigen door parameters in te voeren om de resultaten van een formule bij te werken of om eenvoudige 'wat als'-analyses uit te voeren.

 • Verschillende resultaten of weergaven ophalen door gegevens van een ander verbonden webonderdeel, zoals een webonderdeel Filters of een webonderdeel Lijstweergave, in een dashboardrapport of een andere webonderdeelpagina te selecteren.

Opmerking: U kunt de Excel-werkmap bovendien kopiëren, in Excel 2007 op uw computer openen en vervolgens alle Excel-functies gebruiken, met inbegrip van 'wat als'-analyses en goed opgemaakte afdrukken.

Zie voor meer informatie over het gebruik van Excel Web Access Microsoft Office Excel Web Access Help.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×