Excel-opmaak en -functionaliteit die niet behouden blijven bij conversies naar andere bestandsindelingen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De indeling van het .xlsx-werkmap in Excel 2007 geïntroduceerd gewoon overgenomen in alle werkblad en grafiekgegevens, opmaak, en andere functies die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel en de opmaak van de werkmap (.xlsm) behoudt macro's en macrobladen die functies.

Als u vaak werkmapgegevens met personen die een eerdere versie van Excel gebruiken deelt, kunt u werken in de compatibiliteitsmodus om te voorkomen dat het verlies van gegevens en kan optreden wanneer de werkmap wordt geopend in de eerdere versie van Excel, of u conversieprogramma's waarmee u kunt gebruiken overgang de gegevens. Zie opslaan van een Excel-werkmap voor compatibiliteit met eerdere versies van Excelvoor meer informatie.

Als u een werkmap opslaat in een andere bestandsindeling, zoals een tekstindeling, kunnen er gegevens en opmaak verloren gaan. Ook is het mogelijk dat bepaalde functionaliteit niet wordt ondersteund.

De volgende tabel bevat de verschillen in functionaliteit en opmaak van een aantal bestandsindelingen.

In dit artikel

Opgemaakte tekst (door spaties gescheiden)

Tekst (door tabs gescheiden)

Tekst (Unicode)

CSV (door komma's gescheiden)

DIF (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolic Link)

Webpagina en gecombineerd webpaginabestand

XML-werkblad 2003

Opgemaakte tekst (door spaties gescheiden)

In deze bestandsindeling (.prn) worden alleen de tekst en de waarden opgeslagen zoals deze worden weergegeven in de cellen in het actieve werkblad.

Als een rij cellen meer dan 240 tekens bevat, wordt de tekst na het 240e teken op een nieuwe regel geplaatst aan het einde van het geconverteerde bestand. Als de rijen 1 tot en met 10 bijvoorbeeld ieder meer dan 240 tekens bevatten, wordt de rest van de tekst uit rij 1 in rij 11 geplaatst, de rest van de tekst uit rij 2 in rij 12, enzovoort.

Kolommen worden van elkaar gescheiden door spaties en elke rij wordt afgesloten door een Enter-teken. Als er in de cellen formules worden weergegeven in plaats van formulewaarden, worden deze geconverteerd naar tekst. Alle opmaak, afbeeldingen en objecten en de overige werkbladinhoud gaan verloren. Het eurosymbool wordt omgezet in een vraagteken.

Opmerking: Voordat u een werkblad opslaat in deze bestandsindeling, moet u eerst controleren of alle gegevens die u wilt converteren zichtbaar zijn en of er voldoende ruimte is tussen de kolommen. Wanneer u dit niet doet, kunnen er gegevens verloren gaan en wordt de gewenste tussenruimte niet altijd toegepast. Daarom moet u wellicht eerst de kolombreedten van het werkblad aanpassen voordat u het werkblad converteert naar opgemaakte tekst.

Naar boven

Tekst (door tabs gescheiden)

In deze bestandsindeling (.txt) worden alleen de tekst en de waarden opgeslagen zoals deze worden weergegeven in de cellen in het actieve werkblad.

Kolomgegevens worden van elkaar gescheiden door tabtekens en elke rij met gegevens wordt afgesloten door een Enter-teken. Als een bepaalde cel een komma bevat, wordt de inhoud van de cel tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Als de gegevens een aanhalingsteken bevatten, wordt dit aanhalingsteken vervangen door dubbele aanhalingstekens en wordt de inhoud van de cel tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Alle opmaak, afbeeldingen, objecten en overige werkbladinhoud gaan verloren. Het euroteken wordt omgezet in een vraagteken.

Als er in de cellen formules worden weergegeven in plaats van formulewaarden, worden deze opgeslagen als tekst. Als u de formules wilt behouden wanneer u het bestand opnieuw opent in Excel, selecteert u de optie Gescheiden in de wizard Tekst importeren. Selecteer vervolgens tabs als scheidingstekens.

Opmerking: Als uw werkmap speciale tekens bevat, zoals een copyrightsymbool (©), en u het geconverteerde tekstbestand wilt gebruiken op een computer met een ander besturingssysteem, moet u de werkmap opslaan in een bestandsindeling die door dat systeem wordt ondersteund. Als u bijvoorbeeld met Microsoft Windows werkt en u een bepaald tekstbestand op een Macintosh wilt gebruiken, moet u dit bestand in de bestandsindeling Tekst (Macintosh) opslaan. Als u echter met een Macintosh werkt en u een tekstbestand op een Windows- of Windows NT-systeem wilt gebruiken, moet u dit bestand in de bestandsindeling Tekst (Windows) opslaan.

Naar boven

Tekst (Unicode)

Met deze bestandsindeling (.txt) worden alle tekst en waarden opgeslagen zoals deze in de cellen van het actieve werkblad worden weergegeven.

Als u echter een bestand met de indeling Tekst (Unicode) opent in een programma dat geen Unicode ondersteunt (bijvoorbeeld Kladblok in Microsoft Windows 95 of een Microsoft MS-DOS-programma), gaan de gegevens verloren.

Opmerking: In Kladblok in Microsoft Windows NT kunt u wel bestanden met de indeling Tekst (Unicode) weergeven.

Naar boven

CSV (door komma's gescheiden)

In deze bestandsindeling (.csv) worden alleen de tekst en de waarden opgeslagen zoals deze worden weergegeven in de cellen in het actieve werkblad. Alle rijen en alle tekens in de cellen worden opgeslagen. Kolomgegevens worden van elkaar gescheiden door komma's en elke rij met gegevens wordt afgesloten door een Enter-teken. Als een bepaalde cel een komma bevat, wordt de inhoud van de cel tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.

Als er in de cellen formules worden weergegeven in plaats van formulewaarden, worden deze geconverteerd naar tekst. Alle opmaak, afbeeldingen en objecten en de overige werkbladinhoud gaan verloren. Het eurosymbool wordt omgezet in een vraagteken.

Opmerking: Als uw werkmap speciale tekens bevat, zoals een copyrightsymbool (©), en u het geconverteerde tekstbestand wilt gebruiken op een computer met een ander besturingssysteem, moet u de werkmap opslaan in een bestandsindeling die door dat systeem wordt ondersteund. Als u bijvoorbeeld met Windows werkt en u een bepaald tekstbestand op een Macintosh wilt gebruiken, moet u dit bestand in de bestandsindeling .csv (Macintosh) opslaan. Als u echter met een Macintosh werkt en u een tekstbestand op een Windows- of Windows NT-systeem wilt gebruiken, moet u dit bestand in de bestandsindeling .csv (Windows) opslaan.

Naar boven

DIF (Data Interchange Format)

In deze bestandsindeling (.dif) worden de tekst, de waarden en de formules in het actieve werkblad opgeslagen.

Als u opties hebt ingesteld waardoor formuleresultaten in de cellen worden weergegeven, worden alleen de formuleresultaten opgeslagen in het geconverteerde bestand. Als u ook de formules zelf wilt opslaan, moet u de formules op het werkblad weergeven voordat u het bestand opslaat.

Formules weergeven in werkbladcellen

 1. Ga naar bestand > Opties.

  Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop klikt u op Opties voor Excel.

 2. Ga naar Geavanceerd > Weergaveopties voor dit werkblad en selecteer het selectievakje formules weergeven in cellen in plaats van de berekende resultaten .

De kolombreedten en de meeste getalnotaties worden opgeslagen. Alle overige opmaak gaat echter verloren.

Pagina-instellingen en handmatig ingestelde pagina-einden gaan verloren.

Celopmerkingen, afbeeldingen, ingesloten grafieken, objecten, besturingselementen op formulieren, hyperlinks, instellingen voor gegevensvalidatie, voorwaardelijke opmaak en alle overige werkbladvoorzieningen gaan verloren.

De gegevens in de huidige weergave van een draaitabelrapport worden opgeslagen. Alle overige draaitabelgegevens gaan verloren.

Microsoft VBA-code (Visual Basic for Applications) gaat verloren.

Het eurosymbool wordt omgezet in een vraagteken.

Naar boven

SYLK (Symbolic Link)

In deze bestandsindeling (.slk) worden alleen de waarden en de formules in het actieve werkblad opgeslagen, evenals beperkte celopmaak.

Per cel worden maximaal 255 tekens opgeslagen.

Als een Excel-functie niet wordt ondersteund in de indeling SYLK, wordt de functie in Excel berekend voordat het bestand wordt opgeslagen. Vervolgens wordt de formule vervangen door de resultaatwaarde.

De meeste tekstopmaak wordt opgeslagen. Geconverteerde tekst krijgt dezelfde opmaak als het eerste teken in de cel. Gedraaide tekst, samengevoegde cellen en instellingen voor horizontale en verticale tekstuitlijning gaan verloren. Wanneer u het geconverteerde SYLK-blad opent in Excel, is het mogelijk dat de tekstkleur is gewijzigd. Randen worden geconverteerd naar enkele lijnen. Alle celarceringen worden omgezet in gestippelde grijze arceringen.

Pagina-instellingen en handmatig ingestelde pagina-einden gaan verloren.

Celopmerkingen worden opgeslagen. U kunt deze opmerkingen weergeven door het SYLK-bestand opnieuw te openen in Excel.

Afbeeldingen, ingesloten grafieken, objecten, besturingselementen op formulieren, hyperlinks, instellingen voor gegevensvalidatie, voorwaardelijke opmaak en alle overige werkbladvoorzieningen gaan verloren.

VBA-code gaat verloren.

De gegevens in de huidige weergave van een draaitabelrapport worden opgeslagen. Alle overige draaitabelgegevens gaan verloren.

Opmerking: U kunt deze bestandsindeling gebruiken om werkmapbestanden op te slaan voor gebruik in Microsoft Multiplan. Excel bevat geen conversieprogramma's waarmee werkmapbestanden rechtstreeks naar de Multiplan-indeling kunnen worden geconverteerd.

Naar boven

Webpagina en gecombineerd webpaginabestand

Deze bestandsindelingen webpagina (.htm, .html), bestandsindelingen gecombineerd webpaginabestand (.mht, .mhtml) kunnen worden gebruikt voor het exporteren van Excel-gegevens. In Excel 2007 en hoger werkbladfuncties (zoals formules, grafieken, draaitabellen en Visual Basic for Application (VBA) projecten) worden niet meer ondersteund in deze indelingen en ze niet verloren wanneer u een bestand in deze bestandsindeling opnieuw in Excel opent.

Naar boven

XML-werkblad 2003

De volgende functies worden in de bestandsindeling van het XML-werkblad 2003 (.XML) niet ondersteund:

 • Controlepijlen

 • Grafiek- en andere grafische objecten

 • Grafiekbladen, macrobladen, dialoogbladen

 • Aangepaste weergaven

 • Verwijzingen naar gegevensconsolidatie

 • Tekenobjectlagen

 • Functies voor het maken van overzichten en groeperingen

 • Met een wachtwoord beveiligde werkbladgegevens

 • Scenario's

 • Door de gebruiker gedefinieerde functiecategorieën

 • VBA-projecten

Nieuwe functies met Excel 2007 en nieuwere versies, zoals verbeterde voorwaardelijke opmaak, worden niet ondersteund in deze bestandsindeling. De nieuwe rij- en kolomgrenzen kennis met Excel 2007 worden ondersteund. Zie voor meer informatie: Excel-specificaties en beperkingen voor.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Sla een Excel-werkmap voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel

Compatibiliteitsproblemen met werkbladen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×