Excel Mobile voor Windows Phone gebruiken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wilt u een spreadsheet die iemand u per e-mail stuurde, bekijken en er wijzigingen in aanbrengen? Of misschien zelfs een nieuwe Microsoft Excel-werkmap maken, terwijl u niet achter uw computer zit? Met Microsoft Excel Mobile kunt u dit rechtstreeks vanaf uw telefoon doen. Ga naar de Office Hub om aan de slag te gaan.

werkmap geopend in excel mobile

Een Excel-werkmap openen

 1. Tik in de lijst met apps op Office Office-pictogram .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik in Locaties op de locatie waarop de werkmap zich bevindt, en tik op de werkmap. Deze locatie kan uw telefoon zijn, een e-mailbericht, OneDrive, een Microsoft SharePoint 2010- of latere site of een SharePoint Online-site, die beschikbaar is met Microsoft Office 365.

  • Veeg naar Recent en tik op een werkmap die u onlangs hebt geopend.

  • Tik op Zoeken het pictogram Zoeken . Begin in het vak Zoeken de naam van de werkmap te typen, en tik op de werkmap zodra deze wordt weergegeven.

   Notities: 

   • Excel Mobile ondersteunt niet alle voorzieningen en functies die beschikbaar zijn in Microsoft Excel 2010 of hoger. Als een werkmap inhoud bevat die niet wordt ondersteund, kunt u de werkmap toch openen. De niet-ondersteunde inhoud wordt echter niet weergegeven en u kunt de werkmap mogelijk niet op uw telefoon bewerken. Als een functie niet wordt ondersteund, wordt de berekende waarde wel weergegeven in de cel, maar kunt u de werkmap niet op uw telefoon bewerken. Zie dit Microsoft Support-artikel over de inhoud die wordt ondersteund in Excel Mobile voor meer informatie.

   • Zoekt u een werkmap die u al vanuit een e-mail hebt geopend? Veeg dan gewoon naar Locaties, tik op E-mail en tik op de werkmap.

   • Als u werkmappen wilt gebruiken die zijn opgeslagen op OneDrive, moet een Microsoft-account zijn ingesteld op uw telefoon. Zie Documenten synchroniseren met OneDrive Voor meer informatie over het opslaan en synchroniseren van documenten op OneDrive.

   • Voor meer informatie over het werken met werkmappen die zich op een SharePoint- of SharePoint Online-site bevinden, raadpleegt u Werken met documenten in SharePoint.

   Tips: 

   • Als u een bepaalde werkmap veel gebruikt, kunt u deze aan het startscherm vastmaken. Veeg in de Office Hub naar Recent, tik op de werkmap, houd deze ingedrukt en tik vervolgens op Aan startscherm vastmaken.

   • Als u andere delen van de werkmap wilt weergeven, kunt u in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar of uit elkaar te bewegen.

Een nieuwe Excel-werkmap maken en opslaan

 1. Tik in de lijst met apps op Office Office-pictogram .

 2. Veeg naar Recent en tik op Nieuw pictogram Nieuw document > Excel, of tik op een van de Excel-sjablonen.

 3. Tik nadat u wijzigingen hebt aangebracht op Meer Pictogram Meer > Opslaan.

 4. Typ een naam in het vak Bestandsnaam en tik in de lijst Opslaan op > OneDrive of Telefoon > Opslaan.

Getallen en tekst invoeren

 1. Tik in de werkmap op een cel waar u een nummer of tekst wilt toevoegen, en tik vervolgens op de formulebalk naast Functie pictogram Functie .

 2. Typ een getal of tekst en tik op Enter pictogram enter .

 3. Als u een nummer of tekst in een andere cel wilt invoeren, tikt u op de cel, waarna u kunt typen.

 4. Wanneer u klaar bent met invoeren van de gegevens, drukt u op de knop Terug Het bericht Er zijn updates beschikbaar op uw telefoon zodat het toetsenbord niet wordt weergegeven.

 5. Als u de inhoud van een of meer cellen wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de inhoud van één cel wilt verwijderen, tikt u op de cel met de tekst of getallen die u wilt verwijderen, tikt u op de tekst of getallen in de formulebalk om de inhoud te selecteren, en tikt u vervolgens op Verwijderen Pictogram Verwijderen > Enter pictogram enter .

  • Als u de inhoud van meerdere cellen wilt verwijderen, tikt u op een cel, versleept u de cirkels om het cellenbereik te selecteren, en tikt u vervolgens op Meer Pictogram Meer > Inhoud wissen. Tik op een cel.

 6. Als u de laatste wijziging ongedaan wilt maken, tikt u op Meer Pictogram Meer > Ongedaan maken. Tik op een cel.

 7. Als u de laatste wijziging die u ongedaan hebt gemaakt, alsnog wilt uitvoeren, tikt u op Meer Pictogram Meer > Opnieuw. Tik op een cel.

Getallen snel berekenen (AutoSom)

U kunt AutoSom gebruiken voor het berekenen van de som, het gemiddelde, maximum, minimum of het aantal waarden binnen een bepaald cellenbereik.

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een cellenbereik met getallen of tik op het cellenbereik dat u wilt berekenen en versleep dit.

 2. Tik op AutoSom pictogram AutoSom .

Opmerking: Als u wilt een functie gebruiken in een formule voor het berekenen van getallen, tikt u op de cel die u wilt toevoegen van de functie in en tik vervolgens op functie pictogram Functie naast de formulebalk. De functie die u wilt gebruiken in de lijst, tikt u op en sleep of typ als u wilt invoeren van de waarden, tekst of celverwijzingen te gebruiken en tik vervolgens op Enter pictogram enter kiezen. Zie overzicht van formules op de website van Microsoft Officevoor meer informatie over het gebruik van formules en functies in Excel.

Getallen sorteren

 1. Tik in een werkmap op de eerste cel in het cellenbereik dat u wilt sorteren, en sleep vervolgens de onderste cirkel naar de laatste cel in het cellenbereik dat u wilt sorteren.

 2. Tik op Sorteren pictogram Sorteren > Sorteren op > Kolom waarop u wilt sorteren, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u getallen van hoog naar laag wilt sorteren, tikt u op Sorteervolgorde > Aflopend.

  • Als u getallen van laag naar hoog wilt sorteren, tikt u op Sorteervolgorde > Oplopend.

 3. Tik op Gereed.

Opmerking: Als u een andere kolom waarop u wilt sorteren, wilt toevoegen, tikt u op Meer opties > Vervolgens op > De volgende kolom waarop u wilt selecteren > Sorteervolgorde > Oplopend of Aflopend > Gereed.

Schakelen tussen werkbladen of diagrammen in een werkmap

 1. Tik in een werkmap op Bladen pictogram bladen .

 2. Tik op het werkblad of diagram dat u wilt weergeven.

Een opmerking toevoegen

 1. Tik op een cel in het werkblad waar u wilt een opmerking wilt toevoegen.

 2. Tik op Meer Pictogram Meer . Opmerking. Typ uw opmerkingen. (Als u voor het eerst een opmerking toevoegt, wordt u gevraagd een gebruikersnaam in te voeren zodat anderen weten wie de werkmap heeft bewerkt. U kunt uw gebruikersnaam later wijzigen door op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags te tikken in de lijst met apps, vervolgens naar Toepassingen te vegen en op Office > Gebruikersnaam te tikken.)

 3. Tik buiten het opmerkingenvak als u geen opmerkingen meer wilt toevoegen.

 4. Als u de opmerking wilt bekijken, tikt u op de cel met de opmerking in de werkmap.

 5. Als u de opmerking wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking en tikt u op Meer Pictogram Meer > Opmerking verwijderen.

Een bepaald woord of getal zoeken

 1. Tik in een werkmap op Zoeken het pictogram Zoeken .

 2. Typ het woord of getal dat u zoekt en tik op Enter pictogram enter .

 3. Tik op Volgende pictogram Volgende om de volgende instantie te zoeken.

 4. Tik op een willekeurige plaats in het werkblad om met zoeken te stoppen.

Een werkmap verzenden in e-mail

 1. Tik in de lijst met apps op Office Office-pictogram .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de werkmap te zoeken die u wilt verzenden:

  • Veeg naar Recent voor een werkmap die u al hebt geopend.

  • Veeg naar Locaties en tik op de locatie waarop zich de werkmap bevindt.

  • Tik op Zoeken het pictogram Zoeken en zoek de werkmap.

 3. Tik op de werkmap en houd deze ingedrukt. Tik op Delen en tik op de naam van het e-mailaccount.

 4. Voeg de geadresseerde en eventuele andere informatie aan uw e-mail toe, en tik op Verzenden pictogram E-mail verzenden .

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×