Excel-gegevens typen: aandelen en geografie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U kunt aandelen-en geografische gegevens in Excel ophalen. Het is net zo eenvoudig als het typen van tekst in een cel en het converteren naar het gegevens type voor raden, of het geografische gegevens type. Deze twee gegevens typen zijn nieuw en worden als gekoppelde gegevens typen beschouwd omdat ze een verbinding hebben met een online gegevens bron. Met deze verbinding kunt u de uitgebreide, interessante informatie die u kunt gebruiken en vernieuwen, weer geven.

Opmerking: 12 juni 2018: deze gegevens typen zijn momenteel bèta functies en zijn op dit moment alleen beschikbaar voor een gedeelte van Office -inkanters. We zullen deze functies gedurende de volgende maanden nog meer maanden optimaliseren. Als ze klaar zijn, worden ze uitgebracht voor alle Office-inkanters en Office 365-abonnees.

Aandelen

Kolom A bevat bedrijfsnamen en pictogrammen, kolom B prijswaarden en kolom C gewijzigde waarden

In de bovenstaande afbeelding bevatten de cellen met bedrijfsnamen in kolom A het gegevenstype Aandelen. U kunt dit zien aan het pictogram Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen . Het gegevenstype Aandelen is verbonden met een onlinebron die nog meer informatie bevat. Deze gegevens worden opgehaald in kolommen B en C. Met name de waarden voor Price (Prijs) en Change in price (Prijsaanpassing) worden opgehaald uit het gegevenstype Aandelen in kolom A.

Geografie

Kolom A bevat pictogrammen en landnamen, kolom B bevolkingsaantallen en kolom C benzineprijzen

In dit voor beeld bevat kolom A cellen met het geografische gegevens type. Het pictogram Pictogram Gekoppelde record voor Geografie geeft dit aan. Dit gegevens type is verbonden met een online bron die meer informatie bevat. In de kolommen B en C wordt die informatie uitgepakt. Met name de waarden voor populatie en benzine prijzen worden opgehaald uit het geografische gegevens type in kolom A.

  1. Typ een deel van de tekst in de cellen. Als u aandelen gegevens wilt, typt u het tikker symbool, de bedrijfs naam of de naam van het Fonds in elke cel. Als u geografische gegevens wilt, typt u de naam van een land, provincie, gebied of plaats in elke cel.

  2. Selecteer vervolgens de cellen.

  3. Hoewel dit niet is vereist, kunt u het beste een Excel-tabelmaken. Later is het extra heren van online informatie gemakkelijker. Als u een tabel wilt maken, gaat u naar Invoegen > tabel.

  4. Terwijl de cellen nog zijn geselecteerd, gaat u naar het tabblad gegevens en klikt u op aandelen of geografie.

  5. Als in Excel een Zoek resultaat wordt gevonden tussen de tekst in de cellen en onze online bronnen, wordt de tekst geconverteerd naar het gegevens type voor raden of gegevens type geografie. U weet dat ze worden geconverteerd als ze dit pictogram voor raden hebben: Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen en dit pictogram voor Geografie: Pictogram Gekoppelde record voor Geografie

  6. Selecteer een of meer cellen met het gegevens type en de knop gegevens invoegen Knop Kolom toevoegen wordt weer gegeven. Klik op de knop en klik vervolgens op een veld naam om meer informatie uit te pakken. Voor aandelen die u bijvoorbeeld prijs en geografie kunt selecteren, kunt u de optie populatie selecteren.

  7. Klik nogmaals op de knop gegevens invoegen om meer velden toe te voegen. Als u een tabel gebruikt, volgt u hier een tip: Typ een veld naam in de veldnamenrij. Typ bijvoorbeeld wijzigen in de veldnamenrij voor voor raden en de kolom wijzigen in prijs wordt weer gegeven.

Opmerking: Als u Vraagtekenpictogram ziet in plaats van een pictogram, kan Excel voor uw tekst geen overeenkomende gegevens in de onlinebronnen vinden. Corrigeer eventuele spelfouten. Wanneer u op Enter drukt, wordt opnieuw gezocht naar overeenkomende gegevens. U kunt ook op Vraagtekenpictogram klikken drukken om een selectievenster weer te geven. Zoek vervolgens naar gegevens aan de hand van een of twee trefwoorden, kies de gewenste gegevens en klik op Selecteren.

Wat u nog meer kunt doen

Cel met een gekoppelde record voor Frankrijk; cursor die op het pictogramklikt; weergegeven kaart

Wanneer u tekst hebt geconverteerd naar het gegevenstype Aandelen of Geografie, wordt een pictogram weergegeven in de cel. Klik op het pictogram om de kaart te bekijken. Op de kaart ziet u een aantal velden en de bijbehorende waarden. Afhankelijk van de gegevens kunnen er veel verschillende veld-/waardeparen zijn die u kunt bekijken en waarmee u kunt werken.

In deze afbeelding ziet u bijvoorbeeld de kaart Frankrijk. Hoofdstad is een van de beschikbare velden voor Frankrijk. En Parijs is de waarde voor dit veld. Leider(s) is nog een veld en de namen van de leiders zijn de waarden.

Als u meer veld-waardeparen wilt zien, schuift u omlaag in de kaart.

Als u wilt weten waar de velden en waarden vandaan komen, ziet u de opmerking ' Powered by ' onderaan de kaart.

Cursor die boven het veld populatie rust in kaart en de knop extra heren

U kunt ook velden toevoegen vanuit kaarten. Houd de kaart open en plaats de cursor op een veld. Klik vervolgens op de knop Knop extra heren .

Cel A2 bevat 'Frankrijk'. Cel B2 bevat =A2. en het menu voor het automatisch aanvullen van formules wordt weergegeven met velden uit de gekoppelde record

Het is ook mogelijk om formules te schrijven waarin de waarden uit de gegevens typen voor raden of geografie worden gebruikt. Dit kan handig zijn als uw gegevens niet in een tabel staan. Typ bijvoorbeeld = a2 en vervolgens wordt het menu automatisch aanvullen van Excel weer gegeven, met de beschik bare velden voor ' Frank rijk '. U kunt ook een ' punt ' typen, bijvoorbeeld: = a2. en het menu ook wordt weer gegeven. Zie voor meer informatie formules schrijven die verwijzen naar gegevens typen.

Tips en trucs

Druk op CTRL + SHIFT + F5.

Druk op ALT + SHIFT + F10 om het menu gegevens invoegen te openen. U kunt ook op de CTRL-toets drukken. Gebruik vervolgens de pijl toetsen om naar een veld te gaan en druk op ENTER om een veld te kiezen.

De gegevens typen voor raden en geografie worden beschouwd als gekoppelde gegevens typen. Dit komt doordat ze verwijzen naar een online gegevens bron. Wanneer u tekst hebt omgezet in een gekoppeld gegevens type, wordt een externe gegevens verbinding gemaakt in de werkmap. Als de gegevens online worden gewijzigd, kunt u deze ook bijwerken door de gegevens te vernieuwen in Excel. Als u de gegevens wilt vernieuwen, klikt u met de rechter muisknop op een cel met het gekoppelde gegevens type en klikt u op gegevens type > vernieuwen. Waarmee de geselecteerde cel wordt vernieuwd, plus alle andere cellen met hetzelfde gegevens type.

Als u alle gekoppelde gegevens typen en alle gegevens verbindingen in de werkmap wilt vernieuwen (inclusief query's, andere gegevens verbindingen en draai tabellen), klikt u op gegevens > Alles vernieuwen of drukt u op CTRL + ALT + F5.

Ja. Selecteer een cel met een gekoppeld gegevens type en druk op CTRL + C om deze te kopiëren. Druk op CTRL + ALT + V en kies vervolgens waarden. Hiermee wordt het gegevens type in de nieuwe cel geplakt, maar de gegevens kunnen niet worden vernieuwd.

U kunt de gegevens voor het gegevenstype Aandelen of Geografie uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik op Gegevenstype > Wijzigen.... Aan de rechterkant wordt een deelvenster weergegeven. Zoek hier naar de gewenste gegevens en klik op Selecteren om die gegevens te gebruiken.

Als u het gegevenstype Aandelen of Geografie niet meer wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u op Gegevenstype > Converteren naar tekst. Het gegevenstype wordt verwijderd, er is geen onlineverbinding meer en de waarde in de cel wordt geconverteerd naar tekst. Houd er rekening mee dat als u het gegevenstype converteert naar tekst, kolommen of formules die waarden hebben geëxtraheerd uit dit gegevenstype, worden weergegeven met de fout #VELD!.

Filtermenu, menu Weergegeven waarde, velden uit vermeld gekoppeld gegevenstype

U kunt gegevens in Excel altijd sorteren en filteren met de filterknoppen op de kolomkoppen. (Schakel filterknoppen in door op Gegevens > Filter te klikken.)

Dit is echter een tip voor cellen met gegevenstypen: Klik op de filterknop boven de cellen met pictogrammen. Bepaal vervolgens hoe u wilt sorteren of filteren. Als u dit wilt doen met de weergegeven naam, zorgt u dat Waarde weergeven is geselecteerd onder Veld selecteren. Als u wilt sorteren of filteren op een ander veld uit het gekoppelde gegevenstype, selecteert u dat veld onder Veld selecteren.

In dit voor beeld is het veld gebied geselecteerd. In Excel wordt vervolgens een basis voor de onderstaande selectie vakjes gebruikt en worden de populaties van de landen in de tabel weer gegeven. U kunt ook het volgende doen: in Excel worden de menu's voor het filter getal gewijzigd, afhankelijk van het veld dat u selecteert onder veld selecteren.

Veelgestelde vragen

In Excel zijn altijd al gegevenstypen beschikbaar. Maar dit waren altijd traditionele gegevenstypen zoals tekst, getal, enzovoort. De gegevenstypen Aandelen en Geografie worden gezien als uniek omdat het gekoppelde gegevenstypen zijn. Gekoppelde gegevenstypen bevatten een verbinding met een onlinegegevensbron. Op dit moment zijn Aandelen en Geografie de enige gekoppelde gegevenstypen. Op basis van feedback van klanten is het bedoeling om in de toekomst meer van deze gegevenstypen toe te voegen.

Ja, maar ze moeten dan wel Excel 2016 voor Office 365-abonnees gebruiken.

Opmerking: Deze functie wordt op geleidelijke basis, verspreid over enkele dagen of weken, beschikbaar gesteld aan klanten. De functie is het eerst beschikbaar voor deelnemers van Office Insider, en later voor Office 365-abonnees. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Op dit moment hebben alleen abonnees van Excel 2016 voor Office 365 toegang tot de gegevenstypen Aandelen en Geografie. De kans bestaat dat deze gegevenstypen later ook worden ondersteund in andere versies van Excel, aangezien we steeds bezig zijn om Excel verder te verbeteren. Als u deze nieuwe gegevenstypen opent in een versie van Excel die ze niet ondersteunt, wordt #WAARDE! weergegeven voor die cellen. En #NAAM? wordt weergegeven in plaats van formules die verwijzen naar deze gegevenstypen.

U kunt niet een cel met een gegevens type selecteren en de vulgreep slepen om tekst te koppelen die nog geen gegevens type is. Dit komt overeen met de opmaak kopiëren/plakken. Als u echter deze gegevens typen in een tabel gebruikt, kunt u typen onder de laatste rij van de tabel. Wanneer u op ENTER drukt, wordt automatisch geprobeerd uw tekst te koppelen aan de online gegevens en deze te converteren naar een gegevens type. Dit gebeurt ook als u een tabel niet gebruikt. Controleer gewoon of de cel die u typt in twee of meer cellen erboven bevat die al een gegevens type gebruiken.

De gegevenstypen Aandelen en Geografie zijn erg nieuw en daarom werken ze mogelijk nog niet goed met bepaalde traditionele Excel-functies. Als u bijvoorbeeld een draaitabel wilt maken op basis van gegevens uit deze gegevenstypen, wordt de fout #WAARDE! weergegeven. En als u deze gegevenstypen gebruikt met Power Pivot, Power Query of zelfs in bepaalde grafieken, werkt dit mogelijk niet zoals verwacht. 

Een ander voor beeld is met kaart grafieken. Als u een kaart diagram wilt maken op basis van gegevens uit het geografie gegevens type, wordt de kaart mogelijk niet correct weer gegeven. We werken eraan om dit probleem te verbeteren. In de tussen tijd raadpleegt u het artikel kaart diagram voor meer informatie.

Op dit moment zijn deze gegevenstypen alleen beschikbaar als u de bewerkingstaal Engels hebt toegevoegd aan de taalvoorkeuren voor Office. We hopen in de toekomst meer talen te ondersteunen.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×