Excel 2007-werkbladen en KPI's delen met behulp van dashboards

Op een dashboardpagina kunt u een momentopname van gegevens uit een Microsoft Office Excel 2007-werkblad weergeven. Hiervoor neemt u het werkblad op in een Microsoft Office Excel Web Access-webonderdeel van een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site. Bovendien kunt u het dashboard gebruiken voor de weergave van KPI's (Key Performance Indicators) waarmee wordt gemeten wat de voortgang van uw organisatie is bij het behalen van een doelstelling. Op de site Rapportcentrum vindt u hulpmiddelen voor het maken, opslaan en beheren van rapporten en dashboardpagina's.

Wat wilt u doen?

Informatie weergeven over dashboards en het Rapportcentrum

Informatie weergeven over de voorbereiding voor het toevoegen van items aan een dashboard

Een nieuwe dashboardpagina maken

Een Office Excel 2007-werkblad op een dashboardpagina delen

Een KPI aan een dashboardpagina toevoegen

De dashboardpagina publiceren

Informatie weergeven over dashboards en het Rapportcentrum

Dashboards worden gebruikt voor communicatie over de status en voor het stimuleren van actie. Een Office SharePoint Server 2007-dashboard is een sjabloon voor een webpagina waarop u informatie kunt samenvoegen en weergeven die uit uiteenlopende bronnen afkomstig is, zoals rapporten, grafieken en KPI's.

U kunt uw eigen dashboardpagina maken door gebruik te maken van verschillende webonderdelen. Maar de snelste manier om een dashboard te maken is door te werken met de sjabloon voor een dashboardpagina die in het Rapportcentrum beschikbaar is. Nadat u de pagina hebt gemaakt, kunt u items toevoegen of verwijderen en het uiterlijk van de pagina wijzigen.

Dashboardpagina's kunnen op elke willekeurige site kunnen worden gemaakt. De site Rapportcentrum is echter speciaal afgestemd op het beheer en de weergave van rapporten en KPI's. Deze site kan fungeren als centrale locatie waar een team, afdeling of organisatie rapporten kan opslaan, ophalen en wijzigen.

Iedereen met de juiste machtigingen kan een site Rapportcentrum opzetten op basis van een site op het hoogste niveau in een organisatie. Als u bovendien gemachtigd bent om een bibliotheek aan een site toe te voegen, kunt u een rapportbibliotheek maken waarin u rapporten en dashboards eenvoudig kunt maken, opslaan en delen. U kunt bijvoorbeeld een rapportbibliotheek maken op basis van een team site.

Standaard bevat de introductiepagina van het Rapportcentrum koppelingen naar voorbeelden van dashboardpagina's, gegevens en KPI's. U kunt deze informatie doornemen voordat u uw eigen dashboard maakt. Het Rapportcentrum bevat de volgende vooraf geconfigureerde functies:

 • Er worden primaire en secundaire versies bijgehouden zodat u wijzigingen kunt bekijken of kunt teruggaan naar eerdere versies van rapporten en pagina's.

 • De beveiliging van conceptitems is ingeschakeld zodat alleen gebruikers die gemachtigd zijn om rapporten te bewerken, secundaire versies kunnen bekijken.

 • De basisconfiguratie van KPI's is ingesteld, waardoor de weergave van KPI's op een dashboardpagina wordt vereenvoudigd: er wordt automatisch een lijst met KPI's gemaakt die aan de dashboardpagina wordt gekoppeld en het KPI-webonderdeel wordt aan de pagina toegevoegd.

Voor toegang tot het Rapportcentrum vanuit de site op het hoogste niveau met de standaardnavigatie, klikt u op het tabblad Rapporten. Als u alle dashboards in het Rapportcentrum wilt bekijken, gaat u naar de balk Snelstarten en klikt u op Dashboards. Vervolgens gaat u naar het menu Beeld en selecteert u Dashboards.

Opdracht Dashboards in menu Beeld

Iedereen die gemachtigd is om een dashboardpagina te bekijken, kan de pagina bekijken of een koppeling met de pagina maken vanuit een andere site.

Naar boven

Informatie weergeven over de voorbereiding voor het toevoegen van items aan een dashboard

Als u wilt werken met Office Excel Web Access, moet u gebruikmaken van de versie van Excel 2007 die wordt geleverd bij Microsoft Office Professional Plus 2007 of Microsoft Office Enterprise 2007. Verder moet op de server waarop Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd, Excel Services zijn ingeschakeld.

Een Office Excel 2007-werkmap die u op een dashboard wilt weergeven, moet zijn opgeslagen in een documentbibliotheek op een SharePoint-site. De bibliotheek met de werkmap moet zijn gedefinieerd als een vertrouwde locatie voor Excel Services. Als u een werkmap in een documentbibliotheek wilt opslaan, moet u gemachtigd zijn om een bijdrage te leveren aan de site waar de bibliotheek zich bevindt.

Het is ook mogelijk om een werkmap weer te geven die eerder door u of door iemand anders in een bibliotheek is opgeslagen. In dat geval hebt u een machtiging nodig voor weergave van de werkmap.

Voor het opnemen van een KPI op een dashboard moet u beschikken over een machtiging voor het maken van een nieuwe KPI-lijst of voor het openen van een bestaande lijst. Standaard kunnen leden van de SharePoint-groep Siteleden pagina's bewerken, maar geen KPI-lijsten maken. Voor het maken van een KPI-lijst moet u beschikken over de machtiging Lijsten beheren. Leden van de SharePoint-groep Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

Machtigingen en vertrouwde locaties worden meestal door de sitebeheerder ingesteld.

Bij het maken van het dashboard kunt u opgeven hoeveel rapporten en KPI's u op het dashboard wilt opnemen en waar deze op de pagina verschijnen. Nadat de pagina is gemaakt, kunt u deze aanpassen door webonderdelen toe te voegen en te verwijderen, de indeling te wijzigen en webonderdelen met elkaar te verbinden en te filteren.

Naar boven

Een nieuwe dashboardpagina maken

Het is mogelijk om een dashboardpagina te maken van elke gewenste locatie op een SharePoint-site door gebruik te maken van elke willekeurige combinatie van webonderdelen. De sjabloon voor een dashboardpagina in het Rapportcentrum vormt hierbij een handig hulpmiddel omdat hiermee de juiste webonderdelen worden toegevoegd en de KPI-lijsten worden gekoppeld. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een pagina vanuit het Rapportcentrum maakt. Het is echter ook mogelijk om dashboardpagina's op andere sites te maken.

 1. Ga in het Rapportcentrum naar de balk Snelstarten en klik op Dashboards.

 2. Klik in het menu Nieuw op Dashboardpagina.

  Opdracht Dashboardpagina

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het dashboard. De bestandsnaam wordt onderdeel van de URL van de pagina en wordt in alle koppen en koppelingen van de site weergegeven.

 4. Typ in het vak Paginatitel de naam van de pagina. De titel wordt in alle koppen en navigatiekoppelingen van de site weergegeven.

 5. Typ in het vak Omschrijving eventueel een omschrijving van de pagina. De titel wordt in een kolom van de bibliotheeklijst weergegeven.

 6. Selecteer in het vak Documentbibliotheek de bibliotheek waarin u de pagina wilt opslaan.

 7. Selecteer in het vak Map de map in de bibliotheek waar u de pagina wilt opslaan.

 8. Voer in de sectie Koppeling toevoegen aan de huidige navigatiebalk? een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Nee als u geen koppeling voor de pagina wilt weergeven op de balk Snelstarten. U kunt de pagina openen vanuit de documentbibliotheek waarin de pagina is opgeslagen of met de URL van de pagina.

  • Selecteer Ja en kies een optie in de lijst als u een koppeling voor de pagina wilt toevoegen aan de balk Snelstarten. De koppeling wordt onder de geselecteerde sectie op de balk Snelstarten weergegeven.

 9. Selecteer in het vak Indeling een optie voor het gewenste aantal Office Excel Web Access-webonderdelen en Key Performance Indicators en geef op hoe u deze op de pagina wilt rangschikken.

 10. Kies in de sectie Key Performance Indicators een van de volgende opties.

Optie

Beschrijving

Automatisch een KPI-lijst maken

Hiermee maakt u een KPI-lijst en koppelt u deze aan het KPI-webonderdeel. Dit is de beste optie als er nog geen KPI-lijst is gemaakt.

Later een bestaande KPI-lijst selecteren

Hiermee voegt u het KPI-webonderdeel aan de pagina toe, maar koppelt u geen KPI-lijst aan het webonderdeel. Gebruik deze optie als u een bestaande KPI-lijst in het webonderdeel wilt gebruiken.

Geen KPI-lijst toevoegen aan dit dashboard

Hiermee maakt u het dashboard zonder webonderdeel voor een KPI-lijst. Kies deze optie als u weet dat u geen KPI wilt weergeven. Als u van gedachten verandert, kunt u later een lijst toevoegen door de pagina te bewerken en een webonderdeel voor een KPI-lijst toe te voegen.

Naar boven

Een Office Excel 2007-werkblad op een dashboardpagina delen

Als u een Office Excel 2007-werkblad op een dashboardpagina wilt delen, moet u de werkmap eerst opslaan in een SharePoint-bibliotheek en vervolgens toevoegen aan het Office Excel Web Access-webonderdeel.

Opmerking: Als u wilt werken met Office Excel Web Access, moet u gebruikmaken van de versie van Excel 2007 die bij Microsoft Office Professional Plus 2007 of Office Enterprise 2007 wordt geleverd. Verder moet op de server waarop Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd, Excel Services zijn ingeschakeld.

Een werkmap op een SharePoint-site opslaan

Als de werkmap die u wilt gebruiken, nog niet in een SharePoint-bibliotheek is opgeslagen, moet u deze publiceren met Excel Services. Dit verdient de voorkeur boven de methode waarbij u het werkt met het menu Uploaden op de SharePoint-site. Wanneer u de werkmap publiceert met Excel Services, kunt u definiëren welke gedeelten van de werkmap door Excel Services in Office Excel Web Access moeten worden weergegeven, zoals afzonderlijke werkbladen, benoemde bereiken of grafieken. Door alleen bepaalde gedeelten van de werkmap weer te geven en door gebruik te maken van Office SharePoint Server 2007-machtigingen kunt u de werkmap beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Zo kunt u ervoor zorgen dat de gegevens in de werkmap vertrouwelijk blijven terwijl bevoegde gebruikers in staat zijn om de zichtbare gegevens te vernieuwen, opnieuw te berekenen en ermee te werken.

Verder is het mogelijk om parameters te definiëren. Een parameter is een afzonderlijke cel die u een naam geeft voordat u het werkblad publiceert. U kunt de cel weergeven met het Office Excel Web Access-onderdeel. Gebruikers kunnen vervolgens waarden in de cel invoeren en de werkmap opnieuw berekenen om de gegevens te analyseren.

Opmerking: Niet alle functies van Microsoft Office Excel worden door Excel Services ondersteund. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor informatie over functies die niet worden ondersteund.

In het voorbeeld in de volgende procedure wordt een werkmap gepubliceerd naar de Rapportbibliotheek van de site Rapportcentrum. Als u beschikt over het machtigingsniveau Bijdragen, is het echter ook mogelijk om naar een andere willekeurige SharePoint-site te publiceren.

 1. Open de werkmap die u met Excel Services wilt publiceren. Als u parameters wilt definiëren, geeft u een naam op voor elke cel waarin gebruikers waarden mogen invoeren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Publiceren aan en klik op Excel Services onder Het document distribueren naar anderen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam het pad naar de server en de bestandsnaam op. Als u het bestand Test.xlsx bijvoorbeeld wilt opslaan in de Rapportbibliotheek van de site Rapportcentrum binnen de site op het hoogste niveau met de naam Contoso, typt u http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Belangrijk: Als u de URL voor de SharePoint-doelbibliotheek kopieert uit de browser en direct in dit tekstvak plakt, moet u de extra tekens verwijderen waardoor u een bestand niet kunt kopiëren naar de doelbibliotheek. De extra tekens in de URL in dit voorbeeld zijn Forms/current.aspx.

 4. Klik op de knop Excel Services-opties en selecteer de gewenste opties voor de weergave van de werkmap of een gedeelte ervan in Excel Services.

 5. Schakel het selectievakje Openen in Excel Services in om te controleren of de zichtbare gedeelten van de werkmap correct worden weergegeven in de browser.

 6. Klik op OK en vervolgens op Opslaan.

 7. Ga in het dialoogvenster Documenttype kiezen naar de lijst Documenttype en selecteer Rapport.

 8. Klik op OK.

 9. Vernieuw de SharePoint-site om het document weer te geven dat u zojuist hebt geüpload.

Het werkblad op het dashboard weergeven

 1. Ga naar de dashboardpagina waaraan u het werkblad wilt toevoegen, klik op Siteacties Menu Siteacties en klik vervolgens op Pagina bewerken.

 2. Ga naar het Office Excel Web Access-webonderdeel waar u het werkblad wilt toevoegen, open het menu Bewerken voor het webonderdeel Menu Webonderdeel en kies Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 3. Klik in het Office Excel Web Access-taakvenster onder Werkmap op Selecteer een koppeling Builder button en gebruik het dialoogvenster Selecteer een koppeling om de werkmap te zoeken.

 4. Ga als volgt te werk als u alleen een gedeelte van een werkblad wilt weergeven:

Optie

Beschrijving

Benoemd item

Klik op Builder button en typ in het vak Tekstinvoer de naam van een bereik van cellen dat u in het werkblad hebt gedefinieerd. In het webonderdeel wordt alleen dit bereik weergegeven.

Rijen

Typ het aantal rijen van het werkblad of het benoemde bereik dat u wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld 5 typt, verschijnen de eerste vijf rijen van het werkblad of het benoemde bereik.

Kolommen

Typ het aantal kolommen van het werkblad of het benoemde bereik dat u wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld 5 typt, verschijnen de eerste vijf kolommen van het werkblad of het benoemde bereik.

Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het gebruik van het Office Excel Web Access-webonderdeel.

Naar boven

Een KPI aan een dashboardpagina toevoegen

Met een KPI wordt visueel aangegeven wat de voortgang is bij het behalen van een doelstelling.

Hoe u een KPI aan een dashboardpagina toevoegt, hangt af van de gebruikte methode. Zo kunt u de KPI-lijst automatisch door de dashboardsjabloon laten toevoegen, maar u kunt ook een bestaande KPI-lijst selecteren.

Kies een van de volgende twee procedures, afhankelijk van de optie die u in de dashboardsjabloon hebt geselecteerd.

Een nieuwe KPI toevoegen door te werken met een automatisch gemaakte KPI-lijst

Als u in de dashboardsjabloon kiest voor de optie waarmee automatisch een KPI-lijst wordt gemaakt, slaat u verschillende stappen over die u wel moet uitvoeren als u het KPI-webonderdeel toevoegt aan een lege pagina met webonderdelen. Met de dashboardsjabloon wordt de KPI-lijst automatisch gemaakt en aan de pagina gekoppeld. Bovendien wordt het webonderdeel aan de pagina toegevoegd.

Vervolgens selecteert u het gewenste type KPI en voegt u dit toe aan de KPI-lijst. U doet dit vanuit het KPI-webonderdeel op de dashboardpagina.

 1. Klik op de werkbalk KPI-webonderdeel op de pijl naast Nieuw.

 2. Selecteer een van de volgende typen KPI's, afhankelijk van de locatie waar de gegevens voor de KPI zich bevinden.

Geselecteerde optie

Locatie van de brongegevens

Indicator die gegevens in een SharePoint-lijst gebruikt

Een SharePoint-lijst met items op basis waarvan u een samengestelde waarde wilt berekenen, zoals som, minimum of maximum. Stel de KPI pas in nadat u de gewenste weergave voor de SharePoint-lijst hebt geselecteerd. De KPI werkt alleen als de juiste kolommen worden weergegeven.

Indicator die gegevens in een Excel-werkmap gebruikt

Een Excel-werkmap waarin de KPI is berekend.

Indicator die gebruikmaakt van gegevens in SQL Server 2005 Analysis Services

Een SQL Server 2005 Analysis Services-kubus.

Indicator die handmatig ingevoerde gegevens gebruikt

Gegevens die niet in een systeem aanwezig zijn en dus handmatig worden ingevoerd.

 1. Voer op de pagina Nieuwe indicator een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het type KPI dat u in stap 2 hebt gekozen.

KPI

Werkwijze

Indicator die gegevens in een SharePoint-lijst gebruikt

 1. Typ in de vakken Naam en Beschrijving een naam en desgewenst een beschrijving voor de indicator.

 2. Typ in het vak Opmerkingen tekst waarmee het voor degenen die de KPI bekijken, duidelijk wordt wat de KPI vertegenwoordigt.

 3. Geef onder SharePoint-lijst en weergave in het vak Lijst-URL de URL op van de lijst of bibliotheek.

  Opmerking: 

  • Als u de URL van het Microsoft Office-gegevensverbindingsbestand (.ODC) niet kent, klikt u op Bladeren om het dialoogvenster Selecteer een koppeling te openen en navigeert u naar het ODC-bestand.

  • De SharePoint-lijst of -bibliotheek moet zich in dezelfde siteverzameling bevinden.

 4. Selecteer in het menu Beeld de weergave met de items die u in de KPI wilt gebruiken.

 5. Selecteer onder Waardeberekening een van de volgende methoden voor het berekenen van het doel van de KPI:

  • Aantal lijstitems      Het totale aantal items in de lijst.

  • Percentage lijstitems waar      Een berekening waarmee de waarde van een inhoudstype in een kolom of in maximaal vijf kolommen in de lijst wordt vergeleken.

  • Berekening met alle lijstitems in de weergave      Een berekening van Totaal, Gemiddelde, Maximum of Minimum van een numerieke kolom in de lijst.

   Opmerking: De optie Berekening met alle lijstitems in de weergave is alleen beschikbaar als de lijst een numeriek veld bevat.

Indicator die gegevens in een Excel-werkmap gebruikt

 1. Typ in de vakken Naam en Beschrijving een naam en desgewenst een beschrijving voor de indicator.

 2. Typ in het vak Opmerkingen tekst waarmee het voor degenen die de KPI bekijken, duidelijk wordt wat de KPI vertegenwoordigt.

 3. Geef in het vak Werkmap-URL de locatie van de werkmap op.

  Notities: 

  • Als u de URL van de werkmap niet kent, klikt u op Bladeren Knopafbeelding om het dialoogvenster Selecteer een koppeling te openen en navigeert u naar het bestand.

  • De URL moet relatief zijn ten opzichte van de huidige site.

 4. Typ in het vak Celadres voor de indicatorwaarde het werkmapnummer gevolgd door een uitroepteken en vervolgens het celadres van de locatie van de KPI in de werkmap. Als de indicator zich bijvoorbeeld in cel D15 op werkblad 1 bevindt, typt u Blad1!D15. Gebruik anders een benoemd bereik.

Indicator die gebruikmaakt van gegevens in SQL Server 2005 Analysis Services

 1. Geef in het vak Gegevensverbinding de URL op van de locatie van het ODC-bestand.

  Opmerking: Als u de URL van het ODC-bestand niet kent, klikt u op Bladeren om het dialoogvenster Selecteer een koppeling te openen en navigeert u naar het ODC-bestand.

 2. Selecteer in het vak Alleen KPI's uit de weergavemap weergeven de weergavemap in de Analysis Services-database waar de KPI zich bevindt.

 3. Selecteer in het vak KPI-lijst de gewenste KPI, zoals Totale opbrengst of Gemiddelde winstmarge.

 4. Schakel het selectievakje Subindicatoren opnemen in om alle subindicatoren van de geselecteerde KPI weer te geven.

 5. Typ in de vakken Naam en Beschrijving een naam en desgewenst een beschrijving voor de indicator.

 6. Typ in het vak Opmerkingen tekst waarmee het voor degenen die de KPI bekijken, duidelijk wordt wat de KPI vertegenwoordigt.

Indicator die handmatig ingevoerde gegevens gebruikt

 1. Typ in de vakken Naam en Beschrijving een naam en desgewenst een beschrijving voor de indicator.

 2. Typ in het vak Opmerkingen tekst waarmee het voor degenen die de KPI bekijken, duidelijk wordt wat de KPI vertegenwoordigt.

 3. Typ de numerieke waarde van de voortgang tot nu toe.

 1. Ga in de sectie Regels voor statuspictogram naar de lijst Betere waarden zijn en selecteer hoger of lager om aan te geven welk bereik van nummers groen is.

 2. Typ de waarden voor de statusindicatoren in de vakken. Als u bijvoorbeeld het minimumpercentage voltooid wilt bijhouden voor een set taken, kunt u de groene indicator instellen op de doelwaarde en de waarschuwingswaarde op de doelwaarde minus één. Als u in dat geval het minimumpercentage voltooide taken onder 25 procent wilt zien, stelt u de groene indicator in op 25 en de gele indicator op 24.

  Opmerking: De Regels voor statuspictogram voor een KPI Indicator die gebruikmaakt van gegevens in Analysis Services worden vooraf ingesteld door de databaseanalist.

Een bestaande KPI aan de dashboardpagina toevoegen

Als u een dashboard maakt met de sjabloon, kunt u later een bestaande KPI selecteren. Met deze optie wordt het KPI-webonderdeel op de dashboardpagina geplaatst. Vervolgens kunt u in het taakvenster Webonderdeel de KPI-lijst selecteren die u wilt weergeven. U moet gemachtigd zijn voor toegang tot de KPI-lijst als u deze in het webonderdeel wilt gebruiken.

 1. Klik in het webonderdeel op Open het taakvenster om de KPI-lijst aan het webonderdeel toe te voegen.

 2. Klik in het vak Indicatorlijst op Bladeren Knopafbeelding om de KPI-lijst te zoeken die u wilt weergeven.

 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Selecteer een koppeling op de titel van de gewenste KPI-lijst.

 4. Klik op OK om het taakvenster te sluiten.

Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het werken met KPI's.

Naar boven

De dashboardpagina publiceren

Net zoals de meeste webpagina's in Office SharePoint Server 2007 werken dashboardpagina's met een systeem voor inchecken en uitchecken, waarmee wordt gewaarborgd dat een pagina door slechts één persoon tegelijk kan worden bewerkt, en een functie voor versiebeheer waarmee wordt bijgehouden welke wijzigingen in de pagina zijn aangebracht. Als u het dashboard zichtbaar wilt maken voor anderen, moet u het publiceren. In sommige gevallen is dat pas mogelijk nadat de pagina door een andere persoon in uw organisatie is goedgekeurd.

In de volgende procedure wordt aangenomen dat u gemachtigd bent om de dashboardpagina te publiceren en dat de pagina niet hoeft te worden goedgekeurd door revisoren. Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het publiceren van pagina's.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gewenste actie

Werkwijze

De pagina opslaan maar niet toestaan dat deze door anderen kan worden bewerkt. Op deze manier kunt u teruggaan naar de pagina en deze later bewerken zonder het concept met anderen te delen.

Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Pagina en selecteer Opslaan en stoppen met bewerken.

De pagina opslaan en toestaan dat deze anderen kan worden bewerkt. Deze optie is handig als u met teamleden samenwerkt en wilt dat zij een concept van de pagina kunnen bekijken of wijzigen.

Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Inchecken om concept te delen.

De pagina publiceren zodat deze kan worden bekeken door anderen die daarvoor gemachtigd zijn.

Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Publiceren.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×