EURO, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie EURO in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Met de functie die in dit Help-onderwerp wordt beschreven, converteert u een getal naar een tekstnotatie, met een valutasymbool. De naam van de functie (en het toegepaste symbool) is afhankelijk van de taalinstellingen van uw computer.

Met deze functie converteert u een getal naar tekst met een valutanotatie, waarbij de waarde wordt afgerond op het opgegeven aantal decimalen. De notatie luidt als volgt: € #.##0,00_);(€ #.##0,00).

Syntaxis

EURO(getal;[decimalen])

De syntaxis van de functie EURO heeft de volgende argumenten:

  • getal    Vereist. Een getal, een verwijzing naar een cel met een getal of een formule die resulteert in een getal.

  • decimalen    Optioneel. Het aantal decimalen rechts van de decimale komma. Als decimalen een negatief getal is, wordt getal links van de decimale komma afgerond. Als u decimalen weglaat, wordt uitgegaan van twee decimalen.

Opmerking

Het verschil tussen een cel een getalnotatie geven met een opdracht van het lint en met de functie EURO is dat met de functie EURO het resultaat direct in tekst wordt omgezet. Een getal dat een getalnotatie heeft gekregen met het dialoogvenster Celeigenschappen is nog steeds een getal. U kunt de resultaten die door EURO zijn gegenereerd gewoon in andere formules blijven gebruiken, aangezien Excel getallen die als tekst zijn ingevoerd tijdens berekeningen automatisch omzet in echte getallen.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Formule

Beschrijving

Resultaat

=EURO(A2;2)

Hiermee wordt het eerste getal weergegeven in een valutanotatie met 2 decimalen rechts van de decimale komma.

€ 1234,57

=EURO(A2;-2)

Hiermee wordt het eerste getal weergegeven in een valutanotatie met 2 decimalen links van de decimale komma.

€ 1,200

=EURO(A3;-2)

Hiermee wordt het tweede getal weergegeven in een valutanotatie met 2 decimalen links van de decimale komma.

(€ 1,200)

=EURO(A4;4)

Hiermee wordt het derde getal weergegeven in een valutanotatie met 4 decimalen rechts van de decimale komma.

(€ 0,1230)

=EURO(A5)

Hiermee wordt het vierde getal weergegeven in een valutanotatie met 2 decimalen links van de decimale komma.

€ 99,89

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×