EURO, functie

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Converteert een getal naar tekst met valutanotatie. De decimalen worden afgerond naar de opgegeven positie. De gebruikte notatie is $.#.##0,00_);($.#.##0,00).

Syntaxis

EURO(getal;decimalen)

Getal     is een getal, een kolomverwijzing die een getal bevat of een formule die een getal als resultaat geeft.

Decimalen     is het aantal cijfers rechts van het decimaalteken. Als u een negatieve waarde opgeeft voor decimalen, wordt getal links van het decimaalteken afgerond (tot tientallen, honderdtallen, enzovoort). Als u decimalen weglaat, wordt het aantal decimalen gebruikt dat wordt opgegeven in de landinstellingen van het systeem.

Opmerking

De functie GULDEN gebruikt de valuta-instelling van uw computer. Als u altijd de Amerikaanse dollar wilt hanteren, gebruikt u de functie USDOLLAR.

Voorbeelden

Kol1

Formule

Beschrijving (resultaat)

1234,567

=EURO([Kol1];2)

Geeft het eerste getal weer in een valutanotatie met twee decimalen rechts van het decimaalteken ($ 1.234,57)

1234,567

=EURO([Kol1];-2)

Geeft het eerste getal weer in een valutanotatie met twee decimalen links van het decimaalteken ($ 1.200)

-1234,567

=EURO([Kol1];-2)

Geeft het tweede getal weer in een valutanotatie met twee decimalen links van het decimaalteken ($ 1.200)

-0,123

=EURO([Kol1];4)

Geeft het derde getal weer in een valutanotatie met vier decimalen rechts van het decimaalteken ($ 0,1230)

99,888

=EURO([Kol1])

Het vierde getal weergeven in een valutanotatie met 2 decimalen links van het decimaalteken ($99,89)

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×