Etiketten maken en afdrukken in Word voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt in Word een hele pagina met hetzelfde etiket afdrukken of één etiket. Voer een adres, de naam van een bestandsmap of een CD-hoesje in, of tekst die u op een ander soort etiket wilt afdrukken, en kies een etiketconfiguratie. Als u op Avery-etiketten afdrukt, kunt u een Avery-sjabloon gebruiken.

Als u etiketten wilt afdrukken met verschillende tekst op elk etiket, kunt u een nieuw etiket document instellen en elk etiket typen. Maar als u een gegevens bron hebt, zoals een adres lijst in een Excel-werk blad of de contact gegevens die zijn opgeslagen op uw Mac, kunt u die gegevens samen voegen met het document etiketten om uw etiketten in te vullen. Zie adres etiketten maken in Word met afdruk samen voegen of Afdruk samen voegen in Word voor Macvoor meer informatie over het samen voegen van gegevens met labels.

Tip: Zie Afzenderadresetiketten maken als u adresetiketten met adressen van afzenders wilt maken.

Eén etiket of een pagina met dezelfde etiketten instellen en afdrukken

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten op Etiketten.

  Klik op Labels om een pagina voor te bereiden voor het afdrukken van een vel met etiketten.
 2. Klik in Etiketten op Opties.

  Klik op Opties voor het selecteren van een label.

  In Word wordt het dialoogvenster Labelopties weergegeven.

  Selecteer een labelmerk en selecteer vervolgens het specifieke productnummer.
 3. Selecteer onder Printertype het type printer waarmee u werkt.

  Het type printer dat u selecteert, heeft invloed op de lijst met etiketten die in Word wordt weergegeven.

 4. Selecteer de etiketproducent in de lijst met Etiketten.

 5. Selecteer het labeltype in de lijst Productnummer die overeenkomt met het productnummer van uw etiketten.

  Als u uw productnummer niet ziet, kunt u de instructies in Een aangepast etiket instellen volgen om een labeldocument te configureren dat overeenkomt met uw etiketten.

 6. Klik op OK.

 7. Typ een adres of andere gegevens in het vak Afleveradres.

  Als u een etiket wilt maken voor een adres dat is opgeslagen in de contactenlijst op uw computer, klik dan op de knop Adres invoegen.

  Klik op het pictogram Adres invoegen om een adres te selecteren in de lijst met contactpersonen.
 8. Als u de opmaak van de tekst in Afleveradres wilt wijzigen, selecteert u de tekst, houdt u Control ingedrukt terwijl u op de selectie klikt en kiest u Lettertype of Alinea in het snelmenu. Breng de wijzigingen aan en klik op OK.

 9. Selecteer onder Aantal etiketten de optie Volledige pagina met hetzelfde etiket of selecteer Eén etiket.

  Als u één etiket afdrukt, typt u de locatie in de vakken Rij en Kolom. Als u bijvoorbeeld een raster van 3 bij 10 etiketten op het blad hebt en alleen het laatste etiket leeg is, typt u 10 in het vak Rij en 3 in het vak Kolom.

 10. Klik in het dialoogvenster Etiketten op OK.

  In Word wordt een nieuw document gemaakt met de gegevens uit Afleveradres, ingedeeld om te worden afgedrukt op het type etiketten dat u hebt geselecteerd.

 11. U kunt een testvel op normaal papier afdrukken door in het menu Bestand op Afdrukken te klikken en volgens nogmaals op Afdrukken te klikken.

 12. Als het testvel er goed uitziet, plaatst u de etiketten in de printer, klikt u in het menu Bestand op Afdrukken en vervolgens nogmaals op Afdrukken.

 13. Sla het document op zodat u het opnieuw kunt gebruiken wanneer u weer etiketten wilt maken.

Een pagina met verschillende etiketten typen

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten op Etiketten.

  Klik op Labels om een pagina voor te bereiden voor het afdrukken van een vel met etiketten.
 2. Klik in Etiketten op Opties.

  Klik op Opties voor het selecteren van een label.

  In Word wordt het dialoogvenster Labelopties weergegeven.

  Selecteer een labelmerk en selecteer vervolgens het specifieke productnummer.
 3. Selecteer onder Printertype het type printer waarmee u werkt.

  Het type printer dat u selecteert, heeft invloed op de lijst met etiketten die in Word wordt weergegeven.

 4. Selecteer de etiketproducent in de lijst met Etiketten.

 5. Selecteer het labeltype in de lijst Productnummer die overeenkomt met het productnummer van uw etiketten.

  Als u uw productnummer niet ziet, kunt u de instructies in Een aangepast etiket instellen volgen om een labeldocument te configureren dat overeenkomt met uw etiketten.

 6. Klik op OK om uw selectie te accepteren en Labelopties te sluiten.

 7. Klik in het dialoogvenster Etiketten op OK als u een nieuw document wilt maken met het adres dat u hebt opgegeven, ingedeeld voor een vel etiketten dat u hebt geselecteerd.

  Tip:  Als u de randen tussen de etiketten wilt zien, klikt u op het tabblad Indeling op Rasterlijnen weergeven.

 8. Type de gewenste gegevens op elk etiket.

 9. U kunt een testvel op normaal papier afdrukken door in het menu Bestand op Afdrukken te klikken en volgens nogmaals op Afdrukken te klikken.

 10. Als het testvel er goed uitziet, plaatst u de etiketten in de printer, klikt u in het menu Bestand op Afdrukken en vervolgens nogmaals op Afdrukken.

 11. Sla het document op zodat u het opnieuw kunt gebruiken wanneer u weer etiketten wilt maken.

Een aangepast etiket instellen

Zelfs als uw etiketproduct niet in Word wordt vermeld, kunt u uw etiketten afdrukken. Eerst selecteert u een type etiket dat ongeveer overeenkomt met wat u hebt en daarna verandert u de afmetingen zodat ze overeenkomen met uw etiketten.

 1. Meet zorgvuldig de etiketten op het blad dat u hebt en noteer de afmetingen en het aantal etiketten op een blad.

  Het meten van de werkelijke etiketten is mogelijk nauwkeuriger dan te vertrouwen op de afmetingen die de fabrikant heeft opgegeven.

 2. Klik op het tabblad Verzendlijsten op Etiketten.

  Klik op Labels om een pagina voor te bereiden voor het afdrukken van een vel met etiketten.
 3. Klik in Etiketten op Opties.

  Klik op Opties voor het selecteren van een label.

  In Word wordt het dialoogvenster Labelopties weergegeven.

  Selecteer een labelmerk en selecteer vervolgens het specifieke productnummer.
 4. Selecteer onder Printertype het type printer waarmee u werkt.

  Het type printer dat u selecteert, heeft invloed op de lijst met etiketten die in Word wordt weergegeven.

 5. Selecteer in de lijst Productnummer een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

  Kijk onder Etiketgegevens of het geselecteerde etiket op uw etiket lijkt.

  Wanneer u een label selecteert in de lijst met Productnummers aan de linkerkant, worden de afmetingen aan de rechterkant weergegeven.
 6. Klik op Details en vergelijk de etiketafmetingen en het aantal etiketten per vel of het aantal kolommen op het etiketformulier.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

  • Zo niet, gaat u door met de volgende stap.

 8. Klik in het vak Labelopties op Nieuw etiket.

  In Word wordt afhankelijk van het type printer Nieuw aangepast laser of Nieuw aangepast matrix in Labelopties opgegeven.

  Stel de afmetingen in en wijzig deze als u ze wilt aanpassen aan de labels die u wilt afdrukken.
 9. Typ een naam in het vak Etiketnaam en verander de getallen in de vakken zodat deze overeenkomen met uw etiket.

  In het vak Voorbeeld ziet u hoe de metingen worden toegepast op de indeling van de etiketvellen.

 10. Klik op OK om de afmetingen te accepteren.

  Nu kunt u de stappen in Een pagina met verschillende etiketten volgen vanaf stap 7. Klik daarbij in het dialoogvenster Etiketten op OK om een labeldocument te maken.

Een afzonderlijk adres etiket afdrukken

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  Opmerking: U kunt een adresetiket niet afdrukken in de notitieblokweergave of de publicatieweergave.

 2. Klik in het menu Extra op Etiketten.

 3. Typ of bewerk het postadres in het vak Adres.

 4. Klik onder Etiket op Opties.

 5. Klik in het snelmenu Etiketten op de fabrikant van de etiketten.

 6. Klik onder Productnummer op het type etiket dat u hebt en klik op OK.

 7. Klik onder Aantal etiketten op Eén etiket.

 8. Selecteer in de vakken Rij en Kolom de getallen die overeenkomen met het etiket op uw etiketvel dat u wilt afdrukken.

 9. Voer een etiket of etiketvel in uw printer in.

 10. Klik in het dialoogvenster Etiketten op Afdrukken.

 11. Selecteer de gewenste opties en klik vervolgens op Afdrukken.

Een afbeelding toevoegen aan een adresetiket

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  Opmerking: U kunt een adresetiket niet afdrukken in de notitieblokweergave of de publicatieweergave.

 2. Klik in het menu Extra op Etiketten.

 3. Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal etiketten, etikettype en afdrukopties en klik op OK.

 4. Klik in het etiketdocument op de locatie waar u de afbeelding wilt plaatsen.

 5. Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Afbeelding en vervolgens op Afbeelding uit bestand of Illustratiegalerie.

  Tabblad Start in Word, groep Invoegen

 6. Zoek de afbeelding en dubbelklik erop.

 7. Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding en sleept u een hoekformaatgreep naar de gewenste grootte.

  Als u de hoogte-breedteverhouding wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u een hoekgreep sleept.

  Als de afbeelding niet is uitgelijnd met de etikettekst

  1. Selecteer de afbeelding.

  2. Klik in het menu Opmaak op Afbeelding.

  3. Klik op Indeling.

  4. Klik onder Terugloopstijl op Vierkant.

  5. Klik onder Horizontaal uitlijnen op de gewenste uitlijning, Links, Centreren of Rechts, en klik vervolgens op OK.

  Tip: Als u dezelfde afbeelding voor elk etiket wilt gebruiken, kunt u de grootte en plaatsing op het eerste etiket aanpassen en de afbeelding vervolgens kopiëren en in uw andere etiketten plakken.

Zie ook

Eén envelop maken en afdrukken

Adresetiketten maken met Afdruk samenvoegen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×