Etiketten maken en afdrukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Word kan één etiket, een vel met identieke etiketten of een reeks verschillende etiketten afdrukken. Word plaatst de inhoud van etiketten in een tabel die zo is ontworpen dat deze overeenkomt met de afmetingen van de labels die u hebt gekocht.

Bij één etiket of een vel met identieke etiketten typt u één keer wat u wilt, waarna Word deze tekst in een tabelcel plaatst voor elk etiket dat u wilt afdrukken.

We adviseren u om uw document te starten met een etiketsjabloon als u een reeks verschillende etiketten wilt. U kunt deze vinden door in Word naar het tabblad Bestand te gaan, op Nieuw te klikken en in het zoekvak vervolgens etiketten te typen en op Enter te drukken. U kunt ook in uw browser de etiketsjablonen op templates.office.com weergeven.

Tip: Mogelijk wilt u een reeks etiketten met daarop informatie die afkomstig is van een gegevensbron, zoals namen en adressen uit een werkblad. In dat geval kunt u het beste etiketten maken via Afdruk samenvoegen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Als u afzenderadresetiketten wilt maken, kunt u meer informatie vinden in Afzenderadreslabels maken.

 1. Klik op Mailings > Etiketten.

  Groep Maken op het tabblad Verzendlijsten

 2. Klik op Opties.

 3. Klik in de lijst Etiketproducent op het bedrijf dat uw labels heeft gemaakt, of op het bedrijf en het papierformaat.

  Lijst met leveranciers van etiketten

 4. Klik in de lijst Productnummer op het nummer dat overeenkomt met het nummer op uw pakket met etiketten.

  Als uw productnummer er niet bij staat, kunt u een aangepast etiket instellen. Schuif omlaag om instructies daarvoor te lezen.

  Opmerking: Als u een printer met continu-invoer hebt, hebt u een andere lijst met productnummers nodig. Klik onder Printerinformatie op Rollenprinters om die lijst te zien.

 5. Klik op OK.

 6. Typ een adres of andere gegevens in het vak Adres (alleen tekst).

  de instellingsopties voor enveloppen en etiketten

  Als u een etiket wilt maken voor een adres uit een elektronisch adresboek op uw computer, klikt u op de knop Adres invoegen.

  knop naam selecteren op het tabblad mailings

 7. Als u de opmaak wilt wijzigen, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK.

 8. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket of klik op Eén etiket.

  Als u één etiket afdrukt, typt u de locatie ervan in de vakken Rij en Kolom. Als u bijvoorbeeld een raster met 3 bij 10 etiketten hebt, maar alleen het laatste etiket is nog over, typt u 10 in het vak Rij en 3 in het vak Kolom.

 9. Plaats de etikettenvellen in de printer voordat u gaat afdrukken.

  Als u de etiketten wilt afdrukken zonder uw instellingen op te slaan, klikt u op Afdrukken.

  Als u een afdrukvoorbeeld wilt bekijken of de etiketten wilt opslaan in een document dat u opnieuw kunt gebruiken, klikt u op Nieuw document. Sla het document op of druk de etiketten af door op Bestand > Afdrukken te klikken en op de knop Afdrukken te klikken.

Tip: Als dit de eerste keer is dat u het etiketproduct gebruikt dat u voor uw printer hebt geselecteerd, drukt u uw etiketten eerst af op een normaal vel papier om te kijken of de positie van tekst wordt uitgelijnd met een echt etiketvel.

Als u geen adreslijst of andere gegevensbron gebruikt, kunt u elk etiket typen. Maar als u een aangepaste afbeelding aan uw etiketten wilt toevoegen, kunt u dat gemakkelijker instellen met behulp van Afdruk samenvoegen.

 1. Klik op Verzendlijsten > Etiketten.

  Groep Maken op het tabblad Verzendlijsten

 2. Klik in het dialoogvenster Enveloppen en etiketten op Opties.

 3. Klik in de lijst Etiketproducent op het bedrijf dat uw etiketten heeft gemaakt of op het bedrijf en het paginaformaat.  

  Lijst met leveranciers van etiketten

 4. Klik in de lijst Productnummer op het productnummer dat overeenkomt met het nummer op uw pakket met etiketten.

  Als uw productnummer er niet bij staat, kunt u een aangepast etiket instellen. Schuif omlaag om instructies daarvoor te lezen.

  Opmerking: Als u een printer met continu-invoer hebt, hebt u een andere lijst met productnummers nodig. Klik onder Printerinformatie op Rollenprinters om die lijst te zien.

 5. Klik op OK en vervolgens op Nieuw document.

  de instellingsopties voor enveloppen en etiketten

 6. In Word wordt een nieuw document geopend dat een tabel bevat waarvan de afmetingen overeenkomen met dat etiketproduct.
  Word maakt een tabel met afmetingen die overeenkomen met het geselecteerde etiket.

 7. Als er geen rasterlijnen worden weergegeven in het nieuwe document en u deze wel wilt zien, kiest u het tabblad Indeling en kiest u vervolgens Rasterlijnen weergeven om rasterlijnen in en uit te schakelen.

 8. Type de gewenste gegevens op elk etiket.

 9. Plaats uw etiketvellen in de printer voordat u gaat afdrukken. Klik vervolgens op Bestand > Afdrukken en klik op de knop Afdrukken

Tip: Als dit de eerste keer is dat u het etiketproduct gebruikt dat u voor uw printer hebt geselecteerd, drukt u uw etiketten eerst af op een normaal vel papier om te kijken of de positie van tekst wordt uitgelijnd met een echt etiketvel.

Als de lijst met productnummers niet het productnummer op uw pakket met etiketten bevat, kunt u een aangepast etiket instellen. Ga als volgt te werk:

 1. Meet de etiketten op het vel zorgvuldig (ga niet enkel af op de afmetingen die de fabrikant vermeldt). Noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

 2. Klik op Verzendlijsten > Etiketten > Opties.

 3. Controleer of uw printertype goed is. Als u een rollenprinter hebt, ziet u een andere lijst met opties.

 4. Klik in de lijst Productnummer op een etikettype dat ongeveer dezelfde afmetingen heeft als uw etiketten. Kijk onder Etiketgegevens of het geselecteerde etiket op uw etiket lijkt.

 5. Klik op Details en vergelijk de etiketafmetingen en het aantal etiketten per vel of het aantal kolommen op het etiketformulier.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

  • Zo niet, gaat u door met de volgende stap.

 7. Klik in het dialoogvenster Opties op het printertype en klik op Nieuw etiket.

 8. Typ een naam in het vak Etiketnaam, voer de hoogte, breedte en verticaal/horizontaal in (het etiket plus de marge) en klik op OK.

 9. Klik nogmaals op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Enveloppen en etiketten. Van hieruit kunt u uw aangepaste etiket maken en afdrukken door stap 6 t/m 9 te volgen in de eerste sectie van dit artikel, 'Eén etiket of een pagina met dezelfde etiketten instellen en afdrukken'.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 3. Typ de gewenste tekst in het vak Adres.

  Als u een etiket wilt maken voor een adres dat is opgeslagen in het elektronische adresboek op uw computer, klikt u op Adres invoegen Knopafbeelding .

 4. Als u de opmaak wilt wijzigen, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

 5. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 6. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt weergegeven in de categorie Overige/aangepast. Selecteer derhalve Overige/aangepast in de lijst Etiketproducent als u de volgende keer het aangepaste etiket wilt gebruiken.

 7. Klik op OK nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 8. Klik op Eén etiket onder Afdrukken. Geef vervolgens in de vakken Rij en Kolom de aantallen op die overeenkomen met het aantal rijen en kolommen op het etiketvel van het etiket dat u wilt afdrukken.
  Lijsten van Rij en Kolom in het gebied Eén etiket van het dialoogvenster Enveloppen en Etiketten, met pijlen die etiketten op het vel aanwijzen

 9. Klik op Afdrukken.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 3. Typ de gewenste tekst in het vak Adres.

  Als u een etiket wilt maken voor een adres dat is opgeslagen in het elektronische adresboek op uw computer, klikt u op Adres invoegen Knopafbeelding .

 4. Als u de opmaak wilt wijzigen, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

  Alle etiketten op het vel krijgen de opmaak die u opgeeft.

 5. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 6. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een etiket met een aangepast formaat maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt weergegeven in de categorie Overige/aangepast. Selecteer derhalve Overige/aangepast in de lijst Etiketproducent als u de volgende keer het aangepaste etiket wilt gebruiken.

 7. Klik op OK nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 8. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Als u de etiketten direct naar de printer wilt sturen zonder een afdrukvoorbeeld te bekijken, klikt u op Afdrukken.

  2. Klik op Nieuw document als u de etiketten eerst wilt bekijken. U kunt ze dan indien nodig nog bewerken en opslaan in een herbruikbaar document.

   In Word wordt een document gemaakt met een vel met de etiketten. De etiketten worden ingedeeld in een tabel. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

   U kunt elk etiket op de gewenste manier wijzigen, dus ook de tekstopmaak en het kleurenschema, eigenlijk net zoals de inhoud van een gewone tabel in Word. Als u klaar bent, kunt u de etiketten net zoals ieder ander document opslaan of afdrukken in Word.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 3. Laat het vak Adres leeg.

 4. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 5. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt weergegeven in de categorie Overige/aangepast. Selecteer derhalve Overige/aangepast in de lijst Etiketproducent als u de volgende keer het aangepaste etiket wilt gebruiken.

 6. Klik op OK nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 7. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket.

 8. Klik op Nieuw document.

  In Word wordt een document gemaakt met een vel met de etiketten. De etiketten worden ingedeeld in een tabel. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

 9. Typ de tekst die u wilt dat in elk etiket en breng wijzigingen aan die u de opmaak en kleurenschema, wilt met behulp van de opties op de tabbladen Start en Pagina-indeling . Wanneer u klaar bent, opslaan of dezelfde manier dat u opslaat of een document in Word afdrukken voor de etiketten afdrukken.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten verderop in deze procedure niet beschikbaar.

 2. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 3. Schuif omlaag en typ onder Algemeen het adres van de afzender in het vak Postadres.

  Het adres wordt opgeslagen in Word, zodat u het gebruiken kunt wanneer u uw adres wilt invoegen in een document.

 4. Klik op OK.

 5. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 6. Schakel het selectievakje Inclusief afzender in.

 7. Als u de tekst in het vak Adres wilt opmaken, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

 8. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 9. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een etiket met een aangepast formaat maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt in de lijst Productnummer weergegeven als Etiketnaam - Aangepast. Het etiket wordt ook opgenomen in de categorie Overige/aangepast. De volgende keer dat u aangepaste etiketten wilt gebruiken, moet u niet vergeten om Overige/aangepast te selecteren in de lijst Etiketproducent.

 10. Voer onder Afdrukken een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u maar één etiket wilt afdrukken, selecteert u Eén etiket. Geef vervolgens aan waar het etiket zich bevindt op het etiketvel door het rijnummer en het kolomnummer te typen in respectievelijk het vak Rij en Kolom. Klik op Afdrukken.

   Lijsten van Rij en Kolom in het gebied Eén etiket van het dialoogvenster Enveloppen en Etiketten, met pijlen die etiketten op het vel aanwijzen

  2. Als u een heel vel met etiketten wilt afdrukken, selecteert u Volledige pagina met hetzelfde etiket onder Afdrukken en voert u vervolgens een van deze handelingen uit:

   • Als u de etiketten direct naar de printer wilt sturen zonder een afdrukvoorbeeld te bekijken, klikt u op Afdrukken.

   • Klik op Nieuw document als u de etiketten eerst wilt bekijken. U kunt ze dan indien nodig nog bewerken en opslaan in een herbruikbaar document.

    In Word wordt een document gemaakt met een vel met de etiketten. De etiketten worden ingedeeld in een tabel. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

    U kunt elk etiket op de gewenste manier wijzigen, dus ook de tekstopmaak en het kleurenschema, eigenlijk net zoals de inhoud van een gewone tabel in Word. Als u klaar bent, kunt u de etiketten net zoals ieder ander document opslaan of afdrukken in Word.

Als u een graphic wilt toevoegen aan etiketten die u op een paginaprinter afdrukt (in plaats van een rollenprinter), moet u de afbeelding aan elk etiket toevoegen.

 1. Plaats de cursor waar u de graphic wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op Afbeelding of Illustratie.

  office 2010-lint

 3. Zoek de graphic en dubbelklik erop.

 4. Als u het formaat van de graphic wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding en sleept u een hoekformaatgreep naar de gewenste grootte. Op deze manier blijft de hoogte-breedteverhouding intact.

 5. Als de graphic niet is uitgelijnd met de etikettekst, klikt u met de rechtermuisknop op de graphic en doet u het volgende:

  1. Wijs naar Tekstterugloop en klik vervolgens op Meer indelingsopties.

  2. Klik op het tabblad Tekstterugloop en klik vervolgens onder Terugloopstijl op Vierkant.

  3. Klik op het tabblad Positie van afbeelding, klik onder Horizontaal op Uitlijning en selecteer vervolgens de gewenste uitlijning: Links, Gecentreerd of Rechts.

  4. Klik op OK.

 6. Als u de graphic wilt toevoegen aan een etiket, selecteert u de graphic en drukt u op Ctrl+C.

 7. Zet de cursor op de gewenste positie in het volgende etiket en druk op Ctrl+V.

 8. Herhaal de vorige stap voor elk etiket op het blad.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 3. Typ de gewenste tekst in het vak Adres.

  Als u een etiket wilt maken voor een adres dat is opgeslagen in het elektronische adresboek op uw computer, klikt u op Adres invoegen Knopafbeelding .

 4. Als u de opmaak wilt wijzigen, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

 5. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 6. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,54 bij 5,08 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt weergegeven in de categorie Overige/aangepast. Selecteer derhalve Overige/aangepast in de lijst Etiketproducent als u de volgende keer het aangepaste etiket wilt gebruiken.

 7. Klik op OK nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 8. Klik op Eén etiket onder Afdrukken. Geef vervolgens in de vakken Rij en Kolom de aantallen op die overeenkomen met het aantal rijen en kolommen op het etiketvel van het etiket dat u wilt afdrukken.
  Lijsten van Rij en Kolom in het gebied Eén etiket van het dialoogvenster Enveloppen en Etiketten, met pijlen die etiketten op het vel aanwijzen

 9. Klik op Afdrukken.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 3. Typ de gewenste tekst in het vak Adres.

  Als u een etiket wilt maken voor een adres dat is opgeslagen in het elektronische adresboek op uw computer, klikt u op Adres invoegen Knopafbeelding .

 4. Als u de opmaak wilt wijzigen, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

  Alle etiketten op het vel krijgen de opmaak die u opgeeft.

 5. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 6. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een etiket met een aangepast formaat maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt weergegeven in de categorie Overige/aangepast. Selecteer derhalve Overige/aangepast in de lijst Etiketproducent als u de volgende keer het aangepaste etiket wilt gebruiken.

 7. Klik op OK nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 8. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Als u de etiketten direct naar de printer wilt sturen zonder een afdrukvoorbeeld te bekijken, klikt u op Afdrukken.

  2. Klik op Nieuw document als u de etiketten eerst wilt bekijken. U kunt ze dan indien nodig nog bewerken en opslaan in een herbruikbaar document.

   In Word wordt een document gemaakt met een vel met de etiketten. De etiketten worden ingedeeld in een tabel. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

   U kunt elk etiket op de gewenste manier wijzigen, dus ook de tekstopmaak en het kleurenschema, eigenlijk net zoals de inhoud van een gewone tabel in Word. Als u klaar bent, kunt u de etiketten net zoals ieder ander document opslaan of afdrukken in Word.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

 3. Laat het vak Adres leeg.

 4. Als u de opmaak wilt wijzigen, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

 5. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 6. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

 7. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket.

 8. Klik op Nieuw document.

  In Word wordt een document gemaakt met een vel met de etiketten. De etiketten worden ingedeeld in een tabel. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

 9. Typ de tekst die u wilt dat in elk etiket en breng wijzigingen aan die u de opmaak en kleurenschema, wilt met behulp van de opties op de tabbladen Start en Pagina-indeling . Wanneer u klaar bent, opslaan of dezelfde manier dat u opslaat of een document in Word afdrukken voor de etiketten afdrukken.

Het productnummer staat niet in de lijst

U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

 1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

  Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

 2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

  Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

 3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

  • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

 5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

 6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

  Het nieuwe etiket wordt in de lijst Productnummer weergegeven als Etiketnaam - Aangepast. Het etiket wordt ook opgenomen in de categorie Overige/aangepast. De volgende keer dat u aangepaste etiketten wilt gebruiken, moet u niet vergeten om Overige/aangepast te selecteren in de lijst Etiketproducent.

 1. Start Word.

  Standaard wordt er een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten verderop in deze procedure niet beschikbaar.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Opdracht Opname stoppen in de groep Code op het tabblad Ontwikkelaars en klik vervolgens op Opties voor Word > Geavanceerd.

 3. Schuif omlaag en typ onder Algemeen het adres van de afzender in het vak Postadres.

  Het adres wordt opgeslagen in Word, zodat u het gebruiken kunt wanneer u uw adres wilt invoegen in een document.

 4. Klik op OK.

 5. Klik op Etiketten in de groep Maken op het tabblad Verzendlijsten.

 6. Schakel het selectievakje Inclusief afzender in.

 7. Als u de tekst in het vak Adres wilt opmaken, selecteert u de tekst, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klikt u vervolgens op Lettertype of Alinea in het snelmenu.

 8. Klik op Opties als u het type etiket en andere opties wilt selecteren.

 9. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Labelopties en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1 Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2 De leverancier van de etiketvellen

  3 Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Ik kan het productnummer van mijn etiketten niet vinden in het dialoogvenster Labelopties

  U kunt de etiketten toch afdrukken. U moet alleen een paar instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking: Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,5 bij 5 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als u het gewenste type etiketten niet ziet in de lijst Productnummer, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een etiket met een aangepast formaat maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik op OK.

   Het nieuwe etiket wordt in de lijst Productnummer weergegeven als Etiketnaam - Aangepast. Het etiket wordt ook opgenomen in de categorie Overige/aangepast. De volgende keer dat u aangepaste etiketten wilt gebruiken, moet u niet vergeten om Overige/aangepast te selecteren in de lijst Etiketproducent.

 10. Voer onder Afdrukken een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u maar één etiket wilt afdrukken, selecteert u Eén etiket. Geef vervolgens aan waar het etiket zich bevindt op het etiketvel door het rijnummer en het kolomnummer te typen in respectievelijk het vak Rij en Kolom. Klik op Afdrukken.

  2. Als u een heel vel met etiketten wilt afdrukken, selecteert u Volledige pagina met hetzelfde etiket onder Afdrukken en voert u vervolgens een van deze handelingen uit:

   • Als u de etiketten direct naar de printer wilt sturen zonder een afdrukvoorbeeld te bekijken, klikt u op Afdrukken.

   • Klik op Nieuw document als u de etiketten eerst wilt bekijken. U kunt ze dan indien nodig nog bewerken en opslaan in een herbruikbaar document.

    In Word wordt een document gemaakt met een vel met de etiketten. De etiketten worden ingedeeld in een tabel. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

    U kunt elk etiket op de gewenste manier wijzigen, dus ook de tekstopmaak en het kleurenschema, eigenlijk net zoals de inhoud van een gewone tabel in Word. Als u klaar bent, kunt u de etiketten net zoals ieder ander document opslaan of afdrukken in Word.

Als u een graphic wilt toevoegen aan etiketten die u op een paginaprinter afdrukt (in plaats van een rollenprinter), moet u de afbeelding aan elk etiket toevoegen:

 1. Plaats de cursor waar u de graphic wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op Afbeelding of Illustratie.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Zoek de graphic en dubbelklik erop.

 4. Als u het formaat van de graphic wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding en sleept u een hoekformaatgreep naar de gewenste grootte. Op deze manier blijft de hoogte-breedteverhouding intact.

 5. Als de graphic niet is uitgelijnd met de etikettekst, klikt u met de rechtermuisknop op de graphic en doet u het volgende:

  1. Wijs naar Tekstterugloop en klik vervolgens op Meer indelingsopties.

  2. Klik op het tabblad Tekstterugloop en klik vervolgens onder Terugloopstijl op Vierkant.

  3. Klik op het tabblad Positie van afbeelding, klik onder Horizontaal op Uitlijning en selecteer vervolgens de gewenste uitlijning: Links, Gecentreerd of Rechts.

  4. Klik op OK.

   Tip: Als u voor elk etiket dezelfde afbeelding wilt gebruiken, kunt u de grootte en positie op het eerste etiket aanpassen en de afbeelding vervolgens kopiëren en in uw andere etiketten plakken.

U kunt een document al zijn opgemaakt als etiketten afdrukken, maar u kunt een nieuw wachtwoord kunt maken met Word-sjablonen.

Als u de bureaubladtoepassing van Word hebt, gebruikt u de opdracht Openen in Word om etiketten te maken en af te drukken met een etikettensjabloon van Word.

Zie ook

Etiketten maken en afdrukken met Afdruk samenvoegen

Avery-sjablonen gebruiken in Word

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×