EOF, functie

Opmerking: De functie, de methode, het object of de eigenschap die wordt beschreven in dit onderwerp is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandbox-modus. In deze modus wordt de evaluatie van mogelijk onveilige expressies voorkomen. Als u meer wilt weten over de sandbox-modus, zoekt u in de Help naar 'sandbox-modus'.

Deze functie retourneert een geheel getal met de Booleaans waarde True als het einde is bereikt van een bestand dat is geopend voor Random of opeenvolgende Input.

Syntaxis

EOF( bestandsnummer )

Het vereiste argumentbestandsnummer bestaat uit een Integer in de vorm van een geldig bestandsnummer.

Opmerkingen

Gebruik EOF om de fout te voorkomen die optreedt wanneer wordt geprobeerd om invoer te verkrijgen voorbij het einde van een bestand.

De functie EOF retourneert False totdat het einde van het bestand is bereikt. In het geval van bestanden die zijn geopend voor Random of Binary toegang, retourneert EOFFalse totdat de laatst uitgevoerde instructie Get geen volledige record meer kan lezen.

Bij bestanden die zijn geopend voor Binary toegang treedt er een fout op als er wordt geprobeerd om het bestand te lezen met de functie Input totdat EOFTrue als resultaat geeft. Gebruik de functies LOF en Loc in plaats van EOF voor het lezen van binaire bestanden met Input, of gebruik Get wanneer u de functie EOF gebruikt. Als er bestanden zijn geopend voor Output, retourneert EOF altijd True.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie EOF gebruikt om het einde van een bestand te vinden. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat MYFILE een tekstbestand is met een paar regels tekst.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×