Enquêtes in Excel, online gehost

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Er zijn momenteel bijwerken van deze functie en implementeren van wijzigingen, zodat u een verschillende ervaring wellicht dan wat wordt hieronder beschreven. Meer informatie over komende functionaliteit verbeteringen in een formulier met Microsoft-formulieren maken.

Enquêtes laat andere mensen Vul uw lijst, zoals een aanmeldingsformulier of vragenlijst, waar u deze kunt zien alles in één online plaatsen. Hier wordt uitgelegd hoe u uw enquête maken in OneDrive en OneDrive voor Bedrijven:

In OneDrive voor Bedrijven

Ga als volgt te werk om een enquête te maken:

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Klik op Nieuwen selecteer vervolgens Formulieren voor Excel moet beginnen met het maken van uw enquête.

  Optie Formulier invoegen voor Excel in Excel Online

  Opmerking: Formulieren voor Excelis beschikbaar voor OneDrive voor Bedrijven en nieuwe teamsites die met Office 365-groepen zijn verbonden. Meer informatie over Office 365-groepen.

 3. Voer een naam voor de enquête en klik vervolgens op maken.

 4. Klik op de Vraag toevoegen als u wilt een nieuwe vraag toevoegen aan de enquête. U kunt kiezen om toe te voegen keuze, tekst, beoordelenof datum vragen.

  Opmerking: De enquête wordt automatisch opgeslagen terwijl u deze hebt gemaakt.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

 5. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer opties toevoegen? Klik op de Optie toevoegen als u wilt toevoegen van meer opties dan de standaard twee opties. Klik op toevoegen "Overig" optie om een keuze optie waarin u kunt de tekst andere. Verwijderen van een keuze en klik op de Prullenbak kunt knop ernaast. U kunt er ook voor kiezen een vraag vereist maken of om meerdere opties voor een vraag toe door de instellingen onder aan de vraag te wijzigen. Als u wilt dat Microsoft Forms willekeurig willekeurige de volgorde van de opties voor gebruikers van de enquête weergegeven, klikt u op de knop van de drie puntjes (...) en klik vervolgens op Opties in willekeurige volgorde.

  Tip: Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 6. Klik op de Vraag toevoegen als u wilt meer vragen toevoegen aan de enquête. U wijzigt de volgorde van de vragen, klikt u op de Omhoog of pijl- Omlaag aan de rechterkant van elke vraag. Selecteer voor tekst vragen, de optie Lang Answer desgewenst kunt u het tekstvak groter wordt weergegeven op de enquête.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u wilt kopiëren een vraag, selecteert u deze en klik op de Kopie vraag knop Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 7. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 8. Klik op voorbeeld aan de bovenkant van het ontwerpvenster om te zien hoe de enquête uitziet op een computer. Als u testen van de enquête wilt, antwoorden invoeren voor de vragen in de voorbeeldweergave en klik op verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 9. Klik op Mobile om te zien hoe de enquête uitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Wanneer u klaar voor het afluisteren van de enquête bent, klikt u op terug .

In OneDrive

Klik boven aan het scherm, klikt u op makenen klik vervolgens op Excel-enquête.

Excel-enquête maken

Er wordt een formulier weergegeven dat u begeleidt tijdens het maken van uw enquête.

Tips voor het maken van een Excel-enquête

 • U kunt een enquête toevoegen aan een bestaande werkmap. Met de werkmap openen in Excel Online, gaat u naar Start en klik in de groep tabellen, klikt u op enquête > Nieuwe enquête. Een werkblad enquête worden, toegevoegd aan uw werkmap

 • Vul de velden Een titel opgeven en Een beschrijving opgeven in. Als u geen titel of beschrijving wenst, verwijdert u de tijdelijke aanduiding voor tekst.

 • Sleep vragen omhoog of omlaag om hun volgorde in het formulier te wijzigen.

 • Wanneer u exact datgene ziet wat uw geadresseerden zullen zien, klikt u op Opslaan en weergeven. Als u de enquête weer wilt bewerken, klikt u op Enquête bewerken. Wanneer u klaar bent, klikt u op Enquête delen.

 • Als u op Sluiten klikt, kunt u doorgaan met het bewerken en weergeven van het formulier door in Excel Online naar Start > Enquête te gaan.

  De opdracht Enquête

 • Wanneer u op Enquête delen klikt, wordt het proces voor het maken van een koppeling naar uw formulier gestart. Klik op Maken om de koppeling te genereren. Kopieer en plak de koppeling in een e-mail, een bericht of een post. Iedereen die de koppeling opent, kan het formulier invullen, maar niet de resultaten in de werkmap zien, tenzij u hiervoor een machtiging verleent.

Formuliervragen optimaliseren

Naarmate u meer vragen aan uw formulier toevoegt, moet u niet vergeten dat elke vraag hoort bij een kolom in het Excel-werkblad.

Enquêtevragen horen bij werkbladkolommen

Denk na over de manier waarop u de informatie in het uiteindelijke werkblad wilt gebruiken. Wanneer u de respondenten een lijst met keuzemogelijkheden biedt in plaats van hen het antwoord te laten typen, kunt u de antwoorden sorteren en filteren.

Kiezen uit een keuzelijst vergemakkelijkt sorteren en filteren

Als u dit wilt instellen, gaat u naar Start> Enquête> Enquête bewerken en klikt u op een vraag om deze te bewerken. Kies Keuze als Antwoordtype en plaats vervolgens elke keuzemogelijkheid op een aparte regel in het vak Keuzes.

Het veld Keuze

Probeer ook andere antwoordtypen.

 • Met Datum of Tijd kunt u resultaten in chronologische volgorde sorteren.

 • Het aantal antwoorden kan worden berekend met wiskundige functies om uitkomsten zoals totalen en gemiddelden te vinden.

 • U kunt snel Ja/Nee-antwoorden filteren om te weten wie wel en wie niet aan de criteria voldoet.

Opmerking: Kolommen in het werkblad worden samengesteld als u vragen aan het enquêteformulier toevoegt. Wijzigingen die u in het enquêteformulier aanbrengt, worden bijgewerkt in het werkblad, tenzij u een vraag verwijdert of de volgorde van de vragen in het formulier wijzigt. In dergelijke gevallen moet u het werkblad handmatig bijwerken: verwijder de kolommen die horen bij de vragen die u hebt verwijderd, of knip en plak kolommen om hun volgorde te wijzigen.

Zie ook

De resultaten van uw formulier of enquête controleren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×