EN, functie

Gebruik de functie EN, een van de logische functies, om te bepalen of alle voorwaarden in een test WAAR zijn.

Voorbeeld

Voorbeelden van de EN-functie

De functie EN resulteert in WAAR als het resultaat van alle argumenten WAAR is en resulteert in ONWAAR als het resultaat van een of meer argumenten ONWAAR is.

De functie EN wordt vaak gebruikt om andere functies die logische tests uitvoeren uit te breiden. Met de functie ALS wordt bijvoorbeeld een logische test uitgevoerd en een bepaalde waarde geretourneerd als het resultaat van de test WAAR is en een andere waarde als het resultaat van de test ONWAAR is. Als u de functie EN gebruikt als het argument logische-test van de functie ALS, kunt u in plaats van één voorwaarde verschillende voorwaarden testen.

Syntaxis

EN(logisch1; [logisch2]; ...)

De syntaxis van de functie EN heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

logisch1

Vereist. De eerste voorwaarde die u wilt testen en waarvan het resultaat WAAR of ONWAAR kan zijn.

Logisch2, ...

Optioneel. Maximaal 255 extra voorwaarden die u wilt testen en waarvan het resultaat WAAR of ONWAAR kan zijn.

Opmerkingen

  • De argumenten moeten als resultaat logische waarden zoals WAAR of ONWAAR geven, of de argumenten moeten bestaan uit matrices of verwijzingen die logische waarden bevatten.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd.

  • Als het opgegeven bereik geen logische waarden bevat, geeft de functie EN de fout #WAARDE! als resultaat.

Voorbeelden

Hier volgen enkele algemene voorbeelden van het gebruik van EN op zichzelf en in combinatie met de functie ALS.

Voorbeelden van het gebruik van ALS-functies met EN

Formule

Beschrijving

= EN(A2>1;A2<100)

Resulteert in WAAR als A2 groter is dan 1 EN kleiner dan 100. Anders wordt ONWAAR weergegeven.

=ALS(EN(A2<A3;A2<100);A2; "De waarde ligt buiten het bereik.")

Geeft de waarde in cel A2 weer als deze kleiner is dan A3 EN kleiner is dan 100. Anders wordt het bericht 'De waarde ligt buiten het bereik.' weergegeven.

=ALS(EN(A3>1;A3<100);A3;"De waarde ligt buiten het bereik.")

Hiermee wordt de waarde in cel A3 weergegeven als deze groter is dan 1 en kleiner is dan 100, anders wordt een bericht weergegeven. U kunt alle gewenste berichten vervangen.

Bonusberekening

Hier volgt een veelvoorkomend scenario, waar we met ALS en EN moeten berekenen of verkopers in aanmerking komen voor een bonus.

Voorbeeld van een berekening van een verkoopbonus met de functies ALS en EN.  Formule in cel E14 is =ALS(EN(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =ALS(EN(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8,0)ALS de totale verkoop groter is dan of gelijk is aan (> =) het verkoopdoel EN het aantal accounts is groter dan of gelijk aan (> =) het accountdoel, vermenigvuldig dan de totale verkoop met het bonuspercentage. Geef in andere gevallen het cijfer 0 als resultaat.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Verwante onderwerpen

Video: geavanceerde als-functies
leren hoe u geneste functies in een formule
kunt gebruikenals de functie
of functie
geen functie
overzicht van formules in Excel

Niet- werkende formules voorkomenfouten in formules
metToetsenbordsneltoetsen in Excel
-functies (overzicht)
Excel-functies (alfabetisch)Excel- functies (per categorie)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×