EN en OF gebruiken om een combinatie van voorwaarden te testen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u gegevens zoekt die aan meer dan een voorwaarde voldoen, bijvoorbeeld artikelen die tussen april en januari zijn verkocht, of artikelen die Nancy heeft verkocht, kunt u de functies EN en OF samen gebruiken.

Met dit voorbeeld wordt de functie EN genest binnen de functie OF om te zoeken naar artikelen die zijn verkocht tussen 30 april 2011 en 1 januari 2012, of te zoeken naar artikelen die Nancy heeft verkocht. U ziet dat Waar wordt geretourneerd voor artikelen die Nancy heeft verkocht, en tevens voor artikelen die Tim en Edwin hebben verkocht tijdens de datums die in de formule zijn opgegeven.

EN en OF in dezelfde formule gebruiken

Hier is de formule in een vorm die u kunt kopiëren en plakken naar een werkblad.

= OF (en (C2 > datum (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Laten we dieper ingaan op de formule. Voor de functie OF is een reeks argumenten nodig die worden getest om na te gaan of ze waar of onwaar zijn. In deze formule is het eerste argument het resultaat van de functie EN en is de functie DATUM erin genest. Het tweede argument is 'Nancy'. U kunt de formule op deze manier lezen: testen om te kijken of een verkoop heeft plaatsgevonden na 30 april 2011 en voor 1 januari 2012, of door Nancy is gedaan.

Net als bij de functie OF, retourneert de functie EN Waar of Onwaar. Meestal gebruikt u EN om de mogelijkheden van een andere functie uit te breiden, zoals OF en ALS. In dit voorbeeld zou u met de functie OF zonder de functie EN niet de juiste datums vinden.

EN en OF met ALS gebruiken

U kunt ook EN en OF gebruiken met de functie ALS.

De functie EN en OF genest in een functie ALS

In dit voorbeeld verdienen verkopers pas een bonus nadat ze voor ten minste € 125.000 aan goederen hebben verkocht, tenzij ze in de zuidelijke regio werken waar de markt kleiner is. In dit geval komen ze na een omzet van € 100.000 in aanmerking voor een bonus.

= Als (of (C4 > 125000, = en (B4 = "Zuid", C4 > = 100000)) = waar, C4 * 0,12, "Geen bonus")

Laten we even naar een stapje verder. De functie als vereist drie argumenten om te werken. De eerste is een logische test, het tweede is de waarde die u zien wilt als de test True retourneert en de derde is de waarde die u zien wilt als de test ONWAAR als resultaat. In dit voorbeeld bevat de functie of en alles is genest in deze de logische test. U kunt lezen als: Ga waarden groter dan of gelijk is aan 125.000, tenzij de waarde in kolom C is "Zuid" en zoek naar een waarde die groter is dan 100.000 en telkens wanneer beide voorwaarden is voldaan, de waarde met 0,12, het provisiebedrag vermenigvuldigt. Anders weergegeven de woorden "Geen bonus."

Experimenteer zelf met de voorbeelden hierboven.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×