EN en OF gebruiken om een combinatie van voorwaarden te testen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u gegevens wilt zoeken die voldoen aan meer dan één voorwaarde, zoals gerealiseerde verkopen tussen April en januari of gerealiseerde verkopen door Nancy, kunt u de functies en en of-bewerking samen gebruiken.

In dit voorbeeld nesten van de functie AND binnen de functie of om te zoeken naar gerealiseerde verkopen tussen 30 April 2011 en 1 januari 2012, of een gerealiseerde verkopen door Nancy. Retourneert True voor gerealiseerde verkopen door Nancy en ook voor gerealiseerde verkopen door Tim en Ed tijdens de datums die zijn opgegeven in de formule, kunt u zien.

EN en OF in dezelfde formule gebruiken

Hier is de formule in een vorm die u kunt kopiëren en plakken naar een werkblad.

= OF (en (C2 > datum (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Dit artikel leest een stapje verder in de formule. De functie of vereist een reeks argumenten die deze testen kunt om te zien als ze true of false. In deze formule wordt het eerste argument is het resultaat van de functie en met de functie datum is genest binnen de vorm en de tweede is "Nancy." U kunt de formule te lezen op deze manier: testen om te zien als een verkoop plaatsvond na 30 April 2011 en vóór 1 januari 2012, of door Nancy plaatsvond.

Als de functie of retourneert de functie en ook True of False. De meeste gevallen, u gebruikt en voor het uitbreiden van de mogelijkheden van een andere functie, zoals of en als. In dit voorbeeld wouldn't de functie of de juiste datums zonder de functie en zoeken.

EN en OF met ALS gebruiken

U kunt ook en en of gebruiken met de functie als.

De functie EN en OF genest in een functie ALS

In dit voorbeeld verdienen verkopers pas een bonus nadat ze voor ten minste € 125.000 aan goederen hebben verkocht, tenzij ze in de zuidelijke regio werken waar de markt kleiner is. In dit geval komen ze na een omzet van € 100.000 in aanmerking voor een bonus.

= Als (of (C4 > 125000, = en (B4 = "Zuid", C4 > = 100000)) = waar, C4 * 0,12, "Geen bonus")

Laten we even naar een stapje verder. De functie als vereist drie argumenten om te werken. De eerste is een logische test, het tweede is de waarde die u zien wilt als de test True retourneert en de derde is de waarde die u zien wilt als de test ONWAAR als resultaat. In dit voorbeeld bevat de functie of en alles is genest in deze de logische test. U kunt lezen als: Ga waarden groter dan of gelijk is aan 125.000, tenzij de waarde in kolom C is "Zuid" en zoek naar een waarde die groter is dan 100.000 en telkens wanneer beide voorwaarden is voldaan, de waarde met 0,12, het provisiebedrag vermenigvuldigt. Anders weergegeven de woorden "Geen bonus."

Experimenteer zelf met de voorbeelden hierboven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×