EmailSubject (e-mailonderwerp), eigenschap

Met de eigenschap EmailSubject kunt u aangeven of vaststellen wat de e-mailonderwerpregel is van een hyperlink naar een object, document, webpagina of andere bestemming van een besturingselement opdrachtknop, besturingselement Afbeelding of label. Lezen/schrijven String.

expressie.EmailSubject

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

De eigenschap EmailSubject is een reeksexpressie die verwijst naar de onderwerpregel in een bestand (UNC-pad) of op een webpagina (URL).

U kunt de eigenschap EmailSubject instellen met een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

U kunt deze eigenschap ook instellen via het dialoogvenster Hyperlink invoegen door te klikken op de knop Opbouwen rechts van het vak voor deze eigenschap in het eigenschappenvenster.

Opmerking: Wanneer u een hyperlink maakt met het dialoogvenster Hyperlink invoegen, wordt de eigenschap EmailSubject in Microsoft Office Access 2007 automatisch ingesteld op de locatie die is opgegeven in het vak Onderwerp op het tabblad E-mailadres.

Wanneer u de cursor beweegt boven een opdrachtknop, besturingselement Afbeelding of besturingselement Label waarvan de eigenschap Hyperlinkadres is ingesteld, verandert de cursor in een omhoog wijzend handje. Als u op het besturingselement klikt, wordt het object of de webpagina weergegeven waar de koppeling naar verwijst.

Als u objecten in de huidige database wilt openen, laat u de eigenschap HyperlinkAddress leeg en geeft u het type en de naam van het object dat u wilt openen op in de eigenschap HyperlinkSubAddress volgens de syntaxis objecttypeobjectname. Als u een object wilt openen dat deel uitmaakt van een andere Access-database, typt u het pad en de bestandsnaam van de database in de eigenschap HyperlinkAddress en geeft u het te openen databaseobject op in de eigenschap HyperlinkSubAddress.

De eigenschap HyperlinkAddress kan een absoluut of een relatief pad naar een doeldocument bevatten. Een absoluut pad is een volledig URL- of UNC-pad naar een document. Een relatief pad is een pad dat is gerelateerd aan het basispad dat is opgegeven in de instelling Hyperlinkbasis in het dialoogvenster Eigenschappen voor DatabaseName (dat u opent door achtereenvolgens te klikken op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , Database beheren en Database-eigenschappen) of aan het pad van de huidige database. Als in Access uit de instelling van de eigenschap HyperlinkAddress geen geldig URL- of UNC-pad is te herleiden, wordt aangenomen dat u een pad hebt opgegeven dat is gerelateerd aan het basispad in de instelling Hyperlinkbasis of aan het pad van de huidige database.

Opmerking: Als u een hyperlink naar een ander Access-databaseobject volgt, worden de Opstarteigenschappen van de database toegepast. Als voor de doeldatabase bijvoorbeeld een weergaveformulier is ingesteld, wordt dat formulier bij het openen van de database weergegeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×