Elementen van een grafiek opmaken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de opmaak van afzonderlijke grafiekelementen, zoals de grafiekgebied, tekengebied, gegevensreeks, assen, titels, gegevenslabels of legendawijzigen.

Twee sets van hulpmiddelen voor zijn beschikbaar voor de opmaak van grafiekelementen: het taakvenster Opmaak en het Lint van de hulpmiddelen voor grafieken. Voor de meeste controle en gebruik de opties in het taakvenster indeling .

De grafiek met het taakvenster indeling opmaken

Selecteer het grafiekelement (bijvoorbeeld gegevensreeksen, assen of titels), met de rechtermuisknop en klik op Opmaak < grafiekelement >. Het deelvenster opmaken wordt weergegeven met de opties die zijn afgestemd op het geselecteerde grafiekelement.

Taakvenster As opmaken

Te klikken op de kleine pictogrammen boven aan het deelvenster, wordt u verplaatst naar andere delen van het deelvenster met meer opties. Als u op een ander grafiekelement klikt, ziet u dat het taakvenster automatisch wordt bijgewerkt naar de nieuwe grafiekelement.

Zo kunt opmaken van een as:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de as van de grafiek en klik op As opmaken.

  Snelmenu As opmaken

 2. Breng de gewenste wijzigingen in het taakvenster As opmaken .

  U kunt het taakvenster verplaatsen of de grootte ervan aanpassen om er gemakkelijker mee te kunnen werken. Klik op de punthaak in de rechterbovenhoek.

  Bovenste gedeelte van deelvenster As opmaken waarin punthaak is gemarkeerd

  • Selecteer Verplaatsen en sleep het deelvenster naar een nieuwe locatie.

  • Selecteer Grootte en sleep de rand van het deelvenster om de grootte te wijzigen.

De grafiek met het lint opmaken

 1. Klik in het diagram op het grafiekelement dat u wilt opmaken.

 2. Voer op het tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor grafieken, een van de volgende opties:

  • Klik op Opvulling van vorm om toe te passen van een andere opvulkleur of een kleurovergang, afbeelding of bitmappatroon op het grafiekelement.

   De knop opvulling van vorm

  • Klik op Omtrek van vorm om de kleur, dikte of stijl van het grafiekelement.

   De knop omtrek van vorm

  • Klik op Vormeffecten om speciale visuele effecten toepassen op het grafiekelement, zoals schaduwen, schuine randen of 3D-draaiing.

   De knop Vormeffecten

  • Een shape voor vooraf gedefinieerd als stijl wilt toepassen, klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen , klikt u op de gewenste stijl. Als u wilt zien van alle beschikbare Vormstijlen, klikt u op de meer knop knopafbeelding .

   Groep Vormstijlen

  • Als u wilt de opmaak van grafiektekst wijzigen, selecteert u de tekst en kies vervolgens een optie op de miniwerkbalk die wordt weergegeven. Of klik op het tabblad Start in de groep lettertype , selecteert u de opmaak die u wilt gebruiken.

  • Als u WordArt-stijlen wilt tekst opmaken, selecteert u de tekst en kiest u een WordArt-stijl toepassen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen . Als u wilt zien van alle beschikbare stijlen, klikt u op de meer knop knopafbeelding .

   De groep WordArt-stijlen

U kunt het dialoogvenster Opmaak < grafiekelement > opmaak wijzigen of u kunt vooraf gedefinieerd of aangepast Vormstijlen toepassen. U kunt ook de tekst in een grafiekelement opmaken.

Wat wilt u doen?

De opmaak van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

De vormstijl van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

De opmaak van tekst in een geselecteerd grafiekelement wijzigen

Tekstopmaak gebruiken om tekst in grafiekelementen op te maken

WordArt-stijlen gebruiken om tekst in grafiekelementen op te maken

De opmaak van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

 1. Klik in een grafiek op het grafiekelement dat u wilt wijzigen of ga als volgt te werk om het grafiekelement te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.
   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken, waarbij de tabbladen ontwerp, indelingen Opmaak beschikbaar weergegeven.

  2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen. Selecteer vervolgens het grafiekelement dat u wilt opmaken.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

   Tip: In plaats van de opdrachten op het lint kunt u ook met de rechtermuisknop op een grafiekelement klikken, in het snelmenu de optie <Grafiekelement> opmaken kiezen en doorgaan met stap 3.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken.

 3. Klik in het dialoogvenster <Grafiekelement> opmaken op een categorie en selecteer de gewenste opmaakopties.

  Belangrijk: Afhankelijk van het geselecteerde grafiekelement zijn verschillende opmaakopties beschikbaar in dit dialoogvenster.

 4. Wanneer u verschillende opties in dit dialoogvenster selecteert, worden de wijzigingen direct toegepast op de geselecteerde grafiekelement. Omdat de wijzigingen zijn onmiddellijk wordt toegepast, is dit echter niet mogelijk om op Annuleren in dit dialoogvenster te klikken. Als u wilt verwijderen wijzigingen, klikt u op ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang.

 5. U kunt meerdere wijzigingen aan een optie in het dialoogvenster ongedaan maken zolang u geen andere opties in het dialoogvenster hebt gewijzigd.

 6. Als u het dialoogvenster enigszins verplaatst, kunt u de grafiek en het dialoogvenster beide zien.

Naar boven

De vormstijl van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

Klik in een grafiek op het grafiekelement dat u wilt wijzigen of ga als volgt te werk om het grafiekelement te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

 1. Klik ergens in de grafiek.
  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken, waarbij de tabbladen ontwerp, indelingen Opmaak beschikbaar weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen. Selecteer vervolgens het grafiekelement dat u wilt opmaken.

  De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

Als u een vooraf gedefinieerde vormstijl wilt toepassen, gaat u op het tabblad Opmaak naar de groep Vormstijlen en klikt u op de gewenste stijl.

afbeelding van excel-lint

Tip: Als u wilt zien van alle beschikbare Vormstijlen, klikt u op de meer knop de knop meer .

Als u een andere opvulling van de vorm wilt toepassen, klikt u op Opvulling van vorm en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een andere opvulkleur wilt gebruiken, klikt u onder Themakleuren of Standaardkleuren op de kleur die u wilt gebruiken.

  Tip: Voordat u een andere kleur toepast, kunt u snel een voorbeeld bekijken van hoe die kleur de grafiek beïnvloedt. Wanneer u de kleuren aanwijst die u mogelijk wilt gebruiken, wordt het geselecteerde grafiekelement in de grafiek weergegeven in deze kleur.

 • Als u de kleur wilt verwijderen uit het geselecteerde grafiekelement, klikt u op Geen opvulling.

 • Als u wilt een opvulkleur die is niet beschikbaar onder Themakleuren of Standaardkleurengebruiken, klikt u op Meer opvulkleuren. De kleur die u wilt gebruiken op het tabblad standaard of aangepast opgeven in het dialoogvenster kleuren en klik vervolgens op OK.
  Opvulling met aangepaste kleuren die u maakt, worden toegevoegd onder Recente kleuren zodat u ze opnieuw kunt gebruiken.

 • Als u de vorm wilt opvullen met een afbeelding, klikt u op Afbeelding. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de afbeelding die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Invoegen.

 • Als u wilt een overgangskleur effect gebruikt voor de geselecteerde vulkleur, kleurovergangop en klik vervolgens onder variaties, op de stijl van de kleurovergang die u wilt gebruiken.
  Voor aanvullende kleurovergang stijlen, klikt u op Meer kleurovergangenen klik vervolgens op de kleurovergang opties die u wilt gebruiken in de categorie Opvulling .

 • Als u een patroonopvulling wilt gebruiken, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

Als u een andere vormcontour wilt toepassen, klikt u op Vormcontour en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een andere omtrekkleur wilt gebruiken, klikt u onder Themakleuren of Standaardkleuren op de kleur die u wilt gebruiken.

 • Als u de omtrekkleur wilt verwijderen uit het geselecteerde grafiekelement, klikt u op Geen omtrek.

  Opmerking: Als het geselecteerde element een lijn is, is de lijn niet langer zichtbaar in de grafiek.

 • Als u wilt een kaderkleur die is niet beschikbaar onder Themakleuren of Standaardkleurengebruiken, klikt u op Meer kaderkleuren. De kleur die u wilt gebruiken op het tabblad standaard of aangepast opgeven in het dialoogvenster kleuren en klik vervolgens op OK.
  Aangepaste kaderkleuren die u maakt, worden toegevoegd onder Recente kleuren zodat u ze opnieuw kunt gebruiken.

 • Als u wilt de dikte van een lijn of de rand wijzigen, klikt u op gewichten klik vervolgens op de dikte van de lijn die u wilt gebruiken.
  Voor aanvullende stijl of rand opties voor lijnstijl, klikt u op Meer lijnenen klik vervolgens op de stijl of rand stijl Lijnopties die u wilt gebruiken.

 • Als u wilt gebruiken in een stippellijn of een rand, klik op streepjesen klik vervolgens op het Streepjestype die u wilt gebruiken.
  Voor aanvullende-type streepje opties, klik op Meer lijnenen klik vervolgens op het Streepjestype die u wilt gebruiken.

 • Pijlen toevoegen aan lijnen, klikt u op pijlenen klik vervolgens op de Pijlstijl die u wilt gebruiken. U kunt Pijlstijlen niet gebruiken voor randen.
  Klik op Meer pijlenvoor de pijl extra stijl of rand opties voor stijlen en klik vervolgens op de pijl die u wilt gebruiken.

Als u een ander vormeffect wilt toepassen, klikt u op Vormeffecten en op een beschikbaar effect. Vervolgens selecteert u het gewenste type effect.

Opmerking: De beschikbare vormeffecten hangen af van het grafiekelement dat u hebt geselecteerd. Vooraf ingestelde effecten, reflectie-effecten en schuine-randeffecten zijn niet beschikbaar voor alle grafiekelementen.

Naar boven

De opmaak van tekst in een geselecteerd grafiekelement wijzigen

Als u de tekst in grafiekelementen wilt opmaken, kunt u normale opties voor tekstopmaak gebruiken of een WordArt-opmaak toepassen.

Tekstopmaak gebruiken om tekst in grafiekelementen op te maken

 1. Klik in het grafiekelement met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tekst of selecteer de tekst die u wilt opmaken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de miniwerkbalk op de gewenste opties.

   Afbeelding van Excel-lint

  • Ga op het tabblad Start naar de groep Lettertype en klik op de gewenste opmaakknoppen.

   Powerpoint 2010-oefening

Naar boven

WordArt-stijlen gebruiken om tekst in grafiekelementen op te maken

 1. Klik in een grafiek op het grafiekelement met de tekst die u wilt wijzigen of ga als volgt te werk om het grafiekelement te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.
   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken, waarbij de tabbladen ontwerp, indelingen Opmaak beschikbaar weergegeven.

  2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen. Selecteer vervolgens het grafiekelement dat u wilt opmaken.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Voer op het tabblad Opmaak in de groep Tekst opmaken een van de volgende handelingen uit:

  Afbeelding van Excel-lint

  • Als u een vooraf gedefinieerde WordArt-stijl wilt toepassen, klikt u op de gewenste stijl.

   Tip: Als u wilt zien van alle beschikbare WordArt-stijlen, klikt u op de meer knop de knop meer .

  • Als u een aangepaste WordArt-stijl wilt toepassen, klikt u op Tekstopvulling, Tekstkader of Teksteffecten en selecteert u de gewenste opmaakopties.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×