Elementen van de indeling van een grafiek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de opmaak van afzonderlijke grafiekelementen, zoals de grafiekgebied, tekengebied, gegevensreeks, assen, titels, gegevenslabels of legendawijzigen.

Twee sets van hulpmiddelen voor zijn beschikbaar voor de opmaak van grafiekelementen: het taakvenster Opmaak en het Lint van de hulpmiddelen voor grafieken. Voor de meeste controle en gebruik de opties in het taakvenster indeling .

De grafiek met het taakvenster indeling opmaken

Selecteer het grafiekelement (bijvoorbeeld gegevensreeksen, assen of titels), met de rechtermuisknop en klik op Opmaak < grafiekelement >. Het deelvenster opmaken wordt weergegeven met de opties die zijn afgestemd op het geselecteerde grafiekelement.

Taakvenster As opmaken

Te klikken op de kleine pictogrammen boven aan het deelvenster, wordt u verplaatst naar andere delen van het deelvenster met meer opties. Als u op een ander grafiekelement klikt, ziet u dat het taakvenster automatisch wordt bijgewerkt naar de nieuwe grafiekelement.

Zo kunt opmaken van een as:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de as van de grafiek en klik op As opmaken.

  Snelmenu As opmaken

 2. Breng de gewenste wijzigingen in het taakvenster As opmaken .

  U kunt het taakvenster verplaatsen of de grootte ervan aanpassen om er gemakkelijker mee te kunnen werken. Klik op de punthaak in de rechterbovenhoek.

  Bovenste gedeelte van deelvenster As opmaken waarin punthaak is gemarkeerd

  • Selecteer Verplaatsen en sleep het deelvenster naar een nieuwe locatie.

  • Selecteer Grootte en sleep de rand van het deelvenster om de grootte te wijzigen.

De grafiek met het lint opmaken

 1. Klik in het diagram op het grafiekelement dat u wilt opmaken.

 2. Voer op het tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor grafieken, een van de volgende opties:

  • Klik op Opvulling van vorm om toe te passen van een andere opvulkleur of een kleurovergang, afbeelding of bitmappatroon op het grafiekelement.

   De knop opvulling van vorm

  • Klik op Omtrek van vorm om de kleur, dikte of stijl van het grafiekelement.

   De knop omtrek van vorm

  • Klik op Vormeffecten om speciale visuele effecten toepassen op het grafiekelement, zoals schaduwen, schuine randen of 3D-draaiing.

   De knop Vormeffecten

  • Een shape voor vooraf gedefinieerd als stijl wilt toepassen, klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen , klikt u op de gewenste stijl. Als u wilt zien van alle beschikbare Vormstijlen, klikt u op de meer knop knopafbeelding .

   Groep Vormstijlen

  • Als u wilt de opmaak van grafiektekst wijzigen, selecteert u de tekst en kies vervolgens een optie op de miniwerkbalk die wordt weergegeven. Of klik op het tabblad Start in de groep lettertype , selecteert u de opmaak die u wilt gebruiken.

  • Als u WordArt-stijlen wilt tekst opmaken, selecteert u de tekst en kiest u een WordArt-stijl toepassen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen . Als u wilt zien van alle beschikbare stijlen, klikt u op de meer knop knopafbeelding .

   De groep WordArt-stijlen

U kunt het dialoogvenster Opmaak < grafiekelement > opmaak wijzigen of u kunt vooraf gedefinieerd of aangepast Vormstijlen toepassen. U kunt ook de tekst in een grafiekelement opmaken.

Wat wilt u doen?

De opmaak van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

De vormstijl van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

De opmaak van tekst in een geselecteerd grafiekelement wijzigen

Tekst met opmaak op tekst opmaken in grafiekelementen gebruiken

WordArt-stijlen gebruiken om tekst in grafiekelementen

De opmaak van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

 1. Klik in een grafiek op het grafiekelement dat u wilt wijzigen of ga als volgt te werk om het grafiekelement te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.
   De hulpmiddelen voor grafieken worden weergegeven met de tabbladen Ontwerpen, Indeling en Opmaak.

  2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen. Selecteer vervolgens het grafiekelement dat u wilt opmaken.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

   Tip: In plaats van de opdrachten op het lint gebruikt, kunt u ook met de rechtermuisknop op een grafiekelement, klik op Opmaak < grafiekelement > in het snelmenu en gaat u verder met stap 3.

 2. Ga op het tabblad Opmaak naar de groep Huidige selectie en klik op Indelingskeuze.

 3. Klik in het dialoogvenster <Grafiekelement> opmaken op een categorie en selecteer de gewenste opmaakopties.

  Belangrijk: Afhankelijk van het geselecteerde grafiekelement zijn er in dit dialoogvenster verschillende opmaakopties beschikbaar.

 4. Wanneer u verschillende opties in dit dialoogvenster selecteert, wordt de wijzigingen worden direct toegepast op het geselecteerde grafiekelement, zodat u gemakkelijk kunt zien welk effect de wijzigingen in een grafiek u zonder het dialoogvenster te sluiten. Omdat de wijzigingen zijn onmiddellijk wordt toegepast, is dit echter niet mogelijk om op Annuleren in dit dialoogvenster te klikken. Als u wilt verwijderen wijzigingen, klikt u op ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang.

 5. U kunt meerdere wijzigingen die u in één dialoogvensteroptie hebt aangebracht, zo lang maken als u geen wijzigingen in een andere optie in een dialoogvenster in tussen aanbrengen hebt ongedaan maken.

 6. Als u het dialoogvenster enigszins verplaatst, kunt u de grafiek en het dialoogvenster beide zien.

Naar boven

De vormstijl van een geselecteerd grafiekelement wijzigen

Klik in een grafiek op het grafiekelement dat u wilt wijzigen of ga als volgt te werk om het grafiekelement te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

 1. Klik ergens in de grafiek.
  De hulpmiddelen voor grafieken worden weergegeven met de tabbladen Ontwerpen, Indeling en Opmaak.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen. Selecteer vervolgens het grafiekelement dat u wilt opmaken.

  De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

Als u een vooraf gedefinieerde vormstijl wilt toepassen, gaat u op het tabblad Opmaak naar de groep Vormstijlen en klikt u op de gewenste stijl.

afbeelding van excel-lint

Tip: Als u wilt zien van alle beschikbare Vormstijlen, klikt u op de meer knop de knop meer .

Als u een andere opvulling van de vorm wilt toepassen, klikt u op Opvulling van vorm en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een andere opvulkleur wilt gebruiken, klikt u onder Themakleuren of Standaardkleuren op de kleur die u wilt gebruiken.

  Tip: Voordat u een andere kleur toepast, kunt u snel een voorbeeld bekijken van hoe die kleur de grafiek beïnvloedt. Wanneer u de kleuren aanwijst die u mogelijk wilt gebruiken, wordt het geselecteerde grafiekelement in de grafiek weergegeven in deze kleur.

 • Als u de kleur wilt verwijderen uit het geselecteerde grafiekelement, klikt u op Geen opvulling.

 • Als de gewenste kleur niet beschikbaar is onder Themakleuren of Standaardkleuren, klikt u op Meer opvulkleuren. Geef in het dialoogvenster Kleuren op het tabblad Standaard of Aangepast op welke kleur u wilt gebruiken en klik op OK.
  Aangepaste opvulkleuren die u maakt, worden toegevoegd onder Recente kleuren zodat u deze opnieuw kunt gebruiken.

 • Als u de vorm wilt opvullen met een afbeelding, klikt u op Afbeelding. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de afbeelding die u wilt gebruiken en klik op Invoegen.

 • Als u een kleurovergang wilt gebruiken voor de geselecteerde opvulkleur, klikt u op Kleurovergang en klikt u onder Variaties op het gewenste type kleurovergang.
  Klik op Meer kleurovergangen voor aanvullende typen kleurovergangen en klik in de categorie Opvulling op de gewenste opties voor kleurovergangen.

 • Als u een patroonopvulling wilt gebruiken, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

Als u een andere vormcontour wilt toepassen, klikt u op Vormcontour en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een andere omtrekkleur wilt gebruiken, klikt u onder Themakleuren of Standaardkleuren op de gewenste kleur.

 • Als u de omtrekkleur wilt verwijderen uit het geselecteerde grafiekelement, klikt u op Geen contour.

  Opmerking: Als het geselecteerde element een lijn is, is de lijn niet langer zichtbaar in de grafiek.

 • Als de gewenste contourkleur niet beschikbaar is onder Themakleuren of Standaardkleuren, klikt u op Meer contourkleuren. Geef in het dialoogvenster Kleuren op het tabblad Standaard of Aangepast op welke kleur u wilt gebruiken en klik op OK.
  Aangepaste contourkleuren die u maakt, worden toegevoegd onder Recente kleuren zodat u deze opnieuw kunt gebruiken.

 • Als u de dikte van een lijn of rand wilt wijzigen, klikt u op Dikte en klikt u op de gewenste lijndikte.
  Klik op Meer lijnen voor aanvullende opties voor lijn- of randstijlen en klik op de gewenste opties voor lijn- of randstijlen.

 • Als u een onderbroken lijn of rand wilt toevoegen, klikt u op Streepjes en klikt u op het gewenste type streepjes.
  Klik op Meer lijnen voor aanvullende opties voor typen streepjes en klik op het gewenste type streepjes.

 • Als u pijlen aan lijnen wilt toevoegen, klikt u op Pijlen en klikt u op de gewenste pijlstijl. U kunt geen pijlstijlen gebruiken voor randen.
  Klik op Meer pijlen voor aanvullende opties voor pijl- of randstijlen en klik op de gewenste pijlinstelling.

Als u een ander vormeffect wilt toepassen, klikt u op Vormeffecten en op een beschikbaar effect. Vervolgens selecteert u het gewenste type effect.

Opmerking: De beschikbare vormeffecten hangen af van het grafiekelement dat u hebt geselecteerd. Vooraf ingestelde effecten, reflectie-effecten en schuine-randeffecten zijn niet beschikbaar voor alle grafiekelementen.

Naar boven

De opmaak van tekst in een geselecteerd grafiekelement wijzigen

Als u de tekst in grafiekelementen wilt opmaken, kunt u normale opties voor tekstopmaak gebruiken of een WordArt-opmaak toepassen.

Tekstopmaak gebruiken om tekst in grafiekelementen op te maken

 1. Klik in het grafiekelement met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tekst of selecteer de tekst die u wilt opmaken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de miniwerkbalk op de gewenste opties.

   Afbeelding van Excel-lint

  • Ga op het tabblad Start naar de groep Lettertype en klik op de gewenste opmaakknoppen.

   Powerpoint 2010-oefening

Naar boven

WordArt-stijlen gebruiken om tekst in grafiekelementen op te maken

 1. Klik in een grafiek op het grafiekelement met de tekst die u wilt wijzigen of ga als volgt te werk om het grafiekelement te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.
   De hulpmiddelen voor grafieken worden weergegeven met de tabbladen Ontwerpen, Indeling en Opmaak.

  2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen. Selecteer vervolgens het grafiekelement dat u wilt opmaken.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Voer op het tabblad Opmaak in de groep Tekst opmaken een van de volgende handelingen uit:

  Afbeelding van Excel-lint

  • Als u een vooraf gedefinieerde WordArt-stijl wilt toepassen, klikt u op de gewenste stijl.

   Tip: Als u wilt zien van alle beschikbare WordArt-stijlen, klikt u op de meer knop de knop meer .

  • Als u een aangepaste WordArt-stijl wilt toepassen, klikt u op Tekstopvulling, Tekstkader of Teksteffecten en selecteert u de gewenste opmaakopties.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×