Einddatum1-10 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 zijn aangepaste velden waarin u elke gewenste informatie over de einddatum van een taak, resource of toewijzing kunt vastleggen.

De velden voor einddatum zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Datum

Einddatum1-10 (taakvelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Aanbevolen gebruik    U gebruikt de aangepaste einddatumvelden wanneer u met tussentijdse planningen werkt. U wijst bijvoorbeeld een paar aangepaste begin- en einddatumvelden toe om de begin- en einddatum voor de tussentijdse planning op te slaan. Vervolgens kunt u het aangepaste einddatumveld, samen met het bijbehorende aangepaste begindatumveld, aan elke taakweergave toevoegen. Een aangepast einddatumveld is ook handig wanneer u belangrijke datums in een Gantt-diagram wilt aangeven.

Voorbeeld    U hebt een basislijn voor het project gedefinieerd en u geeft het veld Einddatum van basislijn in de taaktabel weer. Nu hebt u echter een tussentijdse planning opgeslagen. U wijst het veld Einddatum1 toe om hierin de einddatum van de tussentijdse planning op te slaan. U geeft het veld de nieuwe naam Tussentijdse einddatum en voegt dit aan de taaktabel toe.

Opmerkingen    Datums die u in de aangepaste velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 invoert, hebben geen invloed op berekeningen in Project. Als u geen datum opgeeft, bevat het veld de waarde N.v.t.

U kunt aangepaste velden voor begin- en einddatums gebruiken om begin- en einddatums voor een tussentijdse planning vast te leggen. In het dialoogvenster Basislijn instellen kunt u paren begin- en einddatums als tussentijdse planningen opslaan.

Voor elk van de aangepaste einddatumvelden kunt u waardenlijsten, formules en grafische indicatoren maken. U kunt een van deze aangepaste kenmerken toevoegen of de naam van een aangepast einddatumveld wijzigen in het dialoogvenster Aangepaste velden.

Verder kunt u in het dialoogvenster Beheer de door u gemaakte aangepaste velden naar andere projectbestanden kopiëren.

Einddatum1-10 (resourcevelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Aanbevolen gebruik    U gebruikt de aangepaste einddatumvelden wanneer u met tussentijdse planningen werkt. U wijst bijvoorbeeld een paar aangepaste begin- en einddatumvelden toe om de begin- en einddatum voor de tussentijdse planning op te slaan. Als u de tussentijdse planning wilt bekijken om te zien wanneer resources hun werkzaamheden voor alle toegewezen taken voltooien, kunt u aangepaste einddatumvelden voor resources, met de bijbehorende begindatumvelden, aan een resourceblad toevoegen.

Voorbeeld    U hebt een basislijn voor het project gedefinieerd. Het veld Einddatum van basislijn wordt in een resourceweergave weergegeven zodat de datums zichtbaar zijn waarop resources hun werkzaamheden aan alle toewijzingen voltooien. Het project loopt nu drie maanden en u moet ingrijpende wijzigingen aanbrengen. U kunt een tussentijdse planning opslaan en het veld Einddatum1 toewijzen om hierin de einddatum van de tussentijdse planning op te slaan. U geeft het veld de nieuwe naam Tussentijdse einddatum en voegt dit aan de resourceweergave toe.

Opmerkingen    Datums die u in de aangepaste velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 invoert, hebben geen invloed op berekeningen in Project. Als u geen datum opgeeft, bevat het veld de waarde N.v.t.

U kunt aangepaste velden voor begin- en einddatums gebruiken om begin- en einddatums voor een tussentijdse planning vast te leggen. In het dialoogvenster Basislijn instellen kunt u paren begin- en einddatums als tussentijdse planningen opslaan.

Voor aangepaste einddatumvelden kunt u waardenlijsten, formules en grafische indicatoren maken. U kunt een van deze aangepaste kenmerken toevoegen of de naam van een aangepast einddatumveld wijzigen in het dialoogvenster Aangepaste velden. Als u een formule opgeeft, wordt het veld alleen-lezen.

Verder kunt u in het dialoogvenster Beheer de door u gemaakte aangepaste velden en de bijbehorende aangepaste kenmerken naar andere projectbestanden kopiëren.

Einddatum1-10 (toewijzingsvelden)

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Aangepaste velden voor einddatums zijn vooral handig als u werkt met tussentijdse plannen. Wijs een paar aangepaste velden voor de begindatum en de einddatum toe om de begindatum en de einddatum voor het tussentijdse plan vast te leggen. U kunt dan het aangepaste veld voor de begindatum, met het bijbehorende aangepaste veld voor de einddatum, toevoegen aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Voorbeeld    U hebt de velden Begindatum en Einddatum al toegevoegd aan de tabel. U hebt echter een tussentijds plan opgesteld en wilt de einddatum daarvan ook aan de tabel toevoegen. Voeg het veld Einddatum1 toe.

Opmerkingen    Datums die u in de aangepaste velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 invoert, hebben geen invloed op berekeningen in Project. Als u geen datum opgeeft, bevat het veld de waarde N.v.t.

U kunt aangepaste velden voor begin- en einddatums gebruiken om begin- en einddatums voor een tussentijdse planning vast te leggen. In het dialoogvenster Basislijn instellen kunt u paren begin- en einddatums als tussentijdse basislijnplanningen opslaan.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×