Einddatum (taakveld)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevenstype    Datum

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Beschrijving    Het veld Einddatum bevat de datum waarop een taak volgens planning moet zijn voltooid. U kunt de einddatum door Project laten berekenen of zelf invoeren.

Berekeningswijze    De einddatum worden gepland op basis van de begindatum worden gepland, taak duurtaakafhankelijkheid, de projectkalenderen andere taakbeperkingen wordt berekend. Als resources zijn toegewezen, Project ook rekening gehouden met de resourcekalender - en toewijzingsgegevens.

Als u een einddatum opgeeft voor een automatisch geplande taak, wordt in Project de beperking Niet eerder beginnen dan aan de taak toegewezen en wordt de ingevoerde einddatum gebruikt als datum van beperking. Als uw project wordt gepland op basis van de einddatum en als u een einddatum invoert, wordt automatisch de beperking Niet later beginnen dan op de taak toegepast.

Opmerking: Voor Project 2007 en eerdere versies worden alle taken automatisch gepland.

Als u Project 2010 gebruikt en een einddatum invoert voor een handmatig geplande taak, wordt de datum gewoon ongewijzigd ingevoerd en worden er geen taakbeperkingen of andere planningswijzigingen toegewezen.

Als u een werkelijke einddatum invoert die verschilt van de geplande einddatum, wordt de geplande einddatum in overeenstemming gebracht met de datum in het veld Werkelijke einddatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Einddatum aan een taakweergave toe als u de geplande einddatums van taken wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren. Het veld Einddatum wordt standaard op het Gantt-diagram weergegeven.

Voorbeeld    U wilt filteren op alle einddatums die na maart zijn gepland. U filtert op het veld Einddatum om alleen die taken weer te geven waarvan de geplande einddatum na 31 maart valt.

Opmerkingen    In een handmatig geplande taak kunt u een geldige einddatum invoeren, of tekst zoals Later besluiten of Onbekend. Een handmatig geplande taak wordt beschouwd als een tijdelijke aanduiding totdat twee van de drie planningsfactoren (begindatum, einddatum en duur) geldige planningsgegevens bevatten.

Als u het percentage voltooid of de werkelijke hoeveelheid werk opgeeft, kan de resterende hoeveelheid werk bij de statusdatum opnieuw worden gepland, waardoor de geplande begindatum kan verschuiven. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk in de toekomst of resterend werk in het verleden wordt weergegeven.

U kunt dit instellen in het dialoogvenster Projectopties. In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum instellen op een andere datum dan de datum van vandaag.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×