Eigenschappen voor meerdere shapes instellen met lagen

Eigenschappen voor meerdere shapes instellen met lagen

Lagen bieden in Visio een manier om de eigenschappen te wijzigen van alle shapes die zijn toegewezen aan een laag. De volgende eigenschappen kunnen worden ingesteld:

 • Zichtbaar: zichtbaarheid in- of uitschakelen.

 • Afdrukken: de shapes wel of niet afdrukken wanneer het diagram wordt afgedrukt.

 • Actief: automatisch shapes toewijzen aan actieve laag wanneer shapes worden toegevoegd aan het diagram.

 • Vergrendelen: wijzigingen van de shapes voorkomen of toestaan.

 • Uitlijnen: uitlijnen in- of uitschakelen.

 • Lijm: lijm in- of uitschakelen.

 • Kleur: de kleur van de laag weergeven of verbergen.

Sjablonen hebben standaardlagen waar shapes aan worden toegewezen wanneer u de shape op de pagina neerzet. U kunt deze standaardlagen behouden of ze verwijderen en uw eigen lagen maken. Ga als volgt te werk om te zien aan welke lagen een shape is toegewezen:

 1. Selecteer de shape op de tekenpagina.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en vervolgens op Toewijzen aan laag.

Er wordt een lijst met lagen weergegeven in het venster Laag. De lagen waar de shape bij hoort zijn geselecteerd. U kunt de shape koppelen aan lagen of ontkoppelen door de selectievakjes in dit dialoogvenster in- of uit te schakelen.

Als u uw eigen aangepaste lagen wilt maken, maakt u eerst de lagen en wijst u er vervolgens shapes aan toe.

Een laag maken

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en klik vervolgens op Laageigenschappen.

 2. Klik op Nieuw in het dialoogvenster Laageigenschappen.

 3. Typ een naam voor de laag en klik vervolgens op OK.

In dit dialoogvenster kunt u ook een bestaande laag verwijderen. Daarmee worden alle shapes die zijn toegewezen aan de laag ook verwijderd van het diagram. Als u de shapes wilt behouden, verwijdert u eerst alle shapes van de laag met Toewijzen aan laag en verwijdert u vervolgens de laag met Laageigenschappen.

Een laag vergrendelen

Shapes op een vergrendelde laag kunnen niet worden geselecteerd, verplaatst of bewerkt. Shapes kunnen ook niet worden toegevoegd aan een vergrendelde laag.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en klik vervolgens op Laageigenschappen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Laageigenschappen het selectievakje in de kolom Vergrendelen in of uit voor de laag.

Een kleur toewijzen aan een laag

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en klik vervolgens op Laageigenschappen.

 2. Klik voor de laag die u een kleur wilt geven in de kolom Kleur zodat de kolom wordt aangevinkt.

 3. Selecteer de naam van de laag en klik in de lijst Kleur van laag op de naam van een kleur.

 4. Als u de laag doorzichtig wilt maken, sleept u de schuifregelaar Doorzichtigheid naar de gewenste waarde.

  Een waarde van 100% maakt de laag onzichtbaar; een waarde van 0% maakt de waarde ondoorzichtig.

De kleur en doorzichtigheid die u opgeeft voor een laag vervangen tijdelijk de oorspronkelijke kleur en doorzichtigheid van de shapes die bij de laag horen. Als u de kleur van de laag uitschakelt, krijgen de shapes hun oorspronkelijke kleur terug. Shapes die aan meer dan één laag zijn toegewezen, houden hun oorspronkelijke kleur in plaats van de kleur van de laag. De kleur van de laag wordt zowel op het scherm als in de afgedrukte tekening weergegeven.

Een of meer lagen activeren

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en klik vervolgens op Laageigenschappen.

 2. Klik voor elke laag die u actief wilt maken in de kolom Actief zodat de kolom wordt aangevinkt.

De laag is actief voor de huidige pagina. Als u een shape naar de pagina sleept die niet van te voren aan een laag is toegewezen, wordt de shape toegewezen aan de actieve laag. Het actief maken van een laag is een snelle manier om shapes toe te wijzen aan een laag terwijl u de shapes aan de pagina toevoegt. U kunt een laag die tegen bewerken is vergrendeld, niet activeren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×