Eigenschappen van weergavekolommen wijzigen in SharePoint Workspace 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De eigenschappen van een weergavekolom wijzigen:

 1. Start de ontwerpfunctie.

 2. Klik op de lijstweergave die u wilt bijwerken.

 3. Klik op het tabblad Kolommen.

 4. Schakel de velden in die u in de weergave wilt opnemen.

 5. Klik op het kolomveld dat u wilt bijwerken.

 6. Stel de eigenschappen in, zoals in de secties hierna wordt beschreven.

Wat wilt u doen?

Kolomkoplabels

De kolombreedte instellen

Waarden optellen voor numerieke kolommen

Een plusteken weergeven in de kolom wanneer rijen kunnen uitgevouwen worden

De positie van kolommen in de weergave wijzigen

Toevoegen of verwijderen van veldkolommen

Stijlopties instellen

Kolomkoplabels wijzigen

In eerste instantie wordt in de kolomkop de naam gebruikt van het formulierveld waarnaar wordt verwezen. Als het een lange veldnaam betreft, kunt u desgewenst een korter label voor de kolomkop invoeren.

 1. Klik op het veld waarvoor u de kolomlabel wilt wijzigen.

 2. Typ een andere naam in het tekstvak Koptekstlabel.

Naar boven

De kolombreedte instellen

U kunt het hulpmiddel Lijsten toestaan automatisch een standaardbreedte in te stellen of u kunt handmatig aangepaste kolombreedten instellen als een percentage van de totale breedte in pixels of in punten.

Als alle kolommen worden ingesteld op Automatisch, is de breedte van elke kolom gelijk aan de volledige breedte van de weergave gedeeld door het aantal kolommen. Als een of meer kolommen op een specifieke breedte zijn ingesteld, is de breedte van een kolom die op Automatisch is ingesteld, gelijk aan de resterende breedte van de weergave (nadat de breedten van de kolommen met aangepaste breedte bij elkaar zijn opgeteld), gedeeld door het aantal resterende kolommen.

 1. Klik op het veld waarvoor u de kolombreedte wilt instellen.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Kolombreedte en klik op de gewenste instelling.

 3. Als u Vast selecteert, kiest u in de vervolgkeuzelijst de gewenste maateenheid en voert u een overeenkomstige aangepaste breedte in.

Naar boven

Waarden optellen voor numerieke kolommen

Voor elk type veld waarin numerieke waarden worden gebruikt, zoals een veld van het type Numeriek of Geheel getal, kunt u een kolomeigenschap inschakelen waarmee u de waarden in de kolom bij elkaar optelt en de totaalwaarde in de gegevensweergave weergeeft.

 1. Klik op het veld waarvoor u de waarden wilt optellen.

 2. Schakel de optie Totaal van de waarden in deze kolom berekenen (alleen numerieke kolommen) in.

  In het voorbeeld hierna wordt een kolom weergegeven waarvan de waarden worden opgeteld:

  Een weergavekolom waarin waarden worden opgeteld

Een kolom zo instellen dat hierin subtotalen worden weergegeven

U kunt gegroepeerde sortering gebruiken voor het instellen van een weergavekolom om weer te geven met subtotalen en een overzicht totale. Het volgende voorbeeld ziet u een weergave waarin alle items op basis van een veld "Eten groep" zijn gegroepeerd, de waarden voor elke afzonderlijke groep worden opgeteld en het overzicht berekent totaal van alle groepen.

Een weergave met een gegroepeerde sortering met opgetelde waarden

Naar boven

Een plusteken weergeven in de kolom wanneer rijen kunnen worden uitgevouwen

Deze instelling is van toepassing op weergaven die antwoord hierachies bevatten. De weergave moet ten minste één formulier dat is ingesteld om te antwoorden op het geselecteerde itembevatten.

 1. Klik op het veld waarvoor u een plusteken wilt weergeven als de rijen kunnen worden uitgevouwen.

 2. Schakel de optie Plusteken weergeven in deze kolom wanneer de rij kan worden uitgevouwen in.

Naar boven

De positie van kolommen in de weergave wijzigen

U kunt de volgorde waarin veldkolommen worden weergegeven in de hele weergave, wijzigen door te klikken op de navigatieknoppen in het venster met het ontwerp van de weergave.

 • Als u wilt een veldkolom naar de eerste, of meest linkse, positie verplaatsen, klikt u op Verplaatst veldkolom naar eerste (meest linkse) positie

 • Als u wilt een veldkolom naar de laatste, of meest rechtse, positie verplaatsen, klikt u op Verplaatst veldkolom naar laatste (meest rechtse) positie

 • Als u wilt een veldkolom omhoog (links) verplaatsen, klikt u op Verplaatst veldkolom omhoog (links)

 • Als u wilt een veldkolom omlaag (rechts) verplaatsen, klikt u op Verplaatst veldkolom omlaag (rechts)

Naar boven

Veldkolommen toevoegen of verwijderen

U kunt veldkolommen toevoegen aan of verwijderen uit een lijst door de veldkolommen in of uit te schakelen in de lijst met velden.

 • Als u wilt controleren of alle velden in de lijst, klikt u op Alle velden inschakelen

 • Als u wilt uitschakelen in alle velden in de lijst, klikt u op Alle velden uitschakelen

Opmerking: Bijlagevelden worden niet in de lijst weergegeven. U kunt echter op het tabblad Eigenschappen de optie Bijlagenkolom weergeven inschakelen om een kolom aan de lijstweergave toe te voegen waarin een pictogram voor een bestandsbijlage wordt weergegeven als een item een bestandsbijlage bevat.

Naar boven

Stijlopties instellen

U kunt stijlopties instellen voor de tekst die in een weergavekolom, of in alle weergavekolommen, wordt weergegeven.

 1. Klik op het veld waarvoor u stijlopties wilt instellen.

 2. Klik op Selecteren... naast het vak Lettertype.

 3. Stel in het dialoogvenster Lettertype de gewenste stijlopties in en klik op OK.

  In het dialoogvenster Lettertype wordt een voorbeeld van de door u geselecteerde stijlopties weergegeven en in de lijst met velden worden de door u geselecteerde stijlopties in de kolom Lettertype weergegeven.

  Opmerking: Het hulpmiddel Lijsten biedt geen ondersteuning voor het instellen van het doorstreepeffect voor een kolom.

 4. Als u wilt dat deze stijlopties voor alle weergavekolommen gelden, klikt u op Toepassen op alle kolommen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×