Eigenschappen van de verbinding

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding kunt u diverse instellingen voor verbindingen met externe gegevensbronnen beheren en verbindingsbestanden gebruiken, opnieuw gebruiken of wisselen.

Belangrijk : Verbindingen met externe gegevens zijn momenteel mogelijk uitgeschakeld op uw computer. Als u gegevens wilt vernieuwen wanneer u een werkmap opent, moet u de gegevensverbindingen inschakelen met behulp van de werkbalk Vertrouwenscentrum of door de werkmap op een vertrouwde locatie neer te zetten. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

In de vakken Verbindingsnaam en Beschrijving
ziet u de naam en eventueel een beschrijving van de verbinding. Als u de naam en beschrijving wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u deze. De naam en beschrijving van de verbinding worden weergegeven als kolommen in het dialoogvenster Werkmapverbindingen. (Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.)

In dit artikel

Opties op het tabblad Gebruik

Opties op het tabblad Definitie

Opties op het tabblad Gebruik

Met de instellingen op het tabblad Gebruik bepaalt u op welke manier de verbindingsinformatie wordt gebruikt in de werkmap.

Vernieuwen

Vernieuwen op de achtergrond inschakelen    Schakel dit selectievakje in als u de query op de achtergrond wilt uitvoeren. Schakel dit selectievakje uit als u de query wilt uitvoeren terwijl u wacht. Als u een query op de achtergrond uitvoert, kunt u ondertussen doorwerken in Excel.

Vernieuwen om de n minuten    Schakel dit selectievakje in als u externe gegevens automatisch wilt vernieuwen met regelmatige tussenpozen en geef vervolgens het aantal minuten op tussen elke vernieuwingsbewerking. Schakel dit selectievakje uit als u het automatisch vernieuwen van externe gegevens wilt uitschakelen.

Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand    Schakel dit selectievakje in als u externe gegevens automatisch wilt vernieuwen wanneer u de werkmap opent. Schakel dit selectievakje uit als u de werkmap direct wilt openen zonder externe gegevens te vernieuwen.

Gegevens verwijderen uit het externe gegevensbereik voordat u het werkblad opslaat    Schakel dit selectievakje in als u de werkmap wilt opslaan met de querydefinitie maar zonder de externe gegevens. Schakel dit selectievakje uit als u de querydefinitie en gegevens bij de werkmap wilt opslaan. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand hebt ingeschakeld.

OLAP-serveropmaak

Hiermee bepaalt u of de volgende opties voor de OLAP-serveropmaak worden opgehaald van de server en met de gegevens worden weergegeven.

Getalnotatie    Schakel dit selectievakje in of uit als u een getalnotatie, zoals valutanotatie, datumnotatie of tijdnotatie, wilt in- of uitschakelen.

Tekenstijl    Schakel dit selectievakje in of uit als u tekenstijlen, zoals vet, cursief, onderstrepen of doorhalen, wilt in- of uitschakelen.

Opvulkleur    Schakel dit selectievakje in of uit om opvulkleuren in of uit te schakelen.

Tekstkleur    Schakel dit selectievakje in of uit om tekstkleuren in of uit te schakelen.

OLAP-analyse

Maximum aantal records dat wordt opgehaald    Typ een getal tussen 1 en 10.000 om op te geven hoeveel records maximaal moeten worden opgehaald wanneer u een gegevensniveau in een hiërarchie uitvouwt.

Taal

Gegevens en fouten ophalen in de weergavetaal van Office (indien beschikbaar)    Schakel dit selectievakje in of uit om het ophalen van vertaalde gegevens en fouten van de OLAP-server in of uit te schakelen (indien beschikbaar).

Naar boven

Opties op het tabblad Definitie

Met de instellingen op het tabblad Definitie bepaalt u hoe de verbindingsinformatie wordt gedefinieerd en wat de bron is van de verbindingsinformatie: de werkmap of een verbindingsbestand.

Verbindingstype    Geeft het type van de verbinding die wordt gebruikt, zoals Office Data Connection of Microsoft Access-Database.

Verbindingsbestand    Hier wordt het huidige verbindingsbestand weergegeven dat wordt gebruikt om de verbindingsinformatie op te slaan en wordt het overschakelen naar een gewijzigd of nieuw verbindingsbestand ingeschakeld. Als dit veld leeg is, is er nog nooit een verbindingsbestand gebruikt, of is er een verbindingsbestand gebruikt en is dit vervolgens gewijzigd, waardoor de koppeling met het verbindingsbestand werd verbroken.

Als u de koppeling met het verbindingsbestand wilt herstellen (bijvoorbeeld omdat het is bijgewerkt en u de nieuwe versie wilt gebruiken) of de huidige verbinding wilt wijzigen en een ander verbindingsbestand wilt gebruiken, klikt u op Bladeren, zodat het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt weergegeven. Vervolgens kunt u het gewijzigde verbindingsbestand of een ander verbindingsbestand selecteren, of een nieuw verbindingsbestand maken door te klikken op Nieuwe bron, waarmee u de wizard Gegevensverbinding start.

Opmerking : Zorg ervoor dat het nieuwe verbindingsbestand consistent is met het object dat de gegevensverbinding bevat. U kunt de verbinding wijzigen, maar u kunt niet wisselen van verbinding tussen de volgende objecten:

 • Een OLAP-draaitabel of -draaitabelrapport

 • Een niet-OLAP-draaitabel of -draaitabelrapport

 • Een Excel-tabel

 • Een tekstbestand

 • Een XML-tabel

 • Een webquery naar een webpagina

Altijd verbindingsbestand gebruiken    Schakel dit selectievakje in als u ervoor wilt zorgen dat de meest recente versie van het verbindingsbestand altijd wordt gebruikt wanneer de gegevens worden weergegeven of vernieuwd. Schakel dit selectievakje uit als u de verbindingsinformatie in de Excel-werkmap wilt gebruiken.

Belangrijk : Als het verbindingsbestand niet beschikbaar is, wordt de verbindingsinformatie gebruikt die is opgeslagen in de werkmap. Als u wilt garanderen dat altijd de meest recente versie van het verbindingsbestand wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het verbindingsbestand toegankelijk en beschikbaar is.

Verbindingsreeks    Hier wordt de huidige verbindingsinformatie weergegeven in de vorm van een verbindingsreeks. Gebruik een verbindingsreeks om alle verbindingsinformatie te verifiëren en om specifieke verbindingsinformatie te bewerken die u niet kunt wijzigen via het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding.

Wachtwoord opslaan    Schakel dit selectievakje in om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan in het verbindingsbestand. Het opgeslagen wachtwoord wordt niet versleuteld. Schakel dit selectievakje uit als u zich wilt aanmelden bij de gegevensbron (als een gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn) de eerste keer dat u deze opent. Dit selectievakje is niet van toepassing op gegevens die worden opgehaald uit een tekstbestand of een webquery.

Opmerking over de beveiliging : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Type opdracht    Selecteer een van de volgende typen opdrachten:

 • SQL

 • Tabel

 • Standaard

Als het een verbinding met een OLAP-gegevensbron betreft, wordt Kubus weergegeven en kunt u het opdrachttype niet wijzigen.

Opdrachttekst     Hier worden de gegevens weergegeven die worden geretourneerd op basis van het opdrachttype. Als het opdrachttype bijvoorbeeld Tabel is, wordt de tabelnaam weergegeven. Als het opdrachttype SQL is, wordt de SQL-query weergegeven waarmee wordt opgegeven welke gegevens worden opgehaald. Als u de tekst van de opdracht wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u deze.

Excel Services    Klik op de knop Verificatie-instellingen om het dialoogvenster Verificatie-instellingen voor Excel Services weer te geven en een verificatiemethode te kiezen wanneer u de gegevensbron opent die verbonden is met een werkmap en die wordt weergegeven in Excel Services. Selecteer een van de volgende opties om u aan te melden bij de gegevensbron:

 • Windows-verificatie    Selecteer deze optie als u de Windows-gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van de huidige gebruiker wilt gebruiken. Dit is de veiligste methode, maar als er veel gebruikers zijn, kan dit invloed hebben op de prestaties.

 • SSS    Selecteer deze optie om het gebruik van de Secure Storage-Service en voer vervolgens de gewenste id-tekenreeks in het tekstvak SSS-ID . De sitebeheerder van een kunt configureren van een SharePoint-site om een database Secure Storage-Service te gebruiken waarin een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen. Deze methode is de efficiëntste wanneer er een groot aantal gebruikers.

 • Geen    Selecteer deze optie als u de gegevens die in de verbindingsreek zijn opgeslagen wilt gebruiken voor verificatie, bijvoorbeeld wanneer u het selectievakje Wachtwoord opslaan inschakelt.

  Opmerking over de beveiliging : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Opmerking : De verificatie-instelling wordt alleen gebruikt door Microsoft Excel Services, niet het Excel-bureaubladprogramma. Als u wilt dat dezelfde gegevens worden gebruikt, ongeacht of u de werkmap opent in Excel of in Excel Services, moet u ervoor zorgen dat de verificatie-instellingen in Excel en Excel Services hetzelfde zijn.

Query bewerken    Klik op deze knop als u de query wilt wijzigen die wordt gebruikt om gegevens op te halen van de gegevensbron. Afhankelijk van het type gegevensbron wordt een van de volgende items weergegeven:

 • De wizard Gegevensverbinding voor een OLEDB-verbinding met een Office-gegevensverbindingsbestand (.ODC).

 • Microsoft Query voor een ODBC-verbinding.

 • Het dialoogvenster Webquery bewerken voor een webpagina.

 • De wizard Tekst importeren voor een tekstbestand.

Opmerking : U kunt de query niet bewerken als de verbindingsinformatie momenteel is gekoppeld aan een verbindingsbestand.

Parameters    Klik op deze knop om het dialoogvenster Parameters weer te geven en parameterinformatie voor een Microsoft-Query of webquery verbinding bewerken.

Exportverbindingsbestand    Klik op deze knop om het dialoogvenster Bestand opslaan weer te geven en de huidige verbindingsinformatie op te slaan in een verbindingsbestand.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×