Eigenschappen van de verbinding

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding om diverse instellingen voor verbindingen met externe gegevensbronnen, en te gebruiken, opnieuw gebruiken of verbindingsbestanden schakelen.

Belangrijk: Verbindingen met externe gegevens kunnen worden momenteel op uw computer zijn uitgeschakeld. Als u wilt verbinding maken met gegevens als u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen inschakelen met behulp van de werkbalk van het Vertrouwenscentrum, of door te zetten van de werkmap op een vertrouwde locatie. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Vakken verbindingsnaam en Beschrijving
deze de verbindingsnaam van de en een optionele beschrijving weergeven. Als u wilt wijzigen op de naam en beschrijving, klik op de tekst in het vak en bewerkt u de tekst. De verbindingsnaam en beschrijving worden weergegeven als kolommen in het dialoogvenster Werkmapverbindingen . (Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op verbindingen.)

In dit artikel

Opties op het tabblad gebruik

Opties op het tabblad definitie

Opties op het tabblad gebruik

De instellingen op de Gebruik tabbesturingselement de manier waarop dat de verbindingsgegevens in de werkmap wordt gebruikt.

Vernieuwen

Vernieuwen op de achtergrond inschakelen    Schakel dit selectievakje in de query uitvoeren op de achtergrond. Schakel dit selectievakje in als u wilt de query uitvoeren terwijl u wacht. Een query uitgevoerd op de achtergrond, kunt u Excel gebruiken terwijl de query wordt uitgevoerd.

Elke n minuten vernieuwen    Schakel dit selectievakje in als u externe gegevens automatisch vernieuwen met regelmatige tussenpozen in te schakelen en geef het aantal minuten op tussen elke vernieuwingsbewerking. Schakel dit selectievakje in als u wilt uitschakelen van externe gegevens automatisch vernieuwen.

Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand    Schakel dit selectievakje in om automatisch externe gegevens te vernieuwen wanneer u de werkmap opent. Schakel dit selectievakje in als u direct de werkmap wilt openen zonder externe gegevens vernieuwen.

Gegevens verwijderen uit het externe gegevensbereik voordat u de werkmap opslaat    Schakel dit selectievakje in als u wilt opslaan van de werkmap met de querydefinitie maar zonder de externe gegevens. Schakel dit selectievakje in om op te slaan de querydefinitie en gegevens met de werkmap. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand .

OLAP-serveropmaak

Hiermee stelt u of de volgende indelingen voor OLAP-server worden opgehaald van de server en met de gegevens worden weergegeven.

Getalnotatie    Selecteer of schakel dit selectievakje in als u wilt in- of uitschakelen getalnotatie, zoals valuta, datum of tijd.

Tekenstijl    Selecteer of schakel dit selectievakje in als u wilt inschakelen of uitschakelen, tekenstijlen, zoals vet, cursief, onderstrepen, of doorhalen.

Opvulkleur    Selecteer of schakel dit selectievakje in als u wilt in- of opvulkleuren uitschakelen.

Tekstkleur    Selecteer of schakel dit selectievakje in als u wilt in- of uitschakelen van de tekstkleuren.

OLAP-analyse

Maximumaantal records om op te halen    Typ een getal tussen 1 en 10.000 om op te geven het maximum aantal records dat wordt opgehaald wanneer u een niveau van gegevens in een hiërarchie uitvouwen.

Taal

Ophalen van gegevens en fouten oplossen in de Office-weergavetaal indien beschikbaar    Selecteer of schakel dit selectievakje in als u wilt in- of uitschakelen van het ophalen van vertaalde gegevens en fouten, indien aanwezig, uit de OLAP-server.

Naar boven

Opties op het tabblad definitie

De instellingen op het tabblad definitie die bepalen hoe de verbindingsgegevens wordt gedefinieerd en de bron van de verbindingsgegevens, op de werkmap of een verbindingsbestand.

Verbindingstype    Geeft het type van de verbinding die wordt gebruikt, zoals Office Data Connection of Microsoft Access-Database.

Verbindingsbestand    Geeft het huidige verbindingsbestand die wordt gebruikt voor de opslag van de verbindingsgegevens en waarmee overschakelen naar een bestand gewijzigde of nieuwe verbinding. Als dit veld leeg is, wordt een verbindingsbestand is nooit gebruikt, of deze is gebruikt en vervolgens worden gewijzigd zodat de koppeling naar het verbindingsbestand verbroken is.

Als u wilt herstellen op de koppeling naar het verbindingsbestand, bijvoorbeeld omdat deze werd bijgewerkt en u wilt de nieuwe versie te gebruiken of de huidige verbinding wijzigen en een ander verbindingsbestand gebruiken, klikt u op Bladeren, waarin de Gegevensbron selecteren het dialoogvenster. U kunt vervolgens selecteert u de gewijzigde verbindingsbestand of een ander verbindingsbestand, of een nieuwe verbindingsbestand maken door te klikken op Nieuwe bron, die Hiermee start u de Wizard Gegevensverbinding.

Opmerking: Zorg ervoor dat het nieuwe verbindingsbestand consistent is met het object waarop de gegevensverbinding. U kunt de verbinding wijzigen, maar u kunt niet veranderen verbindingen tussen de volgende objecten:

 • Een rapport met OLAP-draaitabel of draaigrafiek.

 • Een niet - OLAP-draaitabel- of draaigrafiekrapport

 • Een Excel-tabel

 • Een tekstbestand

 • Een XML-tabel

 • Een webquery aan een webpagina

Altijd verbindingsbestand gebruiken    Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat er altijd de meest recente versie van het verbindingsbestand op dat wordt gebruikt wanneer de gegevens worden weergegeven of vernieuwd. Schakel dit selectievakje in als u wilt gebruiken de verbindingsgegevens in de Excel-werkmap.

Belangrijk: Als het verbindingsbestand op dat niet beschikbaar is, wordt Excel opnieuw gesorteerd op de verbindingsgegevens die is opgeslagen in de werkmap. Als u wilt om ervoor te zorgen dat er altijd de meest recente versie van het verbindingsbestand op dat wordt gebruikt, zorg dat het verbindingsbestand toegankelijk en beschikbaar is.

Verbindingsreeks    Hiermee wordt de huidige verbindingsinformatie weergegeven in de vorm van een verbindingsreeks. Gebruik een verbindingsreeks om te controleren of alle verbindingsgegevens van de en bewerken van specifieke verbindingsgegevens die u niet kunt via het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding wijzigen .

Wachtwoord opslaan    Schakel dit selectievakje in om op te slaan de gebruikersnaam en het wachtwoord in het verbindingsbestand. Het wachtwoord is niet versleuteld. Schakel dit selectievakje aan te melden bij de gegevensbron, als een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, de eerste keer zijn dat u toegang kunnen krijgen. Dit selectievakje is niet van toepassing op gegevens uit een tekstbestand of een webquery.

Opmerking over de beveiliging: Voorkom dat aanmeldingsgegevens worden opgeslagen wanneer er verbinding wordt gemaakt met gegevensbronnen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen als tekst zonder opmaak, waartoe een kwaadwillende gebruiker zich toegang kan verschaffen waardoor de beveiliging van de gegevensbron in gevaar komt.

Opdrachttype    Selecteer een van de volgende opdrachttypen:

 • SQL

 • Tabel

 • Standaard

Als de verbinding met een OLAP-gegevensbron is, kubus wordt weergegeven, maar u kunt het opdrachttype niet wijzigen.

De opdrachttekst     Hiermee geeft u de gegevens geretourneerd op basis van het opdrachttype. De naam van de tabel wordt bijvoorbeeld weergegeven als het opdrachttype tabelis. Als het opdrachttype SQL, de SQL-query wordt gebruikt om te bepalen de geretourneerde gegevens wordt weergegeven. De opdrachttekst wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de tekst.

Excel Services    Klik op de knop Verificatie-instellingen weergeven in het dialoogvenster Instellingen voor verificatie van Excel Services en verificatiemethode kiezen wanneer u toegang tot de gegevensbron die is gekoppeld aan een werkmap en die wordt weergegeven in Excel Services. Selecteer een van de volgende opties aan te melden met de gegevensbron:

 • Windows-verificatie    Selecteer deze optie om met het Windows-gebruikersnaam en wachtwoord van de huidige gebruiker. Dit is het meest veilige methode, maar dit kan invloed hebben op prestaties wanneer er veel gebruikers.

 • SSS    Selecteer deze optie om het gebruik van de Secure Storage-Service en voer vervolgens de gewenste id-tekenreeks in het tekstvak SSS-ID . De sitebeheerder van een kunt configureren van een SharePoint-site om een database Secure Storage-Service te gebruiken waarin een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen. Deze methode is de efficiëntste wanneer er een groot aantal gebruikers.

 • Geen    Selecteer deze optie om de gegevens die zijn opgeslagen in de verbindingstekenreeks voor verificatie, bijvoorbeeld wanneer u het selectievakje Wachtwoord opslaan gebruiken.

  Opmerking over de beveiliging: Voorkom dat aanmeldingsgegevens worden opgeslagen wanneer er verbinding wordt gemaakt met gegevensbronnen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen als tekst zonder opmaak, waartoe een kwaadwillende gebruiker zich toegang kan verschaffen waardoor de beveiliging van de gegevensbron in gevaar komt.

Opmerking: De instelling verificatie wordt gebruikt alleen door Microsoft Excel Services en niet door de Excel-bureaubladprogramma. Als u wilt om ervoor te zorgen dat dezelfde gegevens wordt gebruikt, ongeacht of u de werkmap in Excel of Excel Services openen, zorg dat de verificatie-instellingen voor de verbinding hetzelfde in Excel en Excel Services zijn.

Query bewerken    Klik op deze knop als u wilt wijzigen van de query die is gebruikt voor het ophalen van gegevens uit de gegevensbron. Afhankelijk van het type gegevensbron, geeft een van de volgende opties:

 • Wizard Gegevensverbinding voor een Office Gegevensverbindingsbestand ()-bestand () OLEDB-verbinding.

 • Microsoft-Query voor een ODBC-verbinding.

 • Het dialoogvenster Webquery bewerken voor een pagina met webonderdelen.

 • De Wizard Tekst importeren voor een tekstbestand.

Opmerking: U kunt de query niet bewerken, als de verbindingsgegevens momenteel is gekoppeld aan een verbindingsbestand.

Parameters    Klik op deze knop om het dialoogvenster Parameters weer te geven en parameterinformatie voor een Microsoft-Query of webquery verbinding bewerken.

Verbindingsbestand exporteren    Klik op deze knop om weer te geven in het dialoogvenster Bestand opslaan en de huidige verbindingsinformatie opslaan in een verbindingsbestand.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×